Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Harmonogram pro akademický rok 2017/2018
Harmonogram pro akademický rok 2017/2018 - kombinované studium
Harmonogram pro akademický rok 2018/2019
Harmonogram pro akademický rok 2018/2019 - kombinované studium

Harmonogram pro akademický rok 2017/2018

Zimní semestr:
       výuka od 25. 9. 2017 do 23. 12. 2018, tj. 13 výukových týdnů
       prázdniny od 24. 12. 2017 do 1. 1. 2018
       zkouškové období od 2. 1. 2018 do 11. 2. 2018
Letní semestr:
       výuka od 12. 2. 2018 do 19. 5. 2018, tj. 14 výukových týdnů
       1. část zkouškového období od 21. 5. 2018 do 4. 7. 2018
       prázdniny a ŘD od 5. 7. 2018 do 19. 8. 2018
       2. část zkouškového období od 20. 8. 2017 do 15. 9. 2018

Září 2017

1.9. – 13.10.
Elektronický zápis studentů 1. ročníku pro akademický rok 2017/2018
16.9.
UJEP Konec 2. části zkouškového období za LS
17.9.
Ukončení akademického roku 2016/2017
18.9.
Zahájení akademického roku 2017/2018
22.9.
Uzávěrka databáze STAG za akademický rok 2016/2017
18.9. – 22.9.
Přípravný kurz pro 1. ročník
25.9.
UJEP Zahájení výuky v zimním semestru (do 23. 12. 2017)
27.9.
Odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedry pro SZZ v 11. měsíci 2017
27.9.
Odevzdání přihlášek ke SZZ na stud. odd. pro SZZ v 11. měsíci 2017
29.9.
Konečný termín pro úpravu studijní literatury a požadavků pro absolvování předmětů zimního a letního semestru 2017/2018 v IS/STAG

Říjen 2017

13.10.
Ukončení elektronického zápisu studentů
26.10.
Konečný termín pro podávání žádostí o prospěchové stipendium
27.10.
UJEP Konečný termín pro podání návrhů na stipendia primátora města Ústí nad Labem, starostů městských obvodů, města Trmice, Statutárního města Teplice a dalších poskytovatelů nejlepším studentům UJEP
31.10.
UJEP Zahájení kopírování předmětů akademického roku 2017/2018 do akademického roku 2018 / 2019 a aktualizace předmětů pro akademický rok 2018/2019 v IS/STAG

Listopad 2017

6.11.
UJEP Konečný termín podání žádosti o sociální a ubytovací stipendium
6.11. – 10.11.
a státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studia
15.11.
UJEP Konečný termín pro podávání návrhů na Ceny rektora

Prosinec 2017

11.12.
UJEP Zahájení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2017/2018 v IS/STAG (do 10. 2. 2017)
14.12.
UJEP Slavnostní předávání Cen rektora a stipendií nejlepším studentům a zaměstnancům UJEP
23.12.
UJEP Ukončení výuky v zimním semestru
24.12. - 1.1.
UJEP Zimní prázdniny

Leden 2018

2.1. - 10.2.
UJEP Zkouškové období zimního semestru
25.1.
UJEP Den otevřených dveří
31.1.
UJEP Konečný termín pro kopírování předmětů a vkládání nových předmětů pro ak. rok 2018/2019 v IS/STAG (kromě výběrových předmětů)

Únor 2018

1.2.
UJEP Zahájení kopírování studijních plánů akademického roku 2017/2018 do akademického roku 2018/2019 a aktualizace studijních plánů pro akademický rok 2018/2019 v IS/STAG
5.2.
UJEP Konečný termín pro zveřejnění rozvrhu na letní semestr 2017/2018
10.2.
UJEP Ukončení zkouškového období zimního semestru
10.2.
UJEP Ukončení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2017/2018 v IS/STAG
12.2.
UJEP Zahájení výuky v letním semestru (do 19. 5. 2018)
16.2.
UJEP konečný termín pro úpravy studijní literatury v předmětech letního semestru 2017/2018 v IS/STAG
28.2.
UJEP Konečný termín pro kopírování studijních plánů ak. roku 2017/18 do ak. roku 2018/19

Březen 2018

31.3.
Konečný termín pro podání přihlášek do bakalářského a navazujícího magisterského studia
31.3.
Konec výuky v letním semestru pro 3. ročníky bakalářského a 2. ročníky magisterského navazujícího studia

Duben 2018

2.4. - 14.4.
Zkouškové období pro 3. r. bakalářského a 2. r. magisterského studia
19.4.
Odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedry pro SZZ v 5.- 6. měsíci 2018
19.4.
Odevzdání přihlášek ke státním závěrečným zkouškám na studijní oddělení pro SZZ v 5.-6. měsíci 2018
30.4.
Konečný termín odevzdání podkladů kateder pro tvorbu rozvrhu roku 2018/19
30.4.
UJEP Zahájení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2017/2018 v IS/STAG (do 4.7.)

Květen 2018

19.5.
UJEP Ukončení výuky v letním semestru
21.5.
UJEP Zahájení 1. části zkouškového období letního semestru (do 4. 7. 2018)
21.5. - 25.5.
Obhajoby a státní závěrečné zkoušky bakalářského studia
31.5.
Konečný termín pro zadávání témat bakalářských/diplomových prací pro studenty 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku magisterského studia

Červen 2018

28.5. - 1.6.
Obhajoby a státní závěrečné zkoušky magisterského studia
v pozvánce
Přijímací zkoušky do 1. roč. doktorského studia
29.6.
Promoce absolventů bakalářského a magisterského studia

Červenec 2018

4.7.
UJEP Konec 1. části zkouškového období letního semestru
4.7.
UJEP Ukončení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2017/2018 v IS/STAG
5.7. - 19.8.
Letní prázdniny a ŘD
2.7.
Začátek elektronického zápisu do 2. a vyšších ročníků studia (do 12. 10. 2018)

Srpen 2018

21.8. - 23.8.
Zápis do 1. ročníku studia všech oborů
20.8.
UJEP Zahájení 2. části zkouškového období letního semestru (do 15. 9. 2018)

Září 2018

1.9. - 12.10.
Elektronický zápis studentů 1. ročníku pro ak. r. 2018/19
15.9.
UJEP Konec 2. části zkouškového období letního semestru
16.9.
akademického roku 2017/2018
17.9.
Zahájení akademického roku 2018/2019
21.9.
Uzávěrka databáze STAG akademického roku 2017/2018
17.9. – 21.9.
Přípravný kurz pro 1. ročník
24.9.
UJEP Zahájení výuky v zimním semestru (do 22. 12. 2018)
26.9.
Odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedry pro SZZ v 11. měsíci 2018
26.9.
Odevzdání přihlášek ke SZZ na studijní oddělení pro SZZ v 11. měsíci 2018
Poznámka: Termíny označené "UJEP" se vztahují na celou univerzitu včetně FŽP.
Ústí n. L., 22. 3. 2017
Zpracovali: Dana Matkovičová, Ing. Jiří Šefl, Ph.D.

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster