Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Harmonogram pro akademický rok 2017/2018
Harmonogram pro akademický rok 2017/2018 - kombinované studium
Harmonogram pro akademický rok 2018/2019
Harmonogram pro akademický rok 2018/2019 - kombinované studium
Harmonogram pro akademický rok 2019/2020
Harmonogram pro akademický rok 2019/2020 - kombinované studium

Harmonogram pro akademický rok 2018/2019

Zimní semestr:
       výuka od 24. 9. 2018 do 22. 12. 2018, tj. 13 výukových týdnů
       prázdniny od 23. 12. 2018 do 1. 1. 2019
       zkouškové období od 2. 1. 2019 do 9. 2. 2019
Letní semestr:
       výuka od 11. 2. 2019 do 18. 5. 2019, tj. 14 výukových týdnů
       1. část zkouškového období od 20. 5. 2019 do 4. 7. 2019
       prázdniny a ŘD od 5. 7. 2019 do 19. 8. 2019
       2. část zkouškového období od 26. 8. 2019 do 15. 9. 2019

Září 2018

3.9. – 12.10.
Elektronický zápis studentů 1. ročníku pro akademický rok 2018/2019
15.9.
UJEP Konec 2. části zkouškového období za LS
16.9.
Ukončení akademického roku 2017/2018
17.9.
Zahájení akademického roku 2018/2019
21.9.
Konečný termín pro zápis výsledků do IS STAG za akademický rok 2017/2018
17.9. – 21.9.
Přípravný kurz pro 1. ročník
24.9.
UJEP Zahájení výuky v zimním semestru (do 22. 12. 2018)
26.9.
Odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedry pro SZZ v 11. měsíci 2018
26.9.
Odevzdání přihlášek ke SZZ na stud. odd. pro SZZ v 11. měsíci 2018
27.9.
Konečný termín pro úpravu studijní literatury a požadavků pro absolvování předmětů zimního a letního semestru 2018/2019 v IS/STAG

Říjen 2018

12.10.
Ukončení elektronického zápisu studentů
26.10.
Konečný termín pro podávání žádostí o prospěchové stipendium
26.10.
UJEP Konečný termín pro podání návrhů na stipendia primátora města Ústí nad Labem, starostů městských obvodů, města Trmice, Statutárního města Teplice a dalších poskytovatelů nejlepším studentům UJEP
31.10.
UJEP Zahájení kopírování předmětů akademického roku 2018/2019 do akademického roku 2019/2020 a aktualizace předmětů pro akademický rok 2019/2020 v IS/STAG

Listopad 2018

6.11.
UJEP Konečný termín podání žádosti o sociální a ubytovací stipendium
5.11. – 9.11.
Obhajoby a státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studia
15.11.
UJEP Konečný termín pro podávání návrhů na Ceny rektora

Prosinec 2018

10.12.
UJEP Zahájení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2018/2019 v IS/STAG (do 9. 2. 2019)
22.12.
UJEP Ukončení výuky v zimním semestru
23.12. - 1.1.
UJEP Zimní prázdniny

Leden 2019

2.1.
UJEP Zahájení zkouškového období zimního semestru (do 9. 2. 2019)
30.1.
UJEP Den otevřených dveří
31.1.
UJEP Konečný termín pro kopírování předmětů a vkládání nových předmětů pro ak. rok 2019/2020 v IS/STAG (kromě výběrových předmětů a předmětů nových studijních programů)

Únor 2019

1.2.
UJEP Zahájení kopírování studijních plánů akademického roku 2018/2019 do akademického roku 2019/2020 a aktualizace studijních plánů pro akademický rok 2019/2020 v IS/STAG
4.2.
UJEP Konečný termín pro zveřejnění rozvrhu na letní semestr 2018/2019
9.2.
UJEP Ukončení zkouškového období zimního semestru
9.2.
UJEP Ukončení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2018/2019 v IS/STAG
11.2.
UJEP Zahájení výuky v letním semestru (do 18. 5. 2019)
15.2.
UJEP konečný termín pro úpravy studijní literatury v předmětech letního semestru 2018/2019 v IS/STAG

Březen 2019

1.3.
UJEP Konečný termín pro kopírování studijních plánů ak. roku 2018/2019 do akademického roku 2019/2020
30.3.
Konec výuky v letním semestru pro 3. ročníky bakalářského a 2. ročníky magisterského navazujícího studia
31.3.
Konečný termín pro podání přihlášek do bakalářského a navazujícího magisterského studia

Duben 2019

1.4. - 13.4.
Zkouškové období pro 3. r. bakalářského a 2. r. nav. magisterského studia
23.4.
Odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedry pro SZZ v 5.- 6. měsíci 2019
23.4.
Odevzdání přihlášek ke státním závěrečným zkouškám na studijní oddělení pro SZZ v 5.-6. měsíci 2019
29.4.
UJEP Zahájení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2018/2019 v IS/STAG (do 4.7.)
30.4.
Konečný termín odevzdání podkladů kateder pro tvorbu rozvrhu roku 2019/2020

Květen 2019

18.5.
UJEP Ukončení výuky v letním semestru
20.5.
UJEP Zahájení 1. části zkouškového období letního semestru (do 4. 7. 2019)
27.5. - 31.5.
Obhajoby a státní závěrečné zkoušky bakalářského studia
31.5.
Konečný termín pro zadávání témat bakalářských/diplomových prací pro studenty 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího magisterského studia

Červen 2019

3.6. - 7.6.
Obhajoby a státní závěrečné zkoušky magisterského studia bude upřesněno
v pozvánce
Přijímací zkoušky do 1. roč. doktorského studia
28.6.
Promoce absolventů bakalářského a magisterského studia

Červenec 2019

1.7.
Začátek elektronického zápisu do 2. a vyšších ročníků studia (do 11. 10. 2019)
4.7.
UJEP Konec 1. části zkouškového období letního semestru
4.7.
UJEP Ukončení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2018/2019 v IS/STAG
5.7.
Letní prázdniny a ŘD (do 25.8.)

Srpen 2019

27.8. - 28.8.
Zápis do 1. ročníku studia všech oborů
1.8.
Odevzdání bakalářských prací na katedry pro SZZ SO OŽP v 9. měsíci 2019
26.8.
UJEP Zahájení 2. části zkouškového období letního semestru (do 14. 9. 2019)

Září 2019

2.9. - 11.10.
Elektronický zápis studentů 1. ročníku pro akademický rok 2019/2020
4.9. - 5.9.
Obhajoby a státní závěrečné zkoušky bakalářského studia
14.9.
UJEP Konec 2. části zkouškového období letního semestru ak.r. 2018/2019
15.9.
Ukončení akademického roku 2018/2019
16.9.
Zahájení akademického roku 2019/2020
16.9. – 20.9.
Přípravný kurz pro 1. ročník
20.9.
Konečný termín pro zápis výsledků do IS STAG za akademický rok 2018/2019
23.9.
UJEP Zahájení výuky v zimním semestru (do 21. 12. 2019)
26.9.
Odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedry pro SZZ v 11. měsíci 2019
26.9.
Odevzdání přihlášek ke SZZ na stud. odd. pro SZZ v 11. měsíci 2019
Poznámka: Termíny označené "UJEP" se vztahují na celou univerzitu včetně FŽP.
Ústí n. L., 20. únor 2018
Na základě jednání Akademického senátu 5. 12. 2018 a jednání Kolegia děkana 11. 12. 2018 doplněn zářijový termín SZZ pro bakalářský studijní obor.
Zpracovali: Dana Matkovičová, Ing. Jiří Šefl, Ph.D.

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster