Mgr. Ing.  Petr Novák

LOGO_FZP_CZ_RGB_standard

funkce:

Vedoucí katedry

telefon:

475 284 164

e-mail:

Petr.Novak@ujep.cz

místnost:

KV 402

zaměření:

Internetové technologie, Programování, Operační systémy, Mapové servery

výuka

Základy výpočetní techniky, Výpočetní technika, Tvorba WWW stránek, Dynamické internetové technologie

Ostatní:

Stránky věnované jednotlivým předmětům

 

 

 

 

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Publikace ostatní

 

2011

Vráblíková J. a kol.: Revitalizace území v severních Čechách. 294 s. ISBN 978-80-7414-396-0, FŽP UJEP Ústí n. L., 2011

Synek V., Mjasnikovičová K., Ederer J., Novák P.: Sledování znečištění půd rtutí v Ústí nad Labem a jeho okolí. Studia Oecologica. Roč. V. číslo 2, Ústí n. L.: UJEP, 2011.  ss.25-40. ISSN 1802-212X

2010

Jirásek, P.; Novák, P.Vývoj bydlení v regionu Podkrušnohoří. Studia Oecologica. Roč. IV. číslo 4, Ústí n. L.: UJEP, 2010.  ss.77-94. ISSN 1802-212X.

2008

MACHOVA I., NOVÁK P.: Přirozené zdroje a způsoby šíření rostlin na agrární valy a terasy. - Studia Oecologica, Ústí n. L. 2008. 1:86 – 92

2006

Machová, I., Novák, P., Synek, V. Příspěvek k hodnocení agrárních valů Českého středohoří s využitím indikačních hodnot. Severočes. Přír., Litoměřice, 2006, vol.38, s. 45-60.

Vzdělávání a výzkum v oblasti životního prostředí, Soubor prezentací z mezinárodní konference k 15. výročí založení FŽP UJEP; Ústí nad Labem 2006, ISBN: 80-7044-796-6

 

Zpět

Účast na konferencích:

Archiv

Příspěvek na konferenci. Téma: Distanční vzdělávání v České republice – současnost a budoucnost, IV. národní konference, Sborník anotací (tištěný) a příspěvků (na CD-ROM). Ostrava 2006, Autoři: Mgr. Jan Černý, Mgr. Petr Novák, ISBN 80-86302-36-9

 

Posterová prezentace. Téma: Elearning na UJEP. Distanční vzdělávání v České republice – současnost a budoucnost, IV. národní konference, Sborník anotací (tištěný) a příspěvků (na CD-ROM). Autoři: Mgr. Petr Novák, Mgr. Jan Černý

 

Zpět

Řešené projekty:

·      Aktuální

2011

Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí, OPVK, řešeno v letech 2011 - 2014

·      Ukončené

2011

Multimediální atlas hydromorfních a halomorfních půd, řešeno v roce 2011, projekt Fondu rozvoje vysokých škol – spoluřešitel, řešitel:: Ing. Filipová,

2009

POsilování Kompetencí vysokoškolských pracovníků pro ROzvoj Konkurenceschopnosti vysokého školství v Ústeckém kraji – POKROK, řešeno v letech 2009 - 2011. Spoluřešitel, řešitel: Doc. Iva Ritschelová, CSc.

2007

Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří. Projekt MMR WD-44-07-1, řešeno v letech 2007 - 2011. Spoluřešitel, řešitel: prof. Jaroslava Vráblíková, CSc.

2006

Rozvoj elearningových informačních systémů UJEP - portál edu.ujep.cz. Rozvojový a transformační projekt - požadovaná částka: 5 013 491 - spoluřešitel, řešitel: Mgr. Bronislava Palíková

2005

Tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek pro kurzy vybraných vědních oborů II, řešeno v roce 2005 - rozvojový a transformační projekt,- 500 000 – spoluřešitel, řešitel: Doc. Iva Ritschelová, CSc.

Příprava vzdělávacích programů se zaměřením na geoinformatiku a informatiku v ŽP, rozvojový a transformační projekt, 2005, 105 000 Kč, - spoluřešitel, řešitel: Ing. Tomáš Dolanský

2004

Modernizace počítačové učebny se zaměřením na geoinformační technologie, řešeno v roce 2004 získáno 1 051 000 Kč - projekt Fondu rozvoje vysokých škol – spoluřešitel, řešitel: Ing. Jitka Prchalová

Tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek pro kurzy vybraných vědních disciplín, řešeno v roce 2004 - rozvojový a transformační projekt, 800 000,- – spoluřešitel, řešitel: Doc. Iva Ritschelová, CSc.

Dosud neschválené

·      Nepřijaté

Vybudování mobilní počítačové učebny, podáno v roce 2005, projekt Fondu rozvoje vysokých škol na částku 972 000,-; Řešitel: Mgr. Petr Novák

Tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek pro kurzy vybraných vědních oborů III, podáno v roce 2005 na částku 307.000,- rozvojový a transformační projekt – spoluřešitel, řešitel: Doc. Iva Ritschelová, CSc.

§    

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

Vzdělání
2010: ukončeno studium na FES UPCE, magisterský program: Systémové inženýrství a informatika. Obor: Informatika ve veřejné správě, titul Ing.

2004: ukončeno studium na PF UJEP, magisterský obor Matematika - Výpočetní technika, titul Mgr.

2001: ukončeno studium na PF UJEP, bakalářský program Informační systémy – obor Aplikovaná informatika, titul Bc.

 

Odborný růst

2004 – dosud: Asistent na Katedře informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP

2002 - dosud: Správce počítačové sítě na CI UJEP

2002 – 2004: Výuka na Katedře informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP

Zpět

Ostatní aktivity:

 

Zpět

 

Aktualizováno:11.5. 2012