Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

  Aktuality:  

Vyhlášení řádných voleb do AS FŽP pro funkční období 2017 – 2020

Akademický senát FŽP dne 1. 3. 2017 na svém řádném zasedání vyhlásil volby do AS FŽP pro funkční období od 4. 5. 2017 do 3. 5. 2020. Volby se uskuteční elektronickou formou v termínu 3. - 9. 4. 2017. Harmonogram voleb a organizační pokyny • Seznamy a volební programy kandidátů
(přidáno 7. března 2017 - upraveno 29. března 2017)

Pomoc při organizaci Mezinárodního setkání strážců přirody

Mezinárodní setkání strážců přirody v Litoměřicích se koná ve dnech 9. - 13. května 2017 v Litoměřicích. Je zde možnost pro pomocné vědecké síly pomoci při organizaci setkání.
Kontakt: borek.franek@seznam.cz • program akce
(přidáno 27. března 2017)

Ukliďme svět - Ukliďme Česko

Dům dětí a mládeže a ZpDVPP Ústí n. L, p. o. ve spolupráci se SDM Tilia, z. s., FŽP UJEP a Centrem ochránců přírody Tilia za podpory Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa a projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pořádá ve čtvrtek 20. 4. 2017 od 16.00 hod. akci na pomoc přírodě „Ukliďme svět - Ukliďme Česko“. bližší informace
(přidáno 16. března 2017)

Charitativní bazárek

Nadace pro transplantace kostní dřeně a Krajská zdravotní,a.s. pořádají charitativní bazárek. bližší informace
(přidáno 10. března 2017)

Studentská architektonicko-krajinářská soutěž „Park Hády“

Teplárny Brno, a.s. ve spolupráci se Studentským Brnem vyhlašují studentskou architektonicko-krajinářskou soutěž „Park Hády“. Předmětem soutěže je zpracování ideového architektonicko-krajinářského návrhu na řešení prostoru Odkaliště Hády. Cílem projektu je revitalizovat dané území a přetvořit nevyužívané území na volnočasové plochy určené pro sport a rekreaci. informace o soutěži
(přidáno 7. března 2017)

Výukové kurzy němčiny na FSE

FSE UJEP pořádá pro zájemce z řad studentů 2 výukové kurzy němčiny. bližší informace
(přidáno 14. února 2017)

Stříbrná medaile Univerzity Pardubice

Koncem minulého roku obdržel významné ocenění Univerzity Pardubice prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. z FŽP UJEP. Stříbrnou medaili za šíření dobrého jména Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice mu udělil na slavnostním zasedání vědecké rady děkan této fakulty prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. u příležitosti 25. výročí jejího založení. další informace
(přidáno 9. února 2017)

UJEP se stává sídlem EURACHEM

Od 1. ledna 2017 se UJEP stala sídlem významné organizace s celoevropskou i mimoevropskou působností EURACHEM. Dlouholetým členem výboru EURACHEM-ČR je prof. Pavel Janoš z naší fakulty, který po dvě předcházející funkční období vykonával funkci předsedy a v současné době je místopředsedou. tisková zpráva
(přidáno 26. ledna 2017)

Ústecký pedagog Brůna se rozloučil s egyptskou pouští

Geodet a pedagog Vladimír Brůna z Fakulty životního prostředí ústecké univerzity se vrátil z Egypta. Již šestnáctou sezónu tam s odborníky z Českého egyptologického ústavu zkoumal v lokalitě Abúsír rozsáhlou nekropoli staroegyptských panovníků 5. dynastie.
článek v Ústeckém deníku
 • deník z Abúsíru
(přidáno 8. prosince 2016)

Nabídka stipendijních programů spravovaných Domem zahraniční spolupráce

Nabídka stipendií pro vysokoškolské studenty a akademické pracovníky, možnosti projektové spolupráce a nabídka podpory pro další pracovníky ve vzdělávání spravovaných Domem zahraniční spolupráce. Další informace naleznete na www stránkách www.dzs.cz a www.naerasmusplus.cz . Newsletter DZS 3/2016
(přidáno 28. června 2016)

Mimořádné stipendium pro studenty 1. ročníku Bc. studia v ak. roce 2016/2017

Na základě rozhodnutí kolegia děkana ze dne 9. 2. 2016 bude uděleno mimořádné jednorázové stipendium studentům prezenční formy 1. ročníku bakalářského studia, pro které je toto studium prvním studiem na vysoké škole, ve výši 5.000,- Kč za zisk minimálně 28 KB z povinných předmětů ke dni 28. 2. 2017 za zimní semestr 2016/2017.
(přidáno 24. února 2016)

Fakulta životního prostředí UJEP obsadila 2. místo v soutěži Fakulta Roku 2015

Fakulta roku - ocenění
Fakulta životního prostředí UJEP obsadila 2. místo v soutěži Fakulta Roku 2015 v kategorii Přírodní vědy, pořádanou Českou studentskou unií.

(přidáno 12. února 2015)


 
© Fakulta životního prostředí
webmaster