Mgr. Petr Bogan, Ph.D.

 

Mgr. Petr Bogan, Ph.D.

funkce:

odborný asistent

telefon:

475 284 128

e-mail:

petr.bogan@ujep.cz

místnost:

KV 312

zaměření:

Matematika – geometrie, deskriptivní geometrie, historie matematiky

výuka:

Matematika I, Matematika II

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Publikace:

2016

Bogan P., Vedic ritual Yaj?a, planes of its ceremonial platforms and their realization, Albena: 3RD International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts Sgem 2016, book 4, volume III, s. 617 - 624.

Bogan P., Rituální geometrie védských Indů jako inspirace pro učitele matematiky, Učitel matematiky, ročník 24, číslo 3 (99), 2016, s. 136 - 148.

2015

Bogan P., Aproximace čísla ?2 ve védské Indii, Ostrava: Sborník SVK OSU, 2015, 4 s.

2014

Bogan P., Původ postavení geometrie v Indické matematice druhé poloviny prvního tisíciletí, Ostrava: Sborník SVK OSU, 2014, 4 s.

2009

Vopěnka P., Bogan P.: Al Chvárizmí - Aritmetický a algebraický traktát, druhé opravené a doplněné vydání, OPS Nymburk, 2009, 213s.

2008

Vopěnka P., Bogan P.: Al Chvárizmí - Aritmetický a algebraický traktát, OPS Nymburk, 2008, 172s.

2004

Blažek V., Bogan P., Brůhová L.: Úlohy z geometrie II, UJEP Ústí nad Labem, 2004, 176s.


 

1999

Cihlář J., Bogan P.: Rozvoj aktivního využívání výpočetní techniky při výuce matematiky, Sborník anotací z grantového semináře, PF UJEP, 1999, str.16.

Bogan P.: Mathcad 7, Czech-Polish mathematical school-Acta universitatis Purkynianae 42, PF UJEP 1999, str.166-169.

1998

Blažek V., Bogan P.: Úlohy z geometrie I, UJEP Ústí nad Labem, 1998, 137s.

 Zpět

Účast na konferencích:

 

 

Zpět

Řešené projekty:

§          Doplnit projekty, včetně internetových odkazů, pokud je projekt má

§          Aktuální

§          Ukončené

 

Grant FRVŠ 0711 – Univerzitní matematická laboratoř pro samostatnou práci studentů.

   

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

 

1983: SPŠ stavební Děčín, obor Pozemní stavitelství

1989: Mgr., MFF UK Praha, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů v kombinaci matematika - deskriptivní geometrie

2017: Ph.D., PřF UJEP, obor Obecné otázky matematiky

Profesní zkušenosti:

1991 - 2000 : asistent, později odborný asistent na katedře matematiky PF UJEP, na VPP i odborný asistent na katedře matematiky a informatiky FSE UJEP

2000 - doposud: odborný asistent na katedře informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP

2007 - 2015 proděkan pro studium FŽP UJEP

Zpět

Ostatní aktivity:

 

Zpět