RNDr. Čestmír Berčík

funkce:

odborný asistent

telefon:

725 002 409

e-mail:

cestmir.bercik@sujb.cz

místnost:

KV 306

zaměření:

Fyzika, ionizující záření, IZ v životním prostředí, měření kontaminace ŽP, využití zdrojů IZ, účinky IZ, radiační ochrana

výuka:

Radiační bezpečnost

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Publikace:

Zpět

Účast na konferencích:

Zpět

Řešené projekty:

Participace na resortních projektech SÚJB a SÚRO (Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Státní ústav radiační ochrany)

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

1975-80 MFF UK Praha

1981-82 MFF UK Praha, stáž – rigorózní zkouška, RNDr.

1982-84 PřF UK Praha, postgraduální studium Ochrana ŽP

1985-95 odborné kursy a semináře v rámci resortu (ILF Praha)

1996 Mezinárodní kurz o radioaktivních odpadech, Japonsko

1998, 2000 Odborné stáže Finsko (STUK), Německo (BfS)

2006 Mezinárodní kurz - Moderní metody v radioterapii (FJFI Praha)

2010 Mezinárodní kurz - Zabezpečení zdrojů IZ, Praha-Řež

Zpět

Ostatní aktivity:

Pedagogická činnost VZŠ UL – obor Diplomovaný radiologický asistent (Radiologická fyzika, Radiologické přístroje)

                                               - obor Všeobecná sestra - Biofyzika

ÚZS UJEP UL - externí zajištění výuky předmětu Biofyzika (KPA), Biofyzika a radiologická fyzika  

Lektor MAAE Vídeň (pro inspektory radiační ochrany)

Zpět