Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Přijímací řízení

Elektronická přihláška

    e-přihláška POZOR! je nutné ji po vyplnění doručit na fakultu viz odkazy podmínky přijetí nížeji na této stránce!

Bakalářské a navazující magisterské studium

    Druhé kolo přijímacího řízení do bakalářského a navazujících magisterských oborů pro akademický rok 2018/2019 • podmínky přijetí
    Přijímací řízení do bakalářského a navazujících magisterských oborů na FŽP pro akademický rok 2018/2019 • podmínky přijetí

Doktorské studium

    Podmínky přijetí ke studiu ve 2.kole na FŽP v doktorském studijním programu pro akademický rok 2018/2019 • podmínky přijetí
    Podmínky přijetí ke studiu na FŽP v doktorském studijním programu pro akademický rok 2018/2019 • podmínky přijetí

 

    Příloha k přihlášce ke studiu v doktorském studijním programu
 

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster