Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Přijímací řízení

Elektronická přihláška

    e-přihláška POZOR! je nutné ji po vyplnění doručit na fakultu viz odkazy podmínky přijetí nížeji na této stránce!

Bakalářské a navazující magisterské studium

 

    Druhé kolo přijímacího řízení do bakalářského a navazujících magisterských oborů pro akademický rok 2019/2020 • podmínky přijetí
    Přijímací řízení do bakalářského a navazujících magisterských oborů na FŽP pro akademický rok 2019/2020 • podmínky přijetí

Upozornění: studenti, kteří chtějí podat přihlášku do navazujícího oboru Analytická chemie ŽP a toxikologie, musí tento obor v systému STAG nebo v aplikaci Univerzita severu vyhledávat pod Přírodovědeckou fakultou.

Doktorské studium

 

    Příloha k přihlášce ke studiu v doktorském studijním programu
    Podmínky přijetí ke studiu v doktorském studijním programu
    Schematické znázornění struktury studijního programu a specializací, pro pomoc s výběrem specializace.
 

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster