přeskočit navigaci


Katedra informatiky a geoinformatiky


  Aktuality:  

Staré mapy pohledem do minulosti i budoucnosti

Seminář „Staré mapy pohledem do minulosti i budoucnosti“ se koná 14. června 2014 od 9.00 hod. ve Francouzském institutu v Praze, Štěpánská 35, Praha 1 a je součástí cyklu doprovodných aktivit mezinárodní konference „DIGI 2016 – Digitální technologie a kulturní dědictví“ připravované pod záštitou Pavla Bělobrádka, místopředsedy vlády pro vědu, výzkuma inovace a Daniela Hermana, ministra kultury ČR. pozvánka
(přidáno 13. června 2016)

15 let v Africe aneb FreeStyle v Abúsíru

Od roku 2001 se Vladimír Brůna pravidelně zúčastňuje archeologických výzkumů v Abúsíru, v egyptské Západní poušti a na lokalitách v Súdánu. Spolupráce Laboratoře geoinformatiky FŽP UJEP v Ústí nad Labem s Českým egyptologickým ústavem FF UK v Praze vstoupila letos do své jubilejní 15 sezóny. tisková zpráva

(přidáno 8. června 2015)

GIS Day 2014

Katedra geografie (PřF), Katedra informatiky a geoinformatiky (FŽP) a Krajský úřad Ústeckého kraje letos poprvé pořádají společný den GIS, který se uskuteční 28. 11. 2014 od 9.00 hod. ve Vědecké knihovně UJEP, Pasteurova 5 (areál kampusu). Všichni jsou srdečně zváni! program akce
(přidáno 25. listopadu 2014)

Internetové stránky oldmaps.geolab.cz navštívilo přes 1,5 miliónu uživatelů

Internetové stránky http://oldmaps.geolab.cz, které zpřístupňují uživatelům soubory vojenských mapování a dalších historických mapových děl z území republiky, navštívilo přes 1,5 miliónu uživatelů z celého světa.
V červenci byla aplikace přesunuta na výkonnější server, který byl pořízen z prostředků fakulty a tím se zrychlilo zobrazování jednotlivých mapových listů.
 
(přidáno 1. srpna 2014)

Úspěch studentů FŽP na odborné konferenci

Na katedře kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze proběhl již 3. ročník odborné studentské konference „Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ“. FŽP UJEP na soutěži reprezentovali svými diplomovými pracemi Bc. E. Vajsová a náš absolvent Ing. J. Brychta (student doktorského studia na ČZU Praha), který obsadil 3. místo. Obě práce vedl Ing. J. Pacina, Ph.D. z KIG. Oběma účastníkům gratulujeme! Více o konferenci články na novinky.cz a jihomoravskenovinky.cz
(přidáno 24. října 2013)

Student GIS Projekt 2013

V pořadí 9. ročník soutěže pro studenty vysokých škol, pracujících na projektu z oblasti GIS i letos vyvrcholil studentskou konferencí. FŽP reprezentovali se svými závěrečnými pracemi absolventi Ing. J. Zacharová, Ing. J. Brychta a studentka Bc. E. Vajsová, která v rámci své diplomové práce představila také projekt Interního grantu KIG Rekonstrukce krajiny Mostecké pánve na základě historických datových podkladů (http://most.ujep.cz/iga.html). Soutěžící prezentovali své projekty formou přednášky a posteru. Všechny příspěvky byly hodnoceny velmi kladně. Gratulujeme!
(přidáno 24. září 2013)

Studentská soutěž GISÁČEK

Studentce FŽP Bc. Barboře Handrychové, se podařilo obsadit druhé místo v kategorii bakalářská práce, na 15. ročníku soutěže GISÁČEK v Ostravě se svým příspěvkem "Metody rekonstrukce krajiny". Na soutěži vystoupili také Bc. Jiří Brychta s příspěvkem "Metody vyhodnocování vodní eroze pomocí geoinformačních systémů" a dále Bc. Johana Zacharová s příspěvkem "Zhodnocení historického vývoje krajinné struktury a sídel Verneřického středohoří". Všem zúčastněným blahopřejeme!
(přidáno 14. května 2013)

Projekt „Informační systém Severozápadních Čech pro správu historických mapových podkladů“

Výsledky z projektu Interní grantové agentury UJEP (IGA) s názvem Informační systém Severozápadních Čech pro správu historických mapových podkladů (zpracovávaný na FŽP KIG) byly s velmi kladnými ohlasy prezentované na 21. konferenci GIS Esri v ČR. V rámci příspěvku byly představeny metody aplikované na zpracování starých map a historických leteckých snímků použité v průběhu projektu, výsledné rekonstrukce vývoje reliéfu a využívání krajiny Mostecké pánve a interaktivní webové aplikace, prezentující výsledky projektu pro širokou veřejnost. Stránky projektu (http://most.ujep.cz/iga.html). Ukázka webové aplikace pro oblast Jezera Most (http://mapserver.ujep.cz/Projekty/SZ_Cechy/Jezero_Most_nove/)

Konference „Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ“

23. října proběhl druhý ročník studentské vědecké konference Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ, která byla pořádána na katedře mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze. Barvy Fakulty životního prostředí zde úspěšně hájil absolvent Ing. Kamil Novák s tématem diplomové práce Časoprostorová analýza změn reliéfu v okolí Jezera Most a student Bc. Jiří Brychta, se svou bakalářskou prací Metody vyhodnocování vodní eroze pomocí GIS (obě práce vedl Ing. Jan Pacina, Ph.D. z KIG). Gratulujeme!

8. ročník soutěže Student GIS Projekt

Na Fakultě životního prostředí ČZU proběhl 8. ročník celostátní soutěže bakalářských a diplomových prací zpracovaných v GIS - Student GIS Projekt. FŽP UJEP zde reprezentovala s bakalářskou prací na téma "Změna krajiny v okolí zámku Jezeří" studentka Bára Handrychová a s diplomovou prací na téma "Časoprostorová analýza změn reliéfu v okolí Jezera Most" náš absolvent Kamil Novák. Obě závěrečné práce byly zpracovány v rámci Interního grantu Geodatabáze Severozápadních Čech pro správu historických mapových podkladů (http://most.ujep.cz/iga.html) na Katedře informatiky a geoinformatiky. I když jsme neobsadili pomyslné stupně vítězů, byly obě prezentace velmi úspěšné. Gratulujeme!

Úspěch na studentské konferenci

Studenti FŽP participující na projektu interní grantové agentury UJEP "Geodatabáze Severozápadních Čech pro správu historických mapových podkladů" prezentovali na začátku akademického roku průběžné výsledky na dvou studentských konferencích - Student GIS Projekt a Digitální technologie v geoinformatice a kartografii. Na druhé jmenované konferenci Bc. Kamil Novák, Bc. Eliška Vajsová a Bc. Johana Zacharová obsadili v konkurenci dvaceti studentských a doktorandských projektů druhé místo. Gratulujeme! bližší informace o projektu • článek na Novinky.cz • článek na ÚsteckéNovinky.cz • článek na VímeVíte.cz

Projekt Informační systém Severozápadních Čech pro správu historických mapových podkladů

Dne 13. 4. 2011 byly spuštěny stránky projektu Informační systém Severozápadních Čech pro správu historických mapových podkladů. Na dvouletém projektu katedry informatiky a geoiformatiky se podílejí studenti magisterského studia. Projekt je financován Studentskou grantovou agenturou UJEP. stránky projektu

Internetová jazyková příručka

Internetová jazyková příručka (Ústav pro jazyk český AV ČR) - internetová verze Pravidel českého pravopisu a slovnikové a výkladové části slovníku spisovné češtiny - adresa je: http://prirucka.ujc.cas.cz/. Vhodné při psaní BP, DP, apod., i pro učitele.

Nabídka studentské praxe na Magistrátu města Ústí nad Labem

Magistrát města Ústí nad Labem nabízí studentskou praxi se zaměřením na GIS. Více v letáku.

Diplomové práce

Aktuální témata diplomových prací naleznete zde.

 

       Výsledky testů naleznete ve vnitřních informacích

webmaster