přeskočit navigaci


Katedra technických věd


  Spolupráce:  

Katedra udržuje těsnou spolupráci s vysokými školami zejména chemického zaměření, s ústavy akademie věd i s pracovišti aplikovaného výzkumu. Byly navázány pracovní kontakty s pracovníky v odboru životního prostředí Okresního úřadu, ČIŽP, podniků aj. organizací (např. Spolchemie, a.s. Ústí n.L., Severočeská plynárenská a.s. Ústí n. L., MS - team s.r.o. Praha, Severočeské doly Bílina), Výzkumný ustav anorganické chemie. Řada diplomových prací je zaměřena na řešení úkolů pro potřeby externích organizací. Katedra ve spolupráci s Domem techniky Ústí n.L. pravidelně zajišovala organizaci odborných konferencí s mezinárodní účastí na téma "Energetika a ŽP", a "Ekologizace průmyslu" a dále zajišuje mezinárodní konference o odpadech a enviromentální problematice

webmaster