Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

  Aktuality:  

Státní závěrečné zkoušky 5/6 2016

magisterské studium: komise • termíny a pořadí
(přidáno 10. května 2016 - upraveno 27. května 2016 )

Promoce 2016

Dne 24. června 2016 se koná v Seveočeském divadle v Ústí n. L. promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia FŽP UJEP. bližší informace
(přidáno 23. května 2016)

Výzkum hudebních preferencí

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v rámci dlouhodobých výzkumů pokračuje i v letošním roce ve výzkumu hudebních preferencí vysokoškolských studentů. Cílem je zachytit vztah studentů k některým žánrům hudby 20. století. dotazník
(přidáno 19. dubna 2016)

Výběrové řízení

Děkan Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta, docenta(částečný úvazek) pro vyučovaný předmět hydrobiologie a mikrobiologie. bližší informace
(přidáno 19. dubna 2016)

Pracovník FŽP UJEP dokumentuje unikátní loď z doby stavitelů pyramid

Začátkem března 2016 odstartovala další archeologická sezóna na koncesi Českého egyptologického ústavu FF UK Praha v Abúsíru.
Pro člena katedry informatiky a geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Vladimíra Brůnu jde již o šestnáctý rok působení v této významné archeologické expedici. tisková zpráva

(přidáno 7. dubna 2016)

Mimořádné stipendium pro studenty 1. ročníku Bc. studia v ak. roce 2016/2017

Na základě rozhodnutí kolegia děkana ze dne 9. 2. 2016 bude uděleno mimořádné jednorázové stipendium studentům prezenční formy 1. ročníku bakalářského studia, pro které je toto studium prvním studiem na vysoké škole, ve výši 5.000,- Kč za zisk minimálně 28 KB z povinných předmětů ke dni 28. 2. 2017 za zimní semestr 2016/2017.
(přidáno 24. února 2016)

Témata disertačních prací

Témata disertačních prací pro studenty doktorského studia v akademickém roce 2016/17.
(přidáno 1. února 2016)

Fakulta životního prostředí UJEP obsadila 2. místo v soutěži Fakulta Roku 2015

Fakulta roku - ocenění
Fakulta životního prostředí UJEP obsadila 2. místo v soutěži Fakulta Roku 2015 v kategorii Přírodní vědy, pořádanou Českou studentskou unií.

(přidáno 12. února 2015)

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2

Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, je realizátorem projektu, který nabízí žákům a studentům posledních ročníků možnost, získat praktické zkušeností ještě během studia. Cílem projektu je usnadnit mladým absolventům škol jejich první vstup na trh práce, a přispět tak k boji s rostoucí nezaměstnaností této skupiny ohrožené na trhu práce. leták •  www stránky
(přidáno 28. listopadu 2014) 
© Fakulta životního prostředí
webmaster