Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Děkanát

Děkan:

Proděkani:

proděkan pro rozvoj a informatiku
proděkan pro studium
proděkan pro vědu
proděkan pro vnější vztahy

Tajemník fakulty:

Mgr. Jan Vojtíšek  email

Sekretariát děkana:

Helena Tůmová  email

Organizační struktura děkanátu

Sekretářka děkana Proděkan
pro studium
Studijní oddělení
DĚKAN Proděkan pro rozvoj a informatiku
Proděkan pro vědu
Tajemník Proděkan
pro vnější vztahy

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster