přeskočit navigaci


Katedra informatiky a geoinformatiky


  Laboratoř geoinformatiky  

 

Laboratoř geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně vznikla v průběhu roku 2001. Svým vznikem navázala na založení katedry informatiky a geoinformatiky Fakulty životního prostředí UJEP v roce 2000.

Její vybavení bylo financováno z projektu Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) a z prostředků FŽP.

Ve své činnosti zaměřuje na problematiku využití geoinformačních technologií, především geografických informačních systémů (GIS) a metod dálkového průzkumu Země (DPZ) v oblasti životního prostředí a v archeologii.

Laboratoř je v současné době umístěna:

  • na pracovišti UJEP v Ústí n. L., která se zaměřuje na GIS analýzy v oblasti ŽP, zpracování leteckých a satelitních snímků, mapové servery a vzdělávání v oblasti geinformačních technologií
  • na pracovišti UJEP v Mostě, která je specializována na GIS aplikace v archeologii a zpracování historických map. Od roku 2001 zajišťují pracovníci laboratoře kompletní služby (geodézie, kartografie, GIS, DPZ a GPS) při archeologickém výzkumu na území české koncese v Egyptě.

www.geolab.cz

webmaster