Mgr. et Mgr. Kateřina Marková, Ph.D.

-

funkce:

vedoucí katedry společenských věd

telefon:

475 284 134

e-mail:

katerina.markova@ujep.cz

místnost:

KV 304

zaměření:

Humanitní environmentalistika, ekologická výchova

výuka:

Úvod do studia životního prostředí,Kulturní antropologie

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Články v mezinárodních časopisech s IF

 

Zpět

Publikace ostatní:

2014

MARKOVÁ, K.; Uvedení do studia životního prostředí (skripta), Ústí nad Labem, 2014, ISBN 978-80-7414-816-3

2013

MARKOVÁ, K.; Zacharová, J.: Animismus ve vědě? In: Veda jako kultúrný fenomén. Sborník z mezinárodní konference Fyzika a etika VIII. konané v Kongresovém centru SAV ve Smolenici 11. - 12. dubna 2013

2012

Marková, K.: Doktorská práce na téma: Filosofické aspekty environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, 2012

2011

Marková, K.: Gaia mezi mytologií a vědou. In: Poznanie, veda a spoločnosť. Sborník z mezinárodní konference Fyzika a etika V. konané na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitre 28. - 29. června 2010; Nitra, 2011, s. 232-245.

 

2009

Marková, K.: Čas environmentální výchovy. In: Methorioi – profesoru Radimu Paloušovi k 85. narozeninám. 2009, s. 61-64.

 

2008

Marková, K.: Člověk a příroda. In: Dary J. Peškové - Rozhovory, které pokračují. Eurolex Bohemia, Praha, 2007, ISBN 978-80-7379-007-3, s. 99-104.

 

 

Zpět

Účast na konferencích:

2013

„Fyzika a etika VIII.“ Univerzitě Konštantýna Filozofa v Nitře

2010

„Fyzika a etika VI.“ Univerzitě Konštantýna Filozofa v Nitře

2009

„Metody a možnosti ve výuce udržitelnosti na VŠ" pořádané FSV UK a Centrem pro otázky životního prostředí.

Zpět

Řešené projekty:

2009-2011 Zapojení do projektu Cíl 3 „Zelená síť Krušné hory“, za společenskovědní sekci, konkrétně ekologická výchova.

2011 -2013  Envimod – inovace studijních materiálů

2016 Projekt Emise

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

1989-1993           Gymnázium v Roudnici nad Labem (všeobecné)

1993-1996           bakalářské studium na Fakultě životního prostředí na Universitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - obor Ochrana životního prostředí

1996-1998           magisterské studium na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (Ústav pro ochranu životního prostředí)

1998                      Vyšší pedagogická a teologická škola v Praze - Jabok (pouze rok studia)

1999 – 2005        magisterské studium na Fakultě sociálních studií MU v Brně - obor Humanitní environmentalistika

1999, 2008 – 2012            doktorandské studium na Pedagogické fakultě UK obor Filosofie výchovy

 

.Zpět

Ostatní aktivity:

Od r.2010 člen Poradního sboru pro EVVO

Od r.2011 Člen redakční rady Zpravodaje UJEP

2012/2013 Spolupráce s Krajským úřadem – pořádání ekologické soutěže

 

Organizace Dne Země pro FŽP (ve spolupráci s DDM, Povídání z cest (s Erasmem i bez Erasmu) každý rok

Zpět