přeskočit navigaci


Katedra technických věd


  Laboratoř katedry ve Zdravotním ústavu:  

UJEP fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem a Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem jako nejvýznamnější instituce působící v severočeském regionu v oblasti ochrany životního prostředí spolupracují dlouhodobě při sledování obsahu cizorodých látek v životním prostředí a při výzkumu jejich migrace, transformace a dopadu na lidské zdraví. Na základě dlouhodobé spolupráce byl připraven společný projekt Centra pro výzkum toxických látek v životním prostředí CADORAN (Centre for Advanced Organic Analyses), který si klade za cíl soustředit materiální i odborné kapacity ke zkvalitnění environmentálního výzkumu a přispět tak ke zlepšení životního prostředí v severočeském regionu. Laboratoře Centra jsou vybaveny především pro stanovení stopových koncentrací organických polutantů, jako jsou pesticidy či léčiva a jejich rezidua. Katedra technických věd od roku 2015 až do dnešní doby toto společné pracoviště pro výzkum toxických látek v životním prostředí stále rozšiřuje.

Sídlo laboratoře:

Pasteurova 9

400 96 Ústí nad Labem

Kontakt:

Ing. Sylvie Kříženecká, tel. 603 742 064, email:sylvie.krizenecka(zavináč)ujep.cz

Ing. Jitka Fikarová, tel. 734 579 064, email:jitka.fikarova(zavináč)zuusti.cz

Laboratoř je vybavena moderními přístroji pro analýzu kapalných i pevných vzorků ve složkách životního prostředí.

Kapalinový chromatograf 1290 Infinity s hmotnostním detektorem 6495 QQQ od firmy Agilent

Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem Agilent Technologies 7890/7000D

Homogenizátor 1600 miniG od firmy SpexSamplePrep pro přípravu extraktů pomocí metody QuEChERS

TOC analyzátor na pevné vzorky od firmy SKALAR

Ruční spektrometr od firmy BAS

Ruční Ramanův spektrometr od firmy Thermo

Akreditované zkoušky v rámci centra:

HPLC-MS stanovení pesticidů (100 analytů)

HPLC-MS stanovení barviv (10 analytů)

Flexibilní akreditace – stanovení léčiv (40 analytů), stanovení akrylamidu ve vodách a v brambůrkách

Neakreditované zkoušky:

HPLC-MS - pesticidní látky v sedimentech - rozsah analytů odpovídající rozsahu u pitné vody

HPLC-MS - léčiva v sedimentech

GC-MS PAHy v sedimentech, extrakce pomocí metody QuEChERS

TOC v sedimentech

kovy v sedimentech

Připravujeme:

GC-MS – stanovení chlorovaných pesticidů a polychlorovaných bifenylů