přeskočit navigaci


Katedra technických věd


  Mezinárodní projekt NATO:  

New phytotechnology for cleaning contaminated sites (Nová fytotechnologie pro čištění kontaminovaných lokalit) – NATO SPS MYP G4687

Několikaletý mezinárodní vědecký projekt podpořený z programu Science for Peace and Security (SPS) NATO je realizován na Katedře technických věd od roku 2016. Kromě UJEP jsou jako partneři zapojeni National University of Life and the Environment (Kiev, UA), National University “Lvivska Polytechnika” (Lvov, UA), Institute of Plant Biology and Biotechnology (Al