Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Přijímací řízení

Elektronická přihláška

    e-přihláška POZOR! je nutné ji po vyplnění doručit na fakultu viz odkazy podmínky přijetí nížeji na této stránce!

Bakalářské a navazující magisterské studium

    2. kolo přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů na FŽP UJEP pro akademický rok     2016/2017 • podmínky přijetí
 
    1. kolo přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů na FŽP UJEP pro akademický rok     2016/2017 • podmínky přijetí

Doktorské studium

    Podmínky přijetí ke studiu na FŽP v doktorském studijním programu pro akademický rok 2016/2017 • podmínky přijetí
 

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster