přeskočit navigaci


Katedra environmentální chemie a technologie FŽP UJEP


  Mezinárodní projekt NATO:  

New phytotechnology for cleaning contaminated sites (Nová fytotechnologie pro čištění kontaminovaných lokalit) – NATO SPS MYP G4687

Několikaletý mezinárodní vědecký projekt podpořený z programu Science for Peace and Security (SPS) NATO je realizován na Katedře technických věd od roku 2016. Kromě UJEP jsou jako partneři zapojeni National University of Life and the Environment (Kiev, UA), National University “Lvivska Polytechnika” (Lvov, UA), Institute of Plant Biology and Biotechnology (Almaty, KZ) a Kansas State University (Manhattan, USA). Spolupracujeme i s kolegy v Chorvatsku a Polsku.

Cílem projektu je vyvinout fytotechnologii s využitím energetické plodiny druhé generace Miscanthus x giganteus (Mxg) na bývalých vojenských lokalitách, které bývají často postiženy kontaminací organickými látkami nebo těžkými kovy. Kromě produkce biomasy využitelné pro energetiku a další účely (např. výroba buničiny, vláken, papíru aj.) je sledován vliv pěstování Mxg na půdu a její dekontaminaci (fytoremediace).

Mezi dílčí cíle projektu patří sledování kontaminace půdy a biomasy, půdních mikrobních společenstev a nematod jako bioindikátorů, sledování úrovně stresu rostlin, zmapování Mxg pomocí metod molekulární biologie a ekonomické zhodnocení pěstování energetické biomasy na vojenských lokalitách. Z tohoto důvodu jsou zapojeni odborníci z různých oborů (na UJEP kromě KTEV UJEP i z KBi PřF a FSE).

Více informací o mezinárodním projektu je k dispozici v anglickém jazyce přímo na logu.