Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Úřední deska

Úřední deska UJEP

Úřední deska UJEP je umístěna (fyzicky) v kampusu UJEP, v objektu MFC (Multifunkční centrum) v přízemí (tzv. „lobby“),    Pasteurova 1, Ústí n. L. Elektronická úřední deska UJEP je zde.

   (přidáno 18. října 2016)

 

Náhradní doručení

V souladu s ustanovením § 69a č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se rozhodnutí, které se fakultě vrátí jako nedoručitelné (adresát je na uvedené adrese neznámý, odstěhoval se), doručuje vyvěšením na úřední desce fakulty. Oznámení o uložení písemnosti se zveřejní též na elektronické úřední desce: úřední deska. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou!

 

Doručování veřejnou vyhláškou


 
© Fakulta životního prostředí
webmaster