Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Harmonogram pro akademický rok 2016/2017
Harmonogram pro akademický rok 2016/2017 - kombinované studium
Harmonogram pro akademický rok 2017/2018
Harmonogram pro akademický rok 2017/2018 - kombinované studium

Harmonogram pro akademický rok 2016/2017

Zimní semestr:
       výuka od 24. 9. 2016 do 23. 12. 2016, tj. 13 výukových týdnů
       prázdniny od 24. 12. 2016 do 1. 1. 2017
       zkouškové období od 2. 1. 2017 do 11. 2. 2017
Letní semestr:
       výuka od 13. 2. 2017 do 20. 5. 2017, tj. 14 výukových týdnů
       1. část zkouškového období od 22. 5. 2017 do 1. 7. 2017
       prázdniny a ŘD od 2. 7. 2017 do 20. 8. 2017
       2. část zkouškového období od 21. 8. 2017 do 16. 9. 2017

ZÁŘÍ 2016

1. 9.–14. 10.
Elektronický zápis studentů 1. ročníku pro akademický rok 2016/2017
17. 9.
Konec 2. části zkouškového období za LS
18. 9.
Ukončení akademického roku 2015/2016
19. 9.
Zahájení akademického roku 2016/2017
23. 9.
Uzávěrka databáze STAG za akademický rok 2015/2016
19. 9.-23. 9.
Přípravný kurz pro 1. ročník
24. 9.
UJEP zahájení výuky v zimním semestru (do 23. 12. 2016)
27. 9.
Odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedry (pro SZZ 11/2016)
27. 9.
Odevzdání přihlášek ke státním závěrečným zkouškám na stud. odd. (pro SZZ 11/2016)
30. 9.
Konečný termín pro úpravu studijní literatury a požadavků pro absolvování předmětů zimního semestru 2016/2017 v IS/STAG

ŘÍJEN 2016

14. 10.
Ukončení elektronického zápisu studentů
25. 10.
Konečný termín pro podávání žádostí o prospěchové stipendium
31. 10.
UJEP Zahájení kopírování předmětů akademického roku 2016/2017 do akademického roku 2017/2018 a aktualizace předmětů pro akademický rok 2017/2018 v IS/STAG

LISTOPAD 2016

6. 11.
UJEP Konečný termín podání žádosti o sociální a ubytovací stipendium
7. 11.-11. 11.
Obhajoby a státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studia

PROSINEC 2016

12. 12.
UJEP Zahájení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2016/2017 v IS/STAG (do 11. 2. 2017)
23. 12.
Ukončení výuky v zimním semestru
24. 12.-
1. 1. 2017
UJEP Zimní prázdniny

LEDEN 2017

2. 1.-11. 2.
UJEP Zkouškové období zimního semestru
26. 1.
UJEP Den otevřených dveří
31. 1.
Konečný termín pro kopírování předmětů a vkládání nových předmětů pro ak. rok 2017/2018 v IS/STAG

ÚNOR 2017

1. 2.
UJEP Studentská vědecká konference (IGA)
1. 2.
Zahájení kopírování studijních plánů akademického roku 2016/2017 do akademického roku 2017/2018 a aktualizace studijních plánů pro akademický rok 2017/2018 v IS/STAG
6. 2.
UJEP Konečný termín pro zveřejnění rozvrhu na letní semestr 2016/2017
11. 2.
UJEP Ukončení zkouškového období zimního semestru
11. 2.
UJEP Ukončení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2016/2017 v IS/STAG
13. 2.
UJEP Zahájení výuky v letním semestru (do 20. 5. 2017)
17. 2.
UJEP konečný termín pro úpravy studijní literatury a požadavků na absolvování v předmětech letního semestru 2016/2017 v IS/STAG
20. 2.
Konečný termín pro kopírování studijních plánů ak. roku 2016/17 do ak. roku 2017/18

BŘEZEN 2017

7. 3.
Konečný termín pro zveřejnění Information Package a Course Catalogue pro akademický rok 2016/2017
17. 3.
Konečný termín pro podání přihlášek do bakalářského studia
31. 3.
Konečný termín pro podání přihlášek do navazujícího magisterského studia

DUBEN 2017

1. 4.
Konec výuky v letním semestru pro 3. r. bakalářského a 2. r. magisterského studia
3. 4.-15. 4.
Zkouškové období pro 3. r. bakalářského a 2. r. magisterského studia
19. 4.-20. 4.
UJEP Dny vědy a umění
20. 4.
Odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedry (pro SZZ v 5-6/2017)
20. 4.
Odevzdání přihlášek ke státním závěrečným zkouškám na stud. odd. (pro SZZ v 5-6/2017)
21. 4.
UJEP Majáles
28. 4.
Konečný termín odevzdání podkladů kateder pro tvorbu rozvrhu roku 2017/18

KVĚTEN 2017

1. 5.
UJEP Zahájení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2016/2017 v IS/STAG (do 1. 7.)
20. 5.
UJEP Ukončení výuky v letním semestru
22. 5.
UJEP zahájení 1. části zkouškového období letního semestru (do 1. 7.)
22. 5.-26. 5.
Obhajoby a státní závěrečné zkoušky bakalářského studia
31. 5.
Konečný termín pro zadávání témat bakalářských/diplomových prací pro studenty 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku magisterského studia

ČERVEN 2017

29. 5.-2. 6.
Obhajoby a státní závěrečné zkoušky magisterského studia
bude upřesněno v pozvánce
Přijímací zkoušky do 1. roč. doktorského studia
15. 6.
Přijímací zkoušky do 1. roč. navazujícího magisterského studia
30. 6.
Promoce absolventů bakalářského a magisterského studia

ČERVENEC 2017

1. 7.
UJEP Konec 1. části zkouškového období letního semestru
1. 7.
UJEP Ukončení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2016/2017 v IS/STAG
2. 7.-20. 8.
Letní prázdniny a ŘD
3. 7.
Začátek elektronického zápisu do 2. a vyšších ročníků studia (do 13. 10. 2017)

SRPEN 2017

21. 8.
UJEP zahájení 2. části zkouškového období letního semestru (do 16. 9. 2017)
22. 8.-24. 8.
Zápis do 1. ročníku studia všech oborů

ZÁŘÍ 2017 - data týkající se měsíce září 2017 jsou pouze orientační

1. 9.-13. 10.
Elektronický zápis studentů 1. ročníku pro ak. r. 2017/18
16. 9.
UJEP Konec 2. části zkouškového období letního semestru
17. 9.
Ukončení akademického roku 2016/2017
18. 9.
Zahájení akademického roku 2017/2018
22. 9.
Uzávěrka databáze STAG akademického roku 2016/2017
18. 9. -22. 9.
Přípravný kurz pro 1. ročník
25. 9.
UJEP Zahájení výuky v zimním semestru (do 23. 12. 2017)
Poznámka: Termíny označené "UJEP" se vztahují na celou univerzitu včetně FŽP.
Ústí n. L., 14-04-2016

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster