přeskočit navigaci


Katedra technických věd


  Patenty:  

2018

Munzarová, M.., Krabec, L.., Dvořák, J.., Ryšánek, P.., Trögl, J.. Polymerní nanovlákenná antibakteriální filtrační média. Nanovia + UJEP, 2018.

2017

Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Equipment for the loading of surface layer of material. Holešovský, F. Úřad průmyslového vlastnictví, 306741. 26.04.2017.

*

NANOVIA s.r.o., Rakovník, CZ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, CZ. Vícevrstvé filtrační médium pro filtraci vzduchu. Munzarová, M., Čapková, P., Ryšánek, P., Kormunda, M., Kolská, Z., Hocelíková, L., Gryndler, M., Malý, M., Trögl, J., Štojdl, J. 306831. 14.06.2017.

2016

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno-Medlánky, CZ, MikroChem LKT spol. s.r.o., Třeboň, CZ. Přípravek s obsahem humátu vícemocných kovů a stopových prvků na bázi oxyhumolitu. Trčková, M., Lorencová, A., Přikrylová, H., Koláčková, I., Kozler, J., Novák, J., Kuráň, P. 30030. 22.11.2016.

*

MikroChem LKT spol. s r.o., Třeboň, CZ, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno-Medlánky, CZ. Přípravek s obsahem humátů vícemocných kovů a stopových prvků vázaných na organickou fázi lignitu. Kozler, J., Novák, J., Kuráň, P., Trčková, M., Lorencová, A., Přikrylová, H., Koláčková, I. 29958. 08.11.2016.

2015

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, CZ; Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha 6 Lysolaje, CZ. Zařízení pro výrobu pitné vody. Krystyník, P., Janoš, P., Klusoň, P., Tito, D. Úřad průmyslového vlastnictví, 28831. 16.11.2015.

*

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zařízení na zplyňování biomasy a následné čištění energoplynu. Adamec, S., Šulc, J., Štojdl, J., Smetana, J., Vacek, J. 28062. 09.04.2015.

*

Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Zařízení na zplyňování biomasy a následné čištění energoplynu. Adamec, S., Štojdl, J., Šulc, J., Vacek, J., Smetana, J. Úřad průmyslového vlastnictví, 305706. 30.12.2015.

2014

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a Ústav anorganické chemie AVČR. Použití oxidu ceričitého k rozkladu organofosforečných sloučenin. Janoš, P., Štengl, V. 304293. 08.01.2014.

2012

Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky. Způsob zplyňování upravené biomasy a zařízení k jeho provádění. Šulc, J., Svoboda, K., Štojdl, J., Smetana, J., Vacek, J. Úřad průmyslového vlastnictví, 303367. 09.07.2012.

2011

Trögl, J.., Janoš, P.., Pilařová, V.. Regenerace eluátů iontoměničových kolon: Odstranění dusičnanů pomocí denitrifikačních Biokatalyzátorů lentikats. Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2011.

2010

Trögl, J.., Janoš, P.., Pilařová, V.. Odstranění dusičnanů a dusitanů ze zasolených vod po odsíření spalin pomocí denitrifikačních mikroorganismů imobilizovaných v polyvinylalkoholové matrici. Praha : Lentikats a.s., 2010.

2008

Kříženecká, S.., Trögl, J.., Janoš, P.. Použití imobilizovaných mikroorganismů pro čištění odpadních vod s vysokým obsahem organických látek. Praha : Lentikats a.s., 2008.