prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. ,† 2.12.2017

funkce:

profesorka

telefon:

475 284 132

e-mail:

iva.ritschelova@ujep.cz

místnost:

KV 311

zaměření:

Makroekonomické aspekty tvorby a ochrany životního prostředí, environmentální ekonomie, politika životního prostředí, nástroje politiky životního prostředí, environmentální a ekonomické účetnictví, financování ochrany životního prostředí – účet výdajů na ochranu životního prostředí.

výuka:

Obecná ekonomie, Ekonomika životního prostředí, Politika životního prostředí, Environmentální management, Nauka o podniku

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Články v mezinárodních časopisech s IF

2001

1.      Ritschelová, I., Machálek, P., Koroluk, R. Integrated presentation of the economic and environmental information for the Czech Republic, 1992 to 1996/1997. In International Journal of Environment and Pollution. Vol. 15, No. 6, 2001. ISSN: 0957-4352

Publikace ostatní

2010

1.      SIDOROV, E., RITSCHELOVA, I. Economic Performance and Environmental Quality at the Regional Level: An Approach to Modeling Depletion Adjusted Macro Aggregates for the Czech Coal Mining Regions. In: OLEJ, V., OBRŠÁLOVÁ, I., KŘUPKA, J. (eds.) Environment Modeling for Sustainable Regional Development: System Approaches and Advanced Methods. Hershey (USA): IGI Global, 2010.

2.      RITSCHELOVÁ, I., SIDOROV, E. Důsledky liberalizace obchodu s environmentálními službami. Odpadové fórum, č. 2/2010. ISSN 1212-7779

3.      RITSCHELOVA, I., SIDOROV, E., FARSKY, M. Impact of Waste Deposition Fees on Enterprises in the Czech Republic. E & M Ekonomie a management, č. 2/2010. ISSN: 1212-3609

4.      SIDOROV, E., RITSCHELOVÁ, I., ŠTUDENT, J. Eko-průmysl ČR a jeho zahraničně-obchodní potenciál. Studia Oecologica, č. 1/2010. ISSN 1802-21 2X

5.      RITSCHELOVÁ, I., SIDOROV, E., KLICNAR, A. International Trade in Environmental Goods: Trends in The Czech Republic. Studia Oecologica, č. 1/2010. ISSN 1802-21 2X

6.      SIDOROV, E., RITSCHELOVÁ, I., VOSÁTKA, J. Hodnocení liberalizace obchodu s environmentálním zbožím v České republice. In: Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Podklady pro mezinárodní konferenci.  Brno, 24-26. května 2010.  Praha: MŽP ČR, 2010. S. 33-38

 

2009

1.      Hřebíček, J., Hájek, M., Ritschelová, I., Sidorov, E.: Corporate sustainability reporting in the Czech Republic. In: Proceedings of the 5th International Conference “EMAN 2009: Environmental Accounting Sustainable Development Indicators” 23-24 April, 2009, Prague, Czech Republic. Usti nad Labem: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2009. ISBN 978-80-7414-124-9

2.      Ritschelova, I., Sidorov, E., Tosovska, E.: Environmental fees in the Czech Republic: Approach to stimulating effect assessment. Proceedings from International Scientific Conference Sustainability Accounting and Reporting on Micro-Economical and Macro-Economical Level, Brno, May 25-27, 2009, pp. 52-55. Centre of Economic Studies, VSE, Prague. ISBN 978-80-86131-83-2

3.      Farský, M., Ritschelová, I., Vysloužilová, D., Sidorov, E.: O metodě hodnocení efektivnosti environmentálních investic. Mezinárodní vědecká konference: Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje, Brno, str. 18-26, 25.-27.5. 2009. Centrum ekonomických studií, VŠE Praha.  ISBN 978-80-86131-82-5

4.      Hřebiček, J., Ritschelová, I.: New Trends in Sustainability Indicators - Evaluation of Environmental, Social and Governance Performance. 57th Session of the International Statistical Institute, Durban, South Africa, 16-22 August 2009

5.      Hřebíček, J., Hájek, M., Chvátalová, Z., Ritschelová, I. Current Trends in Sustainability Reporting in the Czech Republic. In EnviroInfo 2009. Environmental Informatics and Industrial Environmental Protection: Concepts, Methods and Tools. 23. International Conference on Informatics for Environmental Protection. Aachen: Shaker Verlag, 2009. S. 233-240. ISBN 978-3-8322-8397-1.

6.      Ritschelová,I., Tošovská, E.: Je poplatkový systém v oblasti odpadového hospodářství efektivní? Odpadové fórum/Waste Management Forum, str. 30-31, 9/2009, ISSN  1212-7779

 

2008

1.      Farsky, M., Isa, J., Ritschelova, I., Sidorov, E. GDP indicator and its prediction based on KLEM production function. Proceedings from International Scientific Conference Sustainability Accounting and Reporting on Micro-Economical and Macro-Economical Level, Brno, May 19-21, 2008. ISBN 978-80-7395-081-1

2.      Farský, M., Iša, J., Ritschelová, I., Sidorov, E. Ukazatel GDP a jeho predikce pomocí produkční funkce KLEM. Sborník z mezinárodní vědecké konference Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Brno, 19-21 května 2008. ISBN 978-80-7395-080-4

3.      Tošovská, E., Ritschelová, I.: Dopad rozvoje eko-průmyslu na zaměstnanost, in: „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikro a makroekonomické  úrovni“, sborník z mezinárodní vědecké konference, MPO ČR, MŽP ČR, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Pardubice, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n.L, VŠE Praha, Brno, 19. – 21.5.2008, pp.211 – 215, ISBN 978-80-7395-080-4

4.      Tošovská, E., Ritschelová, I.: Impact of Eco-industry Development in the Czech Republic on Employment, in „Sustainable Accounting and Reporting on Micro-economical and Macro-economical level“, proceedings from international scientific conference: Sustainability Accounting and Reporting on Micro-Economical and Macro-Economical Level, MPO ČR, MŽP ČR, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Pardubice, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n.L, VŠE Praha, Brno, 19. – 21.5.2008, pp. 211 – 215, ISBN 978-80-7395-081-1

5.      Tošovská, E., Ritschelová, I. Aktivní politika zaměstnanosti ve vztahu k eko-průmyslu. Sborník z mezinárodní vědecké konference Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Brno, 19.-21. května 2008. ISBN 978-80-7395-080-4

6.      Ritschelova, I., Tosovska, E., Sidorov, E. Foreign Trade in Environmental Goods in the Czech Republic. Proceedings from International Scientific Conference Sustainability Accounting and Reporting on Micro-Economical and Macro-Economical Level, Brno, May 19-21, 2008. ISBN 978-80-7395-081-1

7.      Ritschelová, I., Tošovská, E., Sidorov, E. Zahraniční obchod s environmentálním zbožím v České republice. Sborník z mezinárodní vědecké konference Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Brno, 19-21 května 2008. ISBN 978-80-7395-080-4

8.      Tošovská, E., Ritschelová, I.: Czech Eco-Industry’s Impact on Employment and Foreign Trade, Book of Abstract: „Europe after Lisbon: Intertwining Sustainability and Competitiveness“, conference in co-operation with the Slovenian EU Presidency, Ljubljana, April 24-26, 2008

9.      Ritschelova, I, Sidorov, E., Hajek, M., Hrebicek, J. Corporate Environmental Reporting in the Czech Republic and its Relation to Environmental Accounting at Macro Level. EMAN EU 2008 Conference: Sustainability and Corporate Responsibility Accounting - measuring and managing business benefits. Budapest, Hungary, October 6-7, 2008. ISBN 978-963-503-370-6

10.  Ritschelova, I., Sidorov, E.: Environmentally Adjusted GDP for the Czech Republic: To what extent is assesment possible?, str. 68-87, in: Development in Environmental Accounting: Selected papers from EA-SDI 2007, Ministry of the Environment, Prague, 2008, ISBN 978-80-7212-487-9

11.  Ritschelová, I., Sidorov, E.: Depletion Adjusted NDP for the Czech Republic – Coal Depletion In: Proceedings of the 5th International Conference “EMAN 2009: Environmental Accounting Sustainable Development Indicators” 23-24 April, 2009, Prague, Czech Republic. Usti nad Labem: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2009. ISBN 978-80-7414-124-9

12.  Ritschelová, I. a kol.: Dopad poplatků za znečišťování životního prostředí na konkurenceschopnost podniků, 115 str., CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Praha, 2008, ISBN 978-80-85087-68-0

13.  Ritschelová, I., Tošovská, E., Sidorov, E.: Liberalizace obchodu s environmentálním zbožím a službami, Linde, Praha, 2009

14.  Tošovská, E., Ritschelová, I., Sidorov, E.: Makroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí, C.H.Beck, Praha, 2009

15.  Křovák, J., Ritschelová, I. Za (rámec) HDP: měření pokroku, skutečného bohatství a blahobytu národu. Statistika č. 3, 2008. str. 274-277. ISSN 0322-788x

16.  Tošovská, E., Ritschelová, I. Dopady politiky životního prostředí na trh práce. Fórum sociální politiky, odborný recenzovaný časopis, čís. 3/2008, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., Praha, str. 9-16, ISSN1802-5854

17.  Sidorov, E., Ritschelová, I.: Impact of air pollution fee rates on enterprises in the Czech republic, Scientific papers of the University of Pardubice, Series D, Faculty of Economics and administration, str. 169-174, 13/2008, ISBN 978-80-7395-149-8, ISSN 1211-555X

18.  Ritschelová, I., Chvátalová, A.: Vnější hodnocení Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, str. 66-79 in: Chvátalová, A., Kohoutek, J., Šebková, H. (eds.), Zajišťování kvality v českém vysokém školství, Plzeň, A. Čeněk, 2008, 200 s., ISBN 978-80-7380-154-0

2007

1.      Ritschelova, I., Sidorov, E.: Die umweltorientierte Hochschulausbildung in der Tschechischen Republik: eine Aufforderung und Erfordernis der Zukunft, in: Kramer, M., Valentin M. Netzwerke und Nachhaltigkeit in Transformationsprozess, Kooperationprojekte mit Mittel und Osteuropa, 2007, Deutscher Universitaets- Verlag, Wiesbaden 2007, ISBN 978-3-8350-0791-8

2.      Ritschelová, I., Farský, M.: Výdaje na ochranu životního prostředí – stimul nebo brzda ekonomického rozvoje? str. 55-81, In: K. D. John, D. T. G. Rübelke: Europäische Politik, Shaker Verlag, 2007, ISBN 978-3-8322-4666-2, ISBN 1439-7412

3.      Farský, M., Zahálka, J, Ritschelová, I., Sidorov, E.: Economic Incentives for River Transport Development in the Czech Republic, International conference – Transport and Environment, Jan Evangelista Purkyne University in Ústí nad Labem – Banking Institute - TU Dresden, 19-20.4.2007, p.55-62, ISBN 978-80-7044-906-6

4.      Ritschelová, I.: Implementierung des Querschnittsthemas ,,Umwelterziehung“ ins Schema der  Vorbereitung künftiger Lehrer, Internationale Hochschulnetzwerke und Ihre Rollle zur aktiven Gestaltung einer nachhaltigen Entwicklung – Schwerpunkt Mittel- und Osteuropa, Internationales Hochschul Institut, Zittau, 14.-16.5.2007

5.      Ritschelova, I., Sidorov, E.: Environmentally Adjusted GDP for the Czech Republic: To What Extent is Assessment Possible? Proceedings of 3rd International Conference „Environmental Accounting — Sustainable Development Indicators“ 23–25 May 2007, Prague, Czech Republic. J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem, str. 431-450, ISBN 978-80-7044-883-0

6.      Ritschelová, I., Tošovská, E., Farský, M., Študent, J.: Consequences of the Liberalization of Environmental Services, In: Proceedings of 3rd International Conference “Environmental Accounting — Sustainable Development Indicators” 23–25 May 2007, Prague, Czech Republic. J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem, p. 272-275, ISBN 978-80-7044-883-0

7.      Ritschelova, I., Sidorov, E.: Environmentally Adjusted GDP: Theoretical and Methodological Approaches, str. 102-114, in: Proceedings from international conference -Sustainability accounting and reporting at microeconomic and macroeconomic levels, Brno, 28.-30.5.2007, ISBN 978-80-7194-971-8

8.      Čapek, J., Ritschelová, I., Bata, R. Local Government Processes Modelling - the Department of Environment and Agriculture of the Regional Office, 47th Congress of the European Regional Science Association, Paris/Cergy, France, August 29th - September 2nd, 2007

9.      Ritschelová, I., Hájek, M., Sidorov, E.: Motivation to the Environmentally Oriented Projects in the Czech Republic – in the Past and Today. Book of Abstracts of 1st EMAN-Global Conference South Africa “Integrated Environmental Management Accounting for Sustainable Development”, Tshwane University of Technology Environmental and Sustainability Management Accounting Research Unit, 24.26.10.2007, ISBN 978-0-620-39234-1

10.  Ritschelová, I., Tošovská, E., Sidorov, E.: Selected chapters from Environmental Policy, Environmentální management 11, Ústí nad Labem, 2007, ISBN ISBN 978-80-7044-905-9

11.  Ritschelová, I., Tošovská, E., Farský, M., Študent, J.: Důsledky liberalizace environmentálních služeb, Environmentální aspekty podnikání 2/2007, str. 25-26, Praha, 2007, ISSN 1211-8052

12.  Tošovská, E., Ritschelová, I.: Liberalizace obchodu s environmentálními službami – Metodologické přístupy, Discussion paper series No. 2007 – 184, June 2007, CERGE-EI, Praha, 2007

13.  Tošovská, E., Ritschelová I.: Rozvoj ekologického průmyslu a jeho vliv na zaměstnanost v Evropské unii, Mezinárodní politika 10/2007, str. 22-24, Praha, 2007, ISSN-ISBN: 0543-7962

2006

1.      Ritschelova I.: Problemy sovremennogo socialno-ekonomičeskogo razvitija strany In: Problemy razvitija regionalnych socialno-ekonomičeskich sistem, Meždunarodnaja konferencija, 28.2.2006, Vladimirskij Gosudarstvenij Universitet,  str. 168-170, 2006, ISBN 5-89368-328-X

2.      Ritschelová, I., Sidorov, E.: Účet výdajů na ochranu životního prostředí: možnosti a realita, mezinárodní konference „Systém účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni“, Brno 22.-24. 5. 2006, str. 274-183, ISBN 80-7194-866-7

3.      Ritschelová, I., Sidorov, E.: Environmental Protection Expenditures Account (EPEA): Potential and Reality, International Conference “The System of Accounting and Reporting for Sustainable Development at Microeconomic and Macroeconomic Levels”,  Brno 22.- 24.5. 2006, str. 172-179, ISBN 80-7194-867-5

4.      Tošovská, E., Ritschelová, I.: Eko-průmysl v České republice, mezinárodní konference „Systém účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni“, Brno 22. - 24. 5. 2006, str. 217-223, ISBN 80-7194-866-7

5.      Tošovská, E., Ritschelová, I.: Eko-průmysl v České republice, International Conference “The System of Accounting and Reporting for Sustainable Development at Microeconomic and Macroeconomic Levels”,  Brno 22.- 24.5. 2006, str. 212-217, ISBN 80-7194-867-5

6.      Ritschelová, I., Čapek, J., Farský, M., Komárková, J., Sidorov, E.: Socio- Economic Aspects of Regional Development in Transforming Economies: Czech Republic after 1990, 46th Congress of the European Regional Science Association, Volos, Greece, August 30th - September 3rd, 2006

7.      Čapek, J., Ritschelová, I.: E-Government, 46th Congress of the European Regional Science Association, Volos, Greece, August 30th - September 3rd, 2006

8.      Ritschelová, I., Farský, M., Sidorov, E.: Die umweltorientierte Hochschulausbildung in der Tschechischen Republik, Umweltorientierte Transformationprozesse und Internatioonale Kooperationprojekte mit Mittel und Osteuropa, 13.11.2006, IHI, Dresden

9.      Farský, M., Ritschelová, I, Měsíček, L., Zahálka, J.:  Vybrané statě o životním  prostředí. Environmentální chrestomatie. Environmentální management 8, Ústí n. L., FŽP UJEP 2006, ISBN  80-7044-787-7

10.  Ritschelová, I. a kol.: Politika životního prostředí Vybrané kapitoly, Environmentální management 9, Ústí nad Labem 2006, ISBN  80-7044-779-6

11.  Ritschelová I., Steurer A., Krumpová E.: Účet výdajů na ochranu životního prostředí, str. 53-67, Statistika 1, 2006, ISSN 0322-788x

12.  Ritschelová, I., Steurer, A.: EPEA – Environmental protection expenditure account 1997-2003, International Conference, Environmental Accounting – Sustainable development Indicators (EA-SDI), str. 217-228, Statistika 3, 2006, ISSN 0322-788x

13.  Farský, M., Ritschelová, I.: „Prolomení“ ekolimitů při těžbě hnědého uhlí v Ústeckém kraji: možnosti, rozhodování, a důsledky, str. 20-24, Zpravodaj MŽP ČR 2006, ISSN 0862-9005

14.  Ritschelová, I.: Výzkum, vývoj a inovace na Univerzitě J. E. Purkyně a spolupráce s podnikovou sférou in Spolupráce mezi podniky severozápadních Čech a jihozápadního Saska, AUP 128, 2006, ISBN 80-7044-820-2

15.  Ritschelová, I., Farský, M., Neruda M.: Příspěvek k rozvoji bilancí systému environmentálního účetnictví, in Výzkum antropogenních zátěží v severočeském regionu, Studia oecologica XIV., UJEP FŽP, 2006, ISBN 80-7044-763-X

16.  Ritschelová, I.: Hodnocení kvality na UJEP – Výzkum a vývoj; 7. seminář Hodnocení kvality vysokých škol, Ústí nad Labem, 2006, ISBN 80-7044-800-8

Zpět

Účast na konferencích:

2010

1.      Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Podklady pro mezinárodní konferenci.  Brno, 24-26. května 2010.

2009

1.      “EMAN 2009: Environmental Accounting Sustainable Development Indicators” 23-24 April, 2009, Prague, Czech Republic. Usti nad Labem: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2009

2.      International Scientific Conference Sustainability Accounting and Reporting on Micro-Economical and Macro-Economical Level, Brno, May 25-27, 2009

3.      57th Session of the International Statistical Institute, Durban, South Africa, 16-22 August 2009

4.      23. International Conference on Informatics for Environmental Protection. Aachen: Shaker Verlag, 2009

2008

1.      International Scientific Conference Sustainability Accounting and Reporting on Micro-Economical and Macro-Economical Level, Brno, May 19-21, 2008

2.      „Europe after Lisbon: Intertwining Sustainability and Competitiveness“, conference in co-operation with the Slovenian EU Presidency, Ljubljana, April 24-26, 2008

3.      EMAN EU 2008 Conference: Sustainability and Corporate Responsibility Accounting - measuring and managing business benefits. Budapest, Hungary, October 6-7, 2008

2007

1.      International conference – Transport and Environment, Jan Evangelista Purkyne University in Ústí nad Labem – Banking Institute - TU Dresden, 19-20.4.2007

2.      Schema der  Vorbereitung künftiger Lehrer, Internationale Hochschulnetzwerke und Ihre Rollle zur aktiven Gestaltung einer nachhaltigen Entwicklung – Schwerpunkt Mittel- und Osteuropa, Internationales Hochschul Institut, Zittau, 14.-16.5.2007

3.      3rd International Conference „Environmental Accounting — Sustainable Development Indicators“ 23–25 May 2007, Prague, Czech Republic

4.      Sustainability accounting and reporting at microeconomic and macroeconomic levels, Brno, 28.-30.5.2007

5.      47th Congress of the European Regional Science Association, Paris/Cergy, France, August 29th - September 2nd, 2007

6.      EMAN-Global Conference South Africa “Integrated Environmental Management Accounting for Sustainable Development”, Tshwane University of Technology Environmental and Sustainability Management Accounting Research Unit, 24.26.10.2007

2006

1.      Problemy razvitija regionalnych socialno-ekonomičeskich sistem, Meždunarodnaja konferencija, 28.2.2006, Vladimirskij Gosudarstvenij Universitet

2.      “The System of Accounting and Reporting for Sustainable Development at Microeconomic and Macroeconomic Levels”,  Brno 22.- 24.5. 2006

3.      46th Congress of the European Regional Science Association, Volos, Greece, August 30th - September 3rd, 2006

4.      Die umweltorientierte Hochschulausbildung in der Tschechischen Republik, Umweltorientierte Transformationprozesse und Internatioonale Kooperationprojekte mit Mittel und Osteuropa, 13.11.2006, IHI, Dresden

Zpět

Řešené projekty:

Aktuální

1.      MŽP ČR 2007-2011: Indikátory pro hodnocení a modelování interakcí mezi ŽP, ekonomikou a sociálními souvislostmi (spolupříjemce dotace) 16 mil. Kč. (pro UJEP 3.600.000 Kč), Podprogram: SP 4 – Pozorování Země a nástroje posuzování. Oblast výzkumu: SP 4i - Metody a nástroje pro předvídání a pro hodnocení včetně modelování ekonomických a sociálních souvislostí udržitelného rozvoje. (UPCE-UJEP)

2.      EUROSTAT, 2010: Identifikace zdrojů dat pro vyplnění tabulek sektoru environmentálního zboží a služeb (tzv. EGSS standard tables) ve struktuře Eurostat. subdodávka podle grantové smlouvy uzavřené mezi Evropským společenstvím, zastoupeným Evropskou komisí (Eurostatem) a Českou republikou - Českým statistickým úřadem číslo 50304.2009.001-2009.270 dne 18.11.2009. Plnění subdodavatelem bylo Evropskou komisí (Eurostatem) odsouhlaseno 18.11.2009.

Ukončené

1.      Hladík, R., Ritschelová, I.: Nevýrobní spotřeba paliv a energie v nevýrobní sféře a její vliv na životní úroveň, září 1988, Sociálně-ekonomický ústav (SEÚ) ČSAV, Ústí nad Labem

2.      Souhrnná zpráva o vývojových problémech a perspektivách Severočeského kraje: část Využití přírodních zdrojů, 1988, SEÚ ČSAV, Ústí nad Labem

3.      Pešek, P. a kol.: Příspěvek k řešení problematiky vyuhlování v SHP - II. etapa, listopad 1988, SEÚ ČSAV, Ústí nad Labem

4.      Plnění koncepčních cílů v oblasti čistoty ovzduší a vody Analýza stavu ekologických investic v období 8. PLP, Ústav pro životní prostředí (ÚŽP), 1989 Ústí nad Labem

5.      Glocknerová, Váhala, Ritschelová, Koštíř: Rozhodující problematika v oblasti PEK a v kvalitě ovzduší pro časový horizont 2000-2010, ÚŽP, únor 1990 Ústí nad Labem

6.      Ritschelová, Glocknerová, Koštíř, Hájek, Varclová: II. cyklus prací Prognóza tvorby a ochrany životního prostředí v palivo-energetickém komplexu, ovzduší, ÚŽP, srpen 1990, Ústí nad Labem

7.      Ritschelová, I., Turek, J.: Příručka - Využívání netradičních a obnovitelných zdrojů - Možnosti využití hydroenergetického potenciálu v malých vodních elektrárnách a ekonomická efektivnost jejich provozu, prosinec 1991, ÚŽP Ústí nad Labem, ISBN 80-85399-22-9

8.      Lamser, Z. a kol.: Ekologická regulace v daňové reformě, březen 1990, ÚŽP Ústí nad Labem

9.      Černá, Lamser, Ritschelová, Tošovská: Informační zázemí péče o životní prostředí, duben 1991, ÚŽP Ústí nad Labem

10.  Černá, Ritschelová: Informace o předpokládaném souhrnném výnosu poplatků, úplat a sankcí z titulu znečišťování životního prostředí a využívání přírodních zdrojů, duben 1991, ÚŽP Ústí nad Labem

11.  Černá, Ritschelová, Tošovská: Dopad emisních poplatků na ekonomiku podniků, ÚŽP, červen 1991

12.  Černá, Ritschelová: Dopad změn provedených z titulu ochrany životního prostředí v daňové soustavě na státní rozpočet, ÚŽP, září 1991

13.  Černý, Černá, Ritschelová: Kvantifikace regionálního outputu, ÚŽP, prosinec 1991

14.  Ritschelová, I. a kol.: Zhodnocení vybraných variant řešení střetů zájmů v oblasti vodního díla Nové Mlýny, věcná etapa č. III - část Ekonomické hodnocení, ÚŽP Brno, květen 1992 (hlavní řešitel etapy)

15.  Ritschelová, I. a kol.: Vybrané ekonomické a legislativní nástroje v oblasti ekologické politiky zemí ES s možností jejich aplikace na regionální úrovni, projekt MŽP ČR v rámci projektů PPŽP, Ústí nad Labem, květen 1992 (hlavní řešitel)

16.  Ritschelová, I.: Ekonomicko ekologické účetnictví jako předpoklad tvorby a hodnocení ekonomických indikátorů TUR, projekt Centra UK pro otázky ŽP - Ekonomické  nástroje pro TUR, říjen 1993, Ústí nad Labem (řešitel dílčího úkolu)

17.  Ritschelová, I., Drápal, S.: Koncepce tvorby  environmentálního statistického systému, projekt Centra UK pro otázky ŽP - Ekonomické  nástroje pro TUR, říjen 1993, Ústí nad Labem (spoluřešitel dílčího úkolu)

18.  Ritschelová, I.: Postavení a současné možnosti ČSÚ v oblasti tvorby materiálových toků ve společnosti s akcentem na využívání druhotných surovinových zdrojů, I. Etapa projektu Ministerstva hospodářství -  Druhotné surovinové zdroje v ČR, Praha, říjen 1994 (řešitel dílčího úkolu)

19.  Ritschelová, I.: Současné možnosti ČSÚ v oblasti kvantifikace spotřeby vybraných komodit, projekt MŽP ČR - Řízení v oblasti nakládání s TKO, Praha, říjen 1995 (řešitel dílčího úkolu)

20.  Ritschelová, I., Hájek, M.: Výdaje na ochranu životního prostředí a v zemích EU, Projekt: Hodnocení dopadu ekonomické reformy na životní prostředí, NHÚ AV ČR, Praha, říjen 1995, (spoluřešitel dílčího úkolu)

21.  Ritschelová, I.: Možnosti ČSÚ v oblasti tvorby materiálových toků s akcentem na využívání druhotných surovinových zdrojů - II.etapa projektu Ministerstva hospodářství - Druhotné surovinové zdroje v ČR, Praha, září 1996, (řešitel dílčího úkolu)

22.  Ritschelová, I. a kol.: Regionální ekonomické nástroje ochrany životního prostředí v zemích EU, Ústí nad Labem, říjen 1997, projekt MŽP ČR, (hlavní řešitel)

23.  Šauer, Petr. Využívání případových studií ve výuce ekonomie životního prostředí a ekologické politiky. Projekt: Využívání případových studií ve výuce ekonomie životního prostředí a ekologické politiky. [Výzkumná zpráva]. Praha: VŠE FNH KŽP, 1997. (Další autoři: Bízek, V., Dvořák, A., Fiala, P., Geuss, E., Hájek, M., Jílková, J., Kovář, J., Lisa, A., Mildeová, S., Ritschelová, I., Seják, J., Sikula, J., Šíma, J., Štěpánek, Z., Vyrut, Karel).

24.  Ritschelová, I. a kol.: Možnosti zavedení systému environmentálního účetnictví v ČR, Projekt programu péče o životní prostředí (PPŽP) 320/4/98, Praha, 1998, MŽP ČR, (hlavní řešitel)      

25.  Ritschelová, I. a kol.: NAMEA for the Czech Republic 1992–1996, Praha, 1999, (hlavní řešitel dílčí části) in: Greenstamp project, Project PHARE, nositel projektu GISAT Praha, Brusel, srpen 1999     

26.  Ritschelová, I.: Kvantifikace výdajů na ochranu životního prostředí – Metodická příručka, Praha, 1999, projekt MŽP ČR, (hlavní řešitel) 

27.  Ritschelová I. Kvantifikace podílu provozních nákladů na fixním kapitálu (Pilotní šetření), studie pro MŽP ČR, 2001. Spoluřešitelé - studenti UJEP - Fakulta životního prostředí: Holá V., Hula V., Měchurová M., Rapantová J., Vedralová R., Konzultant: Mahnelová J. (hlavní řešitel), 100.000,-

28.  Ritschelová I. a kol: Environmentální management, Nadace J. Husa Brno,2003 (hlavní řešitel)

29.  Ritschelová I. a kol: Environmentální management, grant Magistrátu města Ústí nad Labem, 2003

30.  Tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek pro kurzy vybraných vědních disciplín, UJEP, Rozvojový a transformační projekt MŠMT, UJEP, 2004 (hlavní řešitel), 1.500.000,-

31.  Pobyt zahraničního hostujícího profesora na UJEP, Fond rozvoje vysokých škol, UJEP 2004 (hlavní řešitel) 68.000,-

32.  FRVŠ 2004: Příprava navazujícího magisterského studia oboru „Revitalizace krajiny“, UJEP 2004 (spoluřešitel) 170.000,-

33.  1/C4/17/04, MŽP ČR: Aplikace environmentálního účetnictví, 2004-2005 (hlavní řešitel) 2.330.000,-

34.  RTP MŠMT 2005: Tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek pro kurzy vybraných vědních disciplín, UJEP, UJEP, 2005 (hlavní řešitel), 500.000,-

35.  Phare 2005: Environmentální management, 2005 (hlavní řešitel) 14.000Eur

36.  RP 2005: Příprava navazujícího magisterského studia oboru „Environmentální management, UJEP 2005 (spoluřešitel) 300.000,-

37.  FRVŠ  2006: Inovace studijního programu Ekologie a ochrana prostředí, (hlavní řešitel) 98.000,-

38.  FRVŠ 2006: Implementace průřezového tématu "Environmentální výchova" do schématu přípravy budoucích učitelů v návaznosti na Rámcový vzdělávací program; (hlavní řešitel) 189.000,-

39.  GAČR 2006-2007: Aplikace environmentálního účetnictví UJEP 2006-2008 (spoluřešitel) 1.440.000,- (pro UJEP 470.000,-)

40.  SROP 5.4.1.2 (Rozvoj služeb pro cestovní ruch) 2006-2007: Ústí nad Labem – univerzitní město, (spoluřešitel) 1.510.110,-

41.  OP RLZ 3.3 (Rozvoj celoživotního učení) 2007: Příprava lektorů, konzultantů a řídících pracovníků pro oblast veřejné správy v EU, (hlavní řešitel) 1.947.000,-

42.  GAČR 2007-2009, 402/07/1580: Důsledky liberalizace environmentálních služeb (hlavní řešitel) 3.560.000,- (1.235.000,- pro UJEP)

43.  GA AV ČR 2007-2009, IAA700850701: Makroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí v průběhu transformace české ekonomiky (spolupříjemce dotace) 1.642.000,- (pro UJEP 835.000,-)

44.  MŽP ČR 2008: Analýza dopadů poplatků k ochraně životního prostředí na konkurenceschopnost podniků, studie pro MŽP ČR, 150.000,- (hlavní řešitel)

45.  EUROSTAT 2008: 71401.2007.014-2007.490 „Environmental Goods and Servises Sector“ (spoluřešitel), (pro UJEP 272 311,-)

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

2000    Doc., Vysoká škola ekonomická v Praze

            Fakulta národohospodářská - Docentka pro obor hospodářská politika

téma habilitační práce: Systém integrovaného environmentálního a ekonomického účetnictví

1993    CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

            Fakulta národohospodářská

            téma disertační práce: Internalizace ekologického faktoru do systému národních účtů

1986    Ing., Technická univerzita v Liberci (Vysoká škola stojní a textilní),

            Fakulta textilní,

obor Ekonomika spotřebního průmyslu

Zpět

Ostatní aktivity:

 

1996 - 1998    člen poradního sboru pro ekonomiku Ministerstva životního prostředí ČR

1996 -  1998   člen vědecké rady (dále VR) Fakulty životního prostředí, UJEP

1996 -  1998   člen redakční rady Statistické ročenky životního prostředí ČR

2001 -              člen VR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (od r. 2007 předsedkyně)

2002 -              člen VR Fakulta životního prostředí, UJEP

2002 -              člen umělecké rady (dále UR) Fakulta užitého umění a designu, UJEP

2002 -             člen oborové rady doktorského studijního programu 6208 V Ekonomika a

management, studijní obor Organizace a řízení podniku, TU Liberec

2002 -  2006  člen Akademického sněmu, Akademie věd ČR

2003 -  2005   člen redakční rady časopisu Statistika, ČSÚ

2004 -              člen vědecké rady Fakulta sociálně ekonomická, UJEP

2005 -   2010   člen redakční rady časopisu Aula, MŠMT

2005 -  2008   člen Rady pro vědu, výzkum, vývoj a inovaci Ústeckého kraje

2006-    2008  člen vědecko-technické rady Výzkumného ústavu hnědého uhlí a.s. Most

2006 -  2008    člen pracovního týmu pro přípravu ekologické daňové reformy, Ministerstvo životního prostředí ČR

2006 -  2008    člen poradního sboru pro ekonomiku životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR

2006 -              člen VR Ministerstva životního prostředí ČR (od r. 2008 předsedkyně)

2008 -             člen VR Hospodářsko-správní fakulty Univerzity Pardubice

2009 -             člen VR Vysoké školy finanční a správní, Praha

2009 -             člen UR Akademie múzických umění, Praha

2010 -             člen VR Vysoká škola ekonomická

2010 -             člen SR TU Liberec

2010 -             člen SR UPCE Pardubice

 Přehled významnějších odborných aktivit:

·      participace na rozvoji národního statistického systému v oblasti životního prostředí,

·      participace na tvorbě a rozvoji systému environmentálního a ekonomického účetnictví v ČR,

·      participace na změně metodologie zjišťování národních výdajů na ochranu životního prostředí a následné meziresortní harmonizaci této metodiky,

·      účast na zasedáních sekce statistiky životního prostředí Evropského statistického úřadu a Evropské hospodářské komise

·      aktivní účast na tvorbě a publikaci periodických statistických publikací spojených s problematikou životního prostředí:

    -    Informace o stavu  životního prostředí  v  ČR

    -    Informace o stavu  životního prostředí  v  Severočeském kraji

    -    Ročenka ČSÚ  ‑ kapitola "Životní prostředí"

    -    Produkce zvláštních a  nebezpečných odpadů

·      participace se na metodické a technické přípravě a organizaci periodického statistického šetření v oblasti statistiky životního prostředí zejména zjišťování produkce odpadů v ČR

·      participace na procesu EIA pro země bývalé Jugoslávie a Albánii

·      metodická příprava a tvorba potravinových bilancí pro Evropu, bývalý SSSR, Čínu a Mongolsko

·      participace na technické přípravě projektů pro rozvojové země v oblasti zemědělské statistiky

·      participace na tvorbě a zkvalitňování statistického systému v oblasti zemědělské a potravinové statistiky s akcentem na asijské státy bývalého Sovětského svazu

·      participace na tvorbě periodických statistických publikací na národní i mezinárodní úrovni spojených s problematikou životního prostředí a potravinových bilancí.

konzultant a školitel v oblasti tvorby potravinových bilancí v Arménii, Gruzii, Ázerbajdžánu a Kyrgyzstánu v rámci projektu EC projektu - Food security program in CIS countries

Zpět