doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.

-

funkce:

docent

telefon:

475 284 151

e-mail:

tomas.loucka@ujep.cz

místnost:

KV 514

zaměření:

obecná chemie, fyzikální chemie, chemie životního prostředí

výuka:

Obecná chemie, Chemie životního prostředí

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Články v mezinárodních časopisech s IF:

1969 – 2018

 

Loučka T., Došek M., Kříženecká S., Janoš P., Electrochemical. behaviour and degradation of methyl parathion on platinum electrode, J. Electroanal., Chem. 823, (2018), 580-587

 

Loučka T., Janoš P., Information capability of potential – pH diagram and speciationof metal ions, Chemické Listy, 108 (7) pp 677-681

 

P. Janoš, I. Lovaszova, J. Pfeifer, J. Ederer, M.Došek, T. Loučka, J. Henych, Z. Kolska, D. Milde, T. Opletal, Accelerated dephosphorylation of adenosinephosphates and related compounds in the presence ofnanocrystalline cerium oxide ENVIRONMENTAL SCIENCE-NANO, 3 (2016) 847-856

 

Söhnel, T. Loučka, F. Grases, Speciation and supersaturationofurine, Monatsheftefür Chemie, doi.org/10.1007/s00706-017-2115-5

 

Loučka T.,  Coll. Czech. Chem. Comm., 63, 20 (1998), Adsorption and oxidation of thiosulphate on a platinum electrode in acid solution.

 

Loučka T., Janoš P., Electrochim. Acta, 41, 405 (1996), Adsorption and oxidation of thiocvyanate on a platinum electrode.

 

Loučka T., Coll. Czech. Chem. Comm., 60, 1101 (1995), The potential – pH diagrams depicting the chemisorption of two species on the uniformly inhomogenous surfaře. The sulphur and hydrogen chemisorption on the platinum electrode.

 

Loučka T., Coll. Czech. Chem. Comm., 60, 553 (1995), The potential – pH diagrams depicting the hydrogen chemisorption in the Pt – H2O, Ir – H2O and Rh – H2O systéme at 25oC.

 

Loučka T., Němec J., Coll. Czech. Chem. Comm., 56, 306 (1991), Reduction Eu (III) on rotating disc Pt and Cu electrodes.

 

Němec J., Loučka T., Coll. Czech. Chem. Comm., 55, 1666 (1990), Kinetice of electrode reaction of  Eu3+/Eu2+ studied vycliv voltammetry and tast polarography.

 

Loučka T., Ternbach Z., Coll. Czech. Chem. Comm., 55, 987 (1990). Potential – pH diagrams for the systems Ir – H2O – Cl-, Pt – H2O – Cl- and  Pd – H2O – Cl- at 25oC.

 

Loučka T. J. Appl. Electrochem., 20, 522 (1990) The potential – pH diagram for the Ru – H2O – Cl- systém at 25oC.

 

Broul M., Hložný L., Provazník L., Loučka T., Vaněček V., Coll. Czech. Chem. Commun., 54, 2962 (1989), The effects of the cooling mode on the kinetic parameters of crystalization..

 

Janoš P., Němec J., Loučka T., Chem. Listy, 83, 1 (1988), Polarografie prvků vzácných zemin.

 

Loučka T., J. Appl. Electrochem., 11, 143 (1981), The reasons for the loss of activity of titanium – ruthenium dioxide anodek

 

Loučka T., J. Appl. Electrochem., 7. 211 (1977), The reason for loss of aktivity of titanium anodek coated with a layer of RuO2 and TiO2.

Samec Z., Loučka T., Chem. Listy 67, 337 (1973), Elektrodová dvojvrstva II. Termodynamická teorie elektrodové dvojvrstvy na kovech platinové skupiny.

 

Holub K., Loučka T., J. Electroanal. Chem., 44, 456 (1973), The oxidatuion of ascorbic acid at a gold cylindrical electrode usány the galvanostatic methods.

 

Loučka T., J. Electroanal. Chem., 44, 221 (1973), The formation and reduction of an oxide layer on a platinum electrode partially covered with adsorbed sulphur.

 

Loučka T., J. Electroanal. Chem., 47, 103 (1973), The adsorption, oxidation and reduction of arsenious acid on gold and platinum electrodes.

 

Březina M., Koryta J., Loučka T., Maršíková D., Bradáč J., J. Electroanal. Chem., 40, 13 (1972), Adsorption and kinetics of oxidation of ascorbic acid at platinum electrodes.

 

Loučka T., J. Electroanal. Chem., 36, 369 (1972), The adsorption of sulphur and of simple organic substance on platinum electrodes.

 

Loučka T., J. Electroanal. Chem., 36, 355 (1972), Adsorption and oxidation of organic compounds on a platinum electrode partly covered by adsorbed sulphur.

 

Loučka T., J. Electroanal. Chem., 31, 319 (1971), Adsorption and oxidation of sulphur and sulphur dioxide at the platinum electrode.

 

Weber J., Loučka T., Coll. Czech. Chem. Commun., 36, 3214 (1971) Study of adsorption of uniformly inhomogenous surface.

 

Loučka T., Weber J., J. Electroanal. Chem., 26, App. 1 (1970) , Chemisorption of hydrogen on platinum electrodes in sulphuric acid.

 

Loučka T., Weber J., J. Electroanal. Chem., 21, 329 (1969) Adsorption and oxidation of formaldehyde at the platinum electrode in acid solution.

 

Citovanost

 

Citační  index  (ICI) - celkem 582 citací – Hirschův index 11.

Publikace ostatní:

F. Grases, O. Söhnel, A. Costa-Bauza, T. Loučka, Mechanism of Randall´s Plugs Development, The Open Accses Journal of Sience and Technology, 5 (2017)

 

Loučka T., Studia Oecologica V, FŽP 1999, str. 49, Vyluhování ftalátů z epoxidových barev

 

Loučka T., Studia Oecologica V, FŽP 1999, str. 43, Využití diagramů potenciál – pH v chemii životního prostředí.

 

Loučka T., Studia Oecologica I, FŽP 1994 str. 48, Likvidace toxických odpadů elektrochemicky generovanými ionty Ag2+.

 

Janoš P., Novák J., Broul M., Loučka T., Skář a keramik, 38, 217 (1988), Vlastnosti leštících prášků na bázi CeO2.

 

Janoš P., Novák J., Broul M., Loučka T., Chem. Prům., 37, č.4, 189 (1987), Regenerace leštících prášků na bázi oxidů prvků vzácných zemin z odpadních kalů pro leštění skla

 

Němec J., Loučka T., Chem. Prům., 36, č. 1, 21 (1986), Elektrochemická oxidace Ce3+ bez použití diafragma nebo membrány.

 

Loučka T., Papež S., Chem. Prům., 34, č. 7, 345 (1984), Aktivované titanové anody v amalgamové elektrolýze.

 

Loučka T., Chem. Prům., 34, č. 6, 286 (1984), Anody pro výrobu zinku.

 

Papež S., Loučka T., Chemn. Prům., 34, č. 9, 476 (1984), Aktivovaní titanové elektrody ve rtuťové elektrolýze – II.

 

Loučka T., Periodický informativní bulletin pro šíření vědeckých a technických informací, Paříž 1982, Aktivovaní titanové anody.

 

Loučka T., Terbachová Z., Moudrý F., Chem. Prům., 32, č. 12, 627 (1982), Využití aktivní vrstvy na aktivovaných titanových anodách.

 

Ternbach Z., Loučka T., Chem. Prům., 31, č. 5, 240 (1981), Vylučování kyslíku na ATA ve vodném roztoku KCl.

 

Loučka T., Madronová L., Chem. Prům., 31, č. 4, 169 (1981), Aktivované titanové anody při vypínání amalgamových elektrolyzérů – II. Zkratové proudy a vliv vypínání na životnost anod.

 

Loučka T., Chem. Prům., 31, č. 1, 10 (1981), Aktivované titanové anody při vypínání amalgamových elektrolyzérů – I. Elektrochemické děje při vypnutí lázně.

 

Ternbach Z., Loučka T.,  Chem. Prům., 29, č. 5, 235 (1979), Napěťová bilance rtuťového elektrolyzéru a aktivovanými titanovými anodami.

 

Loučka T., Ternbach Z., Chem. Prům., 28, č. 7, 335 (1978) Příčiny ztráty aktivity titanových anod pokrytých RuO2 a TiO2.

 

Vydaná vysokoškolská skripta

 

Loučka T., Obecná chemie, FŽP UJEP 1999 a pozdější vydání

 

Loučka T., Richter M., Sbírka příkladů z obecné a průmyslové chemie, FŽP UJEP 1997 a pozdější vydání.

 

Rejnek J., Kolský V., Loučka T., Sobotka J., Cvičení z instrumentální analýzy, PF UJEP 1993.

 

Popularizační články

 

Loučka T., Chem. Prům. č.11 (1989), Du Pont plánuje stavbu výrobny peroxidu vodíku v Kanadě.

 

Loučka T., Chem. Prům. č. 11 (1989), Nový proces likvidace chlorovaných odpadů

 

Loučka T., Chem. Prům., č. 11 (1989), Výroba kyseliny glyoxalové vyšší čistoty a bez odpadních vod

 

Loučka T., Chem. Prům. č. 11 (1989), Taiwan staví největší výrobnu chloru a louhu

 

Loučka T., Chem. Prům. č. 11 (1989), Nové solární články napodobují přírodní fotosyntézu¨

 

Loučka T., Chem. Prům. č. 5 (1989), Úspory energie ve výrobě chloru a louhu až 30 %

 

Loučka T., Chem. Prům. č. 3 (1989), Studie NASA potvrzuje úbytek ozonové vrstvy

 

Loučka T., Chem. Prům. č. 3 (1989) Demonstrační jednotka na čištění kouřových plynů

 

Loučka T., Chem. Prům. č. 3 (1989) Způsob likvidace vyšších chlorovaných uhlovodíků

 

Loučka T., Vesmír 66, č.5, 268 (1968), Ještě jednou o sádře

Zpět

Účast na konferencích:

Přednášky na vědeckých kongresech, sympoziích a konferencích v zahraničí i tuzemsku

 

Loučka T., Ekologizace průmyslu III, Ochrana vod, Ústí n. L. 1997, Elektrochemické metody čištění odpadních vod.

 

Loučka T., Mezinárodní konference „Nové materiály a technologie“, Trojanovice 1995, Diagramy potenciál – pH zachycující adsorbované látky.

 

Loučka T. Masarykova Univerzita Brno 1994, Adsorpce a elektrooxidace látek na Pt a Au elektrodě.

 

Loučka T., Masarykova universita, Brno 1994, Diagramy potenciál – pH.

 

Loučka T., Seminář „Zpracování odpadů z chemických operací IV“, Ústí n.L. 1990, Nové elektrochemické zpracování toxických odpadů.

 

Loučka T., Ústav fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV, 1990, Stav a perspektivy anorganického chemického průmyslu v ČSSR.

 

Němec J., Loučka T., Broul M., 5. celostátní setkání chemiků, Vysoké Tatry, 1989, Separace Eu ze směsi prvků vzácných zemin.

 

Novák J., Hložný L., Broul M., Janoš P., Loučka T., 4. seminář „Materiál pro elektroniku 89“, Tábor 1989, Suroviny pro supravodiče.

 

Markalous F., Loučka T., II. konference  i využití odpadů v chemickém průmyslu, Jetřichovice 1988, Zpracování síranových odpadů.

 

Janoš P., Novák J., Broul M., Loučka T., Hošťálková D., XI. Celostátní konferencija o termické analýze, Terminal 88, Vysoké Tatry 1988, Využití termické analýzy při separaci vzácných zemin a přípravě jejich sloučenin.

 

Janoš P., Loučka T., VUAnCh Ústí n. L. (1986) , Separace Ce z hydroxidového koncentrátu vzácných zemin, VZ – S – 463

 

Janoš P., Novák J., Broul M., Loučka T., 2. konference o vzácných zeminách, Mikulov 1987, Výroba leštících prášků na bázi oxidu ceričitého.

 

Hložný L., Novák J., Janoš P., Němec J., Broul M.,Loučka T., 43, sjezd Čs. společnosti chemické při ČSAV, Ústí n. L. 1987, Separace ceru krystalizací a selektivním srážením.

 

Švehla J., Novák J., Broul M., Loučka T., konference „Problematika odpadů v anorganickém průmyslu“, Jetřichovice 1986, Možnosti získávání koncentrátu vzácných zemin při zpracování apatitu na hnojiva a kyselinu fosforečnou.

 

Papež S., Loučka T., 5. všesvazové zasedání „Maloiznašivajuščije anody v elektrochimičeskych procesach“, Moskva 1984, Aktivované titanové anody ve rtuťové elektrolýze.

 

Loučka T., Mráz R., 16. elektrochemický seminář, Horní Bradlo 1982, Rozměrově stálé anody na bázi TiO2 – RuO2.

 

Loučka T., Sympozium chemie1981 – chlorová chemie,Ústí nad Labem 1981, Vývoj aktivovaných titanových anod.

 

Loučka T., Mráz R., Celostátní elektrochemická konference, Nové Město na Moravě, 1974, Příprava a testování aktivovaných titanových anod.

 

Loučka T., 7. elektrochemický seminář, Měřín, 1973, Příprava elektrod a čištění elektrolytů.

 

Weber J., Loučka T., 7.th international electrical power sources symposium, Brighton 1970, UK, Kinetice of adsorption and oxidation of sulphur at the platinum electrodes.

Loučka T., Weber J., 21th meeting C.I.T.C.E. Praha 1970, Influence of the adsorption of sulphur on the surface state of platinum electrode.

Zpět

Řešené projekty:

 

Výzkumné zprávy z řešení státních nebo rezortních výzkumných úkolů

 

Loučka T., Kubát C., Šlemenda V., Štěpán L., Ternbach Z., VUAnCh Ústí n. L. (1983) , Aktivované titanové anody, VZ – E – 983

 

Šlemenda V., Loučka T., VUAnCh Ústí n. L. (1982) , Aktivace Ti anod na bázi IrO2, VZ – S – 369

 

Němec J., Loučka T., VUAnCh Ústí n. L. (1982) , Provozní zkoušky ATA ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí n. L, VZ – S – 367

 

Loučka T., Sobotka J., VUAnCh Ústí n. L. (1982) , Anody pro výrobu zinku, VZ – S – 393

 

Loučka T. Kubát C., Waňková J.,, VUAnCh Ústí n. L. (1982) , Aktivované titanové anody, VZ – E – 1098

 

Loučka T., VUAnCh Ústí n. L. (1982) , Anodové materiály pro výrobu kyseliny glyoxalové, VZ – S – 395

 

Šlemenda V., Loučka T., VUAnCh Ústí n. L. (1981) , Ekonomické hodnocení technologie reaktivace bez snímání zbytků staré aktivné vrstvy, VZ – S – 332

 

Loučka T., VUAnCh Ústí n. L. (1981) , Aktivované titanové anody, VZ – E – 1073

 

Waňková J., Loučka T., Knob B., Kuba M., VUAnCh Ústí n. L. (1980) , Stanovení Ru v aktivní povrchové vrstvě Ti anod metodou radionuklidové rtg. spektrální analýzy, VZ – E – 1040

 

Loučka T., VUAnCh Ústí n. L. (1980) , Elektrodové materiály, VZ – E – 1038

 

Loučka T., VUAnCh Ústí n. L. (1979) , Elektrodové materiály, VZ – E – 983

 

Loučka T., VUAnCh Ústí n. L. (1977) , Poloprovoz pro aktivaci ATA, VZ – E – 876

Ternbach Z., Loučka T., VUAnCh Ústí n. L. (1976) , Výzkum a vývoj elektrolyzéru 500 kA ve spolupráci se SSSR, VZ – E – 846

 

Loučka T., VUAnCh Ústí n. L. (1975) , Studium přípravy aktivovaných titanových anod II, VZ – E – 801

 

Loučka T., VUAnCh Ústí n. L. (1974) , Studium přípravy aktivovaných titanových anod I, VZ – E – 729

 

Autorská osvědčení (patenty)

 

Loučka T., AO 201 057, Způsob zpracování zbytků kysličník ruthenia a titanu.

 

Loučka T., Franz M., AO 171 543, Elektroda pro provádění elektrochemických reakcí.

 

Loučka T., Reichert, Papež S., AO 230 469, Olověná slitina pro elektrochemickou výrobu Zn a Ni.

 

Loučka T., Reichert V., Papež S., AO 242 766, Olověná slitina pro elektrochemickou výrobu zinku a niklu.

 

Loučka T., Váhala J., AO 171 960, Způsob odstranění RuO2 a TiO2 z povrchu kovových elektrod.

 

Loučka T., Váhala J., AO 174 433, Způsob moření železa a jeho slitin.

 

Loučka T., Váhala J., AO 175 704, Způsob moření titanu.

 

Janoš P., Novák J., Broul M., Loučka T., AO 261 321, Způsob přípravy uhličitanů prvků vzácných zemin.

 

Janoš P., Novák J., Loučka T., Veverka L., Matušek M., AO 252 287, Způsob přípravy uhličitanů prvků vzácných zemin.

 

Janoš P., Novák J., Loučka T., Matušek M., Dušek B., Žemlička J., AO 255 434, Způsob získávání solí prvků vzácných zemin.

 

Němec J., Loučka T., AO 257 166, Způsob selektivní redukce Eu3+ na Eu2+.

 

Němec J., Loučka T., AO 264 249, Způsob selektivní elektrochemické redukce Eu3+ na Eu2+.

 

Štěpán L., Loučka T., AO 237 941, Způsob zpracování kysličníků Ru a Ti.

 

Štěpán L., Ternbach Z., Loučka T., PV 6350 – 84, Způsob přípravy roztoků chloridů Ru.

 

Švehla J., Novák J., Broul M., Loučka T., AO 259 784, Způsob získávání koncentrátu fosforečnanů vzácných zemin.

 

Tran Duc Hiep, Loučka T., AO 253 033, Způsob odstraňování iontů Fe3+.

 

Váhala J., Loučka T., AO 171 959, Způsob moření kovových elektrod.

 

Vaverka L., Šmíd M., Broul M., Loučka T., AO 263 038, Způsob zavádění dalších složek – dopantů – v množství do 20% do síranu amonno-hlinitého.

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

 

Vzdělání

 

Ing. - VŠChT Praha 1967

CSc. - Polarografický ústav J. Heyrovského ČSAV, Praha 1970

Doc. - Masarykova univerzita, Brno, 1995

 

Odborné a řídící zkušenosti

 

1967  -  1970  aspirant,  Polarografický  Ústav  J.Heyrovského ČSAV, Praha

1970  -  1972  vědecký  pracovník,  Polarografický Ústav  J.Heyrovského ČSAV, Praha

1973  -  1990 vědecký pracovník, vedoucí odboru, zástupce vedoucího odboru, vedoucí výzkumu, VÚAnCh Ústí nad Labem.

1977  -  1978 expert pro elektrochemické výroby v Angole

1991  -  1992 středoškolský profesor

1993  -  1994 odborný asistent, Fakulta životního prostředí  Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n.L

1993  -  1996 proděkan pro studium a rozvoj, Fakulta životního prostředí  Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n.L

1995  -  dosud - docent, Fakulta životního prostředí  Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n.L

1998  -  1999 prorektor pro vědu a zahraniční vztahy

1999 - 2004    děkan, Fakulta životního prostředí  Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n.L

2004 – 2007    prorektor pro studium a pedagogiku Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

2004 – 2011    člen předsednictva Rady vysokých škol

2007 – 2011    prorektor pro vědu a další tvůrčí činnost Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 

Mezinárodní zkušenosti

 

1977  -  1978 expert pro elektrochemické výroby v Angole

8   krátkodobých zahraničních cest  -  konference, veletrhy, vědeckotechnická mezinárodní spolupráce

 

Realizační výstupy

 

Realizace výzkumného úkolu "Aktivace  titanových anod" v roce 1985 v  k.p. Spolana  Neratovice  s  přínosem  3  mil. Kčs/r v tehdejších cenách.

 

Ocenění

Čestná plaketa  J. Heyrovského vydaná při příležitosti jeho 70. narozenin, udělená za zásluhy o rozvoj elektrochemie.Zpět

Ostatní aktivity:

 

Členství ve společnostech (v současné době)

 

Česká společnost chemická,

Člen vědecké rady UJEP Ústí nad Labem

Člen vědecké rady Spolchemie Ústí nad Labem

Člen vědecké rady FŽP UJEP

Zpět