přeskočit navigaci


Katedra technických věd


  Publikace:  

[1] Janoš, P., Henych, J., Pelant, O., Pilařová, V., Vrtoch, Ľ., Kormunda, M., Mazanec, K., Štengl, V. Cerium oxide for the destruction of chemical warfare agents: A comparison of synthetic routes. Journal of Hazardous Materials, 2016, č. 304, s- 258-268.

[2] Svoboda, K., Hartman, M., Šyc, M., Pohořelý, M., Kameníková, P., Jeremiáš, M., Durda, T. Possibilities of mercury removal in the dry gas cleaning lines of solid waste incineration units. Journal of Environmental Management, 2016, roč. 2016, č. 166, s. 499-511.

[3] Vajglova, Z., Veselý, M., Hejda, S., Vondráčková, M., Křišťál, J., Cajthaml, T., Křesinová, Z., Tříska, J., Klusoň, P., Jiříčný, V. Photochemical degradation of polybrominated diphenyl ethers in microreactor. Research On Chemical Intermediates, 2015, roč. 41, č. 12, s. 9373-9381.

[4] Zelenková, M., Söhnel, O., Grases, F. Ultrafine structure of calcific deposits developed in calcific tendinopathy. Journal of Biophysical Chemistry, 2015, roč. 2015, č. 6, s. 35-41.

[5] Trögl, J., Jirková, I., Kuráň, P., Akhmetshina, E., Brovdyová, T., Sirotkin, A., Kirilina, T. Phospholipid Fatty Acids as Physiological Indicators of Paracoccus denitrificans Encapsulated in Silica Sol-Gel Hydrogels. Sensors, 2015, roč. 15, č. 2, s. 3426-3434.

[6] Grases, F., Söhnel, O., Zelenková, M. Ultrafine Structure of Human Aortic Valve Calcific Deposits. Journal of Cytology & Histology, 2015, roč. 2014, č. 5, s. 1-5.

[7] Vondráčková, M., Hejda, S., Stavárek, P., Křišťál, J., Klusoň, P. Combined effect of temperature and dissolved oxygen on degradation of 4-chlorophenol in photo microreactor. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 2015, roč. 2015, č. 94, s. 35-38.

[8] Grases, F., Söhnel, O. Pathological mineralization of calcium phosphate. Medicina Balear, 2015, roč. 2015, č. 30, s. 43-46.

[9] Henych, J., Štengl, V., Slušná, M., Matys Grygar, T., Janoš, P., Kuráň, P., Šťastný, M. Degradation of organophosphorus pesticide parathion methyl on nanostructured titania-iron mixed oxides. Applied Surface Science, 2015, roč. 344, č. 1, s. 9-16.

[10] Grases, F., Söhnel, O., Zelenková, M., Costa-Bauzá, A. Ultrafine structure of calcium oxalate monohydrate renal calculi. Actas Urológicas Espa?olas, 2015, roč. 2015, č. 39, s. 201-202.

[11] Šťastný, M., Štengl, V., Henych, J., Tolasz, J., Vomáčka, P., Ederer, J. Mesoporous manganese oxide for the degradation of organophosphates pesticides. Journal of Materials Science, 2015, roč. 2015, s. 1-9.

[12] Janoš, P., Ederer, J., Došek, M. Some environmentally relevant reactions of cerium oxide. Nova Biotechnologica et Chimica.The Journal of University of SS. Cyril and Methodius, 2015, roč. 13, č. 2, s. 148-161.

[13] Pospíšilová, M., Kuncová, G., Trögl, J. Fiber-Optic Chemical Sensors and Fiber-Optic Bio-Sensors. Sensors, 2015, roč. 15, č. 10, s. 25208-25259.

[14] Kuráň, P., Trögl, J., Nováková, J., Pilařová, V., Dáňová, P., Pavlorková, J., Kozler, J., Novák, F., Popelka, J. Biodegradation of Spilled Diesel Fuel in Agricultural Soil: Effect of Humates, Zeolite, and Bioaugmentation. Scientific World Journal, 2014, roč. 2014, č. 642427, s. 1-8.

[15] Janoš, P. Biosorption of Synthetic Dyes on Spruce Wood Shavings from Binary Solutions: A Comparison of Equilibrium Models. American Chemical Science Journal, 2014, roč. 4, č. 5, s. 638-656.

[16] Krystyník, P., Klusoň, P., Hejda, S., Bůžek, D., Mašín, P., Tito, DN. Semi-pilot scale environment friendly photocatalytic degradation of 4-chlorophenol with singlet oxygen species-Direct comparison with H2O2/UV-C reaction system. Applied Catalysis B-Environmental, 2014, roč. 2014, č. 160, s. 506-513.

[17] Trögl, J., Hofmanová, D., Burdová, H., Veronesi Dáňová, P., Popelka, J., Nováková, J., Kuráň, P., Kříženecká, S., Brovdyová, T., Gradova, NB., Smirnova, V. Assessment of The Roles of Indigenous and Augmented Microorganisms in Bioremediation of Recent Diesel Pollution in Agricultural Soil: A Case Study. Journal of Pure and Applied Microbiology, 2014, roč. 8, č. 5, s. 3555-3562.

[18] Grases, F., Zelenková, M., Söhnel, O. Structure and formation mechanism of calcium phosphate concretions formed in simulated body fluid. Urolithiasis, 2014, roč. 2014, č. 42, s. 9-16.

[19] Richter, M. Co s ropnými kaly?. Odpadové fórum, 2014, roč. 14, č. 1, s. 22-23.

[20] Loučka, T., Janoš, P. Vypovídací schopnost diagramů potenciál - pH a speciace iontů. Chemické listy, 2014, roč. 2014, č. 7, s. 677-681.

[21] Hejda, S., Drhová, M., Křišťál, J., Bůžek, D., Krystyník, P., Klusoň, P. A microreactor as efficient tool for light induced oxidation reactions. Chemical Engineering Journal, 2014, roč. 2014, č. 255, s. 178-184.

[22] Kříženecká, S., Hejda, S., Machovič, V., Trögl, J. Preparation of iron, aluminium, calcium, magnesium, and zinc humates for environmental applications. Chemical Papers, 2014, roč. 2014, č. 68, s. 1443-1451.

[23] Krystyník, P., Klusoň, P., Hejda, S., Mašín, P. A Highly Effective Photochemical System for Complex Treatment of Heavily Contaminated Wastewater. Water Environment Research, 2014, roč. 2014, č. 86, s. 2212-2220.

[24] Trögl, J., Benediktová, K., Pilařová, V., Synek, V. A single-parameter logistic equation for fitting concentration-response curves from standard acute ecotoxicity assays. Environmental Toxicology and Chemistry, 2013, roč. 32, č. 10, s. 2412-2416.

[25] Trögl, J., Jirková, I., Zemánková, P., Pilařová, V., Dáňová, P., Pavlorková, J., Kuráň, P., Popelka, J., Křiklavová, L. Estimation of the quantity of bacteria encapsulated in Lentikats Biocatalyst via phospholipid fatty acids content: a preliminary study. Folia Microbiologica, 2013, roč. 58, č. 2, s. 135-140.

[26] Kuráň, P., Čmelík, J., Pilařová, V., Krejčová, M., Janoš, P. Úprava vzorku pro stanovení aniontů v důlní vodě s vysokým obsahem železa. Chemické listy, 2013, roč. 107, č. 5, s. 381-385.

[27] Trögl, J., Chauhan, A., Ripp, S., Layton, AC., Kuncová, G., Sayler, GS. Pseudomonas fluorescens HK44: Lessons Learned from a Model Whole-Cell Bioreporter with a Broad Application History. Sensors, 2012, roč. 12, č. 2, s. 1544-1571.

[28] Trögl, J., Krhůtková, O., Pilařová, V., Dáňová, P., Holíček, R., Kohlová, M., Hejda, S., Smrčka, J., Boušková, A., Křiklavová, L. Removal of nitrates from high-salinity wastewaters from desulphurization process with denitrifying bacteria encapsulated in Lentikats Biocatalyst. International Journal of Environmental Science and Technology, 2012, roč. 9, č. 3, s. 425-432.

[29] Leníček, J., Kováč, M., Sekyra, M., Synek, V., Plachá, H., Richterová, D. Polycyklické aromatické uhlovodíky v městském ovzduší jako markery imisního zatížení ze stacionárních a mobilních zdrojů. Ochrana ovzduší, 2011, roč. 23 (43), č. 1, s. 7-14.

[30] Synek, V., Mjasnikovičová, K., Ederer, J., Novák, P. Sledování znečištění půd rtutí v Ústí nad Labem a jeho okolí. Studia Oecologica, 2011, roč. 5, č. 2, s. 25-40.

[31] Synek, V., Baloch, T., Hrdličková, E., Kremlová, A., Otčenášek, J., Trunečková, P. Sledování koncentrací rtuti v ovzduší v Ústí nad Labem. Studia Oecologica, 2011, roč. 5, č. 1, s. 54-72.

[32] Kuncová, G., Trögl, J. Mikroorganismy imobilizované uvnitř anorganických nosičů. Chemické listy, 2011, roč. 105, č. 11, s. 830-838.

[33] Kuráň, P., Nováková, J., Janoš, P. Možnosti stanovení uhlovodíků C10-C40 v kompostech a kalech metodou plynové chromatografie s plamenove-ionizačním detektorem s klasickým injektorem s děličem a bez děliče toku. Chemické listy, 2011, roč. 105, č. 2, s. 133-137.

[34] Trögl, J., Benediktová, K. Empirical comparison of seven two-parameter sigmoid equations for the evaluation of the concentration-response curves from standard acute ecotoxicity assays. International Journal of Environmental Research, 2011, roč. 5, č. 4, s. 989-998.

[35] Trögl, J., Boušková, A., Mrákota, J., Pilařová, V., Krudencová, J., Měchurová, J., Kříženecká, S., Stloukal, R. Removal of nitrates from simulated ion-exchange brines with Paracoccus denitrificans encapsulated in Lentikats Biocatalyst. Desalination, 2011, roč. 275, č. 1-3, s. 82-86.

[36] Pilařová, V., Trögl, J., Synek, V. Validace fotometrických stanovení dusitanů a CHSK-Cr pomocí setů Spectroquant(r) v zasolených vodách. Chemické listy, 2011, roč. 105, č. 13, s. "s-55"-"s-57".

[37] Janoš, P., Kopecká, A., Hejda, S. Utilization of waste humate product (iron humate) for the phosphorus removal from waters. Desalination, 2011, roč. 265, č. 1-3, s. 88-92.

[38] Janoš, P., Hejda, S., Agapovová, E., Fikarová, J. Stanovení sulfonovaných azobarviv metodou iontově interakční chromatografie v reverzním systému. Chemické listy, 2011, roč. 105, č. 12, s. 943-947.

[39] Boušková, A., Mrákota, J., Stloukal, R., Trögl, J., Pilařová, V., Křiklavová, L., Lederer, T. Three examples of nitrogen removal from industrial wastewater using Lentikats Biotechnology. Desalination, 2011, roč. 280, č. 1-3, s. 191-196.

[40] Trögl, J., Pilařová, V., Boušková, A., Mrákota, J., Stloukal, R. Application of Lentikats Biotechnology for removal of nitrates from ion-exchange brines: Implications for adaptation of encapsulated denitrifiers. African Journal of Biotechnology, 2011, roč. 10, č. 79, s. 18304-18310.

[41] Trögl, J., Pilařová, V., Dáňová, P., Holíček, R., Krudencová, J., Měchurová, J., Kohlová, M., Krhůtková, O., Boušková, A., Mrákota, J., Stloukal, R. Odstraňování dusičnanů a dusitanů z vod s vysokým obsahem solí pomocí Biotechnologie Lentikats. CHEMagazín, 2010, roč. 20, č. 5, s. 9-11.

[42] Trögl, J., Kuncová, G., Kuráň, P. Bioluminescence of Pseudomonas fluorescens HK44 in the Course of Encapsulation into Silica Gel. Effect of Methanol. Folia Microbiologica, 2010, roč. 55, č. 6, s. 569-575.

[43] Richter, M. Trvale udržitelný rozvoj. TEMA, 2010, č. 2, s. 10-11.

[44] Talens-Alesson, F., Švábová, M., Šváb, M. The role of mixing in high performance Adsorptive Micellar Flocculation. Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects, 2010, roč. 355, č. 1-3, s. 16-22.

[45] Janoš, P., Vávrová, J., Herzogová, L., Pilařová, V. Effects of inorganic and organic amendments on the mobility (leachability) of heavy metals in contaminated soil: a sequential extraction study. Geoderma, 2010, roč. 159, č. 3-4, s. 335-341.

[46] Kepák, F. Interactions of radionuclides in solution with ions and with trace concentrations of solid phase. Kerntechnik, 2010, roč. 75, č. 4, s. 218-222.

[47] Trögl, J., Hálová, J., Kuncová, G., Pařík, P. Automatic Formation of Hypotheses on the Relationships between Structure of Naphthalene Analogs and Bioluminescence Response of Bioreporter Pseudomonas fluorescens HK44. Folia Microbiologica, 2010, roč. 55, č. 5, s. 411-417.

[48] Janoš, P., Štojdl, J. Adsorption-induced enhancement of the differential pulse polarographic peak of Eu in the presence of natural organic matter: a comparison of different humic substances. Studia Oecologica, 2009, roč. 3, č. 2, s. 77-83.

[49] Kříženecká, S. Čištění specifických odpadních vod pomocí imobilizovaných mikroorganismů. Studia Oecologica, 2009, č. 1, s. 95-103.

[50] Janoš, P., Coskun, S., Pilařová, V., Rejnek, J. Removal of basic (Methylene Blue) and acid (Egacid Orange) dyes from waters by sorption on chemically treated wood shawings. Bioresource Technology, 2009, roč. 100, č. 3, s. 1450-1453.

[51] Richter, M. Perspektiva průmyslu - čistší produkce. Strojárstvo, 2009, č. 1, s. 75-77.

[52] Richter, M. Katalyzátor pro syntézu isopropoxidu hlinitého. Chemické listy, 2009, roč. 103, č. 6, s. 511-513.

[53] Janoš, P., Pilařová, V., Šedlbauer, J., Hůla, V., Bradnová, P. Reduction and immobilization of hexavalent chromium with coal- and humate-based sorbents. Chemosphere, 2009, roč. 75, č. 6, s. 732-738.

[54] Janoš, P., Stehlíková, Z. Breakthrough curves for the sorption of acid and basic dyes onto wood shavings. Studia Oecologica, 2009, roč. 3, č. 2, s. 68-76.

[55] Nováková, T., Šváb, M., Švábová, M. Využití nanočástic v dekontaminačních technologiích: současný stav. Chemické listy, 2009, roč. 103, č. 7, s. 524-532.

[56] Šváb, M., Švábová, M., Wimmerová, L., Turková, E. Alternativní sorbenty a biosorpční procesy pro čistění podzemních vod: zhodnocení praktické využitelnosti. Studia Oecologica, 2008, roč. 2, č. 2, s. 88-97.

[57] Baldrian, P., Trögl, J., Frouz, J., Šnajdr, J., Valášková, V., Merhautová, V., Cajthaml, T., Herinková, J. Enzyme activities and microbial biomass in topsoil layer during spontaneous succession in spoil heaps after brown coal mining. Soil Biology&Biochemistry, 2008, č. 40, s. 2107-2115.

[58] Kepák, F. Vznik radioaktivních plynů, par a aerosolů v palivovém cyklu jaderných elektráren. Studia Oecologica, 2008, roč. 2, č. 2, s. 39-45.

[59] Kuráň, P., Janoš, P., Madronová, L.., Novák, J., Kozler, J. Determination of OH groups in humic acids using methylation with dimethylsulfate. Talanta, 2008, roč. 76, č. 4, s. 960-963.

[60] Janoš, P., Kříženecká, S., Madronová, L. Acid-base titration curves of solid humic acids. Reactive and functional polymers, 2008, roč. 68, č. 1, s. 242-247.

[61] Kuráň, P., Janoš, P. Stanovení vysoce těkavých chlorovaných uhlovodíků ve skládkových vodách metodou plynové chromatografie s plamenově-ionizačním detektorem s využitím mikroextrakce do xylenu. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 7, s. 515-520.

[62] Synek, V. Evaluation of the standard deviation from duplicate results. Accreditation and Quality Assurance (print version), 2008, roč. 13, č. 6, s. 335-337.

[63] Trögl, J., Hálová, J., Kuncová, G., Kubicová, L., Pařík, P., Demnerová, K., Ripp, S., Sayler, GS. The use of bioluminescent bioreporter Pseudomonas fluorescens HK44 for measurment of toxicity of environmental pollution. Chemické listy, 2007, roč. 101, č. 14, s. s280-s281.

[64] Janoš, P., Michálek, P., Turek, L. Sorption of ionic dyes onto untreated low-rank coal - oxihumolite: a kinetic study. Dyes and Pigments, 2007, roč. 74, č. 2, s. 363-370.

[65] Synek, V. Effect of insignificant bias and its uncertainty on the coverage probability of uncertainty intervals Part 2. Evaluation for a found insignificant experimental bias. Talanta, 2007, roč. 71, č. 3, s. 1304-1311.

[66] Janoš, P., Sypecká, J., Mlčkovská, P., Kuráň, P., Pilařová, V. Removal of metal ions from aqueous solutions by sorption onto untreated low-rank coal (oxihumolite). Separation and Purification Technology, 2007, roč. 53, č. 1, s. 322-329.

[67] Janoš, P., Kuráň, P., Řídká, M. Stanovení Cr(III) a Cr(VI) metodou iontové chromatografie. Chemické listy, 2007, roč. 101, č. 5, s. 406-410.

[68] Janoš, P., Zatřepálková, I. High-performance size-exclusion chromatography of humic substances on the hydroxyethyl methacrylate column. Journal Of Chromatography A, 2007, roč. 1160, č. 1-2, s. 160-165.

[69] Janoš, P., Kříženecká, S., Madronová, L., Kozler, J. Acidobazické, sorpční a iontově výměnné vlastnosti materiálů na bázi huminových látek. Chemické listy, 2006, roč. 100, č. 8, s. 704.

[70] Synek, V. Effect of insignificant bias and its uncertainty on the coverage probability of uncertainty intervals Part 1. Evaluation for a given value of the true bias. Talanta, 2006, roč. 70, č. 5, s. 1024-1034.

[71] Janoš, P., Šedivý, P., Rýznarová, M., Grötschelová, S. Sorption of basic and acid dyes from aqueous solutions onto oxihumolite. Chemosphere, 2005, roč. 59, č. 6, s. 881-886.

[72] Janoš, P. Iron humate as a multifunctional sorbent for inorganic and organic pollutants. Environmental Chemistry, 2005, roč. 2, č. 1, s. 31-34.

[73] Janoš, P., Šmídová, V. Effects of surfactants on the adsorptive removal of basic dyes from water using organomineral sorbent - iron humate. Journal of Colloid and Interface Science, 2005, roč. 291, č. 1, s. 19-27.

[74] Synek, V. Attempts to Include Uncorrected Bias in the Measurement Uncertainty. Talanta, 2005, roč. 65, č. 4, s. 829-837.

[75] Janoš, P., Synek, V. Differential pulse polarographic determination of europium in the presence of humic substances. Talanta, 2005, roč. 66, č. 1, s. 188-193.

[76] Janoš, P., Rýznarová, M., Buchtová, H., Grötschelová, S. Netradiční sorbenty pro čištění odpadních vod. Acta Facultatis Ecologiae, 2004, roč. 12, č. 2, s. 101-103.

[77] Janoš, P., Herzogová, L., Rejnek, J., Hodslavská, J. Assessment of heavy metals leachability from metallo-organic sorbent - iron humate - with the aid of sequential extraction test. Talanta, 2004, roč. 62, č. 3, s. 497-501.

[78] Janoš, P. Determination of equilibrium constants from chromatographic and electrophoretic measurements. Journal of Chromatography A, 2004, roč. 1037, č. 1-2, s. 15-28.

[79] Janoš, P., Wildnerová, M., Loučka, T. Leaching of metals from fly ashes in the presence of complexing agents. Waste Management, 2002, roč. 22, č. 7, s. 783-789.

[80] Kokšál, J., Synek, V., Janoš, P. Extraction-spectrometric determination of lead in high-purity aluminium salts. Talanta, 2002, roč. 58, č. 2, s. 325-330.

[81] Janoš, P., Tokarová, V. Characterization of coal-derived humic substances with the aid of low-pressure gel permeation chromatography. Fuel, 2002, roč. 81, č. 8, s. 1025-1031.

[82] Ariese, F.., Kees, S.., Morabito, R.., Brunori, C.., Janoš, P., Fedor, P.., Muntau, H.. Leaching studies of inorganic and organic components from fly ash. Intern. J. Environ. Anal. Chem., 2002, roč. 82, č. 11-12, s. 751-770.

[83] Janoš, P., Wildnerová, M.. Studium vyluhovatelnosti anorganických sloučenin síry z popílků pomocí pH-statického vyluhovacího testu. Chemické listy, 2001, roč. 95, č. 1, s. 38-41.

[84] Čežíková, J.., Kozler, J.., Madronová, L.., Novák, J.., Janoš, P. Humic acids from coal of North-Bohemian coal field. II. Metal-binding capacity under static conditions.. Reactive Functional Polymers, 2001, roč. 47, č. 1, s. 111-118.

[85] Madronová, L.., Kozler, J.., Čežíková, J.., Novák, J.., Janoš, P. Humic acids from coal of North-Bohemian coal field. III. Metal-binding properies - measurement in a column arrangement.. Reactive Functional Polymers, 2001, roč. 47, č. 1, s. 119-123.

[86] Novák, J., Kozler, J., Janoš, P., Čežíková, J., Tokarová, V., Madronová, L. Humic acids from coals of the North-Bohemian coal field. I. Preparation and characterisation. Reactive Functional Polymers, 2001, roč. 47, č. 1, s. 101-109.

[87] Janoš, P. Reversed-phase liquid chromatography of metal chelates of 4-(2-pyridylazo) resorcinol: retention model and its verification. Analytica Chimica Acta, 2000, roč. 414, č. 1, s. 113-122.

[88] Barek, J.., Janoš, P., Koruna, I.., Meloun, M.., Plzák, Z.., Suchánek, M.. Metrologická terminologie v chemii. Chemické listy, 2000, roč. 94, č. 5, s. 439-442.

[89] Janoš, P., Škoda, J.. Reversed-phase high-performance liquid chromatography of ionogenic compounds: comparison of retention models. Journal of Chromatography A, 1999, roč. 859, č. 1, s. 1-12.

[90] Janoš, P. Role of chemical equilibria in the capillary electrophoresis of inorganic substances. Review.. Journal of Chromatography A, 1999, roč. 834, č. 1, s. 3-20.

[91] Šprta, V.., Knob, B., Janoš, P. X-ray fluorescence determination of total sulfur in fly ash. Fresenius J. Anal. Chem., 1999, roč. 364, č. 3, s. 705-708.

[92] Janoš, P., Hamalová, M.. Hodnocení popílků pomocí vyluhovacího testu podle vyhlášky č. 338/1997 Sb. Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti pomocí mezilaboratorní studie.. Chemické listy, 1999, roč. 93, č. 1, s. 806-810.

[93] Janoš, P., Hodslavska, J., Ditz, J. Hodnocení popílků pomocí vyluhovacího testu podle vyhlášky č. 338/1997 Sb. Podmínky ovlivňující vyluhovatelnost vybraných anorganických polutantů.. Chemické listy, 1999, roč. 93, č. 1, s. 639-646.

[94] Kubáň, P., Janoš, P., Kubáň, V. Gas diffusion-flow injection determination of free and total sulfur dioxide in wines by conductimetry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 1998, roč. 63, č. 2, s. 770-774.

[95] Janoš, P., Poslední, M. Aromatic sulfonic acids as eluents for ion chromatographic separations of inorganic anions on the HEMA Q-L column. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Brun., 1998, č. 1, s. 101-105.

[96] Kotvrdová, P., Krásenský, P., Kanický, V., Janoš, P. Ion chromatographic separation and determination of selenite and selenate using inductively coupled plasma emission spectrometry with ultrasonic nebulization. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Brun., 1998, č. 1, s. 93-96.

[97] Hamalová, M., Hodslavská, J., Janoš, P., Kanický, V. ICP-AES determination of phosphorus, potassium and magnesium in fertilizers: Correlation to other analytical techniques.. J. AOAC Int., 1997, roč. 80, č. 6, s. 1151-1155.

[98] Janoš, P. Retention models in ion chromatography: the role of side equilibria in ion-exchange chromatography of inorganic cations and anions. Review. Journal of Chromatography A, 1997, roč. 789, č. 1, s. 3-19.

webmaster