přeskočit navigaci


Katedra technických věd


  Předměty:  

Povinné předměty
Kód (STAG) Název (Osnova) Vyučuje Dotace (Kredity) Hodnocení Semestr
1ACHZ Analytická chemie životního prostředí doc. Ing. Pavel Janoš, CSc., Dr. Ing. Pavel Kuráň, Ph.D., doc. RNDr. Jaroslav Rejnek, CSc., 1/4 (5) Zp L
1BICH Biochemie Ing. Josef Trögl, Ph.D. 2/1(2) Zp Z
1BIOT Biotechnologie Ing. Josef Trögl, Ph.D. 2/1 (5) Zk L
1BITO Toxikologie I Ing. Pavel Krystyník 2/2 (6) Zp/Zk L
1CHD Chemodynamika prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. 2/1 (5) Zk Z
1CHEM Obecná chemie doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc. 2/2 (6) Zp/Zk Z
1CHZP Chemie ŽP doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc., Dr. Ing. Pavel Kuráň, Ph.D., Ing. Václav Synek, Ph.D. 2/1 (4) Zp/Zk Z
1CIOV Čištění odpadních vod Ing. Pavel Loužecký 2/1 (4) Zp/Zk L
1DEBI Dekontaminační a bioremediační technologie doc. Ing. Karel Svoboda, CSc. 2/0 (3) Zk Z
1EKZA Ekologické zátěže, sanační práce Ing. Jiří Balej, CSc. 2/1 (3) Zp Z
1ENZP Energetika a ŽP prof. Ing. František Kepák, DrSc., doc. Ing. Karel Svoboda, CSc. 2/1 (3) Zk Z
1HNO Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů doc. Ing. Pavel Janoš, CSc., Ing. Václav Dušek 2/0 (2) Zp L
1HYDA Hydraulika Ing. Martin David 2/2(6) Zp/Zk Z
1HYST Hydrologie stokových sítí Ing. Josef Lébr 2/1(2) Zp L
1INAN Instrumentální analýzy doc. Ing. Pavel Janoš, CSc. 2/0 (2) Zk Z
1JUVO Jímání a úprava pitné vody Ing. Josef Lébr 2/1 (4) Zp/Zk Z
1KZST Konstrukce a zakládání staveb Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. 2/2 (5) Zp/Zk L
1LAIA Laboratoře instrumentální analýzy doc. Ing. Pavel Janoš, CSc. 0/2 (2) Zp Z
1ODP1 Odpady a druhotné suroviny I prof. Ing. František Kepák, DrSc., Ing. Věra Kreníková 3/0 (4) Zp/Zk L
1ODP2 Odpady a druhotné suroviny II prof. Ing. František Kepák, DrSc., Ing. Věra Kreníková 3/0 (6) Zp/Zk Z
1OZE Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D. 2/1 (3) Zp Z
1PPT Přehled průmyslových technologií Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING, Ing. Jindřich Šulc, CSc. 2/1 (0) Zp Z
1PRAX Hodnocení praxe vedoucí katedry (5) Zp Z
1PRST Příprava a organizace staveb Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. 1/1 (2) Zp L
1PRTE Fyzika a přístrojová technika Ing. Karel Ederer, Ing. Josef Lébr 2/1 (2) Zp L
1PRVD Provoz vodohospodářských děl Ing. Jindřich Zídek, Ing. Petr Vít 2/1(3 ) Zp Z
1PTU Průmyslové technologie - úvod Ing. Richter Miroslav, Ph.D., EUR ING, Ing. Jindřich Šulc, CSc. 2/1 (4) Zp/Zk Z
1PT1 Průmyslové technologie I prof. Ing. Otakar Söhnel, DrSc., Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING 2/1 (4) Zp/Zk L
1PT2 Průmyslové technologie II Ing. Hana Buchtová 2/1 (5) Zp/Zk Z
1PT3 Maloodpadové a čistší technologie prof. Ing. Otakar Söhnel, DrSc., Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING 2/2 (6) Zp/Zk Z
1ROH Řízení odpadového hospodářství Ing. Věra Kreníková 2/1 (3) Zk Z
1SBP1 Semináře k BP I vedoucí bakalářské práce (3) Zp Z
1SBP2 Semináře k BP II vedoucí bakalářské práce (3) Zp L
1SDP1 Semináře k DP I dvedoucí diplomové práce (3) Zp Z
1SDP2 Semináře k DP II vedoucí diplomové práce (3) Zp L
1STME Základy stavební mechaniky Ing. Martin Válek, Ph.D. 2/1 (5) Zp/Zk Z
1TEKR Technické kreslení Ing. Karel Ederer, Ing. Josef Lébr 0/2 (1) Zp Z
1TERE Technologie a technika rekultivací Dr. Ing. Miroslav Kravka 2/1 (4) Zk L
1TEZP Technologie ochrany ŽP Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING, Ing. Jindřich Šulc, CSc. 3/1 (6) Zp/Zk L
1TOXI Toxikologie Ing. Pavel Krystyník 3/0 (3) Zk Z
1VODH Vodní hospodářství Ing. Martin David 2/1 (4) Zp/Zk L
1VOST Vodní stavby Ing. Martin David 2/2 (6) Zp/Zk Z
1VOTC Vodní toky a vodní cesty Ing. Martin David 2/1 Zp/Zk L
1VTVD Vodní toky, vodní díla a jejich revitalizace Ing. Martin Neruda, Ph.D. 4/2 (6) Zk Z
1ZACH Základy analytické chemie doc. Ing. Pavel Janoš, CSc., doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc., Dr. Ing. Pavel Kuráň, Ph.D., Ing. Václav Synek, Ph.D., Ing. Hana Buchtová 2/2 (4) Zp/Zk L
Povinně volitelné předměty
Kód (STAG) Název (Osnova) Vyučuje Dotace (Kredity) Hodnocení Semestr
1PRZN Průmyslové regiony a zóny Ing. Richter Miroslav, Ph.D., EUR ING 1/1 (2) Zp L
1STRO Základy strojírenství a elektrotechniky Ing. Karel Ederer, Ing. Josef Lébr 2/1 (2) Zp Z