Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

  Aktuality:  

Nové trendy v odpadovém hospodářství

Česká společnost pro jakost, odborná skupina Ekologie a Fakulta životního prostředí UJEP Ústí n.L. Vás srdečně zvou na přednášku Nové trendy v odpadovém hospodářství. Více informací zde. Pozor změna termínu přednášky! Pro nemoc přednáška přesunuta na 14. listopad 2018.
(aktualizováno 23. října 2018)

Workshop dotačních příležitostí pro rozvoj měst a obcí

Statutární město Ústí nad Labem jako nositel integrovaného nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace ve spolupráci s Agenturou CzechInvest, Úřadem zmocněnce vlády pro strukturálně postižené regiony a Fakultou životního prostředí UJEP pořádá regionální workshop, který je zaměřen na představení dotačních titulů a možností získávání finančních prostředků pro obce i podnikatelské subjekty v oblasti odstraňování ekologických zátěží a znovuoživení starých nevyužívaných areálů (brownfields). Workshopu, který se koná 13. 11. 2018, se zúčastní rovněž zástupci ministerstev (MMR ČR, MPO ČR, MŽP ČR), které za jednotlivé dotační tituly odpovídají. Registraci prosím provádějte na e-mail: michaela.kubjakova@mag-ul.cz
(přidáno 18. října 2018)

Pozvánka na konferenci

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na druhý ročník pracovní konference, zaměřené primárně na hledání cest pro posílení naší spolupráce na výzkumu a vysokoškolské výuce environmentální výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
Konference se koná 4. prosince 2018 v prostorách Fakulty životního prosředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Těšíme se na setkání s Vámi.
Roman Kroufek, Kateřina Marková
(přidáno 8. října 2018)

Ocenění Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Předání cenyNa XXVI. Mezinárodním kongresu a výstavě ODPADY – LUHAČOVICE 2018 získala Fakulta životního prostředí UJEP diplom jako nejúspěšnější fakulta v hodnocení diplomových prací v oblasti odpadového hospodářství za 20 let trvání Ceny Karla Velka. Fakulta životního prostředí se pravidelně zúčastňuje hodnocení diplomových prací z oboru odpadového hospodářství Ceny Karla Velka. Hodnocení provádí nezávislá komise Ministerstva životního prostředí. Letošní ročník byl jubilejní – 20. a proto bylo 15 univerzit, které se soutěže během uplynulé doby zúčastnily hodnoceno podle výsledků umístění diplomových prací z oboru odpadového hospodářství. Pro naši Fakultu je to jistě významné ocenění.
(přidáno 26. září 2018)

Soutěž o Cenu Karla Velka

Předání cenyFakulta životního prostředí se umístila mezi oceněnými pracemi z oblasti odpadového hospodářství v jubilejním XX. ročníku. Diplomová práce Ing. Hany Patrovské na téma: Zpracování čistírenských kalů se zaměřením na ČOV Karlovy Vary, získala 3. cenu. K předání ceny došlo 13. září 2018 na XXVI. Kongresu Odpady Luhačovice. Více informací zde.
(aktualizováno 26. září 2018)

Stipendium Unipetrol

Předání cenyStudent naší fakulty získal studijní stipendium Nadace Unipetrol pro školní rok 2018/2019. Stipendium student využije na možnost rozšiřovat své znalosti vč. zkušeností v oboru chemie a přírodních věd např. účastí na chemických akcí a veletrhů a dále pak na možnost publikovat své seminární práce do impaktovaného časopisu Chemické Listy.
(přidáno 26. září 2018)

Celostátní soutěže MPO Přeměna odpadů na zdroje

Předání cenyNáš student 1. r. navazujícího studia OH-K Martin Šulc se studentkou Drahomírou Středovou se v rámci předmětu Inovační využívání odpadů zúčastnili s projektem k využití lithia ze starých ekologických zátěží celostátní soutěže MPO Přeměna odpadů na zdroje a mezi 170 účastníky byli vybráni mezi pěti nejlepšími projekty. Slavnostní předání cen proběhne za týden v pátek 15.6.2018 v Senátu ČR.
(přidáno 12. června 2018)

STUDENT FŽP ZVÍTĚZIL V ACADEMII, JEHO DIPLOMOVÁ PRÁCE BUDE VYDÁNA JAKO KNIHA

Předání cenyV akademii věd ČR se v pondělí 9. dubna 2018 konalo v pořadí již desáté tradiční slavnostní udělování cen Nakladatelství Academia a také vyhlášení vítězů šestého ročníku studentské soutěže nakladatelství Academia. FŽP UJEP zde měla jedno žhavé želízko v ohni, soutěže se účastnil Ing. Jakub Harsa se svou diplomovou prací "Současný stav křídových příbojových lokalit v okolí Kutné Hory se zaměřením na společenstva měkkýšů a jejich význam v ochraně přírody". Jakub získal v soutěži, v konkurenci 35 dalších diplomových prací, první cenu v kategorii vědy o neživé přírodě. Vítězné práce budou vydány knižně do lhůty jednoho roku pod hlavičkou Nakladatelství Academia. (foto: Academia: P. Jáchimová)
(přidáno 29. května 2018)

Projekt Prázdné domy

Prázdné domy je unikátní webový archiv evidující opuštěné, zaniklé, prázdné domy na území České republiky. Projekt se snaží upozornit na domy, které jsou nevyužité, často snižují hodnotu okolních nemovitostí a přináší negativní sociální jevy, zároveň jsou na zelených loukách stavěny nové. Členové portálu pořádají také vycházky, jejichž cílem je upozornit na problematiku prázdných domů, na jejich negativní působení v struktuře města, například squatting. Mluví se také o historii jednotlivých objektů. Podrobněji.
(přidáno 5. dubna 2018)

Vladimír Brůna

Archeologických výzkumů v proslulém egyptském Abúsíru či Súdánu se geodet z Fakulty životního prostředí UJEP Vladimír Brůna účastní už od roku 2001. Rozhovor naleznete na stránkách ústeckého deníku.
(přidáno 26. března 2018)

Zahájení společného výzkumu

hospodaření s vodou před 3000 lety Fakulta životního prostředí, ČHMÚ Ústí nad Labem a Regionálního muzea v Teplicích zahájili společný výzkum na hradišti na Štěpánovské hoře u Bíliny pro zjištění hospodaření s vodou před 3000 lety.
(přidáno 7. listopadu 2017)

V egyptském Abúsíru byl objeven nový chrámový komplex Ramesse II

V egyptském Abúsíru kde má Český egyptologický ústav FF UK koncesi byl objeven chrámový komplex Ramesse II. Na tomto objevu se podílel i náš spolupracovník z FŽP UJEP Vladimír Brůna. Gratulujeme!
bližší informace • článek na Echo24.cz
(přidáno 16. října 2017)


 
© Fakulta životního prostředí
webmaster