Prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.

funkce:

profesor

telefon:

475 284 148

e-mail:

pavel.janos@ujep.cz

místnost:

KV 502

zaměření:

analytická chemie, anorganická chemie, chemie životního prostředí, hodnocení vlivů na životní prostředí

výuka:

Instrumentální analýzy (1INAN), Laboratoře instrumentální analýzy (1LAIA), Základy analytické chemie (1ZACH), Analytická chemie životního prostředí (1ACHZ), Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (1HNO)

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Publikace:

2018

ŠTENGL V., ŠŤASTNÝ M., JANOŠ P., PEREZ-DIAZ J.L., MAZANEC K, ŠTENGLOVÁ-NETIKOVÁ I.: From the decomposition of chemical warfare agents to the decontamination of cytostatics. Industrial Engineering Chemistry Research 2018, Vol. 57, pp. 2014-2022.

LUŇÁČEK J., ŽIVOTSKÝ O., JANOŠ P., DOŠEK M., CHROBAK A., MARYSKO M., BURŠÍK A., JIRASKOVÁ Y.: Structure and magnetic properties of synthesized fine cerium dioxide nanoparticles. Journal of Alloys and Compounds, 2018, Vol. 753, pp. 167-175.

2017

HENYCH J., KORMUNDA M., ŠŤASTNÝ M., JANOŠ P., VOMÁČKA P., MATOUŠEK J., ŠTENGL V.: Water-based synthesis of TiO2/CeO2 composites supported on plasmatreated montmorillonite for parathion methyl degradation. Applied Clay Science 2017, Vol. 144, pp. 26-35.

JANOŠ P., HENYCH J., PFEIFER J., ZEMANOVÁ N.., PILAŘOVÁ V., MILDE D.,OPLETAL T., TOLASZ J., MALÝ M., ŠTENGL V.: Nanocrystalline cerium oxide prepared froma carbonate precursor and its ability to breakdown biologically relevant organophosphates. Environmental Science: Nano 2017, Vol. 4, pp. 1283-1293.

JIRÁSKOVÁ Y., BURSÍK J., ŽIVOTSKÝ O., LUŇÁČEK J., JANOŠ P.: Magnetic and Mössbauer study of cerium-based reactive sorbent. Acta Physica Polonica A 2017, Vol. 131, pp. 1096-1098.

2016

JANOŠ P., AGAPOVOVÁ E., FIKAROVÁ J., ŠEDLBAUER J., JANOŠ P., Jr.: Biosorption of sulfodyes on spruce wood shavings: Kinetics and sorption mechanisms. Environmental Engineering and Management Journal 2016, Vol. 15, pp. 2671-2680.

JANOŠ P., ELETSKAYA A., PILAŘOVÁ V.: Comparison of some non-conventional sorbents for the removal of arsenic from waters. Environmental Engineering and Management Journal 2016, Vol. 15, pp. 1721-1728.

JANOŠ P., LOVÁZSOVÁ Y., PFEIFER J., EDERER J., DOŠEK M., LOUČKA T., HENYCH J., KOLSKÁ Z., MILDE D., OPLETAL T.: Accelerated dephosphorylation of adenosine phosphates and related compounds in the presence of nanocrystalline cerium oxide. Environmental Science: Nano 2016, Vol. 3, pp. 847-856. doi: 10.1039/c6en00086j

HENYCH J., JANOŠ P., KORMUNDA M., TOLASZ J., ŠTENGL V.: Reactive adsorption of toxic organophosphates parathion methyl and DMMP on nanostructured Ti/Ce oxides and their composites. Arabian Journal of Chemistry, available online 11 June 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2016.06.002

LUŇÁČEK J., ŽIVOTSKÝ O., JIRÁSKOVÁ Y., BURŠÍK J., JANOŠ P.: Thermally stimulated iron oxide transformations and magnetic behaviour of cerium dioxide/iron oxide reactive sorbents. Materials Characterization 2016, Vol. 120, pp. 295-303. doi: 10.1016/j.matchar.2016.09.009. http://authors.elsevier.com/a/1Tk623jWfEiKwK

JANOŠ P., EDERER J., PILAŘOVÁ V., HENYCH J., TOLASZ J., MILDE D., OPLETAL T.: Chemical mechanical glass polishing with cerium oxide: Effect of selected physico-chemical characteristics on polishing efficiency. Wear 2016, Vol. 362, pp. 114-120. doi: 10.1016/j.wear.2016.05.020

EDERER J., JANOŠ P., ECORCHARD P., ŠTENGL V., BĚLČICKÁ Z., ŠŤASTNÝ M., POP-GEORGIEVSKI O., DOHNAL V.: Quantitative determination of acidic groups in functionalized graphene by direct titration. Reactive and Functional Polymers 2016, Vol. 103, pp. 44-53. doi:10.1016/j.reactfunctpolym.2016.03.021

JANOŠ P., HENYCH J., PELANT O., PILAŘOVÁ V., VRTOCH L., KORMUNDA M., MAZANEC K., ŠTENGL V.: Cerium oxide for the destruction of chemical warfare agents: A comparison of synthetic routes. Journal of Hazardous Materials 2016, Vol. 304, pp. 259-268. doi:10.1016/j.jhazmat.2015.10.069

ŠTENGL V., HENYCH J., JANOŠ P., SKOUMAL M.: Nanostructured metal oxides for stoichiometric degradation of chemical warfare agents. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology 2016, Vol. 236, pp. 239-258. doi: 10.1007/978-3-319-20013-2_4

JANOŠ P., KURÁŇ P.: Magneticky separovatelný reaktivní sorbent, způsob jeho výroby a použití pro rozklad organofosforečných sloučenin. Patent CZ 305 806, 2016.

2015

HENYCH J., ŠTENGL V., SLUŠNÁ M., MATYS GRYGAR T., JANOŠ P., KURÁŇ P. ŠŤASTNÝ M.: Degradation of organophosphorus pesticide parathion methyl on nanostructured titania-iron mixed oxides. Applied Surface Science 2015, Vol. 344, pp. 9-16. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.02.181

JANOŠ P., KURÁŇ P., PILAŘOVÁ V., TRÖGL J., ŠŤASTNÝ M., PELANT O., HENYCH J.,BAKARDJIEVA S., ŽIVOTSKÝ O., KORMUNDA M., MAZANEC K., SKOUMAL M.: Magnetically separable reactive sorbent based on the CeO2/?-Fe2O3 composite and its utilization for rapid degradation of the organophosphate pesticide parathion methyl and certain nerve agents. Chem. Eng. Journal. 2015, Vol. 262, pp. 747-755, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894714013370

2014

JANOŠ P., EDERER J., DOŠEK M.: Some environmentally relevant reactions of cerium oxide. Nova Biotechnologica et Chimica 2014, Vol. 14, str. 148-161.  http://www.degruyter.com/view/j/nbec.2014.13.issue-2/nbec-2015-0005/nbec-2015-0005.xml?format=INT

LOUČKA T, JANOŠ P.: Vypovídací schopnost diagramů potenciál – pH a speciace iontů. Chemické listy 2014, Vol. 108, str. 677-681. http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2014_07_677-681.pdf

JANOŠ P., KURÁŇ P., KORMUNDA M., ŠTENGL V., MATYS GRYGAR T. DOŠEK M., ŠŤASTNÝ M., EDERER J., PILAŘOVÁ V., VRTOCH L.: Cerium dioxide as a new reactive sorbent for fast degradation of parathion methyl and some other organophosphates. Journal of Rare Earths 2014, Vol. 32, pp. 360-370. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S100207211460079X

JANOŠ P.: Biosorption of synthetic dyes on spruce wood shavings from binary solutions: A comparison of equilibrium models. American Chemical Science Journal 2014, Vol. 4, pp. 638-656. http://www.sciencedomain.org/abstract.php?iid=475&id=16&aid=4322#.U5NMXigySrA

JANOŠ P., HLADÍK T., KORMUNDA M., EDERER J., ŠŤASTNÝ M.: Thermal treatment of cerium oxide and its properties: Adsorption ability vs. degradation efficiency. Advances in Materials Science and Engineering 2014, Article ID 706041 http://dx.doi.org/10.1155/2014/706041

JANOŠ P., ŠTENGL V.: Použití oxidu ceričitého k rozkladu organofosforečných sloučenin. Patent CZ 304 293, 2014.

2013

KURÁŇ P., ČMELÍK J. PILAŘOVÁ V., KREJČOVÁ M., JANOŠ P.: Úprava vzorků pro stanovení aniontů v důlní vodě s vysokým obsahem železa. Chemické listy 2013, Vol. 107, pp. 381-385. http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2013_05_381-385.pdf

JANOŠ P., KORMUNDA M., ŽIVOTSKÝ O., PILAŘOVÁ V.: Composite Fe3O4/Humic Acid magnetic sorbent and its sorption ability for chlorophenols and some other aromatic compounds. Separation Science and Technology 2013, Vol. 48, pp. 2028-2035. http://dx.doi.org/10.1080/01496395.2013.791317

JANOŠ P., KORMUNDA M., NOVÁK F., ŽIVOTSKÝ O. FUITOVÁ J., PILAŘOVÁ V.: Multifunctional humate-based magnetic sorbent: Preparation, properties and sorption of Cu (II), phosphates and selected pesticides. Reactive & Functional Polymers 2013, Vol. 73, pp. 46-52. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1381514812002568

2011

JANOŠ P., HEJDA S., AGAPOVOVÁ E., FIKAROVÁ J..: Stanovení sulfonovaných azobarviv metodou iontově interakční chromatografie v reverzním systému. Chemické listy 2011, Vol. 105, str. 943-947. http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2011_12_943-947.pdf

KURÁŇ P., JANOŠ P., MADRONOVÁ L., NOVÁK F.: Determination of OH Groups by Wet Chemical Methods, pp. 47-60; b) MADRONOVÁ L., JANOŠ P., NOVÁK F.: Determination of Molecular Weights and Correlations with the E4/E6 Ratio, pp. 61-70; in: MADRONOVÁ L. (ed.): Humic Acids from Raw Materials of the Czech Republic, Nova Sci. Publ., New York, 2011.

JANOŠ P., Závodská L., Lesný J., Kříženecká S., Synek V., Hejda S., Kubů M.: Young Brown Coals for Environmental Applications: Composition, Acid-Base, Ion-Exchange, and Sorption Properties of Selected Central European Coals, in: STEWART J.J. (ed.): Coal Extraction, Nova Sci. Publ., New York, 2011, pp. 71-90. Article in PDF

KURAŇ P., NOVÁKOVÁ J., JANOŠ P.: Možnosti stanovení uhlovodíků C10- C40 v kompostech a kalech metodou plynové chromatografie ... Chemické listy 2011, Vol. 105, str. 133-137. http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2011_02_133-137.pdf

JANOŠ P., KOPECKÁ A., HEJDA S.: Utilization of waste humate product (iron humate) for the phosphorus removal from waters. Desalination 2011, Vol. 265, pp. 88-92. http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2010.07.036

2010

JANOŠ P., VÁVROVÁ J., HERZOGOVÁ L., PILAŘOVÁ V.: Effects of inorganic and organic amendments on the mobility (leachability) of heavy metals in contaminated soil: A sequential extraction study. Geoderma 2010, Vol. 159, pp. 335-341. http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2010.08.009

 

KOZLER J., JANOŠ P.: Huminové látky a jejich použití v sanačních technologiích. V knize: ČERNÍK M. (Ed.): Chemicky podporované in-situ sanační technologie. Liberec (2010). ISBN 978-80-7080-767-5.

2009

JANOŠ P.: Non-conventional sorbents for the dye removal from waters: Mechanisms and selected applications. In: Lang A. R.: Dyes and pigments: New research. Nova Science Publishers, New York, 2009, pp. 201-224. ISBN 978-1-60692-027-5

JANOŠ P., HŮLA V., BRADNOVÁ P., PILAŘOVÁ V. ŠEDLBAUER J.: Reduction and immobilization of hexavalent chromium with coal- and humate-based sorbents. Chemosphere 2009, Vol. 75, p. 732.

doi:10.1016/j.chemosphere.2009.01.037

JANOŠ P., COSKUN S., PILAŘOVÁ V., REJNEK J: Removal of basic (Methylene Blue) and acid (Egacid Orange) dyes from waters by sorption on chemically treated wood shavings. Bioresource technology 2009, Vol. 100, p. 1450.

doi:10.1016/j.biortech.2008.06.069

2008

KURÁŇ P., JANOŠ P., MADRONOVÁ L., NOVÁK J., KOZLER J.: Determination of OH groups in humic acids using methylation with dimethylsulfate. Talanta 2008, Vol. 74, p. 960.

doi:10.1016/j.talanta.2008.04.039

KURÁŇ P., JANOŠ P.: Stanovení vysoce těkavých chlorovaných uhlovodíků ve skládkových vodách metodou plynové chromatografie s plamenově ionizačním detektorem s využitím mikroextrakce do xylenu. Chemické listy 2008, Vol. 102, p. 515.

http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2008_07_515-520.pdf

JANOŠ P., KŘÍŽENECKÁ S., MADRONOVÁ L.: Acid-base titration curves of solid humic acids. React. Funct. Polymers 2008, Vol. 68, p. 242. doi:10.1016/j.reactfunctpolym.2007.09.005

2007

JANOŠ P., ZATŘEPÁLKOVÁ I.: High-performance size-exclusion chromatography of humic substances on the hydroxyethyl methacrylate column. J. Chromatogr. A, 2007, Vol. 1160, p. 160. doi:10.1016/j.chroma.2007.05.027

JANOŠ P., KURÁŇ P., ŘÍDKÁ M.: Stanovení Cr(III) a Cr(VI) metodou iontové chromatografie. Chemické listy 2007, Vol. 101, p. 406. http://chemicke-listy.vscht.cz/docs/full/2007_05_406-410.pdf

JANOŠ P., MICHÁLEK P., TUREK L.: Sorption of ionic dyes onto untreated low-rank coal - oxihumolite: A kinetic study. Dyes and Pigments 2007, Vol. 74, p. 363. doi:10.1016/j.dyepig.2006.02.017

JANOŠ P., SYPECKÁ J., MLČKOVSKÁ P., KURÁŇ P., PILAŘOVÁ V.: Removal of metal ions from aqueous solutions by sorption onto untreated low-rank coal (oxihumolite). Separ. Purif. Technol., 2007, Vol. 53, p. 322. doi:10.1016/j.seppur.2006.08.004

2006

JANOŠ P., FEDOROVIČ J, STAŇKOVÁ P., GRÖTSCHELOVÁ S., REJNEK J., STOPKA P.: Iron humate as a low-cost sorbent for metal ions. Environmental Technology, 2006, Vol. 27, p. 169.

1999 - 2005

JANOŠ P., ŠMÍDOVÁ V.: Effects of surfactants on the adsorptive removal of basic dyes from water using an organomineral sorbent-iron humate. J. Colloid. Interface Sci., 2005, Vol. 291, p. 19. doi:10.1016/j.jcis.2005.04.065

JANOŠ P.: Iron humate as a multifunctional sorbent for inorganic and organic pollutants. Environ. Chemistry 2005, Vol. 2, p. 31. doi:10.1071/EN04055

JANOŠ P., SYNEK V.: Differential pulse polarographic determination of europium in the presence of humic substances. Talanta, 2005, Vol. 66, p. 188. doi:10.1016/j.talanta.2004.11.008

JANOŠ P., ŠEDIVÝ P., RÝZNAROVÁ M., GRÖTSCHELOVÁ S: Sorption of basic and acid dyes from aqueous solutions onto oxihumolite. Chemosphere, 2005, Vol. 59, p. 881. doi:10.1016/j.chemosphere.2004.11.018

JANOŠ P.: Determination of equilibrium constants from chromatographic and electrophoretic measurements. Review. J. Chromatogr. A, 2004, Vol. 1037, p. 15. doi:10.1016/j.chroma.2003.11.101

JANOŠ P., HERZOGOVÁ L., REJNEK J., HODSLAVSKÁ J.: Assessment of heavy metals leachability from metallo-organic sorbent - iron humate - with the aid of sequential extraction test. Talanta, 2004, Vol. 62, p. 497. doi:10.1016/j.talanta.2003.08.032

JANOŠ P., BUCHTOVÁ H., RÝZNAROVÁ M.: Sorption of dyes from aqueous solutions onto fly ash. Water Research, 2003, Vol. 37, p. 4938. doi:10.1016/j.watres.2003.08.011

JANOŠ P.: Analytical separations of lanthanides and actinides by capillary electrophoresis. Review. Electrophoresis, 2003, Vol. 24 , p. 1982.

JANOŠ P.: Sorption of basic dyes onto iron humate. Environ. Sci. Technol., 2003, Vol. 37, p. 5792. doi:10.1021/es020142o

JANOŠ P.: Separation methods in the chemistry of humic substances. Review. J. Chromatogr. A, 2003, Vol. 983, p. 1. doi:10.1016/S0021-9673(02)01687-4

KOKŠÁL J., SYNEK V., JANOŠ P.: Extraction-spectrometric determination of lead in high-purity aluminium salts. Talanta, 2002, Vol. 58, p. 325 doi:10.1016/S0039-9140(02)00247-3

ARIESE F., SWART K., MORABITO R., BRUNORI C., BALZAMO S., SLOBODNÍK J., KORENKOVÁ E., JANOŠ P., WILDNEROVÁ M., HLAVAY J., POLYÁK K., FODOR P., MUNTAU H.: Leaching studies of inorganic and organic compounds from fly ash. Intern. J. Environ. Anal. Chem. 2002, Vol. 82, p. 751

JANOŠ P., WILDNEROVÁ M., LOUČKA T.: Leaching of metals from fly ash in the presence of complexing agents. Waste Management , 2002, Vol. 22, p. 783 . doi:10.1016/S0956-053X(02)00039-9

JANOŠ P., TOKAROVÁ V.: Characterization of coal-derived humic substances with the aid of low-pressure gel permeation chromatography. Fuel, 2002, Vol. 81, p. 1025. doi:10.1016/S0016-2361(02)00010-8

MADRONOVÁ L., KOZLER J., ČEŽÍKOVÁ J., NOVÁK J., JANOŠ P.: Humic acids from coal of North-Bohemian coal field. III. Metal-binding properies - measurement in a column arrangement. React. Funct. Polymers 2001, Vol. 47, p. 119. doi:10.1016/S1381-5148(00)00077-8

NOVÁK J., KOZLER J., JANOŠ P., MADRONOVÁ L., ČEŽÍKOVÁ J., TOKAROVÁ V.: Humic acids from coal of North-Bohemian coal field. I. Preparation and characterisation. React. Funct. Polymers, 2001, Vol. 47, p. 101 doi:10.1016/S1381-5148(00)00076-6 Polymers 2001, Vol. 47, p. 111. doi:10.1016/S1381-5148(00)00078-X

JANOŠ P., WILDNEROVÁ M.: Studium vyluhovatelnosti anorganických sloučenin síry z popílků pomocí pH-statického vyluhovacího testu. Chem. listy, 2001, roč. 95, s. 38.

JANOŠ P.: Reversed-phase liquid chromatography of metal chelates of 4-(2-pyridylazo) resorcinol: retention model and its verification. Anal. Chim. Acta, 2000, Vol. 414, p.113 doi:10.1016/S0003-2670(00)00836-9

JANOŠ P., ŠKODA J.: Reversed-phase high-performance liquid chromatography of ionogenic compounds: comparison of retention models. J. Chromatogr. A, 1999, Vol. 859, p. 1 doi:10.1016/S0021-9673(99)00837-7

JANOŠ P., HAMALOVÁ M.: Hodnocení popílků pomocí vyluhovacího testu podle vyhlášky č. 338/1997 Sb. Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti pomocí mezilaboratorní studie. Chem. listy, 1999, roč. 93, s. 806

JANOŠ P., HODSLAVSKÁ J., DITZ J.: Hodnocení popílků pomocí vyluhovacího testu podle vyhlášky č. 338/1997 Sb. Podmínky ovlivňující vyluhovatelnost vybraných anorganických polutantů. Chem. listy, 1999, roč. 93, s. 639.

ŠPRTA V., KNOB B., JANOŠ P.: X-ray fluorescence determination of sulphur in fly ash. Fresenius' J. Anal. Chem., 1999, Vol. 365, p. 705.

JANOŠ P.: Role of chemical equilibria in capillary electrophoresis of inorganic species. Review. J. Chromatogr. A, 1999, Vol. 834, p. 3. 2008

Zpět

Účast na konferencích:

Zpět

Řešené projekty:

§          Aktuální

- Výzkumné centrum moderních biotechnologií. Společné pracoviště FŽP UJEP a LentiKat's Praha.

 

- Pokročilé sanační technologie a procesy. Výzkumné centrum 1M0554 (2005-2011), spoluřešitel. http://centrum-sanace.cs.cas.cz/

 

- Netradiční sorbenty v environmentálních aplikacích. Grant GAČR, 104/08/0758 (2008-2010), řešitel.

 

- Netradiční sorbenty: příprava, vlastnosti, studium sorpčních mechanismů a environmentální aplikace. Grant IGA (2010-2011), řešitel.

 

- Fotokatalytické odbourávání organických polutantů v odpadních vodách pomocí TiO2 a CeO2. Grant IGA (2010-2011), řešitel.

§          Ukončené

- Odstraňování vybraných organických polutantů z vod pomocí pevných sorbentů. Grant GA ČR, 104/03/1248 (2003-2005), řešitel

 

- Kovy v životním prostředí a jejich odstraňování pomocí pevných sorbentů. Grant GA ČR, 203/03/0922 (2003-2005), spoluřešitel

 

- Chemické rovnováhy v životním prostředí. Interní výzkumný záměr UJEP, 2005, řešitel.

 

- ANALEACH: Development and harmonization of analytical procedures to quantitate leaching of inorganic and organic contaminants from fly ash. Projekt INCO/Copernicus ERB-IC15-CT96-0811 (1997-2000).

 

Do r. 2002 řešitel a spoluřešitel velkého množství výzkumných projektů (grantů) pro MPO, MŽP, MŠMT, MZe aj. včetně studií pro významné zahraniční instituce (TDA, IBM/ChemSystems aj.) v oblastech anorganické chemie a technologie, přípravy speciálních anorganických materiálů a technologií pro ochranu životního prostředí

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

1976-1981

 Vysoká škola chemicko-technologická, Pardubice, obor technická analytická

 a fyzikální chemie

1983-1994

 Výzkumný ústav anorganické chemie, Ústí nad Labem - výzkumný pracovník,

 manažer jakosti, vedoucí výzkumu

1990

udělen titul CSc. v oboru analytické chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity

 Karlovy, Praha

1994-1996

 odborný asistent na Katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy

univerzity v Brně

1996

 krátkodobý studijní pobyt na Evropské univerzitě ve Štrasburku

1996-2002

Výzkumný ústav anorganické chemie, Ústí nad Labem - vedoucí střediska analytické chemie

1996

habilitace na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor analytická chemie

2002

 docent na Fakultě životního prostředí UJEP, Ústí nad Labem

Další aktivity

 - predseda EURACHEM-CR,

- odborný posuzovatel Českého institutu pro akreditaci,

- autorizovaná osoba pro posuzování vlivů na životní prostředí.

Zpět

Ostatní aktivity:

- člen vědecké rady FŽ UJEP,

- předseda oborové rady pro obor Environmentální analytická chemie na FŽP UJEP

- předseda EURACHEM-CR,

- odborný posuzovatel Českého institutu pro akreditaci,

- autorizovaná osoba pro posuzování vlivů na životní prostředí

Zpět