Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Redakční rada časopisu Studia Oecologica

Složení redakční rady:

Šéfredaktor

 • prof. Ing. Pavel Janoš, CSc., Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Výkonný redaktor

 • Mgr. Diana Holcová, Ph.D., Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Technický redaktor

 • Mgr. Ing. Petr Novák, Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Členové

 • doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Ing. Jitka Elznicová, Ph.D., Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovensko
 • prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Mgr. Michal Holec, Ph.D., Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • prof. RNDr. Olga Kontrišová, Ph.D., Fakulta ekologie a environmentalistiky Technické univerzity ve Zvolenu, Slovensko
 • doc. RNDr. Karel Kubát, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • prof. Ing. Emanuel Kula, CSc., Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
 • Dr. Habil István Lakatos, Ph.D., Széchenyi István University, Győr, Maďarsko
 • prof. dr. hab. Marek Lorenc, The Fakulty of Environmental Engineering and Geodesy, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Polsko
 • Ing. Martin Neruda, Ph.D., Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • doc. Ing. Jiří Němec, CSc., Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Ing. Jan Popelka, Ph.D., Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D., Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., Český hydrometeorologický ústav v Brně
 • doc. Ing. Josef Seják, CSc., Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D., Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster