PhDr. Jan Benda

funkce:

odborný asistent

telefon:

475 254 132

e-mail:

Jan.Benda@ujep.cz

místnost:

KV 311

zaměření:

Sociální psychologie, psychologie práce a organizace, sociálně psychologický výcvik, jazyky

výuka:

odborná němčina, základy managementu, psychologie řízení, anglický jazyk

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


 

Publikace ostatní

 

2014 

Benda, J., Soubor textů pro cvičení z odborné němčiny, FŽP, elektronická verze

Benda, J., Kapitoly z psychologie řízení, FŽP, elektronická verze

2009

Benda, J., Zahálka, J., Základy managementu, UJEP Ústí n.L., FŽP

Benda, J., Psychologie a sociologie práce, studijní opora, FVTM  (elektronická verze)

 

19XX – 2005

1980  Zátěžové faktory v práci mistrů a stavbyvedoucích

1986  K výuce psychologie na SOU

1989  Prevence sociálně-patologických jevů

1991  Možnosti využití sociálně psychologického výcviku ve školství

1991  Zpětnovazební principy při vytváření sebeobrazu a sebepojetí učitele

1996, 2009 Studijní podklady k psychologii komunikace a řízení

1999  Osobnostní faktory úspěšných a neúspěšných obchodních manažerů

1980-3 Překlady samizdatové poezie (vyšly v nakladatelstvích Black Sparrow Press a Montemora, USA)

Účast na konferencích:

Řešené projekty:

Vzdělání a odborný růst:

Pedagogická fakulta Ústí n.L., český, anglický a německý jazyk

FF UK Praha, dějiny literatury, psychologie, rigorózní zkouška

PF UK Praha, psychopedie

Externí aspirantura na Psychologickém ústavu ČSAV (nedokončena pro zásah KSČ)

Postgraduální studium Aplikovaná sociální psychologie, FF UK Praha

 

Výcvik ve skupinové psychoterapii SUR

Funkční studium pro vedoucí pracovníky, ÚÚVPP Praha

Management Training für Führungskräfte (SRN)

Führungspsychologie: Personalentwicklung und Mitarbeiterführung (SRN, S. Hall)

Transakční analýza (ČATA)

Stáže:    Demokratické principy ve školství (Dánsko)

              Innovative Tendenzen im Personalmanagement (SRN, Management Akademie)

Ostatní aktivity:

Zájem o česko-německou regionální historii, o německá nářečí v severozápadních Čechách,

Sociálně psychologické výcvikové kurzy (sebepoznání, komunikace, manažerské dovednosti aj.)

Člen Českomoravské psychologické společnosti

Lyže, plavání, karate

Zpět