Ing. Marie Tichá

funkce:

odborný asistent

telefon:

475 254 111

e-mail:

marie.ticha@iol.cz

místnost:

KV 111

zaměření:

 

výuka:

 

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Články v mezinárodních časopisech s IF

 

2017

Caramazana-González, P.; Dunne, P. W.; Gimeno-Fabra, M.; Žilka, M.; Tichá, M.; Stieberová, B.; Freiberg, F.; McKechnie, J. et al. Assessing the life cycle environmental impacts of titania nanoparticle production by continuous Q1 flow solvo/hydrothermal syntheses. Green Chemistry. 2017, 19(6), 1536-1547. ISSN 1463-9270.

Stieberová, B.; Žilka, M.; Tichá, M.; Freiberg, F.; Caramanzana-González, P.; McKechnie, J.; Lester, E. Application of ZnO Nanoparticles in a Self-cleaning Coating on a Metal Panel: An Assessment of Environmental Benefits. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2017, 5(3), 2493-2500. ISSN 2168-0485

2016

Tichá, M.; Žilka, M.; Stieberová, B.; Freiberg, F. Life Cycle Assessment Comparison of Photocatalytic Coating and Air Purifier. Integrated Environmental Assessment and Management. 2016, 12(3),478-485. ISSN 1551-3793.

2014

STIEBEROVÁ, B., M. ŽILKA, et al. Comparative study of nanoparticle production technologies focused on environmental aspects [online]. In: NANOCON 2014 Conference Proceedings. 6. ročník mezinárodní konference Nanocon. Brno, 05.11.2014 - 07.11.2014. Ostrava: Technická universita Ostrava – Vysoká škola báňská. 2014, ISBN 978-80-87294-55-0.

*      Ticha, M., Freiberg, F., Žilka, M., Stiebrová, B., Comparative LCA study on Photocatalytic Coating and Air Purifier, SETAC Europe, 20th LCA Case Study Symposium Novi Sad, Serbia, 24 - 26 November 2014 (ISSN 2310-3191)

*      Crnobrnja, B., Ticha, M., Hadzistevic, M., Santosi, Z.: Implementation of type III eco-labeling programsCan we make it friendlier for countries in transition?, SETAC Europe, 20th LCA Case Study Symposium Novi Sad, Serbia, 24 - 26 November 2014 (ISSN 2310-3191)

*      Stieberová, B. - Žilka, M. - Tichá, M. - Freiberg, F. - Hošek, J.Comparative study of nanoparticle production technologies focused on environmental aspects In: NANOCON 2014 Conference Proceedings. Ostrava: TANGER spol. s r.o., 2014, ISBN 978-80-87294-55-0

*      Budak, I., Klos, Z., Toth, K., S., Ticha, M., Kosec, B., Kozak, D., Strossmayer, J., J., Hodolic, J.: CASE LCA NETWORK, SETAC Europe, 20th LCA Case Study Symposium Novi Sad, Serbia, 24 - 26 November 2014 (ISSN 2310-3191)

2012

*      Ticha, M.: LCA APPLICATION IN EPD AND ECO-EFFICIENCY, In: 11th International Scientific Conference MMA 2012 - advanced production technologies, University of Novi Sad, Faculty of Production Engeneering, Novi Sad, Serbia, 2012, s. 399 - 402 (ISBN 978-86-7892.429-3)

Publikace ostatní

2013

*      Energeticky soběstačné budovy, Ročník II, číslo 2/2013, Název článku: Inventarizační analýza – LCI, ISSN 1805-3297

*      Energeticky soběstačné budovy, Ročník II, číslo 1/2013, Název článku: Recenze knihy LCA a EPD stavebních výrobků, ISSN 1805-3297

2011

*      Příspěvek do sborníku z konference Odpady a obce 2011, Název příspěvku: Posouzení systému sběru a recyklace odpadů včetně jejich obalové složky na životní prostředí, 2011

*      Příspěvek do sborníku z mezinárodní  konference Průmyslová ekologie II: Posouzení systému sběru a recyklace obalových odpadů metodou LCA, ISSN 1335-0285, 2011

2010

*      Příspěvek do sborníku z konference Průmyslová ekologie 2010, Název příspěvku: Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA, ISSN 978-80-86832-50-0, 2010

*      Příspěvek do sborníku ze sympózia odpadové fórum 2010, Název příspěvku: Možnosti a omezení metody LCA, 2010

*      Odpady – odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí, č. 03/2010, Název článku: Analýza životního cyklu boří mýty a ukazuje věci tak, jak jsou, 2010

*      Keramický zpravodaj – časopis pro silikátový průmysl, č. 3/2010, Název článku: Posuzování životního cyklu, 2010

2009

*      Odpadové fórum č. 2009, Posuzování životního cyklu v normách ISO 14000, 2009

Zpět

Účast na konferencích:

 

2014

*      SETAC Europe, 20th LCA Case Study Symposium Novi Sad, Serbia, 24 - 26 November 2014

2013

*      International scientific conference of Metrology and Quality in Production Engineering and Environmental Protection – ETIKUM 2013'' University of Novi Sad Serbia,  Faculty of Technical Sciences, June 12.-13. 2013

2011

*      CASE – LCA Network“, Kick of meeting, University of Novi Sad Serbia,  Faculty of Technical Sciences, September 23. 2011

2010

*      Průmyslová ekologie, Název přednášky: Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA, 2010

*      Odpadové fórum 2010, Název přednášky: Možnosti a omezení metody LCA, 2010

2009

*      Obalový kongres 2009, Název přednášky: Nápojové obaly a jejich dopad na životní prostředí, 2009

Archiv

*       „EU Enlargement, Life Cycle Assessment, and Integrated Waste Management“, Název přednášky: MSW management in the Czech Republic – a first application of the LCA metodology, listopad 2004

 

Zpět

Řešené projekty:

§   Doplnit projekty, včetně internetových odkazů, pokud je projekt má

§   Aktuální

*      Life Cycle Analysis of Continuous Process, FP7 – NMP – 2011.1.4-1,  Sustainable Hydrothermal Manufacturing of Nanomaterials – SHYMAN, http://www.shyman.eu/

§   Ukončené

*      Posouzení systému sběru a recyklace obalových odpadů z hlediska jejich vlivů na životní prostředí, 2012

*      Stanovení environmentálních efektů činnosti společnosti ASEKOL na drobných elektrozařízeních metodou LCA,2011

*      Stanovení environmentálních efektů činnosti společnosti ASEKOL s.r.o. na vybraných elektrozařízeních metodou LCA, Praha 2010

*      Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA, Projekt VaV MŽP ČR SP/II/2f1/16/07, Praha 2009, www.lca-cz.cz

*      LCA zadních dveří ROOMSTER pro osobní automobily, Cadence Innovation k.s., Liberec, Děčín 2009

*      EPD - environmentální deklarace výrobků jako nástroj zvyšovaní konkurenceschopnosti, projektu CZ.04.3.07/4.1.01.2 /4064, EcoTrend s.r.o. Praha, 2008

*      Porovnání LCA tašky z plastu na bázi bramborového škrobu a z ropy, HBABio, spol. s r.o. Praha, Děčín 2006

*      LCA pneumatik, Výzkumný ústav vodohospodářský Praha, Děčín 2006

*      SEA Politiky územního rozvoje, spoluautor, MMR, Praha 2006

*      SEA Národního rozvojového plánu na roky 2007 – 2012, spoluautor, MMR, Praha 2006

*      Studie LCA zapouzdřeného vodiče – podklad pro EPD, EGE České Budějovice, Děčín 2005

*      Studie LCA šicího stroje, vysavače a frotovacího hrnce jako podklad pro EPD, MŽP, Praha 2005

*      Studie LCA Porovnání životního cyklu (LCA) vratných a nevratných obalů, autor, VaV/720/1/02 MŽP, Praha 2003, 165 str.

*      Studie LCA Hodnocení využití druhotných surovin z komunálního odpadu metodou LCA, v rámci programu VaV/720/5/03 MŽP, Praha 2003, 51 str.

*      SEA Národního rozvojového programu ČR, spoluautor, MMR,Praha 2002

*      Studie Hodnocení skládkování a spalování směsného komunálního odpadu metodou LCA, v rámci programu VaV/720/2/00 Intenzifikace sběru, dopravy a třídění komunálního odpadu, MŽP, Praha 2002, 75 str.

*      SEA Politiky Cestovního ruchu, MMR, Praha 2002

*      Strategie LCA Slovenské republiky, MŽP SR, Bratislava 2001

*      Průvodce LCA, v rámci projektu VaV/310/3/01 Využití metody LCA v České republice, MŽP, Praha 2000, 120 str.

*      Studie LCA – Zlepšení plavebních podmínek na dolním Labi, v rámci projektu VaV/310/3/01 Využití metody LCA v České republice, Praha 2001, 65 str.

*      SEA Sektorového operačního programu Cestovní ruch a lázeňství, MMR, Praha 2001

*      Metodika posuzování vlivů životního cyklu – LCA, v rámci projektu VaV/310/3/01 Využití metody LCA v České republice, MŽP, Praha 2000, 86 str.

*      Posouzení vlivu návrhu rekreační oblasti se čtyřmi rybníky na území bývalého vojenského prostoru u České Kamenice na životní prostředí (EIA), 2000, 120 str.

 

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

 

1966-71 - Vysoká škola zemědělská v Brně, fakulta provozně ekonomická, inženýrské studium

1983-85 - Postgraduální studium životního prostředí, Ústav aplikované ekologie a ekotechniky, Kostelec nad Černými lesy

1993 - University of North Carolina at Chapel Hill, studijní pobyt

1994 - University of Minnesota, studijní pobyt: Posuzování životního cyklu - LCA

1995- University of Minnesota, studium: Životní prostřed

 

PROFESSIONÁLNÍ VÝVOJ

 

*      Soukromý konzultant - MT konzult, Děčín, od roku 1993

*      Delegát České republiky pro přípravu norem ISO 14000, WG 4 - pracovní skupina pro LCA – Posuzování životního cyklu, od roku 1996

*      Výkonný ředitel Centra Environmentálních Analýz, NGO, Děčín, 1994-2001

*      Vedoucí sekce Hodnocení vlivů na životní prostředí, Pyrus Ltd., Ústí nad Labem

*      Vedoucí sekretariátu projektu E. C.: „Černý trojúhelník“, Ústav pro životní prostředí, Ústí nad Labem, 1992

*      Náměstek pro vědu a výzkum, Ústav pro životní prostředí, Ústí nad Labem, 1987-92

*      Správa Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, Děčín, 1978-87

*      Výzkumný pracovník Ústavu zemědělské ekonomiky a výživy, Brno, 1971-77

Zpět

Ostatní aktivity:

Členka TNK 106 Environmentální management, spolupráce při tvorbě mezinárodních norem ISO 14040 - LCA

Zpět