přeskočit navigaci


Katedra informatiky a geoinformatiky


  Předměty  

Katedra informatiky a geoinformatiky pokrývá výuku těchto předmětů:

Povinné předměty

Kód (STAG) Název (Osnova) Vyučuje Dotace (Kredity) Hodnocení Semestr
1MAT1 Matematika I Mgr. Petr Bogan,Ph.D. prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc. 2/2 (5) z/zk 1
1MAT2 Matematika II Mgr. Petr Bogan,Ph.D., prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc. 2/2 (5) z/zk 2
1STAT Statistika Ing. Jan Popelka, Ph.D. 2/2 (4) z/zk 3
1VT Výpočetní technika Mgr. Petr NovákIng. Jan Popelka, Ph.D. 0/2 (2) z 2
1GEOG Základy geografie RNDr. Petr Jirásek 2+1 (2) z 1
1KART Základy kartografie Ing. Vladimír Brůna 2+1+5 (4) zk 1, 3, 4
1GIS1 Základy GIS doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D., Ing. Jitka Elznicová, Ph.D. 1+2 (2) z 4
1GIS2 Geografické informační systémy Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D. 2+2 (5) z/zk 1
1UZPL Územní plánování RNDr. Petr Jirásek 2+2 (5) zk 3
1UPU ÚP a regionální politika RNDr. Petr Jirásek 2+1+5 (4) zk 4
1ENIN Mgr. Petr Novák 1+2 (3) zk 2

Volitelné kurzy

Kód (STAG) Název (Osnova) Vyučuje Dotace (Kredity) Hodnocení Semestr
1ZVT Základy výpočetní techniky Mgr. Petr Novák, Ing. Jan Popelka, Ph.D. 0+2 (2) z 1
1ZME1 Zobrazovací metody I Mgr. Petr Bogan 1+1 (2) z 2
1ZME2 Zobrazovací metody II Mgr. Petr Bogan 1+1 (3) z 3
1GIS3 Aplikace GIS doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D. 0+2 (2) z 3, 5
1DPZ Dálkový průzkum Země doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D., Ing. Jitka Elznicová, Ph.D. 1+2 (2) z 2, 6
1DTM Digitální modely terénu doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D. 0+2 (2) z 1, 5
1TWS Tvorba WWW stránek Mgr. Petr Novák Ing. Jan Popelka, Ph.D. 0+2 (1) z 1, 3
1INTE Dynamické internetové technologie Mgr. Petr Novák 0+2 (1) z 2, 4
1GSTA Geostatistika Ing. Jan Popelka, Ph.D. 0+2 (2) z 5

 

Další informace k předmětům

 Přístupné z UJEP  •  Přístupné přes heslo

webmaster