přeskočit navigaci


Katedra technických věd


  Reaktivní sorbenty  

Výzkum reaktivních sorbentů

Již několik let pokračuje spolupráce s Ústavem anorganické chemie AVČR na vývoji tzv. reaktivních sorbentů na bázi nanokrystalických oxidů kovů a jejich kompozitů s grafénem a jinými 2D materiály pro odstraňování vysoce toxických látek. V r. 2014 byl úspěšně ukončen projekt Nanokrystalické oxidy kovů pro bezpečnou a rychlou degradaci organofosforečných pesticidů (grant GAČR), nicméně vývoj sorbentů nadále pokračuje se zaměřením na nové typy nebezpečných látek (některé typy retardérů hoření či cytostatik) a vývoj aplikačních forem reaktivních sorbentů.

Již dříve bylo prokázáno, že tyto materiály jsou schopny neobyčejně účinně likvidovat bojové chemické látky nervově paralytické a zpuchýřující, jako jsou sarin, soman, látka VX či yperit. Zkoušky provedené uplynulém roce ve Vojenském výzkumném ústavu v Brně a v Institutu ochrany obyvatelstva v Bohdanči potvrdily, že nově vyvinuté materiály nejenže vykazují dobrou degradační účinnost vůči hlavním typům bojových chemických látek, ale v řadě případů předčí i zavedené přípravky používané armádami a bezpečnostními složkami po celém světě.

Pro bližší informace kontaktujte Prof. Ing. Pavla Janoše, CSc. e-mail: pavel.janos(zavináč)ujep.cz.

Ukázková videa k výzkumu reaktivních sorbentů

  video 1 (486 MB) • video 2 (212 MB)