Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

  Aktuality:  

Státní závěrečné zkoušky květen/červen 2017

bakalářské studium:   komise • termíny a pořadí
magisterské studium: komise • termíny a pořadí
(přidáno 10. května 2017)

Promoce 2017

Promoce absolventů bakalářského a magisterského studia na FŽP se konají 29. června 2017 v Severočeském divadle v Ústí n. L. bližší informace
(přidáno 23. května 2017)

Absolventský program pro VŠ

Palivový kombinát Ústí, s. p. nabízí absolventský program pro VŠ. bližší informace
(přidáno 22. května 2017)

Česká hlava 2017

Byl vyhlášen již 16. ročník soutěže Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. V rámci této soutěže vítězní laureáti získávají finanční odměnu v celkové výši 1 350 000 Kč. O laureátech rozhoduje na základě nominací nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd a odborníků z praxe. Ceny jsou vítězům předávány na slavnostním galavečeru, který přenáší Česká Televize v hlavním vysílacím čase. www stránky soutěže • statut soutěže
(přidáno 2. května 2017)

Deník z Abúsíru č. 2

Vladimír Brůna, člen katedry informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP, odletěl poprvé na archeologickou expedici Českého egyptologického ústavu FF UK Praha na podzim v roce 2001. Tehdy netušil, že s českými egyptology bude pracovat dlouhých 16 let. Na stránkách univerzity se s námi podělí o aktuální novinky z archeologické koncese ČEgÚ v Abúsíru v pokračování svého Deníku z Abusíru. Deníky z Abúsíru
(přidáno 14. dubna 2017)

Výsledky voleb do AS FŽP

Protokol o průběhu a výsledku voleb do AS FŽP, konaných ve dnech 3. - 9. 4. 2017 na FŽP UJEP.
(přidáno 10. dubna 2017)

Studentská architektonicko-krajinářská soutěž „Park Hády“

Teplárny Brno, a.s. ve spolupráci se Studentským Brnem vyhlašují studentskou architektonicko-krajinářskou soutěž „Park Hády“. Předmětem soutěže je zpracování ideového architektonicko-krajinářského návrhu na řešení prostoru Odkaliště Hády. Cílem projektu je revitalizovat dané území a přetvořit nevyužívané území na volnočasové plochy určené pro sport a rekreaci. informace o soutěži
(přidáno 7. března 2017)

Výukové kurzy němčiny na FSE

FSE UJEP pořádá pro zájemce z řad studentů 2 výukové kurzy němčiny. bližší informace
(přidáno 14. února 2017)

Stříbrná medaile Univerzity Pardubice

Koncem minulého roku obdržel významné ocenění Univerzity Pardubice prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. z FŽP UJEP. Stříbrnou medaili za šíření dobrého jména Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice mu udělil na slavnostním zasedání vědecké rady děkan této fakulty prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. u příležitosti 25. výročí jejího založení. další informace
(přidáno 9. února 2017)

UJEP se stává sídlem EURACHEM

Od 1. ledna 2017 se UJEP stala sídlem významné organizace s celoevropskou i mimoevropskou působností EURACHEM. Dlouholetým členem výboru EURACHEM-ČR je prof. Pavel Janoš z naší fakulty, který po dvě předcházející funkční období vykonával funkci předsedy a v současné době je místopředsedou. tisková zpráva
(přidáno 26. ledna 2017)

Nabídka stipendijních programů spravovaných Domem zahraniční spolupráce

Nabídka stipendií pro vysokoškolské studenty a akademické pracovníky, možnosti projektové spolupráce a nabídka podpory pro další pracovníky ve vzdělávání spravovaných Domem zahraniční spolupráce. Další informace naleznete na www stránkách www.dzs.cz a www.naerasmusplus.cz . Newsletter DZS 3/2016
(přidáno 28. června 2016)

Fakulta životního prostředí UJEP obsadila 2. místo v soutěži Fakulta Roku 2015

Fakulta roku - ocenění
Fakulta životního prostředí UJEP obsadila 2. místo v soutěži Fakulta Roku 2015 v kategorii Přírodní vědy, pořádanou Českou studentskou unií.

(přidáno 12. února 2015)


 
© Fakulta životního prostředí
webmaster