přeskočit navigaci


Katedra informatiky a geoinformatiky


  Projekty katedry  

Aktuální:

Projekty vědecky zaměřené

Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví

Projekt: MK ČR (NAKI)

Spoluřešitelé: Ing. Vladimír Brůna, Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Termín dokončení: 2015

http://most.ujep.cz/naki/index.htm

Projekt Informační systém Severozápadních Čech pro správu historických mapových podkladů

Projekt: IGA

Hlavní řešitel: Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Termín dokončení: 2012

http://most.ujep.cz/iga.html

Výzkum civilizace starého Egypta

Projekt: MSM 0021620826

Spoluřešitel: Ing. Vladimír Brůna

Termín dokončení: 2011

http://egypt.geolab.cz/

Výzkum a vývoj procesů purifikace a optimalizace složení generátorového plynu

Projekt: TA ČR Alfa, TA01020563.

Spoluřešitel: Ing. Jan Popelka, Ph.D.

Termín dokončení: 2014

http://most.ujep.cz/tacr

Nové postupy a procesy zplyňování biomasy

Projekt: TIP, FR-TI1/600

Spoluřešitel: Ing. Jan Popelka, Ph.D.

Termín dokončení: 2012

Zajištění harmonizace krajinotvorné, hydrologické a produkční funkce valů a teras pro diverzifikaci aktivit na venkově

Projekt: MZE QH82126

Garant: RNDr. Iva Machová

Spoluřešitel: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

Termín dokončení: 2011

http://fzp.ujep.cz/projekty/QH82126

Zahraniční projekty

Transnational Ecological Network in Central Europe (TransEcoNet

Projekt: program OP NSSE 1CEO61P3

Garant: prof. Dr. Elmar Csaplovisc, Technická univerzita v Drážďanech, Německo

Řesitel za FŽP UJEP: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

Termín dokončení: 2012

http://projekty.fzp.ujep.cz/transeconet/

Zelená síť Krušné hory: Vytvoření přeshraničních synergických efektů mezi oblastmi NATURA 2000 a rozvojem venkova v Krušných horách

Projekt: program Cíl 3 ČR – Sasko

Garant: Ing. Martin Neruda,Ph.D.

Spoluřešitel: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

Termín dokončení: 2011


Archiv projektů

webmaster