Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Vědecká rada FŽP UJEP

Interní členové:

Ing. Martin Neruda, Ph.D.  martin.neruda(zavináč)ujep.cz
děkan - předseda
Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.   jiri.andel(zavináč)ujep.cz
Katedra geografie PřF UJEP
Doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.  miroslava.blazkova(zavináč)ujep.cz
katedra přírodních věd
Prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.  pavel.janos(zavináč)ujep.cz
katedra technických věd
Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.  Tomas.Loucka(zavináč)ujep.cz
katedra technických věd
Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING.  miroslav.richter(zavináč)ujep.cz
katedra technických věd
Doc. Ing. Josef Seják, CSc.  josef.sejak(zavináč)ujep.cz
katedra společenských věd
Doc. Ing. Ladislav Slavík, DrSc.  ladislav.slavik(zavináč)ujep.cz
katedra přírodních věd
Doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc.  ljakub.stibinger(zavináč)ujep.cz
katedra přírodních věd
Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.   jaroslava.vrablikova(zavináč)ujep.cz
katedra přírodních věd

Externí členové:

Ing. Jana Bludská, CSc.  bludska(zavináč)iic.cas.cz
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., 250 68 Řež – ředitelka
Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.  halounov(zavináč)gmail.com
FSV ČVUT v Praze
Fakulta informatiky, Masarykova univerzita Brno
Prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.   kula(zavináč)mendelu.cz
MZLU Brno
Ing. Václav Pondělíček   vpondel(zavináč)seznam.cz
projektant a odborník na vodní hospodářství a krajinné inženýrství
předsedkyně ČSÚ
Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.  soch(zavináč)zf.jcu.cz
děkan Zemědělské fakulty, Jihočeská univerzita České Budějovice
Prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.  vyskot(zavináč)mendelu.cz
vedoucí ústavu tvorby a ochrany krajiny MZLU Brno

Od 21. 5. 2015 do odvolání (AS FŽP schválil 20. 5. 2015)


 
© Fakulta životního prostředí
webmaster