Ing. Petr Hetto

funkce:

odborný asistent

telefon:

477 162 709

e-mail:

hetto@spolchemie.cz

místnost:

KV 311

zaměření:

podniková ekonomika, HR

výuka:

základy účetnictví a kalkulace

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Publikace:

2010

Interní odborné publikace v rámci skupiny podniků a Svazu chemického průmyslu na témata Odhadované trendy vývoje průmyslu, Porovnatelnost finanční analýzy, Úloha kolektivního vyjednávání a kolektivní smlouvy vyššího stupně a Motivace a hodnocení pracovníků.

Účast na konferencích:

2010 

Konference Eurochlor, Brusel – budoucnost a kooperace firem vyrábějících chlorové produkty elektrolytickým způsobem

Konference HR chemického průmyslu, Praha – personální práce v chemickém průmyslu v roce 2011

Konference PricewaterhouseCoopers – optimální postavení a motivace pracovníků ve vrcholných manažerských funkcích

Řešené projekty:

§          Aktuální – Optimalizace organizační a řídící struktury skupiny majetkově propojených podniků

   Využití investičních pobídek při výstavbě nové výrobní kapacity

§          Ukončené – Krizové finanční řízení v konkrétně vymezených podmínkách

                    Nastavení a příprava implementace nového IT systému v případě skupiny podniků

Vzdělání a odborný růst:

 Vysoká škola ekonomická, obor ekonomika průmyslu

Odborné kurzy podnikové sféry a zahraniční pobyty v tématech:

-         Finanční analýza

-         Daňová optimalizace u právnických osob

-         Motivace a práce s talenty

Ostatní aktivity:

Činnost na manažerských pozicích v rámci chemického průmyslu v oboru ekonomika a řízení lidských zdrojů