Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Státní zkoušky

Obsah

Promoce

Podrobné informace o termínech a průběhu promoce naleznete v přiloženém souboru.

Státní závěrečné zkoušky

Obhajoba bakalářské nebo diplomové práce

Doporučení pro psaní seminárních, bakalářských a magisterských prací

Bakalářské práce (na závěr bakalářského studia) a diplomové práce (na závěr magisterského studia) se vypracovávají na základě rámcových „Pokynů pro vypracování bakalářské a diplomové práce“. Tyto pokyny stanoví obecné zásady pro zpracování bakalářských prací (dále jen BP) a diplomových prací (dále jen DP), které mohou být modifikovány v rámci osnovy zvoleného tématu práce.

Zde jsou k dispozici formuláře:

Tématické okruhy ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Tématické okruhy pro obor "Ochrana životního prostředí"

Tématické okruhy pro obor "Vodní hospodářství"

Tématické okruhy pro obor "Ochrana životního prostředí v průmyslu "

Tématické okruhy ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Státní zkouška z povinného předmětu pro studijní obor "Odpadové hospodářství":

Státní zkouška z výběrového předmětu:

Státní zkouška z povinného předmětu pro studijní obor "Revitalizace krajiny":

Státní zkouška z výběrového předmětu:

Formuláře pro hodnocení BP a DP

Formuláře jsou určeny pro vedoucího a oponenta práce


 
© Fakulta životního prostředí
webmaster