přeskočit navigaci


Katedra společenských věd


  Předměty KSPV  

 

Zkratka Název Vyučující
0ECNE General economics Ing. Jakub Vosátka, Ph.D.
0EIN1 Economic Instruments of Conservation and Restoration of Biodiversity and Landscape Ing. Jiří Moravec, Ph.D., MBA
0ENEN Environmental English Mgr. Miloslav Kolenatý
0ENLE International Environmental Law JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.
0HOPZ Valuation and Pricing of Natural Resources doc. Ing. Josef Seják, CSc.
0HUME Environmental Humanities an Introduction Mgr. Kateřina Marková
0NPO1 Economics and Organisation of National Parks and Protected Landscape Areas Ing. Jiří Moravec, Ph.D., MBA
0POE1 Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy Ing. Jiří Moravec, Ph.D., MBA
0TRE1 Transportation and Environment Ing. Jiří Moravec, Ph.D., MBA
1AJ1 Anglický jazyk I Mgr. Miloslav Kolenatý, PhDr. Jan Benda
1AJ2 Anglický jazyk II Mgr. Miloslav Kolenatý, PhDr. Jan Benda
1AN1 Angličtina I Mgr. Miloslav Kolenatý
1AN2 Angličtina II Mgr. Miloslav Kolenatý
1AOTZ Odborný text v angličtině - základy Mgr. Miloslav Kolenatý
1AOT1 Odborný text v angličtině I Mgr. Miloslav Kolenatý
1AOT2 Odborný text v angličtině II Mgr. Miloslav Kolenatý
1BEPR Bezpečnost práce Ing. Milan Novotný
1DZP Doprava a životní prostředí Ing. Jiří Moravec, Ph.D., MBA
1EIAZ Hodnocení vlivů na ŽP Ing. Jiří Mareček, CSc.
1EKCL Ekologie člověka MUDr. Eva Rychlíková
1EKEK Ekologická ekonomie doc. Ing. Josef Seják, CSc.
1EKMK Ekonomické minimum pro soc. asistenty Ing. Jakub Vosátka, Ph.D.
1EKMP Ekonomické minimum pro soc. asistenty Ing. Jakub Vosátka, Ph.D.
1EKON Základy ekonomie Ing. Jakub Vosátka, Ph.D.
1EKVY Ekologická výchova Mgr. Kateřina Marková
1EKZP Ekonomika ŽP doc. Ing. Josef Seják, CSc.Ing. Jakub Vosátka, Ph.D.
1EMZP Ekonomika a management ŽP Státní závěrečná zkouška
1ENPO Environmentální politika doc. Ing. Josef Seják, CSc
1ETIK Etika a estetika prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.
1FILO Filozofie prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc., Mgr. Kateřina Marková
1FIZP Filozofie životního prostředí prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.
1HOPZ Hodnocení a oceňování přírodních zdrojů doc. Ing. Josef Seják, CSc.
1HYG Hygiena MUDr. Eva Rychlíková
1KUAN Kulturní antropologie Mgr. Kateřina Marková
1LCA Analýzy životního cyklu výrobků Ing. Marie Tichá
1MAJ1 Professional English in Use: Nature Cons Ing. Jiří Moravec, Ph.D., MBA
1MAJ2 Professional English in Use: Nature Cons Ing. Jiří Moravec, Ph.D., MBA
1MANG Základy managementu PhDr. Jan Benda
1MAN1 Environmentální management I Ing. Milan Novotný
1MAN2 Environmentální management II Ing. Milan Novotný
1NAPO Nauka o podniku Ing. Jakub Vosátka, Ph.D.
1NK Německá konverzace Martin Kaňok
1OAJ1 Odborná angličtina I Mgr. Miloslav Kolenatý
1OAJ2 Odborná angličtina II Mgr. Miloslav Kolenatý
1OBBP Příprava k obhajobě BP+SZZ  
1OBDP Příprava k obhajobě DP a SZZ  
1OHBP Obhajoba bakalářské práce  
1OHDP Obhajoba diplomové práce  
1ON1 Odborná němčina 1 PhDr. Jan Benda
1ON2 Odborná němčina 2 PhDr. Jan Benda
1POD1 Podnik v prostředí EU doc. Ing. Josef Seják, CSc
1IPPC Preventivní ochrana ŽP (IPPC) Ing. Jiří Moravec, Ph.D., MBA
1PRAX Hodnocení praxe  
1PRA1 Právo obecné a správní JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.,
1PRA2 Právo v ŽP JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.
1PRA3 Právní předpisy ve vodním hospodářství JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.
1PRVP Projektový management ČR a EU doc. Ing. Josef Seják, CSc, Mgr. Ing. Petr Novák,
Ing. Helena Součková, CSc.
1PSYR Psychologie řízení PhDr. Jan Benda
1PSY1 Základy psychologie PhDr. Mgr. Romana Doležalová
1RABE Radiační bezpečnost RNDr. Čestmír Berčík
1RIAN Riziková analýza Ing. Jiří Mareček, CSc.
1SBP1 Semináře k BP I  
1SBP2 Semináře k BP II  
1SDP1 Semináře k DP I  
1SDP2 Semináře k DP II  
1SOC Sociologie prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.
1UCET Základy účetnictví a kalkulace Ing. Petr Hetto
1UVOD Uvedení do studia ŽP  Mgr. Kateřina Marková

webmaster