Publikace:
Vybrané publikace z posledních let
Monografie
1. Kramer M., Brauweiler, J., Ritschelová, I. a kol: Mezinárodní management životního prostředí, Sv. II – Nástroje a systémy environmentálního managementu, C. H. BECK, 2005, ISBN 880-7179-920-3
2. Ritschelová I., Tošovská, E.: Eco-industry in the Czech Republic, Acta Universitatis Purkynianae 111, Ústí nad Labem 2005, ISBN 80-7044-708-7
3. Ritschelová, I a kol.: Slovník vybraných pojmů v oblasti environmentální ekonomie, Acta Universitatis Purkynianae, sv. 79 , UJEP Ústí nad Labem 2002, ISBN 80-7044-416-9
4. Farský, M., Ritschelová, I., Vomáčková, H.: Životní prostředí z pohledu účetnictví, Acta Universitatis Purkynianae, sv. 76, UJEP Ústí nad Labem 2001 ISBN 80-7044-384-7
5. Ritschelová, I., Machálek, P., Koroluk, R.: NAMEA for the Czech Republic 1992–1996, In: NAMEA´s for Air Emissions (results of Pilot studies), European Commission, Luxembourg, 2001, ISBN 92894-1428-6
Články
1. Ritschelová, I., Steurer, A.: EPEA – Environmental protection expenditure account 1997-2003, International Conference, Environmental Accounting – Sustainable development Indicators (EA-SDI), str. 217-228, Statistika 3, 2006 ISSN 0322-788x
2. Farský, M., Ritschelová, I.: „Prolomení“ ekolimitů při těžbě hnědého uhlí v Ústeckém kraji: možnosti, rozhodování, a důsledky, str. 20-24, Zpravodaj MŽP ČR 2006, ISSN 0862-9005
3. Ritschelová I., Steurer A., Krumpová E.: Účet výdajů na ochranu životního prostředí, str. 53-67, Statistika 1, 2006, ISSN 0322-788x
4. Ritschelová, I., Obršálová, I. Hájek, M.: The Strategy of Environmental Protection Financing in the CR after EU Accession, 12/2005, str. 63-66, SAJOSPS, India, ISSN 0972-4613
5. Ritschelová, I., Tošovská, E.: Eko-průmysl a jeho úloha v ČR, CEMC, Environmetální aspekty podnikání 1/2005, Praha, ISSN 1211-8052, str. 13-17
6. Hájek, M. Ritschelová, I.: Veřejné výdaje na ochranu životního prostředí – stimul pro regionální rozvoj, Obec a finance 4/2004, ISSN 1213-6336
7. Ritschelová, I., Machálek P.: Prezentace ekonomických a environmentálních ukazatelů pomocí NAMEA, Statistika č.2 , str. 41-46, Praha, 2002, ISSN 0322-788x
8. Ritschelová, I.: Spolupráce vysokých škol a podnikové sféry – výzva i nutnost budoucnosti Environmetální aspekty podnikání 1/2002, Praha, ISSN 1211-8052, str 14-15
9. Ritschelová, I., Machálek, P., Koroluk, R.: Integrated presentation of the economic and environmental information for the Czech Republic, 1992 to 1996/1997, In: International Journal of Environment and Pollution, Vol.15 No 6, 2001 ISSN 0957-4352
Učební texty
1. Ritschelová, I,. Tošovská, E.,Seják J., Hájek M.,: Úvod do ekonomiky životního prostředí, Environmentální management 6, Fakulta životního prostředí, UJEP, Ústí nad Labem 2004, ISBN 80-7044-581-5
2. Kraft, J., Ritschelová I.: Ekonomie pro environmentální management, Environmentální management 4, Fakulta životního prostředí, UJEP, Ústí nad Labem 2004, druhé upravené vydání, ISBN 80-7044-609-9
3. Farský, M., Ritschelová I.: Ekonomika a management neziskových organizací, Pedagogická fakulta, UJEP, Ústí nad Labem 2003, ISBN 80-7044-535-1
Příspěvky na konferencích
1. Tošovská, E., Ritschelová, I.: Eko-průmysl v České republice, mezinárodní konference „Systém účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni“, Brno 22. - 24. 5. 2006, str. 217-223, ISBN 80-7194-866-7
2. Ritschelová, I., Sidorov, E.: Environmental Protection Expenditures Account (EPEA): Potential and Reality, International Conference “The System of Accounting and Reporting for Sustainable Development at Microeconomic and Macroeconomic Levels”, Brno 22.- 24.5. 2006, str. 172-179, ISBN 80-7194-867-5
3. Ritschelova I: Problemy sovremennogo socialno-ekonomičeskogo razvitija strany In: Problemy razvitija regionalnych socialno-ekonomičeskich sistem, Meždunarodnaja konferencija, 28.2.2006, Vladimirskij Gosudarstvenij Universitet,  str. 168-170, 2006, ISBN 5-89368-328-X
4. Tošovská E., Ritschelová I.: Eco-industry in the CR, International Conference Environmental Accounting – Sustainable development Indicators (EA-SDI), Prague, 2005, ISBN 80-7044-674-9
5. Ritschelová, I., Steurer, A.: EPEA – Environmental protection expenditure account 1997-2003, International Conference, Environmental Accounting – Sustainable development Indicators (EA-SDI), Prague, 2005, ISBN 80-7044-674-9
6. Ritschelova I, Farsky M.: Aspekty regionalnogo razvitija v perechodnych ekonomikach - Českaja respublika. In :  Strategiceskije alijansy i klastery, Meždunarodnaja konferencija, Vladimirskij Gosudarstvenij Universitet,  str.202, 2005, ISBN 5-87846-496-9
7. Farský M., Ritschelová I. : Regionální environmentální investice v ČR. In: Regionální politika, úloha euroregionů, rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve veřejné správě. Sborník konference s mezinárodní účastí 2. XII. 2005. Vysoká škola ekonomická - Ústav geoniky AV ČR , Praha 2005, sekce: Financování obcí, s. 145 – 151, ISBN 80-245-0956-3
8. Tošovská E., Ritschelová I.: Eko-průmysl v ČR, mezinárodní konference, Environmentální účetnictví – Indikátory udržitelného rozvoje, Praha, 2005, ISBN 80-7044-673-0
9. Ritschelová, I., Steurer, A.: EPEA – Účet výdajů na ochranu životního prostředí 1997-2003, mezinárodní konference, Environmentální účetnictví – Indikátory udržitelného rozvoje, Praha, 2005, ISBN 80-7044-673-0