přeskočit navigaci


Katedra přírodních věd


  Předměty  

Povinné předměty

Kód (STAG) Název (Osnova) Vyučuje
1AESY Agroekosystémy Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc., doc. Ing. Jiří Němec, CSc., doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.
3AESY Agroekosystémy Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc., doc. Ing. Jiří Němec, CSc., doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.
4AESY Agroekosystémy Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc., doc. Ing. Jiří Němec, CSc., doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.
1AGEK Agroekologie Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc. doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.
3AGEK Agroekologie Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc. doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.
4AGEK Agroekologie Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc. doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.
1ANPE Antropopedologie Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc. doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.
3ANPE Antropopedologie Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc. doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.
4ANPE Antropopedologie Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc. doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.
1BIOI Bioindikátory - terénní kurz Ing. Jiří Šefl, Ph.D., RNDr. Iva Machová, Ph.D., Mgr. Michal Holec, Ph.D.
4BIOI Bioindikátory - terénní kurz Ing. Jiří Šefl, Ph.D., RNDr. Iva Machová, Ph.D., Mgr. Michal Holec, Ph.D.
1BOT Botanika RNDr. Iva Machová, Ph.D.
3BOT Botanika RNDr. Iva Machová, Ph.D.
4BOT Botanika RNDr. Iva Machová, Ph.D.
1EKOL Základy ekologie Mgr. Michal Holec, Ph.D.
3EKOL Základy ekologie Mgr. Michal Holec, Ph.D.
4EKOL Základy ekologie Mgr. Michal Holec, Ph.D.
1EPRA Environmentální praktikum (praxe) ---
1FLER Funkce lesa, lesní ekosystémy, lesnické rekultivace Prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.Ing. Jiří Šefl, Ph.D.
4FLER Funkce lesa, lesní ekosystémy, lesnické rekultivace Prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.Ing. Jiří Šefl, Ph.D.
3FLEZ Funkce lesa - základy Ing. Jiří Šefl, Ph.D.
4FLEZ Funkce lesa - základy Ing. Jiří Šefl, Ph.D.
1GEO1 Geologie a ŽP doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D., Ing. Richard Pokorný, DiS.
3GEO1 Geologie a ŽP doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D., Ing. Richard Pokorný, DiS.
4GEO1 Geologie a ŽP doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D., Ing. Richard Pokorný, DiS.
1HPMH Horninové prostředí, mechanika hornin a zemin, rekultivace doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
3HPMH Horninové prostředí, mechanika hornin a zemin, rekultivace doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
4HPMH Horninové prostředí, mechanika hornin a zemin, rekultivace doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
1HYD1 Hydrologie a ochrana vod Ing. Martin Neruda, Ph.D.
3HYD1 Hydrologie a ochrana vod Ing. Martin Neruda, Ph.D.
4HYD1 Hydrologie a ochrana vod Ing. Martin Neruda, Ph.D.
1KLIM Klimatologie a změny klimatu RNDr. Radan Huth, DrSc., Mgr. Martin Novák
4KLIM Klimatologie a změny klimatu RNDr. Radan Huth, DrSc., Mgr. Martin Novák
1KREK Krajinná ekologie Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
3KREK Krajinná ekologie Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
4KREK Krajinná ekologie Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
1KRUP Krajinářské a parkové úpravy Ing. Iva Roubíková, Ph.D.
4KRUP Krajinářské a parkové úpravy Ing. Iva Roubíková, Ph.D.
1METE Meteorologie a ochrana ovzduší Mgr. Martin Novák
3METE Meteorologie a ochrana ovzduší Mgr. Martin Novák
4METE Meteorologie a ochrana ovzduší Mgr. Martin Novák
1MIKR Mikrobiologie Mgr. Nela Kubová, Ph.D.Mgr. Diana Holcová, Ph.D.doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.
3MIKR Mikrobiologie Mgr. Nela Kubová, Ph.D.Mgr. Diana Holcová, Ph.D.doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.
4MIKR Mikrobiologie Mgr. Nela Kubová, Ph.D.Mgr. Diana Holcová, Ph.D.doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.
1MSE Metody studia ekosystémů doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc. Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
4MSE Metody studia ekosystémů doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc. Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
3OCHP Ochrana přírody Ing. Jiří Šefl, Ph.D.
4OCHP Ochrana přírody Ing. Jiří Šefl, Ph.D.
1PED Pedologie a ochrana půdy Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc., doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.
3PED Pedologie a ochrana půdy Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc., doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.
4PED Pedologie a ochrana půdy Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc., doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.
1POUK Pozemkové úpravy v krajině doc. Ing. Jiří Němec, CSc., doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.
4POUK Pozemkové úpravy v krajině doc. Ing. Jiří Němec, CSc., doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.
1RERK Revitalizace a trvale udržitelný rozvoj krajiny doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc., Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
3RERK Revitalizace a trvale udržitelný rozvoj krajiny doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc., Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
4RERK Revitalizace a trvale udržitelný rozvoj krajiny doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc., Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
1TERE Technologie a technika rekultivací Ing. Martin Neruda, Ph.D., Ing. Jiří Šefl, Ph.D., Ing. Michal Holec, Ph.D.
4TERE Technologie zabezpečení skládek Ing. Martin Neruda, Ph.D., Ing. Jiří Šefl, Ph.D., Ing. Michal Holec, Ph.D.
1TEZA Technologie zabezpečení skládek doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc.
4TEZA Technologie zabezpečení skládek doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc.
1VRE Vodní režimy v krajině doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc. Ing. Martin Neruda, Ph.D.
1VTR Vodní toky a jejich revitalizace  Ing. Martin Neruda, Ph.D.
4VTR Vodní toky a jejich revitalizace  Ing. Martin Neruda, Ph.D.
1ZOOL Zoologie Mgr. Michal Holec, Ph.D.Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
3ZOOL Zoologie Mgr. Michal Holec, Ph.D.Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
4ZOOL Zoologie Mgr. Michal Holec, Ph.D.Mgr. Diana Holcová, Ph.D.

Povinně volitelné předměty

Kód (STAG) Název (Osnova) Vyučuje
1ENTO Entomologie Prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.
1FLOR Flóra a vegetace RNDr. Iva Machová, Ph.D., Ing. Iva Roubíková, Ph.D.
3FLOR Flóra a vegetace RNDr. Iva Machová, Ph.D., Ing. Iva Roubíková, Ph.D.
4FLOR Flóra a vegetace RNDr. Iva Machová, Ph.D., Ing. Iva Roubíková, Ph.D.
1GEO2 Environmentální geologie doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.
4GEO2 Environmentální geologie doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.
1GEMO Geomorfologie ŽP doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.
3GEMO Geomorfologie ŽP doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.
4GEMO Geomorfologie ŽP doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.
3GLOZ Globální změny klimatu a lesních ekosystémů doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.
4GLOZ Globální změny klimatu a lesních ekosystémů doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.
1GLZK Globální změny klimatu doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.
4GLZK Globální změny klimatu doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.
1HOZV Chov hospodářských zvířat v marginálních oblastech Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.
3HOZV Chov hospodářských zvířat v marginálních oblastech Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.
4HOZV Chov hospodářských zvířat v marginálních oblastech Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.
1MOPO Terénní metody odhadu početnosti organismů a biomasy doc. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc., Mgr. Michal Holec, Ph.D.
1POUP Pozemkové úpravy doc. Ing. Jiří Němec, CSc., doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.
1PPOK Protipovodňové opatření v krajině Ing. Martin Neruda, Ph.D.
1RKMO Revitalizace krajiny v marginálních oíblastech Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.
1TERK Terénní botanický kurz RNDr. Iva Machová, Ph.D.
1TEGE Terénní kurz z geologie doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.
1VREZ Vodní režimy v krajině - základy doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc.

Učební texty a další informace k předmětům naleznete na vnitřních stránkách KPV

Přístupné z UJEP • Přístupné přes heslo

webmaster