Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

logo

Centrum pro výzkum toxických látek v životním prostředí

společné pracoviště

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
a
Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem

… Posláním Centra je vytvořit odborné, materiální a další podmínky pro vysoce kvalitní výzkum v oblasti vlivů chemických látek na životní prostředí a zdraví lidí. Přestože zaměření Centra vychází ze specifických podmínek severočeského regionu, jeho ambici je dosažení mezinárodní excelence a zapojení do mezinárodních výzkumných infrastruktur a v neposlední řadě do přeshraniční spolupráce s německými partnery. K důležitým úkolům centra bude patřit rovněž výchova mladých odborníků, zejména studentů magisterských a doktorských studijních programů UJEP...          

KONTAKT:

prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.                                                  Ing. Pavel Bernáth
   proděkan pro vědu FŽP UJEP                                                 ředitel ZÚ
   pavel.janos@ujep.cz                                                             pavel.bernath@zuusti.cz

 

 

 


 
© Fakulta životního prostředí
webmaster