PhDr. Mgr. Romana Doležalová

funkce:

odborná asistentka

telefon:

475 284 125

e-mail:

romana.dolezalova@ujep.cz

místnost:

KV 306

zaměření:

psychologie, klinická psychologie, logoterapie a existenciální analýza

výuka:

Základy psychologie

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity

 

Publikace:

1990 - 2005

-1990 Metodika pro terapii lehké mozkové dysfunkce u dětí středního školního věku

-1998 Postoje adolescentů k sexualitě

Zpět

Účast na konferencích:

2010

-10. den logoterapie a existenciální analýzy - Trauma v existenciálně analytické terapii; workshopy: "Aby se práce s traumatizovaným klientem nestala terapeutovi traumatem", SLEA, Praha 2010

Archiv

-7. den logoterapie a existenciální analýzy - Syndrom vyhoření z pohledu Existenciální analýzy; workshop: "Jak nevyhořet?", SLEA, Praha 2007

- 6. den logoterapie a existenciální analýzy - Existenciálně-analytický přístup k sexualitě; workshop: Sexuální výchova z pohledu LT a EA, SLEA Praha 2006

- 5. den logoterapie a existenciální analýzy - "Mohu být sám sebou?"; workshop: Neverbální techniky ve fenomenologickém přístupu, SLEA, Praha 2004

 

Zpět

Řešené projekty:

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

- Pedagogická fakulta Ústí n. L., český jazyk a literatura – dějepis, Mgr.

- Filozofická fakulta UK, jednooborová psychologie, Mgr., PhDr.

- IPVZ Praha, speciální průprava na úseku činnosti klinické psychologie a funkční specializace v systematické psychoterapii

 

- dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze pod vedením PhDr. Jany Božukové, vedoucí lektorky Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA) a lektorky Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse (GLE) se sídlem ve Vídni.

-intenzivní výcvik pro lektorskou činnost v oblasti výchovy k manželství a rodičovství, FF UK Praha

-výcvik lektorů v oblasti sexuální výchovy a sexuálně přenosných chorob v rámci projektu KANDELA, NCPZ Praha

-česko-britský kurz sexuální výchovy pro lektory KANDELA PLUS, NCPZ Praha

-kurz v telefonní krizové intervenci, RIAPS Praha

-výcvik pro vedoucí kurzů snižování nadváhy založený na metodice KBT, STOB Praha

-kontinuální sociálně tréninkový výcvik – problematika zneužívání návykových látek dětmi a mládeží, Pragouniversa

-odborné stáže a kurzy, další vzdělávání- IPVZ, ČMPS, SLEA

Zpět

Ostatní aktivity:

·        privátní psychologická praxe, Ústí n. L.

·        externí přednášková, lektorská, poradenská činnost

 

 

·         Členství v odborných společnostech:

·        členka Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA)

·        členka Asociace klinických psychologů ČR

·        členka Českomoravské psychologické společnosti

·        členka České lékařské společnosti J. E.Purkyně

 

Zpět