přeskočit navigaci


Katedra technických věd


  Skleníky a solární kolektory  

Využití střechy budovy FŽP

Katedra technických věd využívá pro výuku a výzkumné práce střešní prostory školy. V roce 2017 byly vybudovány na střeše budovy skleníky, které simulují specifické podmínky pro laboratorní pokusy. Mnoho z nich je nedílnou součástí závěrečných a výzkumných prací. Studenti a výzkumní pracovníci zde mají prostory, ve kterých si vytváří dle vlastních potřeb klimatické podmínky pro fotosyntézu rostlin v závislosti na kvalitě půd, teplotě a vodě.

Sluneční záření prochází stěnami skleníku a je pohlcováno půdou a rostlinami ve skleníku. Energie světelného záření se mění na energii dlouhovlnného tepelného záření a půda ve skleníku se zahřívá. Tepelné záření nemůže přes stěny skleníku unikat do okolního prostředí, a proto se teplota uvnitř skleníku zvyšuje.

Podobnou konstrukci mají také solární kolektory, ve kterých se energie slunečního záření mění na teplo zahřívající vodu. V našem případě je tato energie napojena přímo do sítě. Fakulta životního prostředí proto zároveň využívá tohoto zdroje ke zlevnění elektrické energie v celé budově.

V hojné míře se na katedře technických věd zkoumá vliv různých druhů pesticidů na život rostlin, a proto má katedra vybavení nejen těchto chemických látek, ale zároveň i simultánní prostory, ve kterých je možnost využití vskutku rozmanitá. Katedra technických věd disponuje zároveň veškerým potřebným zahradním náčiním.