Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Archiv aktualit:

Odborný vědecký seminář Academic Writing

Dne 19. a 20. dubna 2018 se v prostorách multifunkčního centra v kampusu UJEP koná seminář Academic Writing. Stránky semináře | Pozvánka
(aktualizováno 28. února 2018 | přidáno 5. února 2018)

Přednáška: Těžba a možnosti zpracování surovin lithia v ČR

Česká společnost pro jakost, odborná skupina Ekologie a Fakulta životního prostředí UJEP Ústí n.L. Vás srdečně zvou na přednášku Těžba a možnosti zpracování surovin lithia v ČR Přednášející: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING. Bližší informace
(přidáno 7. března 2018)

Výběrové řízení pro studijní pobyty/stáže v ZS/LS 2018 v rámci programu Erasmus+

ErasmusVýběrové řízení pro studijní pobyty/pracovní stáže v ZS/LS 2018/2019 v rámci programu Erasmus+ se koná v úterý 20. 2. 2018 od 15 hod. v místnosti č. 121 (Králova výšina 7, Ústí n. L. - za vrátnicí). bližší informace
(přidáno 14. února 2018)

Volitelné kurzy německého jazyka

Fakulta sociálně ekonomická UJEP nabízí volitelné kurzy německého jazyka v letním semestru. Bližší informace zde.
(přidáno 12. února 2018)

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 25.1. se na naší fakultě i na celé univerzitě uskuteční Den otevřených dveří. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
(přidáno 10. ledna 2018)

Soutěž Pro vodu 2018

Do 31. ledna 2018 mají stále možnost přihlásit se do soutěže Pro vodu 2018. Do ní mohou lidé ve věku do 30 let přihlásit své práce a nápady, jak vodu šetřit, čistit, lépe s ní hospodařit v budovách, ve městech, v krajině. Bližší informace na webu http://www.soutezprovodu.cz.
(přidáno 22. ledna 2018)

Ohodnocení nejlepších bakaářských a diplomových prací

Každá ze tří nejlepších bakalářských a diplomových prací z podzimních státnic obdrží stipendium 2 000 Kč:
 • Jitka Pavlasová: Problematika brownfields v okrese Karlovy Vary (BP)
 • David Boura: Výzkum sesuvných deformací v údolí Chrochvického potoka (BP)
 • Jiří Novák: Paleontologický průzkum VKP „Spontánní antropogenní tvary po těžbě antracitu východně a jižně od obce Brandov“ (BP)
 • Soňa Vrňatová: Industriální kultura jako součást resocializace území postižených těžbou hnědého uhlí v SRN (DP)
 • Martina Krupičková: Tvorba informačního systému pro ohrožené kulturní dědictví – případová studie Krušnohorská železnice Osek – Dubí – Moldava, kulturní památka(DP)
 • Věra Řáhová: Návrh opatření vedoucích ke zmírnění následků suchých období pro vybrané mikropovodí (DP)
Všem oceněným blahopřejeme!
(přidáno 20. listopadu 2017- odebráno 9. ledna 2018)

Hledáme studenta na DP

Odbor životního prostředí statutárního města Chomutov hledá studenta na vypracování diplomové práce na téma Optimalizace nádobového sběru tříděného odpadu ve statutárním městě Chomutov
Náplní práce bude analýza a optimalizace svozu, umístní sběrných nádob, frekvence svozu, využití sběrných dvorů apod.
Kontakty: doc. Ing. Josef Trögl, josef.trogl@ujep.cz, Ing. Jan Slavík, Ph.D. jan.slavik@ujep.cz
(přidáno 3. listopadu 2017- odebráno 9. ledna 2018)

Zemřela emeritní rektorka UJEP prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

V sobotu 2. prosince zemřela ve věku 53 let po těžké nemoci naše dlouhodobá kolegyně prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. Dlouhá léta působila na naší fakultě a byla také prorektorkou a následně rektorkou UJEP. Čest její památce.
(přidáno 4. prosince 2017- odebráno 9. ledna 2018)

Workshop „Výzkum a modelování v přírodních vědách“

V rámci projektu 100 vědců do středních škol se na FŽP koná ve dnech 23. - 24. 11. 2017 workshop „Výzkum a modelování v přírodních vědách“. Zahájení proběhne ve čtvrtek v 9.30 hod. v učebně KV 213 (aula). program • www stránky.
(přidáno 15. listopadu 2017)

Den GIS na UJEP

GIS Day 2017 Fakulta životního prostředí pořádá spolu s partnery ve středu 15.11. pravidelný GISday. Jde o propagaci GIS v rámci mezinárodní akce GIS Day.
Zájemci z řad veřejnosti, škol i akademické obce se mhou seznámit s využitím GIS i s dalšími moderními technologiemi s tím souvisejícími jako jsou drony 3D tisk či geodetické přístroje.
Akce se uskuteční v kampusu UJEP v MFC od 9 hodin viz plakát.
(přidáno 14. listopadu 2017- odebráno 9. ledna 2018)

Čistší produkce a oběhové hospodářství

Česká společnost pro jakost, odborná skupina Ekologie a Fakulta životního prostředí Vás srdečně zvou na přednášku Čistší produkce a oběhové hospodářství , která se uskuteční ve středu 29. listopadu 2017 v 15.00 hodin. Bližší informace v pozvánce.
(přidáno 13. listopadu 2017- odebráno 9. ledna 2018)

Hledáme studenta na DP

Odbor životního prostředí statutárního města Chomutov hledá studenta na vypracování diplomové práce na téma Optimalizace nádobového sběru tříděného odpadu ve statutárním městě Chomutov
Náplní práce bude analýza a optimalizace svozu, umístní sběrných nádob, frekvence svozu, využití sběrných dvorů apod.
Kontakty: doc. Ing. Josef Trögl, josef.trogl@ujep.cz, Ing. Jan Slavík, Ph.D. jan.slavik@ujep.cz
(přidáno 3. listopadu 2017- odebráno 9. ledna 2018)

Stipendium z fondu RENESANCE

Chcete studovat v roce 2018 či 2019 v zahraničí a chybí Vám nezbytné finanční prostředky? Využijte příležitosti a zažádejte si o stipendium z fondu RENESANCE při Ústecké komunitní nadaci. Termín je do 20. listopadu 2017
(přidáno 31. října 2017- odebráno 9. ledna 2018)

Příležitost pro studenty UJEP – Středoevropský hackathon

Středoevropský hackathon www.ceehacks.com se koná v termínu 3 - 5. listopadu 2017 v Praze. UJEP se může stát jeho partnerem.POZOR! Deadline přihlášek je 16. 10. 2017! Vítězný team si může odnést 7000 EUR!
(přidáno 6. října 2017- odebráno 9. ledna 2018)

Doučování z chemie

Katedra technických věd pro Vás připravila doučování z chemie. Probíhat bude každé úterý od 18.00 hod. v učebně KV 506. S případnými dotazy ke cvičení se obracejte na Mgr. J. Ederera.
(přidáno 3. října 2017- odebráno 9. ledna 2018)

Cena Karla Velka pro studentky FŽP

Cenu Karla Velka která je udělována za nejlepší diplomové práce v oblasti odpadového hospodářství získaly studentky FŽP Ing. M. Zachariášová a Ing. D. Hrubešová. Gratulujeme! bližší informace
(přidáno 12. září 2017- odebráno 9. ledna 2018)

Prestižní ocenění Jean-Marie Lehna za chemii získal student FŽP

Ústecký student FŽP Daniel Bůžek přišel na to, jak vylepšit jednu z metod léčby rakoviny. Ve svém vědeckém výzkumu se zabýval tím, jak ničit rakovinotvorné buňky pomocí nanočástic. Doktorand fakulty životního prostředí, který na výzkumu pracuje v Akademii věd, nyní získal prestižní ocenění Jean-Marie Lehna za chemii. článek v iDnes 29. 6. 2017
(přidáno 29. června 2017- odebráno 9. ledna 2018)

Přednášky dr. Campbella Fleminga

Ve středu 22. 11. 2017 od 15 h vystoupí Dr. Campbell Fleming, ředitel firmy Envirocentre Glasgow s přednáškou na téma "EIA regulations in UK with practical examples, rivers restoration examples in Scotland and UK" v místnosti 403. Stejnou přednášku přednese i ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 9 h v místnosti 121 primárně pro erasmové studenty, nicméně účast na obou přednáškách je otevřená pro naše studenty a akademiky.
(přidáno 20. listopadu 2017- odebráno 4. listopadu 2017)

Studentská soutěž nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia vyhlašuje 6. ročník soutěže diplomových prací z kategorií Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě a Humanitní a Společenské vědy. Uzávěrka soutěže je 31. 10. 2017. bližší informace • stanovy soutěže
(přidáno 6. června 2017 - odebráno 31. října 2017)

Archeologové v Egyptě: Nejen práce ale i zábava

Geodet a pedagog Vladimír Brůna z FŽP UJEP se vrátil z egyptského Abúsíru. V průběhu tří týdnů kromě zkoumání šachtových hrobů staroegyptských panovníků z 5. dynastie se našel čas i přes extrémní teplotní podmínky i na zábavu. článek v Ústeckém deníku 27. 5. 2017
(přidáno 29. května 2017 - odebráno 31. října 2017)

Absolventský program pro VŠ

Palivový kombinát Ústí, s. p. nabízí absolventský program pro VŠ. bližší informace
(přidáno 22. května 2017 - odebráno 31. října 2017)

Stříbrná medaile Univerzity Pardubice

Koncem minulého roku obdržel významné ocenění Univerzity Pardubice prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. z FŽP UJEP. Stříbrnou medaili za šíření dobrého jména Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice mu udělil na slavnostním zasedání vědecké rady děkan této fakulty prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. u příležitosti 25. výročí jejího založení. další informace
(přidáno 9. února 2017 - odebráno 31. října 2017)

UJEP se stává sídlem EURACHEM

Od 1. ledna 2017 se UJEP stala sídlem významné organizace s celoevropskou i mimoevropskou působností EURACHEM. Dlouholetým členem výboru EURACHEM-ČR je prof. Pavel Janoš z naší fakulty, který po dvě předcházející funkční období vykonával funkci předsedy a v současné době je místopředsedou. tisková zpráva
(přidáno 26. ledna 2017 - odebráno 31. října 2017)

Nabídka stipendijních programů spravovaných Domem zahraniční spolupráce

Nabídka stipendií pro vysokoškolské studenty a akademické pracovníky, možnosti projektové spolupráce a nabídka podpory pro další pracovníky ve vzdělávání spravovaných Domem zahraniční spolupráce. Další informace naleznete na www stránkách www.dzs.cz a www.naerasmusplus.cz . Newsletter DZS 3/2016
(přidáno 28. června 2016- odebráno 31. října 2017)

Kurz „Příprava na zkoušky k absolvování jazykového certifikátu z němčiny“

FSE UJEP nabízí zájemcům kurz „Příprava na zkoušky k absolvování jazykového certifikátu z němčiny“. bližší informace
(přidáno 11. září 2017- odebráno 31. října 2017)

Přednáška „Jak získat skvělé zaměstnání díky stáži!“

Filozofická fakulta vás ve spolupráci s Fondem dalšího vzdělávání zve na přednášku na téma: Jak získat skvělé zaměstnání díky stáži! Realizátorem projektu Cesta pro mladé, který nabízí stáže studentům, je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Přednáška se uskuteční 25. 10. 2017 od 15.00 hod. v učebně A 306 FF.
(přidáno 6. října 2017- odebráno 31. října 2017)

Výběrové řízení pro studijní pobyty/stáže v LS 2018 v rámci programu Erasmus+

ErasmusVýběrové řízení pro studijní pobyty/stáže v LS 2018 v rámci programu Erasmus+ se koná v úterý 10. 10. 2017 od 15 hod. v místnosti č. 121 (Králova výšina 7, Ústí n. L. - za vrátnicí). bližší informace
(přidáno 4. října 2017 - odebráno 16. října 2017)

Přípravný kurz pro studenty prvního ročníku bakalářského studia

Přípravný kurz pro studenty prvního ročníku bakalářského studia se koná ve dnech 18. - 22. září 2017. Kurzy jsou připravou na výuku předmětů Matematika, Chemie a dalších. bližší informace
(přidáno 23. srpna 2017 - odebráno 25. září 2017)

Letní škola statistických metod pro výzkum a výuku

Společnost Service for Science pořádá ve dnech 28. 8. - 1. 9. 2017 již 11. ročník Letní školy statistických metod pro výzkum a výuku, určenou pro doktorandy a akademické pracovníky.
bližší informace • pozvánka
(přidáno 5. června 2017 - odebráno 31. srpna 2017)

Fakulta životního prostředí UJEP obsadila 2. místo v soutěži Fakulta Roku 2015

Fakulta roku - ocenění
Fakulta životního prostředí UJEP obsadila 2. místo v soutěži Fakulta Roku 2015 v kategorii Přírodní vědy, pořádanou Českou studentskou unií.

(přidáno 12. února 2015 - odebráno 31. října 2017)

Výukové kurzy němčiny na FSE

FSE UJEP pořádá pro zájemce z řad studentů 2 výukové kurzy němčiny. bližší informace
(přidáno 14. února 2017 - odebráno 3. 8. 2017)

Studentská architektonicko-krajinářská soutěž „Park Hády“

Teplárny Brno, a.s. ve spolupráci se Studentským Brnem vyhlašují studentskou architektonicko-krajinářskou soutěž „Park Hády“. Předmětem soutěže je zpracování ideového architektonicko-krajinářského návrhu na řešení prostoru Odkaliště Hády. Cílem projektu je revitalizovat dané území a přetvořit nevyužívané území na volnočasové plochy určené pro sport a rekreaci. informace o soutěži
(přidáno 7. března 2017 - odebráno 3. 8. 2017)

Česká hlava 2017

Byl vyhlášen již 16. ročník soutěže Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. V rámci této soutěže vítězní laureáti získávají finanční odměnu v celkové výši 1 350 000 Kč. O laureátech rozhoduje na základě nominací nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd a odborníků z praxe. Ceny jsou vítězům předávány na slavnostním galavečeru, který přenáší Česká Televize v hlavním vysílacím čase. www stránky soutěže • statut soutěže
(přidáno 2. května 2017 - odebráno 3. 8. 2017)

Promoce 2017

Promoce absolventů bakalářského a magisterského studia na FŽP se konají 29. června 2017 v Severočeském divadle v Ústí n. L. bližší informace • fotografie z promocí
(přidáno 23. května 2017 - upraveno 14. června 2017 - odebráno 3. 8. 2017)

Přednáška Platforma Voda v Ústeckém kraji

Přednáška Platforma Voda v Ústeckém kraji se koná 28. 6. 2017 od 15.00 hod. v místnosti č. 121. pozvánka
(přidáno 15. června 2017 - odebráno 29. června 2017)

Státní závěrečné zkoušky květen/červen 2017

bakalářské studium:   komise • termíny a pořadí
magisterské studium: komise • termíny a pořadí
(přidáno 10. května 2017 - odebráno 2. června 2017)

Výsledky voleb do AS FŽP

Protokol o průběhu a výsledku voleb do AS FŽP, konaných ve dnech 3. - 9. 4. 2017 na FŽP UJEP.
(přidáno 10. dubna 2017 - odebráno 30. května 2017)

Deník z Abúsíru č. 2

Vladimír Brůna, člen katedry informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP, odletěl poprvé na archeologickou expedici Českého egyptologického ústavu FF UK Praha na podzim v roce 2001. Tehdy netušil, že s českými egyptology bude pracovat dlouhých 16 let. Na stránkách univerzity se s námi podělí o aktuální novinky z archeologické koncese ČEgÚ v Abúsíru v pokračování svého Deníku z Abusíru. Deníky z Abúsíru
(přidáno 14. dubna 2017 - odebráno 30. května 2017)

Metody, modely a algoritmy v biovědách a každodenním životě

PřF UJEP pořádá volitelný kurz „Metody, modely a algoritmy v biovědách a každodenním životě“. Kurz je vhodný pro studenty PřF, FVTM, FSE a FŽP. Kurz se koná ve dnech 22. - 26. května 2017 od 9.00 hod. v posluchárně CN 245 v budově České mládeže 8. bližší informace
(přidáno 12. května 2017 - odebráno 26. května 2017)

Pomoc při organizaci Mezinárodního setkání strážců přirody

Mezinárodní setkání strážců přirody v Litoměřicích se koná ve dnech 9. - 13. května 2017 v Litoměřicích. Je zde možnost pro pomocné vědecké síly pomoci při organizaci setkání.
Kontakt: borek.franek@seznam.cz • program akce
(přidáno 27. března 2017 - odebráno 16. května 2017)

Charitativní bazárek

Nadace pro transplantace kostní dřeně a Krajská zdravotní,a.s. pořádají charitativní bazárek. bližší informace
(přidáno 10. března 2017 - odebráno 21. dubna 2017)

Ukliďme svět - Ukliďme Česko

Dům dětí a mládeže a ZpDVPP Ústí n. L, p. o. ve spolupráci se SDM Tilia, z. s., FŽP UJEP a Centrem ochránců přírody Tilia za podpory Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa a projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pořádá ve čtvrtek 20. 4. 2017 od 16.00 hod. akci na pomoc přírodě „Ukliďme svět - Ukliďme Česko“. bližší informace
(přidáno 16. března 2017 - odebráno 21. dubna 2017)

Ústecký pedagog Brůna se rozloučil s egyptskou pouští

Geodet a pedagog Vladimír Brůna z Fakulty životního prostředí ústecké univerzity se vrátil z Egypta. Již šestnáctou sezónu tam s odborníky z Českého egyptologického ústavu zkoumal v lokalitě Abúsír rozsáhlou nekropoli staroegyptských panovníků 5. dynastie.
článek v Ústeckém deníku
 • deník z Abúsíru
(přidáno 8. prosince 2016 - odebráno 14. dubna 2017)

Vyhlášení řádných voleb do AS FŽP pro funkční období 2017 – 2020

Akademický senát FŽP dne 1. 3. 2017 na svém řádném zasedání vyhlásil volby do AS FŽP pro funkční období od 4. 5. 2017 do 3. 5. 2020. Volby se uskuteční elektronickou formou v termínu 3. - 9. 4. 2017. Harmonogram voleb a organizační pokyny
(přidáno 7. března 2017 - odebráno 28. března 2017)

Den kariéry na PřF UJEP

Ve čtvrtek 23. 3. 2017 se v MFC od 9.00 hod. koná „Den kariéry PřF UJEP“. bližší informace
(přidáno 23. března 2017 - odebráno 23. března 2017)

Mimořádné stipendium pro studenty 1. ročníku Bc. studia v ak. roce 2016/2017

Na základě rozhodnutí kolegia děkana ze dne 9. 2. 2016 bude uděleno mimořádné jednorázové stipendium studentům prezenční formy 1. ročníku bakalářského studia, pro které je toto studium prvním studiem na vysoké škole, ve výši 5.000,- Kč za zisk minimálně 28 KB z povinných předmětů ke dni 28. 2. 2017 za zimní semestr 2016/2017.
(přidáno 24. února 2016 - odebráno 20. března 2017)

Soutěž Fakulta Roku 2017

Hlasujte
Hlasování Fakulta Roku je prestižní anketou mezi studenty a čerstvými absolventy vysokých škol v České republice, hodnotí kvalitu výuky a prostředí pro výuku. www stránky soutěže • plakát
(přidáno 13. prosince 2016 - upraveno 15. února 2017 - odebráno 14. března 2017)

Přednáška Skládkování odpadů v Podkrušnohoří III.

Dne 8. 3. 2017 od 15.00 hod. se v učebně č. 121 uskuteční přednáška „Skládkování odpadů v Podkrušnohoří III.“. Přednášející Ing. V. Kreníková. pozvánka
(přidáno 28. února 2017 - odebráno 9. března 2017)

Výběrové řízení pro studijní pobyty/pracovní stáže v rámci programu Erasmus+

ErasmusVýběrové řízení pro studijní pobyty/pracovní stáže v rámci programu Erasmus+ v ZS/LS 2017/2018 se koná v úterý 21. 2. 2017 od 15.00 hod. v místnosti č. 121 (FŽP, Králova výšina 7, Ústí n. L). Google Maps • bližší informace
(přidáno 13. února 2017 - odebráno 22. února 2017)

Přednáška prof. George Shaw z University of Nottingham

Dne 20. 2. 2017 se uskuteční od 12.00 hod. v místnosti č. 213 (aula) přednáška „Výzkum kvality zemin na výsypkách v Severočeské hnědouhelné pánvi a jejich porovnání s podobným výzkumem v Anglii“. Přednášet bude prof. George Shaw z University of Nottingham. bližší informace
(přidáno 16. února 2017 - odebráno 20. února 2017)

Povídání o Vietnamu

Dne 16. února 2017 se od 13.30 hod. v místnosti 121 uskuteční „Povídání o Vietnamu“. Srdečně Vás zvou přednášející J. Ederer a S. Adamec. pozvánka
(přidáno 6. února 2017 - odebráno 17. února 2017)

Regionální veletrh pracovních příležitostí

Okresní hospodářská komora Most a Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí n. L., Kontaktní pracoviště Most pořádá 7. února 2017 od 9.00 do 16.00 hod. v salóncích hotelu Cascade, Radniční 3, Most „Regionální veletrh pracovních příležitostí“. Veletrh je určen firmám, které hledají zaměstnance a osobám hledající pracovní příležitost. pozvánka
(přidáno 18. ledna 2017 - odebráno 8. února 2017)

Soutěž Pro vodu 2017

Nadace Partnerství za finanční podpory Nestlé vyhlašuje již 5. ročník soutěže „Pro vodu 2017“ jejímž cílem je hledat šetrná řešení problémů s vodou v krajině a lidských sídlech. Uzávěrka odevzdání soutěžních návrhů je 31. ledna 2017. www stránky soutěže
(přidáno 27. června 2016 - upraveno 5. prosince 2016 - odebráno 2. února 2017)

Projekt „L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě“

Unikátní projekt společnosti L'Oréal a Světové organizace UNESCO, který již 18 let podporuje talentované vědkyně po celém světě, otvírá v České republice jedenáctý ročník projektu. Tento program opět nabízí mladým badatelkám možnost profesního i osobního rozvoje formou ocenění v hodnotě 250 000 Kč. Vědkyně mohou své projekty přihlašovat od dnešního dne do 31. ledna 2017 prostřednictvím webových stránek www.prozenyvevede.cz • tisková zpráva • plakát
(přidáno 16. prosince 2016 - odebráno 2. února 2017)
Den otevřených dveří na FŽP se uskuteční ve čtvrtek 26. ledna 2017. Prohlídky začínají vždy od 9.00, 11.00 a 13.00 hod.
(přidáno 10. ledna 2017 - odebráno 26. ledna 2017)

Transsibiřská magistrála

Dne 19. ledna 2017 se uskuteční od 14.00 hod. v učebně KV 418 přednáška Doc. Blažkové (KPV) „Transsibiřská magistrála“. Všichni jste srdečně zváni. pozvánka
(přidáno 16. ledna 2016 - odebráno 23. ledna 2017)

Celostátní soutěž „Přeměna odpadů na zdroje"

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje celostátní soutěž „Přeměna odpadů na zdroje". Projekty a práce zasílejte do 15. 1. 2017 na e-mail: druhotnasurovina.soutez@mpo.cz • bližší informace o soutěži
(přidáno 3. listopadu 2016 - odebráno 16. ledna 2017)

Katedra technických věd pro Vás připravila doučování z chemie

Probíhat bude každé úterý od 18.00 hod. v učebně KV 506. S případnými dotazy ke cvičení se obracejte na Mgr. Jakuba Ederera.
(přidáno 6. října 2016 - upraveno 19. října 2016 - odebráno 9. ledna 2017)

Výsledky voleb do AS UJEP pro funkční období 2017 – 2019

(přidáno 29. listopadu 2016 - odebráno 3. ledna 2017)

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2

Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, je realizátorem projektu, který nabízí žákům a studentům posledních ročníků možnost, získat praktické zkušeností ještě během studia. Cílem projektu je usnadnit mladým absolventům škol jejich první vstup na trh práce, a přispět tak k boji s rostoucí nezaměstnaností této skupiny ohrožené na trhu práce. leták •  www stránky
(přidáno 28. listopadu 2014 - odebráno 29. listopadu 2016)

Vyhlášení řádných voleb do AS UJEP pro funkční období 2017 – 2019

AS UJEP dne 26. 10. 2016 na svém řádném zasedání vyhlásil volby do AS UJEP pro funkční období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Vyhlášení řádných voleb do AS UJEP • seznam kandidátů
(přidáno 8. listopadu 2016 - upraveno 15. listopadu 2016 - odebráno 26. listopadu 2016)

Volby do AS UJEP pro funkční období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019

Volby do AS UJEP pro funkční období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 se uskuteční dne 23. 11. 2016 v Ústí n. L. a 25. 11. 2016 v Mostě. Harmonogram voleb a organizační pokyny
(přidáno 3. listopadu 2016 - odebráno 26. listopadu 2016)

Úspěch na studentské vědecké konferenci

Dne 25. listopadu 2016 proběhla na Fakultě stavební ČVUT Praha studentská vědecká konference „Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a dálkovém průzkumu Země“. FŽP zde reprezentovala Bc. Markéta Holá, která se svým příspěvkem na téma Databáze 3D modelů drobných kulturních památek v krajině (DP zpracovávaná v rámci projektu IGA „Využití metod geoinformatiky pro sledování změn krajiny“ - vedoucí Ing. J. Pacina, Ph.D.) obsadila v těsné konkurenci diplomových a disertačních prací druhé místo. Gratulujeme!
(přidáno 31. října 2016 = odebráno 25. listopadu 2016)

Archeologové zkoumají hrobku velitele armády

Geodet a pedagog Vladimír Brůna z ústecké univerzity má za sebou už měsíc na archeologické expedici v Egyptě. Momentálně zkoumají tisíce let starou hrobku velitele armády, úředníka Kaapera. článek v Ústeckém deníku 24. X. 2016 • Deník z Abúsíru
(přidáno 24. října 2016 - odebráno 24. listopadu 2016)

Ústecký pedagog zkoumá egyptské hrobky

Poprvé odlétal Vladimír Brůna z Fakulty životního prostředí ústecké univerzity na archeologickou expedici do Egypta na podzim v roce 2001. V té době ještě netušil, že za patnáct let začne již šestnáctou sezonu s egyptology z Českého egyptologického ústavu (ČEgU) FF UK Praha. Momentálně je v Egyptě znovu. článek v Ústeckém deníku 4. X. 2016
(přidáno 5. října 2016 - odebráno 24. listopadu 2016)

Ocenění prof. J. Vráblíkové

Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc. byla dne 22. 9. 2016 v rámci slavnostního zasedání Vědecké rady Fakulty ekológie a environmentalisty TU ve Zvolenu a při příležitosti 25. výročí vzniku této fakulty, oceněna poděkováním za vzájemnou dlouholetou spolupráci obou fakult. děkovný list
(přidáno 30. září 2016 - odebráno 24. listopadu 2016)

Ústecký badatel se vrací do egyptské pouště

Geodet a pedagog z FŽP UJEP Vladimír Brůna se od roku 2001 pravidelně zúčastňuje archeologických výzkumů v Abúsíru, v egyptské Západní poušti a na lokalitách v Súdánu s Českým egyptologickým ústavem FF UK Praha. Momentálně odjíždí na expedici opět do Abúsíru. tisková zpráva
(přidáno 21. září 2016 - odebráno 24. listopadu 2016)

1. cena za nejlepší diplomovou práci v oboru Odpadové hospodářství

Diplomová práce Ing. Kateřiny Kandlové, absolventky nav. mag. studia v oboru Odpadové hospodářství na FŽP vyhrála celostátní soutěž o Cenu Karla Velka. Soutěže se účastní vysoké školy z České republiky a Slovenska, nejlepší oceněné práce se pak vyhlašují na kongresu Odpady Luhačovice. Letošní soutěž byla již 18. ročníkem CKV. Diplomová práce Ing. Kateřiny Kandlové (ved. práce Ing. Věra Kreníková) nazvaná Produkce odpadů ve strojírenství se zaměřením na výrobu pístů ve společnosti KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. získala 1. místo za mimořádně precizní a tematicky objevnou práci v oblasti odpadového hospodářství. Gratulujeme!
(přidáno 13. září 2016 - odebráno 24. listopadu 2016)

Havaj

Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. pořádá dne 22. 11. 2016 od 17.00 hod. v přednáškovém sále W. Churchilla 3 přednášku doc. M. Blažkové z katedry přírodních věd FŽP „Havaj“. pozvánka
(přidáno 21. listopadu 2016 - odebráno 23. listopadu 2016)

GIS Day 2016

GIS Day 2016 se uskuteční 22. 11. 2016 v kampusu UJEP, v purpurové aule budovy MFC, Pasteurova 1. Všichni studenti a akademičtí pracovníci jsou srdečně zváni! program GIS Day 2016
(přidáno 15. listopadu 2016 - odebráno 23. listopadu 2016)

Témata disertačních prací

Témata disertačních prací pro studenty doktorského studia v akademickém roce 2016/17.
(přidáno 1. února 2016 - odebráno 20. listopadu 2016)

Rektorské volno

Rektor UJEP, doc. Martin Balej, vyhlašuje dne 18. 11. 2016 rektorské volno pro všechny studenty prezenční formy studia.
(přidáno 31. října 2016 odebráno 20. listopadu 2016)

Odborný seminář o Českosaském Švýcarsku

Nationalpark Zentrum Sächsische Schweiz ve spolupráci se správami chráněných území našeho regionu pořádá ve čtvrtek 10. listopadu 2016 od 9.30 hod. v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě odborný seminář o Českosaském Švýcarsku věnovaný tématu „Kulturní krajina Českosaského Švýcarska: péče o dědictví“. pozvánka • program
(přidáno 2. listopadu 2016 - odebráno 20. listopadu 2016)

Výsledky doplňovacích voleb do studentské komory AS FŽP

Volby se uskutečnily elektronickou formou v období 1. - 7. 11. 2016. Volili se tři studenti do studentské komory AS FŽP. Protokol doplňovacích voleb do AS FŽP UJEP
(přidáno 8. listopadu 2016 - odebráno 20. listopadu 2016)

Den kariéry FVTM 2016

Den kariéry FVTM 2016 se uskuteční dne 15. 11. 2016 v kampusu UJEP v budově MFC od 8.00 do 15.00 hod. Všichni studenti a zaměstnanci jsou srdečně zváni!
(přidáno 7. listopadu 2016 odebráno 20. listopadu 2016)

Přednášky Assist. Prof. Leventa Gürela a Assoc. Prof. Dr. Hidayeta Arguna

z Pamukkale University na témata „Introduction to biosorption process“, „Applications of biosorption in wastewater treatment“, „Dark fermentative Hydrogen gas production from waste materials“ a „Photo fermentative Hydrogen gas production from dark fermentation effluents“ se konají v úterý 15. listopadu 2016 od 15.00 hod. v budově FŽP, Králova výšina 7, místnost KV 121. pozvánka
(přidáno 14. listopadu 2016 - odebráno 20. listopadu 2016)

Státní závěrečné zkoušky listopad 2016

(přidáno 19. října 2016 - odebráno 8. listopadu 2016)

Citujte snadno!

Vědecká knihovna UJEP pořádá na půdě FŽP 8. 11. 2016 od 9.00 do 9.50 hod. v učebně KV 317 seminář citačního manageru CitacePRO. Seminář je určen především pro studenty pracující na svých závěrečných pracích a má pomoci ke správnému citování zdrojů. pozvánka
(přidáno 19. října 2016 - odebráno 20. listopadu 2016)

Doplňovací volby do AS FŽP UJEP

se uskuteční v termínu od 1. 11. do 7. 11. 2016. Volí se tři studenti do studentské komory AS FŽP UJEP a to elektronickou formou. Volí pouze studenti. harmonogram voleb
Seznam kandidátů (abecedně): Daniel Grozík  • Michael Karas  • Eliška Mazáková •  Petr Šubrt •  Barbora Varádiová • Eliška Wildová
(přidáno 17. října 2016 - upraveno 26. října 2016 - odebráno 7. listopadu 2016)

Přednáška „Výzkumná infrastruktura Nanoenvi.cz“

Česká společnost pro jakost, odborná skupina Ekologie a FŽP UJEP v Ústí n. L. Vás srdečně zvou na přednášku „Výzkumná infrastruktura Nanoenvi.cz“ která se koná ve středu 26. října 2016 od 15.00 hod. v učebně KV 121. pozvánka
(přidáno 29. září 2016 - odebráno 27. října 2016)

Informace o omezené možnosti zápisu na povinně volitelné předměty 3GLOZ, 4GLOZ, 1GLZK a 4GLZK

Z důvodu, že uvedené předměty jsou vyučovány souběžně, část jejich výuky je závislá na kapacitě dopravy, na kapacitě ubytovacích prostor a zejména prostorové kapacitě výzkumného zařízení, které bude v rámci výuky navštíveno, je kapacita každého z uvedených předmětů omezena na 6 osob. Zájemci mají možnost se těchto předmětů účastnit pouze jako náhradníci za studenty do předmětů již zapsaných, kteří svou účast na předmětu odřeknou. J. Šefl
(přidáno 6. září 2016 - odebráno 21. října 2016)

Workshop „Jak se bránit rizikům digitálního věku“

Workshop „Jak se bránit rizikům digitálního věku“ se koná ve dnech 17 - 18. 10. 2016 od 9.30 hod. v učebně KV 213 (aula). pozvánka a program
(přidáno 6. října 2016 - odebráno 19. října 2016)

Přednáška „Problems of Chemicals in the Environment“

Dne 17. 10. 2016 od 14.30 hod. se v učebně KV 404 v budově FŽP UJEP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, koná v rámci oborového semináře přednáška prof. RNDr. Ivana Holoubka, CSc. na téma „Problems of Chemicals in the Environment“. Přednáška se uskuteční v anglickém jazyce. pozvánka
(přidáno 14. října 2016 - odebráno 17. 10. 2016)

Odborný vědecký seminář „Academic Writting“

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem si Vás dovoluje pozvat na odborný vědecký seminář „Academic Writting“ který se uskuteční ve dnech 13. 10. 2016, (13.30 - 19.00 hod., FŽP, Králova výšina 7, učebna KV 213) a 14. 10. 2016, (8.30 - 14.30 hod., kampus univerzity, budova MFC, sál 1.32 - fialový). pozvánka a program
(přidáno 11. října 2016 - odebráno 17. října 2016)

Výběrové řízení pro studijní pobyty/pracovní stáže v rámci programu Erasmus+

ErasmusVýběrové řízení pro studijní pobyty/pracovní stáže v rámci programu Erasmus+ v letním semestru 2016/2017 se koná ve středu 12. 10. 2016 od 15.30 hod. v místnosti č. 121 (FŽP, Králova výšina 7, Ústí n. L). bližší informace
(přidáno 3. října 2016 - odebráno 13. října 2016)

Ocenění na vědecké konferenci TOP 2016 Technologia ochrany prostredia

Na XXII. mezinárodní vědecké konferenci „TOP 2016 Technologia ochrany prostredia“, která se uskutečnila ve dnech 7.-9. 6. 2016 v Časté-Papierničce na Slovensku získal Ing. Miroslav Richter Ph.D., EUR ING 3. cenu za prezentaci práce „Nežádoucí odpady“, v kategorii „Progresívna idea“. Cena byla předána na oficiálním zasedání dne 8. 6. 2016. Spoluautoři práce byli Ing. Štojdl a Ing. Adamec, všichni členové KTEV. Uznání práce našich kolegů na velké mezinárodní konferenci je jistě úspěchem celé fakulty.
(přidáno 13. června 2016 - odebráno 4. října 2016)

Pracovník FŽP UJEP dokumentuje unikátní loď z doby stavitelů pyramid

Začátkem března 2016 odstartovala další archeologická sezóna na koncesi Českého egyptologického ústavu FF UK Praha v Abúsíru.
Pro člena katedry informatiky a geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Vladimíra Brůnu jde již o šestnáctý rok působení v této významné archeologické expedici. tisková zpráva

(přidáno 7. dubna 2016 - odebráno 4. října 2016)

Pomoc při záchraně a zalévání dřevin u Státní vědecké knihovny

V pátek 30. 9. 2016 od 10.00 hod. je možno u Státní vědecké knihovny naproti Letnímu kinu pomoci při zalévání a záchraně nově vysazených dřevin, kontakt: paní Jana Šolcová 604 732 210 - 2 až 3 studenti. Kbelík možno vyzvednout na vrátnici. M. Neruda
(přidáno 29. září 2016 - odebráno 30. září 2016)

Přípravný kurz pro studenty prvních ročníků

Přípravný kurz pro studenty prvních ročníků se koná ve dnech 19.-23. 9. 2016 od 9.00 hod. v učebně KV213(aula). bližší informace
(přidáno 6. září 2016 - odebráno 24. září 2016)

Prázdninový provoz studijního oddělení

Prázdninový provoz studijního oddělení. Úřední hodiny jsou pouze v Ústí n. L.!
(přidáno 30. června 2016 - odebráno 30. srpna 2016)

Informace pro absolventy

Kdo má zájem o fotografie z promocí konaných dne 24. června 2016 domluvte se s fotografem, p. D. Surým. Kontakt: tel.: 725 099 943, e-mail: david.sury@imaginemedia.cz
(přidáno 28. června 2016 - odebráno 30. srpna 2016)

Letní škola statistických metod

Již 10. ročník „Letní školy statistických metod“ se koná ve dnech 22. - 26. 8. 2016 v Brně a je určen hlavně pro doktorandy, akademické a vědecké pracovníky. Program této tradiční letní školy vychází přímo ze zkušeností s výzkumem a výukou na univerzitách. program • přihláška
(přidáno 7. června 2016 - odebráno 30. srpna 2016)

Přednáška „Current Policy in Climate Change and Sustainable Development“

Přednáška prof. Octaviany Trujillo z Northern Arizona University, USA „Current Policy in Climate Change and Sustainable Development“ se koná 1. 8. 2016 od 11.20 hod. v místnosti KV 121. pozvánka
(přidáno 22. července 2016 - odebráno 3. srpna 2016)

Výzkum hudebních preferencí

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v rámci dlouhodobých výzkumů pokračuje i v letošním roce ve výzkumu hudebních preferencí vysokoškolských studentů. Cílem je zachytit vztah studentů k některým žánrům hudby 20. století. dotazník
(přidáno 19. dubna 2016 - odebráno 18. července 2016)

Promoce 2016

Dne 24. června 2016 se koná v Severočeském divadle v Ústí n. L. promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia FŽP UJEP. bližší informace
(přidáno 23. května 2016 - odebráno 27. června 2016)

Staré mapy pohledem do minulosti i budoucnosti

Seminář „Staré mapy pohledem do minulosti i budoucnosti“ se koná 14. června 2014 od 9.00 hod. ve Francouzském institutu v Praze, Štěpánská 35, Praha 1 a je součástí cyklu doprovodných aktivit mezinárodní konference „DIGI 2016 – Digitální technologie a kulturní dědictví“ připravované pod záštitou Pavla Bělobrádka, místopředsedy vlády pro vědu, výzkuma inovace a Daniela Hermana, ministra kultury ČR. pozvánka
(přidáno 13. června 2016 - odebráno 15. června 2016)

Týden s FŽP UJEP

Týden s FŽP Fakulta životního prostředí UJEP pořádá od 6. 6. do 11. 6. 2016 v rámci oslav
25 let UJEP několik dní exkurzí, dílen a přednášek pro veřejnost - Týden s FŽP.
bližší informace • info na Facebooku
(přidáno 1. června 2016 - odebráno 13. června 2016)

Výběrové řízení

Děkan Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta, docenta(částečný úvazek) pro vyučovaný předmět hydrobiologie a mikrobiologie. bližší informace
(přidáno 19. dubna 2016 - odebráno 2. června 2016)

Státní závěrečné zkoušky 5/6 2016

magisterské studium: komise • termíny a pořadí
(přidáno 10. května 2016 - upraveno 27. května 2016 - odebráno 1. června 2016)

Přednáška „Co s ropnými kaly?"

Přednáška „Co s ropnými kaly?" se uskuteční ve čtvrtek 26. května 2016 od 15.00 hod. v učebně KV 121. bližší informace
(přidáno 4. května 2016 - odebráno 27. května 2016)

Přednáškové bloky v rámci centralizovaného rozvojového projektu SESKUPIT

Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem Vás zve ve dnech 24. a 25. 5. 2016 na přednáškové bloky v rámci centralizovaného rozvojového projektu „SESKUPIT“. pozvánka
(přidáno 23. května 2016 - odebráno 27. května 2016)

Soutěž „Nápad roku 2016“

Odstartoval 9. ročník soutěže „Nápad roku“. Soutěž je určena pro všechny, kdo mají na papíře nebo ve fázi rozjezdu zajímavý podnikatelský nápad či rozběhnutý projekt a chtějí pomoci s jeho uvedením na trh či jeho dalším rozvojem. Ať formou investice, zpětné vazby od podnikatelů a investorů, medializace či nových kontaktů. www stránky soutěže.
(přidáno 5. dubna 2016 - upraveno 6. dubna 2016 - odebráno 12. května 2016)

Upozornění studentům, kteří chtějí absolvovat SZZ v květnu/červnu 2016

Upozornění studentům, kteří chtějí absolvovat SZZ v květnu/červnu 2016
(přidáno 16. března 2016)

Diskuzní večer „Životní prostředí a jeho dopady na lidské zdraví“

Diskuzní večer „Životní prostředí a jeho dopady na lidské zdraví“ se koná 4. května 2016 od 19.00 hod. v Hraničáři. bližší informace
(přidáno 3. května 2016 - odebráno 5. května 2016)

Soutěž „Ekologický oskar“

Soutěž „Ekologický oskar“ oceňuje projekty a inovativní nápady v oblasti ochrany přírody a úspor energií. Jedná se o mezinárodní soutěž (Energy Globe Award), kterou v České republice již od roku 2008 pořádá energetická společnost E.ON. www stránky • plakát
(přidáno 13. dubna 2016 - odebráno 3. května 2016)

Vědci do středních škol 2016

Ve dnech 27. - 29. dubna se na FŽP UJEP uskuteční konference „Vědci do středních škol 2016 - Intenzivní škola č. 1 v Ústí nad Labem“. program konference
(přidáno 19. dubna 2016 - odebráno 2. května 2016)

Akce na pomoc přírodě

Sdružení dětí a mládeže Tilia ve spolupráci s Domem dětí a mládeže, FŽP UJEP a za podpory projektu „Zdravé město Ústí nad Labem“ pořádají při příležitosti oslav svátku „Den Země“ a v rámci celorepublikové akce „UKLIĎME SVĚT - UKLIĎME ČESKO“ ve čtvrtek 14. dubna 2016 od 16.00 hod. akci na pomoc přírodě. bližší informace
(přidáno 2. března 2016 - odebráno 15. března 2016)

Workshop „Social Impact Award“

Workshop v rámci programu „Social Impact Award“ s bratry Ježkovými, zakladateli projektu „Rekola“ a s Lukášem Policarem se koná 5. 4. 2016 od 14.00 hod. v učebně MO304 na FSE UJEP, Moskevská 5, Ústí n. L. www stránky
(přidáno 5. dubna 2016 - odebráno 6. dubna 2016)

Prodloužení termínu pro podání přihlášek v rámci programu Erasmus+

ErasmusZ důvodu velkého počtu zbývajících neobsazených míst po výběrovém řízení ze dne 24. 2. 2016 je prodloužen termín pro podání přihlášky pro studijní pobyty/pracovní stáže studentů FŽP UJEP v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2016-17 (ZS nebo LS) do konce března 2016. Pokud byste chtěli této možnosti využít, kontaktujte prosím fakultního koordinátora programu Erasmus+ (Mgr. Miloslav Kolenatý, miloslav.kolenaty@ujep.cz). Více informací ke studijním pobytům/pracovním stážím naleznete zde.
(přidáno 9. března 2016 - odebráno 1. dubna 2016)

Prodloužení termínu pro podání přihlášek do Bc. studia

Děkan FŽP prodlužuje termín pro podání přihlášek do bakalářského studia do 31. března 2016.
M. Neruda, 11. 3. 2016
(přidáno 11. března 2016 - odebráno 1. dubna 2016)

Pozvánka na přednášku „Statistika odpadů dle legislativy EU“

KTEV zve na přednášku „Statistika odpadů dle legislativy EU“, která se uskuteční ve středu 30. 3. 2016 od 12.00 hod. v učebně KV 603 (budova FŽP UJEP, Králova výšina 3132/7, Ústí nad Labem). Přednášet bude Ing. Miloslava Veselá, Ing. Lenka Strnadová a Ing. Lenka Vacková z ČSÚ. Přednáška se bude konat v rámci výuky předmětu Odpady a druhotné suroviny 1, je ale otevřená široké veřejnosti.
(přidáno 10. března 2016 - odebráno 31. března 2016)

Přednáška „Revitalizace řek, retence vody v krajině, protipovodňová a protierozní opatření“

Přednáška „Revitalizace řek, retence vody v krajině, protipovodňová a protierozní opatření“ se uskuteční ve středu 30. března 2016 od 15.00 hod. v místnosti KV 121 (budova FŽP, Králova výšina 7, Ústí n. L.). pozvánka
(přidáno 16. března 2016 - odebráno 31. března 2016)

Hodnocení v soutěži „Fakulta roku 2016“

Hodnocení v soutěži „Fakulta roku 2016“, jejímž úspěšným účastníkem několika minulých ročníků je i FŽP UJEP se již blíží ke konci (do 15. 3. 2016), hodnocení je možné provést zde. Děkujeme. Hlasujte
(přidáno 8. března 2016 - odebráno 16. března 2016)

Výběrové řízení pro studijní pobyty/pracovní stáže v rámci programu Erasmus

ErasmusVýběrové řízení pro studijní pobyty/pracovní stáže v ZS/LS 2016/2017 v rámci programu Erasmus se koná ve středu 24. 2. 2016 od 15.00 hod. v místnosti č. 121 (FŽP, Králova výšina 7, Ústí n. L. bližší informace
(přidáno 10. února 2016 - odebráno 25. února 2016)

FameLab 2016

Mezinárodní soutěž FameLab v České republice vstupuje do 6. ročníku! Zájemci mohou své přihlášky posílat do 28. února 2016. tisková zpráva • přihláška • plakát
(přidáno 16. února 2016 - odebráno 29. února 2016)

Soutěž „Pro vodu 2016“

Soutěž „Pro vodu 2016“ vyhlašuje Nadace Partnerství za finanční podpory Nestlé. Uzávěrka soutěže je 22. února 2016. Vítěz získá Cenu Nestlé v hodnotě 30 tisíc Kč. www stránky soutěže
(přidáno 26. listopadu 2015 - odebráno 23. února 2016)

Den otevřených dveří v zákaznickém centru v Ústí nad Labem

O2 Czech Republic a. s. pořádá "Den otevřených dveří v zákaznickém centru v Ústí nad Labem", který se bude konat 15. a 16. 2. 2016 v Call centru v Ústí nad Labem. bližší informace

Cesta do Číny

Zveme studenty i akademické pracovníky dne 27.1. od 14 hod. na promítání fotek a povídání zážitků z Cesty do Číny.
(přidáno 21. ledna 2016 - odebráno 28. ledna 2016)

Letní škola životního prostředí na univerzitě v USA

Fulbrightova komise v České republice hledá účastníky na pětitýdenní letní pobyt na univerzitě v USA, kterého se zúčastní dvacet studentů z celého světa ve věku 18 až 25 let. bližší informace
(přidáno 15. prosince 2015 - odebráno 21. ledna 2016)

Den otevřených dveří na FŽP UJEP

Den otevřených dveří na FŽP UJEP se uskuteční ve čtvrtek 21. 1. 2016 od 9.00, 10.00 a 11.00 hod.
(přidáno 12. ledna 2016 - odebráno 21. ledna 2016)

Změna proděkana pro vědu a statutárního zástupce děkana od 1. 12. 2015

S účinností od 1. 12. 2015 dochází ke změnám na pozici proděkana pro vědu FŽP - prof. Janoše nahradí doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň. Funkci statutárního zástupce děkana FŽP bude zastávat Ing. Jan Popelka, Ph.D.
(přidáno 30. listopadu 2015 - odebráno 20. ledna 2016)

SZZ bakalářského a navazujícího magisterského studia 11. - 13. 1. 2016

(přidáno 15. prosince 2015 - odebráno 13. ledna 2016)

Vánoce s FŽP - „Zdobíme vánoční stromky pro lesní zvěř“

Akce Vánoce s FŽP - „Zdobíme vánoční stromky pro lesní zvěř“ se koná 11. prosince 2015 od 15.00 hod. Sraz u Erbenovy vyhlídky. Přijďte společně s námi ozdobit stromky na okraji Ústí nad Labem pro lesní zvěř! pozvánka
(přidáno 7. prosince 2015 - odebráno 14. prosince 2015)

Upozornění studentům, kteří chtějí absolvovat SZZ v 1/2016

Studenti kteří chtějí absolvovat SZZ v lednu 2016, přečtěte si prosím následující důležité informace.
(přidáno 22. října 2015 - odebráno 30. listopadu 2015)

5. otevřené grantové kolo Stipendijního fondu Renesance

Stipendijní fond RenesanceÚstecká komunitní nadace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 5. otevřeného grantového kola Stipendijního fondu Renesance na podporu studia v zahraničí ve školním roce 2016/2017 určeného pro uchazeče s vazbou na město Ústí nad Labem a jeho okolí. www stránky
(přidáno 14. října 2015 - odebráno 30. listopadu 2015)

Absolventi budoucnosti

Studentská unie UJEP Vás tímto srdečně zve na 5 zajímavých večerů plných inspirace, invence a interakce. Ve spolupráci s FSE UJEP, Americkou ambasádou, Inovátory.cz a Nupharo chystáme hned ve třech větších městech Ústeckého kraje soubor inspirativních setkání, při němž svůj kreativní příběh představí nejrůznější zajímaví studenti, absolventi a podnikatelé. bližší informace
(přidáno 20. října 2015 - odebráno 30. listopadu 2015)

Workshop „Jak získat práci snů aneb jak zvýšit svoje šance“

Workshop „Jak získat práci snů aneb jak zvýšit svoje šance“ se koná 27. listopadu 2015 od 10.00 do 12.00 hod. v počítačové místnosti Vědecké knihovny UJEP. pozvánka
(přidáno 25. listopadu 2015 - odebráno 30. listopadu 2015)

Soutěž o cenu Wernera von Siemense 2015

Společnost Siemens, s.r.o. pořádá již 18. ročník soutěže o cenu Wernera von Siemense. Soutěž je pořádána pod záštitou MŠMT a patronaci převzal místopředseda vlády pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek. Soutěž je významně finančně ohodnocena. Uzávěrka přihlášek je 25. listopadu 2015.
www stránky soutěže
(přidáno 20. listopadu 2015 - odebráno 26. listopadu 2015)

Výběrové řízení

Děkan Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků. bližší informace
(přidáno 4. listopadu 2015 - odebráno 25. listopadu 2015)

Výsledky doplňovacích voleb do AS UJEP

Volby proběhly na pracovištích FŽP v Ústí nad Labem a v Mostě dne 10. 11. 2015. protokol o výsledku
(přidáno 11. listopadu 2015 - odebráno 25. listopadu 2015)

Týden geografie 2015

Desátý jubilejní ročník akce „Týden geografie 2015“ se uskuteční ve dnech 18. - 24. 11. 2015 na Katedře geografie PřF UJEP. pozvánka
(přidáno 12. listopadu 2015 - odebráno 25. listopadu 2015)

Přednáška „Papua-Nová Guinea - Z doby kamenné do kyberprostoru“

Přednáška „Papua-Nová Guinea - Z doby kamenné do kyberprostoru“ v rámci Týdne geografie se uskuteční 24. 11. 2015 od 10.00 hod. ve fialovém sále v areálu kampusu. pozvánka
(přidáno 12. listopadu 2015 - odebráno 25. listopadu 2015)

Den Kariéry 2015

FVTM UJEP pořádá 19. listopadu 2015 od 8.30 do 14.00 hod. v MFC kampusu UJEP „Den Kariéry“.Akce je určena především pro studenty absolventských ročníků, kteří zde hledají své budoucí zaměstnavatele. pozvánka
(přidáno 16. listopadu 2015 - odebráno 20. listopadu 2015)

Děkanské volno

Děkan Fakulty životního prostředí Ing. M. Neruda, Ph.D. vyhlašuje na pondělí 16. listopadu 2015 děkanské volno.
(přidáno 2. listopadu 2015 - odebráno 18. listopadu 2015)

Čtenářský průkaz zdarma

U příležitosti oslav 70. výročí Severočeské vědecké knihovny budou mít všichni noví čtenáři registraci zdarma. Stačí 16. 11. 2015 přijít s občanským průkazem a fotografií v otevírací době do některého z oddělení knihovny a požádat o vydání čtenářského průkazu. www stránky
(přidáno 11. listopadu 2015 - odebráno 18. listopadu 2015)

Přednáška „Příroda a krajina ve Skotsku“

Přednáška „Příroda a krajina ve Skotsku“ se uskuteční ve čtvrtek 12. listopadu od 15.00 hod. v učebně č. 121. pozvánka
(přidáno 3. listopadu 2015 - odebráno 13. listopadu 2015)

Doplňovací volby do AS UJEP

Doplňovací volby do AS UJEP pro funkční období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 se uskuteční dne 10. 11. 2015. bližší informace
Seznam kandidátů:
 • Doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D. (KPV FŽP UJEP)
 • Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING (KTEV FŽP UJEP)
(přidáno 27. října 2015 - upraveno 2. listopadu 2015 - odebráno 11. listopadu 2015)

Soutěž o cenu Wernera von Siemense 2015

Společnost Siemens, s.r.o. pořádá již 18. ročník soutěže o cenu Wernera von Siemense. Soutěž je pořádána pod záštitou MŠMT a patronaci převzal místopředseda vlády pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek. Soutěž je významně finančně ohodnocena. Uzávěrka přihlášek je 10. listopadu 2015.
www stránky soutěže
(přidáno 8. října 2015 - odebráno 11. listopadu 2015)

Workshop „Jak si zlepšit prezentační dovednosti“

Workshop „Jak si zlepšit prezentační dovednosti“ se koná 4. 11. 2015 od 10.00 hod. v počítačové mistnosti ve Vědecké knihovně UJEP. pozvánka
(přidáno 18. října 2015 - odebráno 5. listopadu 2015)

Výběrové řízení pro studijní pobyty/pracovní stáže v rámci programu Erasmus

ErasmusVýběrové řízení pro studijní pobyty/pracovní stáže v LS 2015/2016 v rámci programu Erasmus se koná ve středu 21. 10. 2015 od 15.00 hod. v místnosti č. 306 (FŽP, Králova výšina 7, Ústí n. L. bližší informace
(přidáno 7. října 2015 - odebráno 22. října 2015)

Běh kampusem 2015

Dne 17. října 2015 pořádá Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem „Běh kampusem“. www stránky
(přidáno 15. září 2015 - odebráno 19. října 2015)

Studentská soutěž nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., vyhlašuje 4. ročník studentské soutěže! Diplomové práce z kategorií Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy mohou vedoucí prací i kateder přihlašovat do 15. října 2015.
www stránky soutěže
(přidáno 25. června 2015 - odebráno 16. října 2015)

Výzkum hudebních preferencí vysokoškolských studentů

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v rámci dlouhodobých výzkumů pokračuje i v letošním roce ve výzkumu hudebních preferencí vysokoškolských studentů. Cílem je zachytit vztah studentů k některým žánrům hudby 20. století. Prosíme vás proto o vyplnění tohoto dotazníku.
(přidáno 21. května 2015 - odebráno 8. října 2015)

Mše svatá na zahájení akademického roku

se koná od 18.00 hod. dne 5. 10. 2015 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. pozvánka
(přidáno 21. září 2015 - odebráno 6. října 2015)

U konce s energií?

Výzva k účasti našich zaměstnanců a studentů na živém vysílání dalšího dílu cyklu Fokus Václava Moravce s názvem „U konce s energií?“ dne 6. 10. 2015 z Elektrárny Počerady. ČT nabízí univerzitní skupině diváků zároveň i dopravu tam a zpět. Pozvání už přijala Dana Drábová, Jiří Grygar, Daniel Beneš nebo Vojtěch Kotecký. Případní zájemci se nahlásí do 21. 9. 2015 Mgr. Kolenatému.
(přidáno 20. září 2015 - odebráno 2. října 2015)

Vítání prváků 2015

Studentský spolek pořádá dne 1. 10. 2015 „Vítací párty“ pro studenty 1. ročníku FŽP. Akce se uskuteční od 19.00 hod. ve „Vinotéce 33“. pozvánka
(přidáno 25. září 2015 - odebráno 2. října 2015)

Grant Severočeských dolů Chomutov a. s.

Byla vyhlášena výzva pro podávání žádostí o finanční podporu v rámci Grantu Severočeských dolů Chomutov a. s. Pravidla včetně příslušných formulářů
(přidáno 24. dubna 2015 - odebráno 1. října 2015)

Výběrový kurz Ekosystémové služby východního Krušnohoří

Druhý ročník inovativního kurzu, zaměřeného na hodnocení ekosystémů a jimi poskytovaných služeb na příkladu východního Krušnohoří s přesahem do environmentální a regionální politiky. bližší informace
(přidáno 4. září 2015 - odebráno 1. října 2015)

Seznamovák UJEP 2015

Seznamovák UJEP 2015Letos už tradičně jedeme na Seznamovák, který je pro všechny prváky na naší univerzitě. Jak lépe začít vysokoškolský život, než právě s námi na Mácháči? Čekají tě různé hry, večírky, zajímavé programy, ale i informace o tvé fakultě od zkušených "mazáků". www stránky • pozvánka a program
(přidáno 8. června 2015 - odebráno 1. října 2015)

Soutěž Propojený svět

Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž „PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění“. bližší informace
(přidáno 24. srpna 2015 - odebráno 1. října 2015)

Podzimní akademie německé nadace FES

Podzimní akademie německé nadace FES, která se koná ve dnech 26. 9. - 3. 10. 2015 je věnována tématu energetiky. K účasti jsou vyzváni mladí lidé do 30 let se zájmem o téma a preferovány budou osoby z regionů se zkušeností s těžbou. www stránky
(přidáno 31. srpna 2015 - odebráno 1. října 2015)

Přednáška Skládkování v Podkrušnohoří II

Přednáška „Skládkování v Podkrušnohoří II“ se koná 24. září 2015 od 15.00 hod. v budově FŽP UJEP, Králova výšina 7, učebna č. 121. pozvánka
(přidáno 15. září 2015 - odebráno 27. září 2015)

Přípravný kurz pro studenty prvního ročníku FŽP

Ve dnech 14. - 18. 9. 2015 se koná přípravný kurz pro studenty prvního ročníku. Přednáší se matematika, chemie, zoologie, ekologie a botanika. Kurz probíhá v učebně KV 213 (aula), vždy od 9.00 hod. bližší informace
(přidáno 31. srpna 2015 upraveno 15. září 2015 - odebráno 21. září 2015)

Důležitá informace pro uchazeče!

Jediná příjezdová komunikace k fakultě /ulice Koněvova/ je z důvodu stavebních prací uzavřena! Protože objízdná trasa je velmi komplikovaná, odstavujte, prosím, svá vozidla, na městských parkovištích, nejbližší např. v ulici Churchillově u hotelu Vladimir. Děkujeme za pochopení.
(přidáno 11. srpna 2015 - odebráno 1. září 2015)

Druhé kolo přijímacího řízení

druhé kolo přijímacího řízení
Fakulta životního prostředí UJEP spustila druhé kolo přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské studijní obory pro akademický rok 2015/16. Více informací ZDE.
(přidáno 15. dubna 2015 - odebráno 1. září 2015)

Prázdniny s divočinou

Chcete strávit týden či dva šířením informací o jedinečnosti české přírody a o důležitosti ponechat přírodě prostor pro samovolný vývoj? Přidejte se k dalším dobrovolníkům, kteří budou informovat veřejnost v Praze a Moravském krasu. bližší informace
(přidáno 26. května 2015 - odebráno 31. srpna 2015)

Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu

Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu proběhne ve dvou termínech 14.-16. 7. 2015 a 25.-27. 8. 2015 v Liberci. Třídenní praktický kurz má za cíl usnadnit začínajícím vědcům orientaci v systému financování vědy a výzkumu a zároveň umožnit získání znalostí potřebných pro kvalitní přípravu a řízení projektů financovaných z veřejných zdrojů. www stránky • pozvánka a program • registrace
(přidáno 11. června 2015 - odebráno 31. srpna 2015)

Uzavření budovy

Z provozních důvodů (přerušení dodávky teplé i studené vody) bude v úterý 25.8.2015 celý den UZAVŘENA BUDOVA FŽP.
(přidáno 19. srpna 2015 - odebráno 26. srpna 2015)

Konference Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů

U příležitosti Mezinárodního roku půdy 2015 pořádala FŽP UJEP ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy v. v. i., Asociací pro vodu v krajině ČR a Českomoravskou komorou pozemkových úprav - Severočeskou pobočkou, ve dnech 16. - 17. června 2015 konferenci s názvem „Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů“. Více informací a prezentace z konference naleznete na stránce konference.
(přidáno 24. června 2015 - odebráno 23. července 2015)

Cena Josefa Vavrouška 2015

Děkan Fakulty sociálních věd UK v Praze vyhlašuje veřejnou soutěž o Cenu Josefa Vavrouška pro rok 2015. Cena je vyhlašována každoročně a udělována studentům, doktorandům a pracovníkům českých vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť do 35 let na základě předložených prací na téma „Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace“. www stránky • bližší informace
(přidáno 12. května 2015 - odebráno 29. června 2015)

Otevření centra CADORAN

CADORAN je nové centrum pro výzkum toxických látek v životním prostředí. Společné centrum Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem bude otevřeno dne 24. 6. 2015. Klade si za cíl vytvořit podmínky pro excelentní výzkum v oblasti vlivů chemických látek na životní prostředí a zdraví lidí. tisková zpráva
(přidáno 22. června 2015 - odebráno 25. června 2015)

Exkurze Bioindikátory a bioenergetika

Exkurze „Bioindikátory a bioenergetika“ se koná ve dnech 20. - 23. 6. 2015. bližší informace
(přidáno 15. května 2015 - odebráno 23. června 2015)

Nha Trang University International Summer Program

Nha Trang University (jižní Vietnam) nabízí možnost strávit semestr na univerzitě. Další informace u M. Nerudy. www stránky
(přidáno 5. listopadu 2014 - odebráno 18. června 2015)

Soutěž Bioenergetika 2015

Soutěž Bioenergetika 2015 je určena studentům základních a středních škol. Cilem je zábavnou formou motivovat studenty k zájmu o bioenergetiku. www stránky • pravidla soutěže
(přidáno 23. dubna 2015 - odebráno 17. června 2015)

Setkání u příležitosti 2. aktualizovaného vydání publikace Podmaněná planeta

Nakladatelství Karolinum pořádá dne 16. 6. 2015 od 16.00 hod. v Modré posluchárně FF UK , Celetná 20, Praha 1 setkání u příležitosti 2. aktualizovaného vydání publikace „Podmaněná planeta“. pozvánka
(přidáno 11. června 2015 - odebráno 17. června 2015)

Odborná vícedenní exkurze „Bioenergetické dřeviny“

Odborná vícedenní exkurze „Bioenergetické dřeviny - (legislativa, výběr pozemků a péče o ně v praxi)“ se koná ve dnech 17. - 18. 5. a 7. 6. 2015 na FŽP UJEP, pobočka Most. pozvánka a program
(přidáno 11. května 2015 - odebráno 8. června 2015)

Státní závěrečné zkoušky 5/6 2015

bakalářské studium:   komise • termíny a pořadí
magisterské studium: komise • termíny a pořadí
(přidáno 12. května 2015 - upraveno 13. května 2015 - odebráno 5. června 2015)

Přednáška „Sledování hydrologické rekultivace jezera Most“

Přednáška „Sledování hydrologické rekultivace jezera Most“ se koná ve čtvrtek 28. 5. 2015 od 15.00 hod. v učebně č. 121, FŽP UJEP, Králova výšina 7. pozvánka
(přidáno 11. května 2015 - odebráno 1. června 2015)

Exkurze Flóra a porosty sz. Čech s důrazem na bioenergetické rostliny

Exkurze „Flóra a porosty sz. Čech s důrazem na bioenergetické rostliny“ se koná ve dnech 27. - 29. 5. 2015. bližší informace
(přidáno 15. května 2015 - odebráno 27. května 2015)

Exkurze Určovací kurz zaměřený na vyšší rostliny s důrazem na bioenergetické rostliny

Exkurze „Určovací kurz zaměřený na vyšší rostliny s důrazem na bioenergetické rostliny“ se koná ve dnech 22. - 24. 5. 2015. bližší informace
(přidáno 15. května 2015 - odebráno 25. května 2015)

Výběrový kurs Metody, modely a algoritmy v přírodních a sociálních vědách

PřF UJEP ve spolupráci s Univerzitou Pierre et Marie Curie v Paříži pořádá ve dnech 18. - 22. května 2015 od 9.00 do 14.00 hod. výběrový kurs „Metody, modely a algoritmy v přírodních a sociálních vědách“. bližší informace • přihláška
(přidáno 7. května 2015 - odebráno 25. května 2015)

Výstava o rekultivacích v severních Čechách

FŽP společně s PřF UJEP pořádají dne 21. 5. 2015 zájezd na Pražský hrad na výstavu Ing. S. Štýse, DrSc. o rekultivacích v severních Čechách s sobním výkladem. Odjezd přihlášených zájemců autobusem z Ústí n. L v 8.00 hod. od hotelu Vladimír (vstupné 20 Kč).
(přidáno 22. dubna 2015 - upraveno 5. května 2015 - odebráno 25. května 2015)

Přednáška Doc. Dr. Yagmura UYSALA z turecké Kahramanmaras University

Přednáška Doc. Dr. Yagmura UYSALA z turecké Kahramanmaras University na témata „Heavy metal removal from wastewater by phytoremediation technology“ a „Electricity generation from wastewater by using a microbial fuel cell“ se uskuteční dne 20. 5. 2015 od 15.00 hod. v mstnosti č. 121 na FŽP UJEP, Králova výšina 7, Ústí n. L. pozvánka
(přidáno 6. května 2015 - odebráno 25. května 2015)

Přednáška Dr. Benin YAZICI z turecké Harran University

Přednáška Dr. Benin YAZICI z turecké Harran University na téma „Production of polymeric nanocomposite flat sheet membranes containing silver nano-particles (AgNP) and examination of long term biofouling behaviours in membrane bioreactor system (MBR)“ se uskuteční dne 18. 5. 2015 od 14.00 hod. v mstnosti č. 121 na FŽP UJEP, Králova výšina 7, Ústí n. L. pozvánka
(přidáno 7. května 2015 - odebráno 25. května 2015)

Přebor UJEP - cyklistický MTB závod

První ročník Přeboru UJEP - cyklistického MTB závodu (horských kol) se koná 6. května 2015 odpoledne na Střížovickém vrchu. Je určen pro studenty, zaměstnance a jejich děti. pozvánka
(přidáno 17. dubna 2015 - upraveno 20. dubna 2015 - odebráno 7. května 2015)

Výsledky doplňovacích voleb do AS UJEP

Volby proběhly na pracovištích FŽP v Ústí nad Labem a Mostě dne 14. 4. 2015. Členem SKAS UJEP se stává Denisa Svobodová.
(přidáno 30. března 2015 – upraveno 18. dubna 2015 - odebráno 5. května 2015)

Přednáška Dopady přirodních pohrom ma dopravní infrastrukturu ČR

Přednáška „Dopady přírodních pohrom na infrastrukturu ČR“ se uskuteční 28. 4. 2015 od 14.00 hod. v učebně CS311 (ulice České mládeže) 4. patro staré žluté budovy. pozvánka
(přidáno 23. dubna 2015 - odebráno 29. dubna 2015)

Doplňovací volby do AS UJEP

AS UJEP vyhlásil na 14. 4. 2015 doplňovací volby na FŽP do Studentské komory AS UJEP.

Kadidáti: - Denisa Svobodová
(přidáno 30. března 2015 – upraveno: 7. dubna 2015 – edebráno: 18. dubna 2015)

Dotazník o spotřebě vody v ČR

Studentka Busra Avsar z univerzity Uludag v Turecku (z programu Erasmus) porovnává údaje o spotřebě vody v ČR a Turecku. Pro zjištění situace v ČR vytvořila následující dotazník.
Prosíme studenty a pedagogy o jeho vyplnění
. Děkujeme, Busra Avsar a Martin Neruda.
(přidáno 3. března 2015 - odebráno 15. dubna 2015)

Obhajoby disertačních prací

Dne 9. 4. 2015 se od 10.00 hod. se konají obhajoby disertačních prací doktorandů na Fakultě životního prostředí, Králova výšina 3132/7, v místnosti č. 121. další informace
(přidáno 31. března 2015 - odebráno 10. dubna 2015)

Den zdraví 2015

Fakulta zdravotnických studií UJEP pořádá dne 7. dubna 2015 u příležitosti Světového dne zdraví „Den zdraví“. Všichni studenti a zaměstnanci UJEP jsou srdečně zváni! pozvánka
(přidáno 24. března 2015 - odebráno 8. dubna 2015)

Rektorské volno

Rektor Univerzity J. E. Purkyně doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. vyhlašuje na pátek 3. dubna 2015 pro studenty rektorské volno.
(přidáno 31. března 2015 - odebráno 7. dubna 2015)

Volby děkana

Akademický senát FŽP dne 4. 3. 2015 na svém řádném zasedání zvolil kandidáta na jmenování děkanem Ing. Martina Nerudu, Ph.D. Protokol o průběhu voleb.
(přidáno 4. března 2015 - odebráno 26. března 2015)

Vědci studentům 2015

Projekt Vědci studentům navazuje na projekt 100 vědců do středních škol a realizuje v roce 2015 tři dvoudenní intenzivní školy pro nadané středoškolské studenty a jejich pedagogy. Během nich představíme účastníkům uznávané osobnosti z různých vědeckých oborů, a to nejen během přednášek, ale i v následných besedách. Ve dnech 19. - 20. března 2015 se uskuteční setkání na FŽP UJEP. pozvánka • program • www stránky
(přidáno 17. února 2015 - upraveno 26. února 2015 - odebráno 24. března 2015)

Na slovíčko s permoníkem

Katedra geografie PřF, pořádá dne 11. 3. 2015 od 9.00 hod. přednášku „Na slovíčko s permoníkem“. bližší informace
(přidáno 27. února 2015 - odebráno 11. března 2015)

Informace pro studenty 1. ročníku Bc. studia

Dne 25. 2. 2015 vstupuje v platnost příkaz děkana č. 1/2015. Studenti, kteří splňují podmínky pro udělení mimořádného stipendia dle tohoto příkazu, jsou povinni v termínu do 10. 3. 2015 vložit do systému STAG číslo svého bankovního účtu, na který jim bude stipendium poukázáno.
(přidáno 25. února 2015 - odebráno 11. března 2015)

Přednáška „Cesty k obnově vodních ekosystémů“

Česká společnost pro jakost, Odborná skupina Ekologie a Fakulta životního prostředí UJEP Ústí n. L.vás srdečně zvou na přednášku „Cesty k obnově vodních ekosystémů“ Ing. Martina Cidlinského z Povodí Ohře, s. p. Chomutov, která se koná ve čtvrtek 5. března 2015 v 15.00 hodin v budově FŽP, místnost č. 121. pozvánka
(přidáno 3. února 2015 - odebráno 9. března 2015)

Akademický pohár v běhu na lyžích

FSE UJEP a oddíl lyžování SKP Sever Ústí nad Labem, pod záštitou děkana FSE RNDr. Jaroslava Koutského, Ph.D. pořádá dne 6. března 2015 ve Ski centru Adolfov „Akademický pohár v běhu na lyžích“. Závod je otevřený pro zaměstnance a přátele UJEP. bližší informace
(přidáno 27. února 2015 - odebráno 9. března 2015)

Volby děkana

Akademický senát vyhlásil dne 5. 11. 2014 volby děkana.
(přidáno 17. února 2015 – upraveno 26. února 2015 - odebráno 4. března 2015)

Soutěž FameLab 2015

Mezinárodní soutěž FameLab 2015, kterou v ČR opět pořádá Britská rada/British Council vstupuje do 5. ročníku. pozvánka • tisková zpráva • www stránky
(přidáno 13. února 2015 - odebráno 2. března 2015)

Výběrové řízení Erasmus ZS/LS 2015/2016

ErasmusVýběrové řízení pro studijní pobyty/pracovní stáže v ZS/LS 2015/2016 v rámci programu Erasmus se koná 24. 2. 2015 od 15.00 hod. v místnosti č. 306, FŽP, Králova výšina 7, Ústí n. L. Všichni studenti FŹP jsou srdečně zváni! bližší informace
(přidáno 18. února 2015 - odebráno 25. února 2015)

Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem

Akademický senát vyhlásil dne 5. 11. 2014 volby děkana a jmenoval volební komisi ve složení:
Ing. S. Kříženecká, Ph.D. (předsedkyně), Mgr. D. Holcová, Ph.D., Ing. M . Došek. Dále schválil harmonogram voleb.
(přidáno 11. listopadu 2014 - odebráno 17. února 2015)

Výzva pro vysokoškoláky: Navrhněte, jak šetrně nakládat s vodou

Vysokoškoláci, kteří chtějí pomoci lépe zacházet s vodou, mohou přihlásit své nápady do studentské soutěže „Pro vodu - cena Nestlé za inovativní projekty hospodaření s vodou“.
(přidáno 11. listopadu 2014 - odebráno 13. února 2015)

Kandidáti na jmenování rektorem UJEP

Seznam kandidátů na jmenování rektorem UJEP v Ústí nad Labem
(přidáno 16. ledna 2015 - odebráno 5. února 2015)

Soutěž o nejlepší FAKULTU akademického roku 2014/2015

Již čtvrtý ročník soutěže Fakulta roku je průzkumem mezi studenty a absolventy vysokých škol v České republice, jak se jim na jejich vysoké škole, resp. fakultě studuje nebo studovalo. bližší informace
(přidáno 6. října 2014 - odebráno 23. ledna 2015)

Universum Career Survey 2015

Byl spuštěn 2. ročník průzkumu Universum Career Survey 2015 v České republice. Cílem průzkumu je zjistit kariérní preference a očekávání studentů vysokých škol v České republice a pomoci tak společnostem lépe porozumět mladým talentům. www stránky
(přidáno 11. listopadu 2014 - odebráno 23. ledna 2015)

Den otevřených dveří – 22. ledna 2015 (Ústí nad Labem i Most)

Fakulta roku
Ve čtvrtek 22. ledna 2015 se na Fakultě životního prostředí
uskuteční Den otevřených dveří.
Prohlídky začínají vždy od 9.00, 11.00 a 13.00 hod.

- informace studijního oddělení, komentovaná prohlídka fakulty, laboratoří a učeben. Představení novinek z vědy a výzkumu i studijních možností pro studenty.

(přidáno 16. ledna 2015 - odebráno 23. ledna 2015)

Upozornění studentům, kteří chtějí absolvovat SZZ v lednu 2015

Informace pro studenty kteří chtějí absolvovat SZZ v lednu 2015
(přidáno 24. října 2014 - odebráno 15. ledna 2015)

SZZ 1/2015

(přidáno 12. prosince 2014 - upraveno 6. ledna 2015 - odebráno 15. ledna 2015)

Informace hlavního hygienika ČR

Upozornění pro zahraniční studenty po příjezdu ze západní Afriky a Konga, z oblastí výskytu horečky způsobené virem Ebola.
(přidáno 16. září 2014 - odebráno 7. ledna 2015)

Information from Chief Public Health Officer of the Czech Republic

Notification for foreign students upon coming from west Africa and Congo, from areas stricken by fevers caused by the Ebola virus.
(přidáno 17. září 2014 - odebráno 7. ledna 2015)

Projekt Nové kompozitní materiály na bázi grafenu a oxidů v síti EE Network

Enterprise Europe Network se zaměřuje na podporu a zvyšování konkurenceschopnosti především malých a středních podniků a podporu při hledání partnerů pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji. V této síti byly nyní zveřejněny nabídky na spolupráci (Technology Profile Offers) ve vybraných oblastech společného výzkumu UACH a FŽP UJEP. bližší informace
(přidáno 28. srpna 2014 - odebráno 7. ledna 2015)

Internetové stránky oldmaps.geolab.cz navštívilo přes 1,5 miliónu uživatelů

Internetové stránky http://oldmaps.geolab.cz, které zpřístupňují uživatelům soubory vojenských mapování a dalších historických mapových děl z území republiky, navštívilo přes 1,5 miliónu uživatelů z celého světa.
V červenci byla aplikace přesunuta na výkonnější server, který byl pořízen z prostředků fakulty a tím se zrychlilo zobrazování jednotlivých mapových listů.
(přidáno 1. srpna 2014 - odebráno 7. ledna 2015)

Seznamovák UJEP

Klub Studentů o.s. za podpory studentů vyšších ročníků a vedení univerzity opět pořádají Seznamovák. Informace a přihlášky najdete na www.seznamovakujep.cz
(přidáno 26. června 2014 - odebráno 7. ledna 2015)

Program globálního rozvojového vzdělávání GLEN

Dne 9. 12. 2014 se uskuteční od 15.00 hod. na PF UJEP v místnosti CS 021 debata k programu globálního rozvojového vzdělávání GLEN. bližší informace
(přidáno 3. prosince 2014 - odebráno 10. prosince 2014)

Career Days LIVE

Career Days LIVE které se konají 2. prosince 2014 jsou virtuální ochutnávkou březnového veletrhu kariérních příležitostí pro náročné. Zúčastnit se můžete zcela zdarma a z pohodlí Vašeho domova. leták • www stránky
(přidáno 1. prosince 2014 - odebráno 3. prosince 2014)

GIS Day 2014

Katedra geografie (PřF), Katedra informatiky a geoinformatiky (FŽP) a Krajský úřad Ústeckého kraje letos poprvé pořádají společný den GIS, který se uskuteční 28. 11. 2014 od 9.00 hod. ve Vědecké knihovně UJEP, Pasteurova 5 (areál kampusu). Všichni jsou srdečně zváni! program akce
(přidáno 25. listopadu 2014 - odebráno 1. prosince 2014)

Workshop OHK Most

OHK Most pořádá dne 20. 11. 2014 od 10.00 hod. v zasedací místnosti OHK Most workshop s tématy „Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2“ a „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2“. pozvánka
(přidáno 30. října 2014 - odebráno 21. listopadu 2014)

Přednášky Dr. Campbella Fleminga

Přednášky Dr. Campbella Fleminga z firmy Envirocentre ve skotském Glasgow s tematikou revitalizace řek ve Skotsku a UK proběhnou v úterý 18. 11. 2014 od 8.00 hod. v učebně 603 a od 16.00 hod. v učebně 403.
(přidáno 14. listopadu 2014 - odebráno 19. listopadu 2014)

Přednášky Waltera Bindera

Přednášky Waltera Bindera na téma „Revitalizace řeky Isary v Mnichově“ se uskuteční ve středu 12. 11. 2014 v budově FŽP UJEP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem v učebnách KV 418 (12.00 a 13.00 hod.) a KV 403 (15.00 hod.). pozvánka
(přidáno 7. listopadu 2014 - odebráno 13. listopadu 2014)

4. otevřené grantové kolo Stipendijního fondu Renesance

Ústecká komunitní nadace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 4. otevřeného grantového kola Stipendijního fondu Renesance na podporu studia v zahraničí ve školním roce 2015/2016 určeného pro uchazeče s vazbou na město Ústí nad Labem a jeho okolí. bližší informace
(přidáno 7. října 2014 - odebráno 11. listopadu 2014)

Veletrh GEO-T Expo v Essenu

Veletrh GEO-T Expo v Essenu se koná ve dnech 11. - 13. 11. 2014. Veletrh nabízí maximální množství aktuálních informací o využívání geotermální energie a o technologiích k jejímu získávání. Akce je vhodná především pro studenty magisterského studia, akademiky, ale i další zájemce o tuto problematiku. další informace •  www stránky • přihláška
(přidáno 29. října 2014 - 11. listopadu 2014)

2. vodohospodářský workshop na téma „Voda a průmysl“

s přednášejícím Ing. Janem Čermákem, DrSc. (Asociace pro vodu v krajině ČR) se koná ve středu 5. 11. 2014 od 13.00 hod. v mistnosti 418 a od 14.00 hod. v místnosti 403. Všichni studenti a akademičtí pracovíci jsou srdečně zváni!
(přidáno 31. října 2014 - odebráno 7. listopadu 2014)

Přednáška Ing. J. Rusnoka

Přednáška Ing. J. Rusnoka vrchního ředitele a člena bankovní rady ČNB na téma „EU a perspektivy české ekonomiky“ se koná 4. 11. 2014 od 10.00 hod. v budově FSE, Moskevská 54, v místnosti MO 307. pozvánka
(přidáno 29. října 2014 - odebráno 4. listopadu 2014)

Elektronická mezinárodní vědecká konference CER 2014

Elektronická mezinárodní vědecká konference CER 2014 se uskuteční ve dnech 27. - 31. 10. 2014. www stránky
(přidáno 4. srpna 2014 - odebráno 3. listopadu 2014)

Usnesení AS UJEP k volbám kandidáta na jmenování rektorem UJEP

Usnesení AS UJEP k volbám kandidáta na jmenování rektorem UJEP.
(přidáno 29. května 2014 - odebráno 31. října 2014)

Rektorské volno

V pondělí 27. 10. 2014 vyhlašuje rektor UJEP prof. RNDr. René Wokoun,CSc. rektorské volno pro studenty.
(přidáno 20. října 2014 - odebráno 29. října 2014)

Workshop „Extrémy počasí a oběh vody v krajině“

pod vedením experta na otázky klimatické změny Dr. J. Rožnovského z ČHMÚ v Brně se uskuteční 22. 10. 2014 od 14.00 hod. v místnosti KV 403, FŽP, Králova výšina 7. pozvánka
(přidáno 15. října 2014 - odebráno 23. října 2014)

Career Counselling Day

Career Counselling Day na UJEP v Ústí nad Labem se koná 21. 10. 2014. pozvánka
(přidáno 9. října 2014 - odebráno 22. října 2014)

Výběrové řízení pro studijní pobyty/pracovní stáže v rámci programu Erasmus

Erasmusv letním semestru 2014/2015 se koná v úterý 21. října 2014 od 15.00 hod. v místnosti 306 (FŽP, Králova výšina 7, Ústí n. L.). bližší informace
(přidáno 8. října 2014 - odebráno 22. října 2014)

Studentská soutěž Nakladatelství Academia

Třetí ročník studentské soutěže nakladatelství Academia. Soutěž DP v kategoriích: Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy. bližší informace
(přidáno 19. června 2014 - odebráno 16.října 2014)

Festival Přístupná univerzita

Univerzitní Centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami UJEP pořádá ve dnech 13. - 15. 10. 2014 festival „Přístupná univerzita“. Součástí festivalu jsou workshopy, zážitkové aktivity, prezentace, diskuse, filmy a ochutnávky jídel. pozvánka a program
(přidáno 6. října 2014 - odebráno 16. října 2014)

Exkurze Uranový důl a těžba stříbra v Kutné Hoře

Exkurze „Uranový důl a těžba stříbra v Kutné Hoře“ se koná 16. října 2014. Exkurze je určena zejména pro studenty, kteří jsou přihlášení na 1TEGE (prezenční i kombinovaná forma studia - jako cvičení) a pro všechny další zájemce, zejména z řad studentů i pracovníků UJEP. pozvánka • přihláška
(přidáno 7. října 2014 - odebráno 16. října 2014)

Přednáška „Introduction to Soft Matter Physics“

prof. Andrije Trokhymchuka se uskuteční dne 9. 10. 2014 od 13.00 hod. v posluchárně CN 221, PřF, České mládeže 8. pozvánka
(přidáno 3. října 2014 - odebráno 10. října 2014)

Exkurze Lužická jezerní krajina - hydrické a jiné rekultivace v německé praxi

se uskuteční ve dnech 7.-9. 10. 2014. Odjezd v úterý 7. 10. 2014 v 8.00 hod. z parkoviště u hotelu Vladimír, ul. W. Churchilla. pozvánka
(přidáno 23. září 2014 - odebráno 7. října 2014)

Přednáška „On nanoparticles and nanosurfaces“

prof. Andrije Trokhymchuka se uskuteční dne 6. 10. 2014 od 14.30 hod. v učebně KV 404, FŽP, Králova výšina 7. pozvánka
(přidáno 3. října 2014 - odebráno 7. října 2014)

Přednáška Přírodní podmínky v Kalifornii, zmírnění klimatických změn a pozorované dopady

se uskuteční ve středu 1. října 2014 od 15.00 hod. v učebně 121, FŽP, Králova výšina 7. Přednášející: Bc. John Blue, Enviromental Policy Advisor, Sacramento, Kalifornie, USA.
(přidáno 23. září 2014 - odebráno 6. října 2014)

Výzva k podávání žádostí o Grant Severočeských dolů Chomutov pro rok 2014

Od 16. 4. 2014 mohou zájemci podávat žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Více informací o termínech, pravidlech a jednotlivé formuláře naleznete zde. Termín uzávěrky je 30. září 2014
(přidáno 16. dubna 2014 - upraveno 3. července 2014 - odebráno 2. října2014)

Přednáška G. S. Londesborougha, Ph.D.

z Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži „První boranový laser“ se uskuteční ve čtvrtek 25. 9. 2014 od 13.00 hod. v učebně CN221, PřF UJEP, ul. České mládeže, Ústí n. L. pozvánka
(přidáno 23. září 2014 - odebráno 29. září 2014)

Přednáška Skládkování v Podkrušnohoří

Česká společnost pro jakost, odborná skupina Ekologie a FŽP UJEP Ústí n.L. Vás srdečně zvou na přednášku „Skládkování v Podkrušnohoří“ která se koná ve středu 24. září 2014 od 15.00 hod. v učebně 121 FŽP UJEP Králova výšina 7. Přednášející ing. V. Kreníková.
(přidáno 17. září 2014 - odebráno 25. yáří 2014)

Přípravný kurz pro studenty 1. ročníku nMgr. studia k předmětu 1GIS2

Pro studenty, kteří neabsolvovali kurz Základy GIS(1GIS1) nebo si potřebují základy zopakovat, je připraven přípravný kurz, zaměřený na základy práce s programem ArcGIS 10.2, které jsou potřeba pro kurz 1GIS2. Přípravný kurz k předmětu 1GIS2 se uskuteční ve středu 17. 9. 2014 (9–15 hod.) v učebně 318 a v sobotu 20. 9. 2014 (9–15 hod.) v učebně 318. Na sobotní termín mají přednost studenti kombinovaného studia. bližší informace
(přidáno 11. září 2014 - odebráno 20. září 2014)

Informace o zápisu do 1. ročníku navazujícího magisterského studia – 2. kolo PŘ

Informace o zápisu do 1. ročníku navazujícího magisterského studia – 2. kolo PŘ pro obory Odpadové hospodářství – prezenční a kombinovaná forma a Revitalizace krajiny - prezenční forma
(přidáno 1. září 2014 - odebráno 17. září 2014)

Informace pro nové studenty

I tento rok pořádáme informační blok o studiu pro nové studenty. Ty se budou konat 15. a 16. 9. vždy před přípravnými kurzy, tedy od 8 do 9 hodin.
Těšíme se na Vás!
(přidáno 1. září 2014 odebráno 16. září 2014)

Exkurze Flóra a vegetace severozápadních Čech

Třídenní exkurze Flóra a vegetace severozápadních Čech se uskuteční ve dnech 12. - 14. 9. 2014. pozvánka • přihláška
(přidáno 28. srpna 2014 - odebráno 16. září 2014)

Přednáška prof. R. Klie (USA) a workshop v ÚACH AV ČR v Řeži

se uskuteční ve čtvrtek 11. září 2014 od 13.30 hod. v prostorách Centra Elektronové Mikroskopie ÚACH AV ČR Řež. Od 14.00 hod. následuje workshop s tématy: Presentation of the Highest Resolution Analytical S/TEM JEM ARM200CF Microscope (Flash and Speed Class) equipped with EELS spectroscopy • Možnosti spolupráce s pracovištěm prof. R. Klie na UIC Chicago, USA.
pozvánka přednáška • pozvánka workshop • přihláška
(přidáno 28. srpna 2014 - odebráno 16. září 2014)

Druhé kolo přijímacího řízení na FŽP UJEP pro akademický rok 2014/2015

Druhé kolo přijímacího řízení (do 23. 8. 2014) je vyhlášeno pro:
- bakalářský studijní obor: Ochrana životního prostředí (prezenční a kombinovaná forma, místo výuky Ústí nad Labem a Most)
- navazující magisterský studijní obor: Revitalizace krajiny (prezenční forma)
- navazující magisterský studijní obor: Odpadové hospodářství (prezenční a kombinovaná forma)
podmínky přijetí
Všem studentům 1. ročníku bakalářského studia, kteří nastupují k vysokoškolskému studiu poprvé, bude vyplaceno mimořádné jednorázové stipendium ve výši 10.000,- Kč za zimní semestr, pokud získají min. 25 kreditních bodů k 28. 2. 2015.
(přidáno 25. června 2014 - upraveno 22. července 2014 - odebráno 27. srpna 2014)

Exkurze Temelín – Výroba textilních vláken a plastů - Budvar

PřF a FŽP UJEP pořádá ve dnech 17. - 18. 9. 2014 dvoudenní odbornou exkurzi do Jaderné elektrárny Temelín, Silonu s.r.o. Sezimovo Ústí a Budvaru České Budějovice. Exkurze je určena zejména pro studenty FŽP a PřF UJEP a pro všechny další zájemce. Zájemci o exkurzi se musí přihlásit do 8. 8. 2014 a uhradit vratnou zálohu 200 Kč. pozvánka • přihláška
(přidáno 5. srpna 2014 - odebráno 15. srpna 2014)

Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu

se koná ve dnech 8. - 10. července 2014 v budově VUTS v Liberci, Svárovská 619 denně od 9.30 do 16.30 hod. Je určena pro zájemce z řad studentů doktorského studia a začínajících vědecko-výzkumných pracovníků. Věnuje se především problematice projektového řízení. informace • pozvánka • registrace
(přidáno 2. července 2014 - odebráno 7. července 2014)

Zajímavá letní škola zaměřená na rekultivace u Lipska. A dostanete 100 EUR!

Letní škola ve dnech 28.-30. září 2014. bližší informace • www stránky
(přidáno 11. dubna 2014 - odebráno 30. června 2014)

Cena Josefa Vavrouška 2014

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje veřejnou soutěž o Cenu Josefa Vavrouška pro rok 2014. Cena je vyhlašována každoročně a udělována studentům, doktorandům a pracovníkům českých vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť do 35 let na základě předložených prací na téma „Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace“. bližší informace
(přidáno 26. května 2014 - odebráno 30. června 2014)

Ocenění prof. J. Vráblíkové

Paní prof. Ing. Jaroslavě Vráblíkové, CSc., udělila Česká akademie zemědělských věd bronzovou medaili za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru. Gratulujeme!
(přidáno 16. května 2014 - odebráno 30. června 2014)

Exkurze „Sanace a revitalizace v praxi“

Třídenní odborná exkurze „Sanace a revitalizace v praxi“ se koná ve dnech 28. - 30. 7. 2014. Pořadatelem je FŽP UJEP a Garnets Consulting. pozvánka
(přidáno 19. června 2014 - odebráno 30. června 2014)

Vzdělávací akce na měsíc červen 2014

Nabídka vzdělávacích akcí na měsíc červen 2014 pro akademické i všechny ostatní pracovníky UJEP.
(přidáno 29. května 2014 - odebráno 30. června 2014)

Seminář Pozemkové úpravy

Dne 11. 6. 2014 se uskutečnil seminář Pozemkové úpravy - Praha. prezentace ke stažení (40 MB)
(přidáno 12. června 2014 - odebráno 30. června 2014)

Terénní kurz/letní škola „Úvod do geodézie a kartografie“

se uskuteční ve dnech 30. 6. - 4. 7. 2014 v Lesné v Krušných horách. Jde o kurz zaměřený na úvod do geodézie, terénního mapování a sběr dat pomocí kontaktních i bezkontaktních metod. Ještě jsou nějaká volná místa, ale jejich počet je omezen! pozvánka
(přidáno 18. června 2014 - odebráno 30. června 2014)

Exkurze Globální změny klimatu

se uskuteční v termínu 30. 6. – 3. 7. 2014. pozvánka • program praktické části exkurze
(přidáno 18. června 2014 - odebráno 30. června 2014)

Výsledky doplňovacích voleb do AS UJEP

Volby proběhly na pracovištích FŽP v Ústí nad Labem a v Mostě dne 18. 6. 2014. protokol o výsledku
(přidáno 20. června 2014 - odebráno 30. června 2014)

Kulatý stůl „Od myšlenky po podání projektu (nejen) v H2020“

ČZU Praha a Technologicka agentura AV ČR pořádají dne 24. 6. 2014 kulatý stůl „Od myšlenky po podání projektu (nejen) v H2020“. pozvánka
(přidáno 19. června 2014 - odebráno 26. června 2014)

Seminář Future Energy Systems at the Green Village

se uskuteční 23. 6. 2014 od 10.00 hod. v zasedací místnosti č. 2.09 ve 2. patře rektorátu UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1. pozvánka
(přidáno 18. června 2014 - odebráno 26. června 2014)

Exkurze Bioindikace stanovišť s využitím vyšších rostlin

Čtyřdenní odborná exkurze se uskuteční ve dnech 23. - 26. 6. 2014. Ještě jsou volná místa, zapsání předmětu ve STAGu není nutnou podmínkou účasti. pozvánka
(přidáno 18. června 2014 - odebráno 26. června 2014)

Doplňovací volby do AS UJEP

AS UJEP vyhlásil na 18. 6. 2014 doplňovací volby na FŽP do Akademické komory AS UJEP. Návrhy kandidátů se podávají do 9. 6. 2014.podrobné informace
Kandidáti: PhDr. Benda Jan
(přidáno 3. června 2014 - odebráno 23. června 2014)

Přijímací zkouška do 1. ročníku navazujícího magisterského studia

Přijímací zkouška se koná dne 19. 6. 2014 v sídle fakulty na adrese Králova výšina 3132/7, Ústí nad Labem, 1. posch., prezence je v místnosti č. 217 v 8.30 hod. další informace
(přidáno 18. června 2014 - odebráno 20. června 2014)

Přednášky Prof. AGDAGA a Assoc. Prof. ERDENA z Pamukkale University

s tematikou odpadového a vodního hospodářstvi se konají v úterý 17. června 2014 od 10.15 do 12.00 hod. v budově FŽP, Králova výšina 7, místnost 121. pozvánka
(přidáno 12. června 2014 - odebráno 18. června 2014)

Přednáška Assist. Prof. Dr. Cengize YÜCEDAGA z turecké Bartin University

V úterý 10. června 2014 od 11.00 do 12.00 hod. se koná v budově FŽP, místnost 121 přednáška Assist. Prof. Dr. Cengize YÜCEDAGA z turecké Bartin University na téma „Genetic variation and differentiation in Juniperus Excelsa M. Bieb. population in Turkey“. pozvánka
(přidáno 3. června 2014 - odebráno 12. června 2014)

Státní závěrečné zkoušky 6/2014

magisterské studium: komise • termíny a pořadí
(přidáno 14. května 2014 - upraveno 28. května 2014 - odebráno 10. června 2014)

Dvoudenní odborná exkurze za ukázkami praktické revitalizace toků na Liberecku

se koná ve dnech 23. - 24. 5. 2014. Pro účastníky je zdarma ubytování, stravování a doprava během exkurze. Počet účastníků je omezen. pozvánka
(přidáno 12. kvěna 2014 - odebráno 26. května 2014)

Terénní botanický kurz „Květena Lounského středohoří“

Terénní botanický kurz „Květena Lounského středohoří“ se koná ve dnech 16. - 18. května 2014. V rámci kurzu je možné plnit povinnou (terénní) část cvičení k předmětu Terénní botanický kurz. pozvánka
(přidáno 7. kvěna 2014 - odebráno 19. května 2014)

Odborná exkurze „Historické užívání krajiny a prales Žofín“

Odborná exkurze „Historické užívání krajiny a prales Žofín“ se koná ve dnech 17. - 18. 5. 2014. pozvánka
(přidáno 13. kvěna 2014 - odebráno 19. května 2014)

E.ON Energy Globe Award ČR

E.ON Energy Globe Award ČR, světoznámá soutěž v oblasti energetických úspor, se letos koná pod záštitou předsedy AV ČR, prof. Jiřího Drahoše. Projekty lze do soutěže přihlásit zdarma do 15. května 2014. bližší informace • přihláška
(přidáno 7. dubna 2014 - odebráno 16. května 2014)

trendence Graduate Barometer Europe 2014

Jedná se o největší výzkum v oblasti vzdělání a kariéry v Evropě. Otázky kladené touto studií zahrnují například to, jak jste spokojen/a se svým nynějším studiem a co očekáváte od své budoucí kariéry. Výzkum shromažďuje názory studentů z celé Evropy a zjišťuje rozdíly a podobnosti, které existují mezi jednotlivými státy. Pro účast na studii klikněte prosím na následující odkaz:
www.trendence-gradbarometer.eu • o studii
(přidáno 16. prosince 2013 - odebráno 16. května 2014)

Interaktivní seminář „Vize 2050 – Program udržitelného rozvoje“

Fakulta životního prostředí a Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) pořádá dne 15. 5. 2014 od 10.00 hod. v budově FŽP, místnost 213 (aula) interaktivní seminář na téma „Vize 2050 – Program udržitelného rozvoje“. pozvánka a přihláška
(přidáno 16. dubna 2014 - upraveno 14. května 2014 - odebráno 15. května 2014)

Přednáška „Grónsko - Evropa v Americe“

Ve středu 14. 5. 2014 se ve studentské místnosti FŽP UJEP od 16.00 hod. uskuteční přednáška z cyklu Barevné večery na FŽP „Grónsko - Evropa v Americe“. Srdečně zváni jsou všichni studenti, pedagogové i široká veřejnost. pozvánka
(přidáno 12. kvěna 2014 - odebráno 15. května 2014)

Informační seminář o možnostech výjezdu do zahraničí v rámci programu Erasmus+

Erasmus se bude konat v pondělí 12. 5. 2014 v 15.00 hod. (budova FŽP, místnost 121). Seminář povedou pracovnice Oddělení pro vnější vztahy rektorátu UJEP a je určen pro studenty, kteří se chtějí dozvědět více o programu Erasmus+ a dalších stipendijních programech, v rámci kterých mohou studovat či pracovat v zahraničí. pozvánka
(přidáno 5. kvěna 2014 - odebráno 13. května 2014)

Nově otevíraný obor navazujícího Mgr. studia „Analytická chemie ŽP a toxikologie“

Studium je realizováno společně PřF a FŽP. Obor je vhodný zejména pro případné uchazeče o doktorské studium oboru Analytická chemie ŽP akreditovaném na FŽP. podmínky přijetí • prodloužení přijímacího řízení
(přidáno 8. dubna 2014 - odebráno 2. května 2014)

Exkurze „Lesní hospodářství v Krušných horách“

Dne 2. 5. 2014 se koná exkurze „Lesní hospodářství v Krušných horách“ (v rámci předmětu 1FLER). pozvánka
(přidáno 28. dubna 2014 - odebráno 2. května 2014)

15. ročník veletrhu neziskových organizací NGO Market 2014

Veletrh se uskuteční v pátek 25. dubna od 11.00 do 18.00 hod. v Národní technické knihovně v Praze. Vstup na veletrh je tradičně zdarma. bližší informace • pozvánka
(přidáno 17. dubna 2014 - odebráno 28. dubna 2014)

Diskusní fórum rektora UJEP s guvernérem ČNB

Prof. RNDr. René Wokoun, CSc., si Vás dovoluje pozvat na další diskusní fórum rektora UJEP, tentokrát s guvernérem České národní banky, Miroslavem Singerem, na téma „Důvody a přínosy intervence centrální banky“. Fórum se uskuteční dne 23. 4. 2014 od 17.00 hod. v Červené aule Kampusu UJEP. pozvánka
(přidáno 17. dubna 2014 - odebráno 28. dubna 2014)

Přednáška profesorek z Turecka s environmentální tematikou

Dne 24. 4. 2014 se uskuteční od 10.00 do 12.00 hod. na FŽP UJEP v místnosti 121 přednáška profesorek ze Suleyman Demirel University - Egirdir Vocational School. pozvánka
(přidáno 16. dubna 2014 - odebráno 28. dubna 2014)

Dny vědy a umění 2014

Ve dnech 23.-24. 4. 2014 bude probíhat již 9. ročník Dnů vědy a umění na všech fakultách UJEP. Časový harmonogram jednotlivých akcí naleznete zde.
(přidáno 15. dubna 2014 - odebráno 28. dubna 2014)

Čtyři zajímavé přednášky v rámci Dnů vědy a umění

se uskuteční dne 24. 4. 2014 v prostorách FŽP. Naše pozvání přijali: Ing. Vladimír Buřt (místostarosta Horního Jiřetína), Mgr. Martin Novák (zástupce projektu Moře klidu), Mgr. Petr Jan Juračka (fotograf, ekolog a popularizátor) a Michal Smetánka (fotograf výstavy o keňských slumech). Více informací o přednáškách naleznete v pozvánce.
(přidáno 15. dubna 2014 - odebráno 28. dubna 2014)

Beseda k implementaci metodiky a interaktivní mapy ReStEP

Beseda k implementaci metodiky a interaktivní mapy ReStEP se koná dne 23. 4. 2014 od 10.00 hod. na FŽP, Králova výšina 7 v místnosti 213 (aula). pozvánka • o projektu ReStEP
(přidáno 11. dubna 2014)

Přednáška „Monitoring znečištění povrchových a podzemních vod v USA“

Česká společnost pro jakost, Odborná skupina Ekologie a Fakulta životního prostředí UJEP Ústí n. L. Vás srdečně zvou na přednášku ing. M. Nerudy, Ph.D. „Monitoring znečištění povrchových a podzemních vod v USA“ která se koná ve středu 16. dubna 2014 v 15.00 hod. v místnosti 121, FŽP, Králova výšina 7, Ústí n. L. pozvánka • abstrakt přednášky
(přidáno 19. března 2014 - upraveno 9. dubna 2014 - odebráno 16. dubna 2014)

Kurz vzorkování odpadů

Jedná se o praktický kurz který se koná 14. - 16. 4. 2014 v Rynolticích, zaměřený nejen na teoretické základy vzorkování odpadů, ale rovněž na praktické úlohy, zpracování plánů vzorkování a dokumentace odběru vzorků, práci se vzorkovači a samostatné provádění odběrů. pozvánka
(přidáno 10. února 2014 - odebráno 16. dubna 2014)

Volby do AS FŽP UJEP

Ve dnech 24. 3.30. 3. 2014 se uskutečnily volby do AS FŽP UJEP. Výsledky voleb do AS FŽP UJEP
(přidáno 31. března 2014 - odebráno 14. dubna 2014)

Výstava „Revitalizace řek“

Vědecká knihovna UJEP a Fakulta životního prostředí UJEP pořádají od 17. 2. do 31. 3. 2014 výstavu „Revitalizace řek“ ve Vědecké knihovně UJEP. Komentovaná prohlídka se uskuteční 17. 3. 2014 od 13.00 hod. pozvánka
(přidáno 7. března 2014 - odebráno 14. dubna 2014)

Veletrh amerických univerzit 2014

Informační akce o studiu v USA pořádaná velvyslanectvím USA a Fulbrightovou komisí se koná 9. dubna 2014 od 15 hodin v prostorách HAMU, Malostranské náměstí 13, Praha. www stránky
(přidáno 19. března 2014 - odebráno 10. dubna 2014)

Výstava fotografií „Keňa nevšedníma očima“

Srdečně Vás zveme na výstavu fotografií Michala Smetánky „Keňa nevšedníma očima“. Expozice Vás zavede do největšího slumu v Kibeře, který se nachází několik zastávek od luxusního centra keňské metropole. Mimo to Vám také představí humanitární práci několika keňských dobrovolníků. K vidění od 23. 1. 2013 v prostorách FŽP UJEP.
(přidáno 21. ledna 2014 - odebráno 31. března 2014)

Konference Analytická chemie a životní prostředí

Dne 6. února 2014 se na FŽP UJEP uskutečnil X. ročník konference „Analytická chemie a životní prostředí“ na téma „Využití výsledků analýz v praxi“. Na stránkách konference naleznete příspěvky i fotogalerii.
(přidáno 12. února 2014 - odebráno 31. března 2014)

Stáž v US Geological Survey

Stáž v US Geological Survey v Sacramentu v Kalifornii pro magisterské studenty zaměřená na monitoring povrchových a podzemních vod. Stáž z projektu EnviMod přibližně od 1. srpna 2014 v délce 2 měsíců. Bližší informace: martin.neruda(zavináč)ujep.cz
(přidáno 20. března 2014 - odebráno 24. března 2014)

Seznámení s novým vzdělávacím programem ERASMUS+

Dne 18. 3. 2014 se v atriu Pedagogické fakulty UJEP uskuteční informačně - zábavné odpoledne, které seznámí studenty s novým vzdělávacím programem ERASMUS+. Během odpoledne se můžete těšit na BODYPAINTING, YOYO SHOW a soutěže o zajímavé ceny. bližší informace
(přidáno 12. března 2014 - odebráno 19. března 2014)

Chcete se setkat s TOP manažery v ČR?

Zapojte se do soutěže o nejlepší studentskou esej v rámci soutěže Manažer roku a vyhrajte laptopy nebo mobilní telefony. bližší informace
(přidáno 23. ledna 2014 - odebráno 10. března 2014)

Fórum Věda bez hranic 2014

Ve čtvrtek, 24. 4. 2014 od 13 hod. se v Centru Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee koná fórum „Věda bez hranic 2014“. Kontakty, diskuze, referáty, náhled do vědeckých projektů a aktuálního výzkumu. Studenti/studentky, absolventi/absolventky a vědečtí pracovníci/vědecké pracovnice univerzitních projektů se mohou hlásit! bližší informace
(přidáno 6. prosince 2013 - odebráno 6. března 2014)

Mezinárodní jarní škola na téma udržitelného rozvoje 2014

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze spolu s Open University of the Netherlands pořádá ve dnech 30. 3. - 5. 4. 2014 mezinárodní jarní školu na téma udržitelného rozvoje. www stránky • leták
(přidáno 6. prosince 2013 - odebráno 6. března 2014)

Přednáška „Průmyslová chemie“

Přednáška „Průmyslová chemie“ doc. Ing. J. Lederera, CSc. se uskuteční ve čtvrtek 6. 3. 2014 ve fialovém sále Multifunkčního centra UJEP (MF 01.32), Pasteurova 3544/1, Kampus UJEP Ústí n. L. pozvánka
(přidáno 5. března 2014 - odebráno 6. března 2014)

Fotografická soutěž Intercultural Encounters

Rakouské spolkové ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti vypsalo fotografickou soutěž pro mládež pod názvem „Intercultural Encounters“ („Mezikulturní setkání“).Tato soutěž má přispět k dialogu mezi různými kulturami a tím i k většímu vzájemnému porozumění mezi nimi. bližší informace
(přidáno 5. února 2014 - odebráno 5. března 2014)

Mezinárodní soutěž FameLab 2014

British Council pořádá již 4. ročník mezinárodní soutěže pro mladé vědce a vědkyně „FameLab“. Soutěž účastníkům nabízí šanci zlepšit své schopnosti v oblasti popularizace vědy a komunikace s médii. Zároveň si klade za cíl přinést publiku aktuální ukázky toho, čím se v současnosti zabývá výzkum v oblasti medicíny, matematiky, přírodních a technických věd. Uzávěrka přihlášek je 1. března 2014. bližší informace
(přidáno 28. ledna 2014 - odebráno 3. března 2014)

Výběrové řízení pro studijní pobyty/pracovní stáže v rámci programu Erasmus

ErasmusVýběrové řízení pro studijní pobyty/pracovní stáže v rámci programu Erasmus v akademickém roce 2014/15 se koná 25. února 2014 od 15.00 hod. v místnosti KV 306 (FŽP, Králova výšina 7, Ústí n. L.). bližší informace
(přidáno 13. února 2014 - odebráno 27. února 2014)

Přednáška „Přenos elektronů v molekulárních drátech“

Přednáška Mgr. M. Hromadové, Ph.D., z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského v Praze na téma „Přenos elektronů v molekulárních drátech“ se uskuteční ve čtvrtek 20. 2. 2014 od 13.00 hodin na PřF UJEP, v učebně CN221, České mládeže 8, Ústí n. L. pozvánka
(přidáno 11. února 2014 - odebráno 20. února 2014)

Nadace Partnerství vyhlašuje soutěž „Pro vodu“

Studentská soutěž zaměřená na inovativní projekty hospodaření s vodou. Vítězné projekty budou finančně odměněny. www stránky • tisková zpráva
(přidáno 6. prosince 2013 - odebráno 20. února 2014)

Série workshopů s editorem Elsevieru: Psaní článků pro impaktovaný časopis

Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze zve doktorské studenty a vědecké pracovníky, se zájmem o publikování v impaktovaných časopisech, na sérii workshopů s doc. Rodrigem Lozanem z Utrecht University, který je mj. editorem Journal of Cleaner Production. bližší informace
(přidáno 14. ledna 2014 - odebráno 20. února 2014)

Konference Analytická chemie a životní prostředí

Dne 6. února 2014 se na FŽP UJEP uskuteční X. ročník konference „Analytická chemie a životní prostředí“ na téma „Využití výsledků analýz v praxi“. program • stránky konference
(přidáno 8. ledna 2014 - upraveno 4. února 2014 - odebráno 7. února 2014)

Den otevřených dveří 2014

Fakulta životního prostředí pořádá pro všechny zájemce o studium ve středu 5. února 2014 Den otevřených dveří. Prezentace se konají od 10.00 a 14.00 hodin v aule (1. poschodí č. 213). Ve stejných časech se konají i prezentace na detašovaném pracovišti v Mostě.
(přidáno 15. ledna 2014 - upraveno 23. ledna 2014 - odebráno 5. února. 2014)

Revitalizace řek v evropské praxi

Zahraniční exkurze „Revitalizace řek v evropské praxi“ se uskuteční ve dnech 5. - 11. 5. 2014. Exkurze je určena především pro studenty a akademické pracovníky oboru Vodní hospodářství na FŽP UJEP, případně další zájemce o danou problematiku z řad studentů a akademických pracovníků UJEP. pozvánka • program • přihláška
(přidáno 7. ledna 2014 - odebráno 3. února 2014)

Úspěch studentů FŽP na odborné konferenci

Na katedře kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze proběhl již 3. ročník odborné studentské konference „Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ“. FŽP UJEP na soutěži reprezentovali svými diplomovými pracemi Bc. E. Vajsová a náš absolvent Ing. J. Brychta (student doktorského studia na ČZU Praha), který obsadil 3. místo. Obě práce vedl Ing. J. Pacina, Ph.D. z KIG. Oběma účastníkům gratulujeme! Více o konferenci články na novinky.cz a jihomoravskenovinky.cz
(přidáno 24. října 2013 - odebráno 20. ledna 2014)

Prof. M. Šoch, obdržel titul Dr.h.c.

Prof. M. Šoch, člen Vědecké rady, častý předseda zkušební komise u SZZ a externí vyučující FŽP obdržel titul Dr.h.c.. tisková zpráva
(přidáno 9. října 2013 - odebráno 20. ledna 2014)

Výsledky voleb do studentské komory akademického senátu UJEP

Ve volbách dne 27. 11. 2013 hlasovalo celkem 129 studentů. Novými senátorkami byly zvoleny Leona Bubáková (83 hlasů) a Bc. Barbora Handrychová (74 hlasů). Další kandidát, Bc. Martin Pšenička (56 hlasů), se stává náhradníkem.
(přidáno 28. listopadu 2013 - odebráno 16. prosince 2013)

Mimořádná přednáška Thomase Boehmera

V pondělí 16. 12. 2013 v 11.00 hod. se v učebně KV 404 koná přednáška Thomase Boehmera z Technické univerzity v Drážďanech na téma „Cyklistika ve městech“. pozvánka
(přidáno 16. prosince 2013 - odebráno 16. prosince 2013)

Otevření prvního coworkingového centra v Ústí n. L. a workshop

Ve čtvrtek 12. 12. 2013 se otevírá coworkingové centrum v Ústí n. L. V rámci akce proběhne workshop „Jak vzniká dobrý nápad“. pozvánka
(přidáno 3. prosince 2013 - odebráno 13. prosince 2013)

Přednáška Ing. D. Drábové, Ph.D., předsedkyně SÚJB

Přednáška na téma „Svět energie“ se koná 12. 12. 2013 od 10.00 hod. v Kampusu v MFC v červené aule. pozvánka
(přidáno 2. prosince 2013 - odebráno 12. prosince 2013)

Rektorské volno

Z důvodu zasedání Akademické obce UJEP a následného udílení Cen rektora a stipendií studentům vyhlašuje rektor univerzity dne 11. 12. 2013 od 12.30 hod. rektorské volno pro studenty i akademické pracovníky.
(přidáno 5. prosince 2013 - odebráno 12. prosince 2013)

Přednáška prof. Viliama Macury

V pátek 6. 12. 2013 od 12.00 hod. se v místnosti 305 uskuteční přednáška prof. Ing. V. Macury, Ph.D. ze Slovenské technické univerzity, fakulty stavební na téma „Hodnotenie kvality akvatického habitatu a strategie revitalizácie krajiny po slovensky“.
(přidáno 2. prosince 2013 - odebráno 9. prosince 2013)

Vánoční trhy na FSE

FSE UJEP pořádá dne 5. 12. 2013 od 10 do 16 hod. ve Vysokoškolském klubu FSE Vánoční trhy. pozvánka
(přidáno 13. listopadu 2013 - odebráno 6. prosince 2013)

Pozvánka na přednášky profesorů z turecké university

Rádi bychom Vás pozvali na přednášky tří profesorů z turecké Firat University, které se konají v úterý 26. 11. 2013 mezi 15.00 a 18.00 hod. (zahájení v místnosti 211). Témata přednášek jsou:
 • Asst.Prof.Dr. Nilufer Nacar Kocer: Solid Waste Management
 • Asst. Prof.Dr. Gulsad Uslu: Pulse-UV process with disinfection for wastewater
 • Prof.Dr. Halil Hasar: Hydrogen based membrane biofilm reactor for wastewater treatment
(přidáno 21. listopadu 2013 - odebráno 27. listopadu 2013)

Odborná exkurze „Hamr na Jezeře“

Odborná exkurze „Hamr na Jezeře“ – stará ekologická zátěž po chemické těžbě uranu, směry a technologické postupy sanačních opatření se uskuteční ve středu 20. 11. 2013. bližší informace
(přidáno 11. listopadu 2013 - odebráno 22. listopadu 2013)

Odborná exkurze „Chov hospodářských zvířat na Ústecku a Děčínsku

Odborná exkurze „Chov hospodářských zvířat na Ústecku a Děčínsku“ aneb současný stav a další vývoj živočišné výroby se uskuteční dne 22. 11. 2013 od 8.00 do 16.00 hod. bližší informace
(přidáno 11. listopadu 2013 - odebráno 22. listopadu 2013)

Týden geografie 2013

Katedra geografie PřF UJEP pořádá ve dnech 18.-21. 11. 2013 Týden geografie 2013. bližší informace
(přidáno 8. listopadu 2013 - odebráno 22. listopadu 2013)

Odborná exkurze „Ukázky z praktické revitalizace krajiny na Liberecku“

Odborná exkurze „Ukázky z praktické revitalizace krajiny na Liberecku“ se uskuteční ve dnech 14.-15. 11. 2013. bližší informace
(přidáno 11. listopadu 2013 - odebráno 19. listopadu 2013)

Přednáška dr. Niyazi Erdema Delikanli z univerzity Bartim v Turecku

V pondělí 18. 11. 2013 se od 15.00 hod. uskuteční v místnosti 211 přednáška dr. Niyazi Erdema Delikanli z univerzity Bartim v Turecku na téma: Color removal from textile dyehouse waste waters using aerobic membrane bioreactor.
(přidáno 18. listopadu 2013 - odebráno 19. listopadu 2013)

Exkurze pro zájemce o řešení BP (DP) ve spolupráci s VÚAnCh

Dne 18. 11. 2013 od 13.00 hod. pořádá VÚAnCh exkurzi pro zájemce o řešení BP (DP) ve spolupráci s VÚAnCh. bližší informace
(přidáno 13. listopadu 2013 - odebráno 19. listopadu 2013)

Přednáška „Objevování přírody přes smartphone

Dne 11. 11. 2013 se koná od 12.00 hod. v místnosti č. 418 přednáška Nilse Kochana na téma „Objevování přírody přes smartphone“. bližší informace
(přidáno 11. listopadu 2013 - odebráno 12. listopadu 2013)

Výstava fotografií Voda

Výstava fotografií „Voda“ autorů J. Hodače a M. Balzarové se uskuteční od 1. 10. do 7. 11. 2013 ve Výstavní galerii Central Most. Setkání s autory fotografií a audiovizuální projekce s komentářem proběhne 30. října od 17 hod. pozvánka
(přidáno 27. září 2013 - odebráno 8. listopadu 2013)

Brána ekologie otevřená

Od 30. 10. 2013 do 7. 11. 2013 probíhá v Mostě v rámci projektu Brána ekologie otevřená cyklus akcí: výstava Voda pro život • koncert Bedřicha Ludvika •  filmová představení • divadelní představení • výstava roll-upů FŽP s tématikou vody
(přidáno 30. října 2013 - upraveno 5. listopadu 2013 - odebráno 8. listopadu 2013)

Státní závěrečné zkoušky 11/2013

(přidáno 18. října 2013 - odebráno 7. listopadu 2013)

Upozornění studentům kteří chtějí absolvovat SZZ v listopadu 2013

(přidáno 17. září 2013 - odebráno 7. listopadu 2013)

Volby do akademické komory AS UJEP - výsledky voleb

Výsledky voleb do akademické komory AS UJEP.
(přidáno 24. října 2013 - odebráno 5. listopadu 2013)

Exkurze

Ve dnech 27. - 28. 10. 2013 se uskuteční exkurze - Povodí Berounky 2013. Přihlášky do čtvrtka viz leták.
(přidáno 22. října 2013 - odebráno 29. října 2013)

Student GIS Projekt 2013

V pořadí 9. ročník soutěže pro studenty vysokých škol, pracujících na projektu z oblasti GIS i letos vyvrcholil studentskou konferencí. FŽP reprezentovali se svými závěrečnými pracemi absolventi Ing. J. Zacharová, Ing. J. Brychta a studentka Bc. E. Vajsová, která v rámci své diplomové práce představila také projekt Interního grantu KIG Rekonstrukce krajiny Mostecké pánve na základě historických datových podkladů (http://most.ujep.cz/iga.html). Soutěžící prezentovali své projekty formou přednášky a posteru. Všechny příspěvky byly hodnoceny velmi kladně. Gratulujeme!
(přidáno 24. září 2013 - odebráno 24. října 2013)

Úspěch v soutěži DP ma téma Odpadové hospodářství

Absolvent FŽP Ing. Luboš Maršálek obsadil v celostátní soutěži diplomových prací na téma „Odpadové hospodářství2. místo. Soutěže se zúčastnilo 12 VŠ z ČR zabývajících se problematikou odpadového hospodářství. Gratulujeme!
(přidáno 13. září 2013 - odebráno 24. října 2013)

Memorandum o škole a matematice prof. Vopěnky

Plný text „Memoranda o škole a matematice" prof. Vopěnky
(přidáno 4. září 2013 - odebráno 24. října 2013)

ESRI konference v San Diegu

V polovině července 2013 proběhla uživatelská ESRI konference. Za FŽP UJEP se konference zúčastnil Ing. Jan Pacina, Ph.D., který v rámci mapové expozice prezentoval celkem tři velkoplošné plakáty představující projektovou činnost na FŽP v rámci projektu Envimod, IGA, Cíl 3 a NAKI. další informace
(přidáno 29. července 2013 - odebráno 24. října 2013)

Terénní kurz geoinformatiky

Studenti FŽP absolvovali v uplynulém týdnu na Lesné v Krušných horách praktický terénní kurz geoinformatiky, který proběhl v rámci projektu EnviMod. Kurz vedli pracovníci KIG FŽP V. Brůna, J. Pacina a M. Brejcha. Více informací, včetně fotografií.
(přidáno 24. června 2013 - odebráno 24. října 2013)

Volby do akademické komory AS UJEP - organizační pokyn

Termín voleb: středa 23. 10. 2013 mezi 9.30 a 14.00 hod. • Místo voleb: FŽP • Volí: akademičtí pracovníci FŽP •  Způsob volby: tajným hlasováním; volič zaškrtne kandidáta na volebním lístku, který obdrží na místě voleb od člena volební komise a lístek vhodí do zapečetěné urny. •  Do akademické komory AS UJEP byli nominováni: RNDr. Petr Jirásek, Ing. Jan Popelka, Ph.D., Ing. Jindřich Šulc, CSc.
(přidáno 16. října 2013 - odebráno 24. října 2013)

Exkurze České středohoří, Labské pískovce a NP České Švýcarsko

V pátek 18. října 2013 se koná exkurze České středohoří, Labské pískovce a NP České Švýcarsko. bližší informace
(přidáno 15. října 2013 - odebráno 18. října 2013)

Soutěž Brány ekologie otevřené - Voda pro život

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří vyhlašuje v rámci festivalu Brána ekologie otevřená soutěž na téma Voda pro život. bližší informace • plakát
(přidáno 15. dubna 2013 - odebráno 17. října 2013)

Studentská soutěž nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia vyhlašuje 2. ročník Studentské soutěže diplomových prací. plakát • www stránky
(přidáno 3. června 2013 - odebráno 17. října 2013)

Volby do akademického senátu UJEP

Ve středu 23. 10. 2013 v době mezi 9.30 a 14.00 hod. proběhnou na FŽP v Ústí n.L. i v Mostě volby do akademického senátu UJEP pro volební období 1. 1. 2014 - 31. 12. 2016. Volit se bude do obou komor - akademické i studentské. Vyzýváme pedagogy a studenty, aby se zúčastnili v hojném počtu a dali tak našim zástupcům v univerzitním senátu silný mandát. PhDr. Jan Benda, předseda AS FŽP
(přidáno 27. září 2013 - odebráno 16. října 2013)

Výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus

ErasmusVýběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus v letním semestru 2013/14 se koná 15. října 2013 od 15.00 hod. v místnosti KV 306 (FŽP, Králova výšina 7, Ústí n. L.). bližší informace
(přidáno 9. října 2013 - odebráno 15. října 2013)

Rozdělení do skupin 1AN1 a 1AN2 pro ak. rok 2013/2014

(přidáno 27. srpna 2013 - odebráno 15. října 2013)

Bohoslužba k zahájení akademického roku 2013-2014

Dne 10. 10. 2013 se od 18.00 hod. koná bohoslužba k zahájení akademického roku 2013-2014 v v kostele Nanebevzetí Panny Marie se šikmou věží. Zveme všechny studenty i vyučující! pozvánka
(přidáno 24. září 2013 - odebráno 15. října 2013)

Imatrikulace studentů 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia

Dne 10. 10. 2013 ve 14.00 hodin se uskuteční imatrikulace studentů 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia. bližší informace
(přidáno 3. října 2013 - odebráno 10. října 2013)

Třetí česko-saská inovační burza

Dne 9. 10. 2013 od 13.00 hod. se v Technologickém centru v Drážďanech koná česko-saská inovační burza na téma „Zvyšujme efektivitu energie“. pozvánka
(přidáno 24. září 2013 - odebráno 10. října 2013)

Expozice Hory Doly

V úterý 8. října od 17.00 hod. proběhne představení expozice Hory Doly v gotickém hradě Litoměřice - chrámu Českého vinařství. bližší informace
(přidáno 2. října 2013 - odebráno 9. října 2013)

Přednášky profesora Carlose Vega de las Heras ze Španělska

Ve dnech 3. a 4. 10. 2013 se uskuteční na PřF UJEP přednášky profesora Carlose Vega de las Heras na téma „Describing water from a molecular point of view: the quantum side“ a „Describing water from a molecular point of view: temperature matters“. pozvánka
(přidáno 2. října 2013 - odebráno 7. října 2013)

Přípravný kurz pro studenty 1. ročníku navazujícího Mgr. studia k předmětu 1GIS2

Přípravný kurz k předmětu 1GIS2 pro studenty kombinované formy studia se koná v v sobotu 5. 10. 2013 od 9 do 15 hod. v učebně 318. bližší informace
(přidáno 22. srpna 2013 - upraveno 26. září 2013 - odebráno 7. října 2013)

Referent odpadového hospodářství - nabídka pro posluchače FŽP

Rektorát UJEP hledá posluchače FŽP, obor odpadové hospodářství výhodou, pro placenou výpomoc na pozici referenta odpadového hospodářství UJEP v rozsahu cca 30 hodin měsíčně. Dotyčný obdrží osvědčení o praxi, případně může být zaměstnán po absolutoriu trvale. Podrobnosti u tajemníka fakulty.
(přidáno 30. září 2013 - odebráno 2. října 2013)

Soutěž pro školy a studenty základních, středních a vysokých škol

Společnost Student Mobil vyhlašuje soutěž o návrh originálního sloganu pro společnost. Vitězný návrh bude odměněn jednorázovým kapesným 5 000 Kč a vítězná škola finančním darem ve výši 50 000 Kč. Termín pro podání návrhů je do 30. 9. 2013. bližší informace
(přidáno 14. června 2013 - odebráno 1. října 2013)

Slavnost Díkuvzdání

Camphillské společenství Vás srdečně zve na Slavnost Díkuvzdání která se koná v sobotu 28. 9. 2013 od 12.00 hod. v Camphillu v Českých Kopistech. pozvánka
(přidáno 23. září 2013 - odebráno 1. října 2013)

Přednáška Dr. Campbella Fleminga

Přednáška Dr. Campbella Fleminga o Revitalizacích řek ve Skotsku se uskuteční v pátek 27. 9. 2013 od 14.00 hod. v učebně KV 305.
(přidáno 25. září 2013 - odebráno 1. října 2013)

Exkurze „Revitalizace krajiny po těžbě a geologické skvosty Českého krasu“

Dvoudenní odborná exkurze „Revitalizace krajiny po těžbě a geologické skvosty Českého krasu“ se koná ve dnech 27. - 28. 9. 2013. Exkurze je určena pro všechny studenty a pracovníky UJEP. bližší informace
(přidáno 26. září 2013 - odebráno 1. října 2013)

Přípravné kurzy pro studenty 1. ročníku Bc. studia na FŽP UJEP

Cílem je poukázat na vybrané partie středoškolského učiva, jejichž znalost je nezbytná pro úspěšné absolvování předepsaných předmětů v rámci studia bakalářských oborů na FŽP UJEP. bližší informace
(přidáno 8. července 2013 - upraveno 22. srpna 2013 - odebráno 20. září 2013)

Dvoudenní exkurze „Technologie výroby čipů a průmyslová výroba oxycelulózy“

Dvoudenní odborná exkurze „Technologie výroby čipů a průmyslová výroba oxycelulózy“, pořádaná v rámci projektu ENVIMOD katedrou chemie z Přf se uskuteční ve dnech 18. 9.–19. 9. 2013. pozvánka
(přidáno 7. srpna 2013 - odebráno 20. září 2013)

Mezinárodní konference Applied Natural Sciences 2013

Naše fakulta je jedním z pořadatelů mezinárodní vědecké konference Applied Natural Sciences 2013, která se koná v říjnu tohoto roku v Tatrách. Upozorňujeme na blížící se termín pro registraci.
(přidáno 23. května 2013 - odebráno 19. září 2013)

Odborná exkurze do Rakouska

Centrum pro otázky životního prostředí UK zve 15 studentů všech mimopražských vysokých škol na 6-denní odbornou exkurzi v termínu 8. - 13. 9. 2013. Tématem exkurze jsou různé aspekty udržitelného rozvoje v oblasti Štýrský Hradec - Štýrsko. Podmínkou účasti je znalost angličtiny. bližší informace
(přidáno 3. června 2013 - odebráno 18. září 2013)

Uvítací kurz pro studenty 1. ročníku

Přichystali jsme pro Vás uvítací kurz, ohledně studia, systému STAG a individuálních dotazů. Kurz se bude konat 13. 9. a (speciálně pro dálkaře a pracující) 14. 9. 2013 od 9 do 12 hod. v budově FŽP místnost KV 213 (aula). Kurz je dobrovolný a je určen pro všechny nastupující studenty do prvních ročníků všech forem a oborů. bližší informace
(přidáno 22. srpna 2013 - odebráno 17. září 2013)

Letní škola o konceptu udržitelnosti

Letní škola o konceptu udržitelnosti proběhne v Krušnohorském regionu na česko-německém pohraničí, a to od 31. 8. do 8. 9. 2013. bližší informace
(přidáno 21. června 2013 - odebráno 10. září 2013)

Odborné školení Síťové analýzy v prostředí ArcGIS

se uskuteční 3. 9. 2013 od 9.00 do 17.00 hod. ve školícím středisku ArcData Praha, Hybernská 24, Praha. pozvánka
(přidáno 2. září 2013 - odebráno 4. září 2013)

Druhé kolo přijímacího řízení na FŽP UJEP pro akademický rok 2013/2014

Uchazeči o studium všech bakalářských studijních programů a oborů budou přijímáni bez písemných nebo ústních přijímacích zkoušek. videospot k II. kolu přijímacího řízení • bližší informace
(přidáno 19. července 2013 - upraveno 29. července 2013 - odebráno 21. srpna 2013)

Česko-německý Workcamp v Národním parku České Švýcarsko

Česko-německý Workcamp v Národním parku České Švýcarsko se uskuteční ve dnech 3.-8. září 2013 v sídle správy Národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě. plakát
(přidáno 18. dubna 2013 - odebráno 2. srpna 2013)

Letní škola hydrologie

Ruhr University Bochum pořádá ve dnech 21. 7. - 7. 8. 2013 letní školu hydrologie pro zahraniční studenty s možností získání stipendia. bližší informace
(přidáno 2. dubna 2013 - odebráno 2. srpna 2013)

Technology Cup 2013

Technology Cup 2013Centrum pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje technologickou soutěž Technology Cup 2013. plakát •  www stránky
(přidáno 22. dubna 2013 - odebráno 31. července 2013)

Soutěž studentských prací s tématikou životního prostředí a ekologie

11. ročník prestižní soutěže studentských prací s tématikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje. bližší informace
(přidáno 6. května 2013 - odebráno 31. července 2013)

Spolupráce FŽP se Střední školou stavební a technickou v Ústí nad Labem

Smlouva o spolupráci se Střední školou stavební a technickou v Ústí nad Labem byla podepsána dne 8. 4. 2013. Připravujeme akce pro středoškoláky, putovní výstavu „Voda pro život“, exkurze a další.
(přidáno 9. dubna 2013 - odebráno 31. července 2013)

Studentská soutěž GISÁČEK

Studentce FŽP Bc. Barboře Handrychové, se podařilo obsadit druhé místo v kategorii bakalářská práce, na 15. ročníku soutěže GISÁČEK v Ostravě se svým příspěvkem "Metody rekonstrukce krajiny". Na soutěži vystoupili také Bc. Jiří Brychta s příspěvkem "Metody vyhodnocování vodní eroze pomocí geoinformačních systémů" a dále Bc. Johana Zacharová s příspěvkem "Zhodnocení historického vývoje krajinné struktury a sídel Verneřického středohoří". Všem zúčastněným blahopřejeme!
(přidáno 13. května 2013 - odebráno 31. července 2013)

Konference „Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů“

Od 16 do 18. dubna 2013 probíhala v Mostě konference zaměřená na hydrické rekultivace. Za FŽP UJEP přednesl příspěvek Martin Neruda o výzkumech v rámci projektu TAČR alfa „Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů“. další informace
(přidáno 22. dubna 2013 - odebráno 31. července 2013)

Doplňovací volby do AS FŽP UJEP

Výsledky voleb do AS FŽP které se uskutečnily elektronicky od 16. 5. do 21. 5. 2013.
(přidáno 22. května 2013 - odebráno 31. července 2013)

Seznamovák 2013 - pro budoucí „prváky“

Již potřetí jedeme na seznamovák, kde se seznámíš s novými spolužáky a naší univerzitou. Jsme parta studentů a dali jsme si za cíl postarat se o to, aby se ti na naší škole líbilo a úspěšně ses zapojil do vysokoškolského studia. Poznáš nové spolužáky a poradíme ti, jak to na naší škole chodí i z té praktické stránky. Dále ti budeme oporou, při tvém dalším studiu.
(přidáno 30. května 2013 - odebráno 31. července 2013)

The European Youth Award

The European Youth Award is a competition which targets innovative and engaged Europeans under 30 who creatively use Internet and mobiles devices (e.g. websites, apps) to get action on the most pressing social issues of today and contribute to the discussion of the EU Digital Agenda 2020. more info
(přidáno 10. června 2013 - odebráno 31. července 2013)

Přednáška o projektu Městská zeleň II

Přednáška o projektu Městská zeleň II se uskuteční 19. 6. 2013 od 15.00 hod. v učebně č. 404, budova FŽP, Králova výšina 7. plakát
(přidáno 10. června 2013 - odebráno 31. července 2013)

Přednáška „Simulační výpočty chemicko-technologických procesů zplyňování biomasy“

Ve čtvrtek 6. června 2013 se v učebně 305 od 15.00 hod. uskuteční přednáška „Simulační výpočty chemicko-technologických procesů zplyňování biomasy“. pozvánka
(přidáno 3. června 2013 - odebráno 10. června 2013)

Informace FŽP v souvislosti s povodňovou situací

Vzhledem k aktuální povodňové situaci vedení FŽP oznamuje studentům, kteří se z důvodu povodňové situace nebudou moci dostavit v termínu 3. - 5. 6. 2013 ke státní závěrečné zkoušce, že jim bude přidělen náhradní termín. Bližší informace: Dana Matkovičová, studijní oddělení FŽP UJEP, tel.: 475 284 149, e-mail: dana.matkovicova@ujep.cz
(přidáno 3. června 2013 - odebráno 6. června 2013)

Státní závěrečné zkoušky

(přidáno 16 .května 2013 - odebráno 6. června 2013)

Doplňovací volby do AS FŽP UJEP

Akademický senát FŽP vyhlásil doplňovací volby do studentské komory AS FŽP, které se uskuteční elektronicky od 16. 5. 2013 do 21. 5. 2013. Členové akademické obce mohou podávat písemné návrhy kandidátů k rukám předsedy volební komise i prostřednictvím členů komise do 9. 5. 2013 do 14.00 hod.
Podrobnosti naleznete v dokumentu Instrukce a harmonogram voleb.
Profily kandidátů: Michal MarešPavel Toman
(přidáno 29. dubna 2013 - aktualizováno 10. května 2013 - odebráno 22. května 2013)

Erasmus Day

Erasmus Day se uskuteční ve středu 15. května 2013. pozvánka
(přidáno 9. května 2013 - odebráno 20. května 2013)

Vysokoškolský turnaj v plážovém volejbale

Společnost Patria Direct, a.s. pořádá turnaj v plážovém volejbale Patria Direct Beach Open který je otevřen amatérským hráčům, kteří studují na vysoké škole. Ti nejlepší si rozdělí 500 000 Kč!
bližší informace
(přidáno 16. dubna 2013 - odebráno 13. května 2013)

Technologická agentura ČR vyhlásila 2. veřejnou soutěž v programu Centra kompetence

Program stimuluje vytvoření a činnosti takových center výzkumu, vývoje a inovací, která budou inovativní, konkurenceschopná, dlouhodobě udržitelná, budou mít tržní potenciál a ve kterých budou soustředěny výzkumné a aplikační kapacity z veřejného a soukromého sektoru. Podpora projektů z této veřejné soutěže začne od 1. ledna 2014. bližší informace
(přidáno 28. března 2013 - odebráno 29. dubna 2013)

Exkurze Lüneburg, Německo pro studenty bakalářských oborů

Šestidenní exkurze s tématem Jak je aplikována udržitelnost v teorii a praxi v německém kontextu. bližší informace • www stránky
(přidáno 24. března 2013 - odebráno 29. dubna 2013)

Slavnostní vernisáž výstavy Staré a současné mapy z České republiky - Varšava

Dne 6. března 2013 proběhlo ve Varšavě slavnostní zahájení výstavy historické i současné české kartografické tvorby ze sbírek Ústředního archivu zeměměřičství a katastru Zeměměřičského úřadu v Praze. Po více než půlroční přípravě mohli účastníci vernisáže shlédnout na pět desítek map jednotlivých zemí Koruny české, Československa i současné České republiky, map katastrálních, vojenských, topografických i speciálních, které prezentovaly rozsáhlé bohaté sbírkytohoto archivu. Součástí vernisáže byl i cyklus zvaných přednášek, v rámci kterého přednesl Jan Pacina z katedry informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP příspěvek o využití starých map k rekonstrukci zmizelé krajiny a který prezentoval aktuální výsledky výzkumu na KIG. Celý text článku a další odkazy.
(přidáno 13. března 2013 - odebráno 29. dubna 2013)

Unikátní archeologický nález ze Súdánu

Den otevřených dveří Člen katedry informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP Vladimír Brůna se zúčastnil v první polovině února archeologické expedice do Súdánu. Výsledky potvrdily velký archeologický potenciál lokality a pokud budou finanční prostředky, dá se předpokládat, že se čeští archeologové do Usli vrátí. bližší informace ke stažení
V elektronické verzi časopisu National Geography vyšel článek představující výsledky archeologického výzkumu na lokalitě Sabaloka v Severním Súdánu. Členem tohoto expedičního týmu je i Jan Pacina z katedry informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP.
(přidáno 26. února 2013 - upraveno 13. března 2013 - odebráno 29. dubna 2013)

Dny vědy a umění

Dny vědy a umění Na FŽP se v rámci akce DNY VĚDY A UMĚNÍ konají dvě akce:
24. 4. 9.00–16.00 - popularizační akce: HAPPENING PROJEKTU POPULARIZACE VAV V OBLASTI JADERNÉ BEZPEČNOSTI A REVITALIZACE KRAJINY V PARTNERSKÉ SÍTI ORGANIZACÍ VAV A SPOLEČNOSTI ČESKÁ HLAVA. Akce se uskuteční v Kampusu UJEP
25. 4. 9.00 –15.00 - prezentace: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NENÍ ŽÁDNÁ LEGRACE! NEBO JE? Akce se uskuteční v budově FŽP.
(přidáno 19. dubna 2013 - odebráno 26. dubna 2013)

Dny kariéry na TU Chemnitz, Německo

Ve dnech 24.-25. dubna 2013 pořádá TU Chemnitz „Career Days“. bližší informace • www stránky
(přidáno 26. března 2013 - odebráno 26. dubna 2013)

Studentská konference

Studentská konference se koná ve čtvrtek 25. dubna od 8.30 hod. v budově FŽP, místnost č. 213 (aula). Bližší informace naleznete v III. cirkuláři.
(přidáno 22. dubna 2013 - odebráno 26. dubna 2013)

Oznámení

Fakulta roku Naší fakultě se podařilo získat 2. místo v soutěži Fakulta roku 2012/2013
v kategorii Přírodní vědy - veřejné vysoké školy.

(přidáno 14. ledna 2013 - odebráno 17. dubna 2013)

Mezinárodní certifikát ISO 14001

CQS certifikát Fakulta životního prostředí jako první školské zařízení v České republice
získala mezinárodní certifikát ISO 14001.

Certifikát vydalo CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti .

(přidáno 23. října 2012 - odebráno 17. dubna 2013)

Rektorské volno

Prof. RNDr. R. Wokoun, CSc., rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlásil na pátek 29. března 2013 rektorské volno.
(přidáno 18. března 2013 - odebráno 3. dubna 2013)

Poděkování

Den otevřených dveří Děkujeme všem studentům středních škol, kteří nás navštívili během „Dne otevřených dveří“. Velice si vážíme hojné účasti a budeme se těšit na viděnou. Přihlášky ke studiu je možné podávat do 2. 4. 2013 pro bakalářské studijní programy (prezenční i kombinovanou formu) a pro navazující magisterský studijní program, (prezenční i kombinovanou formu).
(přidáno 29. ledna 2013 - upraveno 12. března 2013 - odebráno 3. dubna 2014)

Přijímací řízení

Konečný termín pro podání přihlášek v 1. kole přijímacího řízení ke studiu
v bakalářských oborech
v akademickém roce 2013/2014 byl prodloužen do 2. 4. 2013.
O otevíraných oborech se dozvíte více na http://fzp.ujep.cz/uchazec a dále v sekci přijímací řízení.
(přidáno 5. března 2013 - upraveno 12. března 2013 - odebráno 3. dubna 2013)

Pozvánka na přednášku

v pátek 22. 3. 2013 od 9.00 hodin se na FŽP UJEP uskuteční přednáška Ing. Jana Merhauta na téma Kapalinová chromatografie - praktické problémy, volba chromatografického systému, nové typy kolon. Podrobnosti v letáku.
(přidáno 20. března 2013 - odebráno 24. března 2013)

Pozvánka na přednášku

v pátek 22. 3. 2013 od 11.00 hodin se na PřF UJEP uskuteční přednáška Mgr. Lucie Drtinové na téma Enzym acetylcholinesterasa (AChE) a jeho inhibitory. Podrobnosti v letáku.
(přidáno 19. března 2013 - odebráno 24. března 2013)

Inovační soutěž Evropské patentové organizace

EPO Innovation ContestU příležitosti oslav 40. výročí Evropské patentové úmluvy pořádá Evropský patentový úřad inovační soutěž, která dává studenům členských států Evropské patentové organizace příležitost prozkoumat bohatství patentových dokumentů
a navrhnout nová technická řešení s důrazem na zelené technologie a udržitelný rozvoj.
bližší informace
 •  Promotion •  Rules of Participation

(přidáno 10. ledna 2013 - odebráno 13. března 2013)

Prodej kalendáře Studentského klubu FŽP

Fakulta roku Od středy 19. 12. od 7.50 hod. bude na FŽP v prodeji kalendář Studentského klubu FŽP „Odhalené aktivity 2013“ v ceně 99 Kč. Studenti dále zajistí prodej na detašovaném pracovišti v Mostě, na Schola Humanitas v Litvínově a na kolejích univerzity. V případě zájmu pište na B.Handrychova(a)Gmail.com.

(přidáno 18. prosince 2012 - odebráno 13. března 2013)

Soutěž k mezinárodnímu roku vodní spolupráce

Den otevřených dveří U příležitosti vyhlášení Mezinárodního roku vodní spolupráce ECM (Ekologické centrum Most) vyhlásila vědomostní soutěž.

bližší informace

(přidáno 25. ledna 2013 - odebráno 13. března 2013)

Úspěch studentů FŽP v soutěži o Cenu firmy Merck

Ve dnech 6.-7. 2. 2013 se v Brně na PřF Masarykovy univerzity konal již 16. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci z oboru analytické chemie, kterou organizuje Česká společnost chemická ve spolupráci s firmou Merck. V konkurenci specialistů z nejlepších českých a slovenských vysokých škol si velmi dobře vedli studenti naši fakulty - velký zájem vzbudila práce "Stanovení syntetických barviv E122 (Azorubin) a E124 (Ponceau 4R) v nealkoholických nápojích", se kterou na soutěži vystoupil Marek Došek, a zejména práce studentského týmu M. Šťastný, O. Pelant, J. Ederer "Sledování degradace organofosforečných pesticidů na pevných sorbentech pomocí chromatografických a spektrálních metod". Práci na soutěži prezentoval Martin Šťastný a za své vystoupení si vysloužil zvláštní cenu poroty. Na fotografii je M. Šťastný na pomyslných stupních vítězů ve společnosti ostatních oceněných studentů.
(přidáno 25. února 2013 - odebráno 5. března 2013)

Výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus

ErasmusVýběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus v zimním/letním semestru 2013/14 se koná v pondělí 25. 2. 2013 od 15.00 hod. v místnosti č. 306 v budově FŽP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem. Všichni studenti FŽP jsou srdečně zváni!
bližší informace
(přidáno 15. února 2013 - odebráno 26. února 2013)

Expozice starý Most

Fakulta roku Na KIG vznikla v rámci projektu NAKIRekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí pro zachování kulturního dědictví“ rozsáhlá mapová expozice, která tvoří jednu ze stěžejních součástí Expozice starý Most.
bližší informace

(přidáno 14. prosince 2012 - odebráno 25. února 2013)

Úspěch FŽP v soutěži „Absolventská práce 2012“

Fakulta roku V soutěži o nejlepší diplomovou práci "Absolventská práce 2012" se umístili na 2.
a 3. místě v kategorii "Diplomová práce zaměřená na inovaci nebo řešení technických problémů ve firmách a ve výzkumu" dva zástupci FŽP.
bližší informace

(přidáno 15. listopadu 2012 - odebráno 25. února 2013)

Projekt „100 vědců do středních škol“

100 vědců do škol Univerzita J. E. Purkyně ve spolupráci s FŽP se podílí na projektu „100 vědců do středních škol“. Smyslem tohoto projektu je uspořádat intenzivní školy pro 100 středoškolských studentů přírodovědných, technických i humanitních směrů a 20 pedagogů ze středních škol příslušného kraje. Srozumitelně přednášet, navrhovat projekty a diskutovat s nimi bude 10 známých vědců na současná vědecká témata. přihlášky a další informace
(přidáno 30. ledna 2013 - odebráno 25. února 2013)

Konference „Analytická chemie a životní prostředí Hodnocení výsledků analýz“

se koná ve dnech 7. 2. – 8. 2. 2013. Bližší informace naleznete v sekci Konference a semináře

(přidáno 24. ledna 2013 - odebráno 11. února 2013)

Fakulta roku 2012/2013

2. ročník soutěže pořádané Českou studentskou unií(ČeSU) „Fakulta roku“ startuje 6. listopadu 2012. bližší informace

(přidáno 11. října 2012 - odebráno 15. ledna 2013)

PRÁVĚ VYŠEL ZPRAVODAJ PRO NAŠE PRVÁKY

zpravodaj pro 1. ročníky Pro studenty 1. ročníku naší univerzity připravuje jejich alma mater již několik let praktického průvodce počátky studia. Univerzitní Zpravodaj zaměřený konkrétně přímo na ně, seznamující s ústeckou univerzitou, uvádějící do akademického světa a pomáhající s případným počátečním tápáním v organizaci studia, vychází však letos poprvé v příjemné elektronické podobě. Podívejte se...

(přidáno 16. července 2012 - odebráno 15. ledna 2013)

E-learningový kurz Centra pro otázky životního prostředí UK s letní školou


(přidáno 2. října 2012 - odebráno 15. ledna 2013)

I. ročník mezinárodní studentské ceny v teplárenství (The 1st International DHC+ Student Awards).

Studenti všech stupňů vyššího vzdělání (bakalářské studium a vyšší) mohou zaregistrovat svůj příspěvek do 8. ledna 2013. Mezinárodní studentská cena v teplárenství není primárně zaměřena na bakalářské nebo diplomové práce. bližší informace
(přidáno 24. září 2012 - odebráno 11. ledna 2013)

Pozvánka na odborné akce v roce 2012

V rámci projektu KLIPRO "Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby" se uskuteční 13.12. 2012 a 20.12.2012 odborné semináře.

(přidáno 11. prosince 2012 - odebráno 20. prosince 2012)

Exkurze do ČOV v Drážďanech

se uskuteční dne 4. 12. 2012 od 8.30 do 17.00 hod. Exkurze je určena pro studenty 2. ročníku magisterského studia FŽP UJEP jako součást předmětu Odpady a druhotné suroviny a pro další zájemce z řad studentů i pracovníků UJEP. Počet účastníků exkurze je omezen kapacitou pracoviště ČOV i kapacitou autobusu. Přihlášku zašlete nejpozději do pátku 30. 11. 2012, na email: vera.krenikova@ujep.cz • bližší informace

(přidáno 29. listopadu 2012 - odebráno 4. prosince 2012)

Konference o zemědělském využití rekultivovaných oblastí

Dne 4. 12. 2012 se koná „Konference o zemědělském využití rekultivovaných oblastí“ Odjezd autobusem v 7.45 hod. z parkoviště za hotelem Vladimír, ul. W. Churchilla, Ústí nad Labem. Předpokládaný návrat kolem 17 hodin. Účast na konferenci je velmi doporučena pro studenty n-Mgr. studia Revitalizace krajiny v rámci předmětu Antropopedologie a dále i pro studenty Bc. studia v rámci předmětů Pedologie, Agroekologie, Geologie a pro další zájemce z řad studentů i pracovníků UJEP. Doprava bude hrazena z projektu EnviMod. stránky konference • pozvánka

(přidáno 29. listopadu 2012 - odebráno 4. prosince 2012)

Přednáška prof. RNDr. Juraje Lesného, Ph.D.

se koná 26. 11. 2012 od 15.00 hod. v KV 404 na téma Sub-superekvivalentová izotopová zřeďovací analýza Quovadis radioanalitická chemie


(přidáno 24. listopadu 2012 - odebráno 27. listopadu 2012)

Přednáška Ing. J. Fischera, CSc. „Euroskepticismus a budoucnost Evropské unie“

se koná 26. 11. 2012 od 13.00 hod. v Červené aule MFC Kampusu UJEP. pozvánka


(přidáno 16. listopadu 2012 - odebráno 27. listopadu 2012)

Doplňovací volby do AS UJEP

Doplňovací volby do AS UJEP pro volební období od 1 1. 2011 do 31. 12. 2013 se uskuteční dne 22. 11. 2012. bližší informace. Profily kandidátů: Michal Mareš •  Pavel Toman

(přidáno 5. listopadu 2012 - odebráno 23. listopadu 2012)

Přednáška prof. Olega Kotsyurbenka

na téma "Systémový přístup v biologii - Anaerobní mikrobní společenstva" se koná 20. 11. 2012 od 16.00 hod. v KV 506.

(přidáno 19. listopadu 2012 - odebráno 21. listopadu 2012)

„Příhraničí 2.0“ – mezikulturní vzdělávací projekt pro české a německé studenty

V rámci projektu „Příhraničí 2.0“, podpořeného z OP Cíl 3, bude během čtyř semestrů vyškoleno celkem 30 studentů, vždy deset z Technické univerzity v Chemnitz, Technické univerzity v Liberci a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v přípravě a vypracování přeshraničních projektů. bližší informace

(přidáno 2. října 2012 - odebráno 19. listopadu 2012)

Exkurze Praktické příklady pozemkových úprav na Teplicku

Exkurze „Praktické příklady pozemkových úprav na Teplicku“ se uskuteční 16. 11. 2012 od 7.45 do 14.00 hod. Je určena pro studenty 1. ročníku magisterského studia a další zájemce. bližší informace

(přidáno 29. října 2012 - odebráno 19. listopadu 2012)

Přednáška doc. Ing. Vladimíra Šindeláře, Ph.D., z MU Brno

Přednáška doc. Ing. Vladimíra Šindeláře, Ph.D., z MU Brno „Jak z močoviny postavit molekulární soudek a na co ho použít“ se koná ve čtvrtek 15. 11. 2012 od 13.00 hod. na PřF UJEP, v učebně CN 221, České mládeže 8, Ústí n. L. pozvánka

(přidáno 2. listopadu 2012 - odebráno 19. listopadu 2012)

Vyhlášení termínu příjmu žádostí o finanční podporu stáží studentů a akademických pracovníků

Z projektu ENVIMOD lze finančně podpořit zahraniční i tuzemské stáže studentů,akademických a vědeckých pracovníků UJEP. Termín zahájení příjmu žádostí je 31. 10. 2012 a termín ukončení příjmu žádostí je pátek 16. 11. 2012. Pravidla pro organizaci a schvalování zahranicnich stáží • Přihláška do výběrového řízení STÁŽE 2013-ENVIMOD

(přidáno 31. října 2012 - odebráno 19. listopadu 2012)

Workshopy Career Service

Série workshopů se souhrnným názvem Career Service - rozhraní mezi vysokou školou a světem povolání konaných v rámci projektu ESF "Transnational Career Service". Workshopy jsou určeny jak pro pracovníky UJEP, tak i pro studenty. Zahajovací workshop se koná již příští týden 13. a 14. 11. 2012. bližší informace

(přidáno 6. listopadu 2012 - odebráno 15. listopadu 2012)

Provozní doba knihovny od 24. 9. do 3. 11. 2012

V tomto termínu bude knihovna FŽP z důvodu příprav a budoucího stěhování otevřena dle následujícího rozvrhu.
(přidáno 25. září 2012 - odebráno 9. listopadu 2012)

Upozornění studentům, kteří chtějí absolvovat SZZ v listopadu 2012

(přidáno 24. září 2012 - odebráno 9. listopadu 2012)

Návštěva profesora Larse Österlunda

V příštím týdnu bude na FŽP UJEP na pracovní návštěvě v rámci projektu OPVK ENVIMOD švédský expert na fyziku pevné fáze, profesor Lars Österlund. Přednášky a pracovní workshopy se uskuteční ve středu (pozvánka) na FŽP UJEP v Ústí nad Labem a v úterý (pozvánka) a ve čtvrtek (pozvánka) na partnerském pracovišti v ÚACH AV v Řeži.

(přidáno 2. listopadu 2012 - odebráno 9. listopadu 2012)

Státní závěrečné zkoušky bakalářského a navazujícího magisterského studia 11/2012


(přidáno 26. října 2012 - upraveno 30. října 2012 - odebráno 8. listopadu 2012)

Exkurze do závodu Čepro Hněvice

Dne 31. 10. 2012 se uskuteční exkurze do závodu Čepro Hněvice, s.r.o. v rámci předmětu 1EKZA. Je určena studentům 2. ročníku magisterského studia a další zájemce. bližší informace

(přidáno 29. října 2012 - odebráno 31. října 2012)

Přednáška Dr. Timei Kiss

Pozvánka na přednášku Dr. Timei Kiss z Univerzity of Szeged, která se uskuteční ve dnech 22.-23. října 2012.

(přidáno 19. října 2012 - odebráno 23. října 2012)

Harmonogram elektronických zápisů

Harmonogram elektronických zápisů ve STAGU do akademického roku 2012/2013
(přidáno 3. července 2012 - odebráno 22. října 2012)

8. ročník soutěže Student GIS Projekt

Na Fakultě životního prostředí ČZU proběhl 8. ročník celostátní soutěže bakalářských a diplomových prací zpracovaných v GIS - Student GIS Projekt. FŽP UJEP zde reprezentovala s bakalářskou prací na téma "Změna krajiny v okolí zámku Jezeří" studentka Bára Handrychová a s diplomovou prací na téma "Časoprostorová analýza změn reliéfu v okolí Jezera Most" náš absolvent Kamil Novák. Obě závěrečné práce byly zpracovány v rámci Interního grantu Geodatabáze Severozápadních Čech pro správu historických mapových podkladů (http://most.ujep.cz/iga) na Katedře informatiky a geoinformatiky. I když jsme neobsadili pomyslné stupně vítězů, byly obě prezentace velmi úspěšné. Gratulujeme!
(přidáno 1. října 2012 - odebráno 22. října 2012)

Návštěva ministra Tomáše Chalupy na FŽP

Dne 1. 10. 2012 došlo na půdě FŽP k setkání s ministrem životního prostředí ČR Mgr. Tomášem Chalupou za účasti zástupců vedení univerzity a fakulty. Přednášku na téma „Ochrana životního prostředí očima ministra životního prostředí“, která plynule přešla k volné diskuzi navštívili studenti, pedagogové i zástupci samosprávy.

(přidáno 10. října 2012 - odebráno 22. října 2012)

Přednášky Mr. Johna R. Blue, poradce pro klimatické změny

Ve dnech 15.-18. října 2012 se uskuteční série přednášek Mr. Johna R. Blue, poradce pro klimatické změny v Agentuře pro ochranu životního prostředí v Kalifornii (Cal/EPA) na FŽP. pozvánka

(přidáno 10. října 2012 - odebráno 19. října 2012)

Přednáška doc. Ing. J. Kvíčaly, CSc.

Fluorové komplexy přechodných kovů a jejich aplikace v metatezi alkenů“ se uskuteční ve čtvrtek 18. 10. 2012 od 13.00 hod. na PřF UJEP, v učebně CN221, České mládeže 8, Ústí nad Labem. pozvánka

(přidáno 16. října 2012 - odebráno 19. října 2012)

Přednáška RNDr. L. Vrtocha, Ph.D.

V pondělí 15. 10. 2012 od 16.00 hod. v učebně č. 404 v budově FŽP UJEP, Králova výšina 7, Ústí nad Labem v rámci oborového semináře přednese RNDr. Ľuboš Vrtoch, Ph.D. přednášku na téma: „Využití rostlin, vyšších hub a mikroorganizmů při remediaci prostředí znečištěného radionuklidy a organickými látkami“. pozvánka

(přidáno 11. října 2012 - odebráno 16. října 2012)

Pedologická exkurze Mostecko 2012 – pedologická obnova území po těžbě

se uskuteční dne 12. 10. 2012. bližší informace

(přidáno 4. října 2012 - odebráno 12. října 2012)

Imatrikulace studentů 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia.

Dne 11. října 2012 v 13.00 hod. se uskuteční imatrikulace studentů 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia. bližší informace

(přidáno 8. října 2012 - odebráno 12. října 2012)

Praktický seminář

Seminář na téma Elektronické informační zdroje dostupné na UJEP se uskuteční ve středu 3. 10. 2012 od 10 hod. Bližší informace naleznete v letáku.
(přidáno 18. září 2012 - odebráno 10. října 2012)

Půdní profil v praxi

terénní pedologické cvičení se uskuteční dne 5. 10. 2012. bližší informace

(přidáno 4. října 2012 - odebráno 5. října 2012)

Návštěva ministra ŽP Mgr. Tomáše Chalupy

V pondělí 1. 10. 2012 navštíví Ústí n. L. ministr ŽP Mgr. Tomáš Chalupa. V rámci této návštěvy přijede také na FŽP. Po dohodě s Ing. Vonkou, pracovníkem KÚ, bude v aule FŽP (č.dv. 213) od 11.00 hod. presentace MŽP s diskusí se studenty a pedagogy.
(přidáno 26. září 2012 - odebráno 1. října 2012)

Projekt Impact of Policies for Plagiarism in Higher Education across Europe

Na Coventry University ve Velké Británii je řešen projekt s názvem „Impact of Policies for Plagiarism in Higher Education across Europe“. Výstupem má být řada vědeckých článků o tom, jak je vnímáno plagiátorství v různých zemích Evropy, jak proti němu kde bojují a jak je jejich boj úspěšný. Výzkum je zaměřen ve své základní fázi na sběr informací o vnímání tohoto problému v celé Evropě.
Další informace o projektu. Projektu se můžete zúčastnit vyplněním jednoho z následujících dotazníků: student VŠ • učitel VŠ • management VŠ/akademický funkcionář
(přidáno 26. června 2012 - odebráno 27. září 2012)

CENIA: Nová mapová vrstva speciálních map III. vojenského mapování

CENIA zveřejnila zcela novou mapovou vrstvu vytvořenou z ortorektifikovaných speciálních map III. vojenského mapování. Mapa je přístupná prostřednictvím webové aplikace Kontaminovaná místa
a Národního geoportálu INSPIRE. Dostupná je ale i WMS služba pro použití v jiných aplikacích.
Na tvorbě aplikace se podílela Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP.
(přidáno 14. června 2012 - odebráno 27. září 2012)

Přednášky „50 let české vědy v Egyptě“ a „Egypt a egyptské prvky v Pompejích“

Muzeum města Ústí nad Labem pořádá dne 19. září 2012 přednášky „50 let české vědy v Egyptě“ a „Egypt a egyptské prvky v Pompejích“. pozvánka
(přidáno 12. září 2012 - odebráno 27. září 2012)

Přípravný kurz pro studenty FŽP

Jedná se o přípravný kurz pro nové studenty FŽP. Cílem je poukázat na vybrané partie středoškolského učiva, nezbytné pro úspěšné absolvování předepsaných předmětů při studiu bakalářských oborů FŽP UJEP. bližší informace
(přidáno 3. července 2012 - odebráno 27. září 2012)

Soutěž o Cenu Mladého vědce 2012, granty a stipendia od Institut Danone

Institut Danone vyhlašuje výběrová řízení na Granty 2013 • Zahraniční stipendia 2012 • Cenu Mladého vědce 2012
(přidáno 12. března 2012 - odebráno 18. září 2012)

Termíny a pořadí SZZ bakalářského studia 9/2012

(přidáno 24. srpna 2012 - odebráno 18. září 2012)

Odborná exkurze do Rakouska

Centrum pro otázky životního prostředí UK zve 15 studentů všech vysokých škol na 6-denní odbornou exkurzi v termínu 10.-15. 9. 2012. Tématem exkurze jsou různé aspekty udržitelného rozvoje v oblasti Štýrský Hradec-Štýrsko. Podmínkou účasti je znalost angličtiny. plakát • www stránky
(přidáno 18. května 2012 - odebráno 12. září 2012)

Mezinárodní letní škola „Udržitelný rozvoj Krušnohoří“

Zveme studenty na letní školu organizovanou v rámci společného studijního programu Centra pro otázky životního prostředí UK a Institut für Umweltkommunikation, Leuphana Universität Lüneburg. Letní škola proběhne 1. – 9. 9. 2012, a to v česko-německém pohraničí, terénní základnou je Hora Svaté Kateřiny. Jazykem výuky je angličtina. bližší informace
(přidáno 15. května 2012 - upraveno 30. května 2012 - odebráno 4. září 2012)

Prázdninový provoz studijního oddělení

Po dobu prázdnin bude omezen provoz studijního oddělení. bližší informace
(přidáno 2. července 2012 - odebráno 27. srpna 2012)

Pozvánka na vernisáž

Srdečně Vás zveme na slavnostní vernisáž výstavy „Egyptologie - úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze“, která se uskuteční ve čtvrtek 28. června 2012 v 17.00 hod. v Muzeu města Ústí nad Labem. pozvánka
(přidáno 14. června 2012 - odebráno 30. června 2012)

Přednáška „Průmyslová ekologie“

Česká společnost pro jakost a Fakulta životního prostředí UJEP Vás srdečně zvou na přednášku „Průmyslová ekologie“ která se koná v úterý 26. června 2012 v 15.00 hod. v budově FŽP, Králova výšina 7, učebna č. 506 Přednášet budou Ing. Karel Cipra a Mgr. Antonín Rieger. pozvánka
(přidáno 20. června 2012 - odebráno 27. června 2012)

Slavnost slunovratu

Obecně prospěšná společnost Milešovka Vás srdečně zve na Slavnost slunovratu která se koná 23. června 2012 na vrcholu Milešovky. pozvánka
(přidáno 14. června 2012 - odebráno 25. června 2012)

Pozvánka na přednášky

V rámci projektu OPVK EnviMod se uskuteční ve dnech 19. 6. až 21. 6. 2012 tři přednášky zahraničních odborníků. Bližší informace a letáky naleznete na stránkách projektu EnviMod.
(přidáno 15. června 2012 - odebráno 22. června 2012)

Státní závěrečné zkoušky

- magisterského studia 6/2012 – komise • termíny a pořadí
(přidáno 15. května 2012 - doplňeno 16. května 2012 - odebráno 7. června 2012)

Státní závěrečné zkoušky

- bakalářského studia 5/2012 –komise • termíny a pořadí
(přidáno 15. května 2012 - doplňeno 16. května 2012 - odebráno 31. května 2012)

Témata disertačních prací oboru Environmentální analytická chemie

Zájemce o studium oboru Environmentální analytická chemie upozorňujeme, že byla zveřejněna témata disertačních prací na příští školní rok 2012/2013. Podrobnosti naleznete v připojeném dokumentu a v sekci Doktorské studium.
(přidáno 23. února 2012 - odebráno 30. května 2012)

Pozvánka na přednášku

Dne 22. 5. 2012 od 16.00 se konná v rámci projektu ENVIMOD přednáška Mgr. Václava Štengla, Ph.D. na téma Grafen na cestě z laboratoře do praxe. Bližší informace naleznete v pozvánce..
Seminář je určen doktorandům a dalším studentům FŽP, akademickým pracovníkům fakulty, vítání jsou i zájemci z jiných fakult a institucí.
(přidáno 17. května 2012 - odebráno 23. května 2012)

Upozornění studentům, kteří chtějí absolvovat SZZ v květnu resp. červnu 2012

Informace pro studenty kteří chtějí absolvovat SZZ v květnu resp. červnu 2012.
(přidáno 28. března 2012 - odebráno 16. května 2012)

Upozornění pro zájemce o doktorské studium

Upozorňujeme zájemce o doktorské studium v oboru Environmentální analytická chemie na blížící se termín pro podávání přihlášek (15. 5. 2012). Podmínky přijetí a témata disertačních prací lze nalézt v sekci doktorské studium a přijímací řízení.
(přidáno 10. května 2012 - odebráno 16. května 2012)

Fakulta roku 2012

Od 2. 4. 2012 do 30. 4. 2012 probíhalo hlasování o nejlepší fakultu roku 2012. výsledky hlasování
(přidáno 28. března 2012 - upraveno 4. května 2012 - odebráno 10. května 2012)

Přednáška

Přednáška děkana FŽP Ing. M. Richtera, Ph.D., EUR ING, na téma Kaly z Ostrama se koná ve středu 9. 5. 2012 v 15.00 hodin v učebně KV 603.
(přidáno 2. května 2012 - odebráno 10. května 2012)

Erasmus Day

Oslava k 25. výročí programu Erasmus „Erasmus Day“ se uskuteční ve středu 9. května 2012 od 13.00 hodin v budově PF, v zasedací místnosti č. 502. pozvánka
(přidáno 30. dubna 2012 - odebráno 10. května 2012)

Výsledek doplňovacích voleb do Studentské komory Akademického senátu UJEP

Dne 24. 4. 2012 proběhly na pracovištích FŽP v Ústí nad Labem a v Mostě doplňovací volby do Studentské komory Akademického senátu UJEP. Členem SKAS UJEP se stává Bc. Martin Bohatý viz protokol o volbách.
(přidáno 25. dubna 2012 - odebráno 4. května 2012)

Vyhlášení doplňovacích voleb do studetské komory AS UJEP

Akademický senát FŽP na svém řádném zasedání dne 4. 4. 2012 vyhlásil doplňovací volby do studentské komory Akademického senátu UJEP na úterý 24. 4. 2012.
harmonogram voleb
 • představení kandidáta
(přidáno 6. dubna 2012 - upraveno 20. dubna 2012 - odebráno 25. 4. 2012)

Veletrh amerických univerzit

se koná 18. dubna 2012 od 15 do 18 hodin na Anglo-americké vysoké škole, Lázeňská 4, Praha 1 - Malá Strana. plakát • bližší informace • průběžné výsledky
(přidáno 29. března 2012)

Den Země 2012

Dům dětí a mládeže v Ústí n. L. ve spolupráci se SDM Tilia, FŽP UJEP a Centrem ochránců přírody Tilia a za podpory města Ústí n. L. a projektu Zdravé město Ústí n. L. pořádá ve čtvrtek 19. 4. 2012 akci na pomoc přírodě Ukliďme svět.Sraz zájemců z FŽP a UJEP před školou v 15.10 hod., odjezd od Hraničáře autobusem č.15 v 15.25 hod. směr Neznabohy. Pracovní obuv a oblečení. bližší informace
(přidáno 10.dubna 2012)

Přednáška prof. Guray

Ve čtvrtek 19. 4. se od 9.00 hod. uskuteční v učebně KV 602 přednáška prof. Guray z Univerzity v Burse na téma „Hazardeous Waste“. Všichni jsou srdečně zváni.
(přidáno 15. dubna 2012)

Pravidelný oborový seminář

Katedra technických věd zve na pravidelný oborový seminář tentokrát na téma „Analýza fosfolipidů jako nástroj studia půdních mikrobních společenstev“ který se koná v pondělí 16. 4. 2012 od 16.00 hod. v učebně KV 404. bližší informace
(přidáno 12. dubna 2012 - odebráno 17. dubna 2012)

Výběrové řízení - Competition Notice

Děkan Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na místo postdoktoranda s předpokládaným nástupem v červnu 2012 nebo podle dohody na plný pracovní úvazek na dobu tří let. bližší informace • In English
(přidáno 5. března 2012 - upraveno !3. března 2012 - odebráno 16. 4. 2012)

Workshop pro studenty

Ve dnech 11.-13. 4. 2012 se koná v Ústí nad Labem workshop v rámci projektu Partnerství pro české brownfieldy. bližší informace
(přidáno 18. února 2012 - odebráno 13. dubna 2012)

Přednáška profesorky z Univerzity Dokuz Eylul v Izmiru (Turecko)

Přednáška se koná 12. 4. 2012 od 9.00 hod. v učebně KV 602. bližší informace
(přidáno 2. dubna 2012 - odebráno 12. dubna 2012)

Konečný termín pro podání přihlášek v 1. kole přijímacího řízení

Konečný termín pro podání přihlášek v 1. kole přijímacího řízení ke studiu v bakalářských oborech v akademickém roce 2012/2013 byl prodloužen do 31. 3. 2012.
(přidáno 9. března 2012 - odebráno 2. dubna 2012)

Tisková zpráva

Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Ústí nad Labem spolu s Centrem pro otázky životního prostředí Karlovy Univerzity v Praze zorganizovaly mezinárodní seminář k ustavení prvního Regionálního centra expertízy ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj v České republice a soucasně prvního takového centra v post-socialistických zemích kromě Ruska. tisková zpráva •  fotogalerie •  www stránky
(pridáno 15. února 2012 - upraveno 17. února 2012 - odebráno 27. března 2012)

Trendence Graduate Barometer Europe 2012

Naše univerzita je jednou z více než 1000 univerzit, které se zúčastňují Trendence Graduate Barometer, největšího evropského průzkumu ohledně kariéry a vzdělání. Otázky našeho dotazníku zahrnují kromě jiného i Vaši spokojenost se studiem a očekávaní od Vaši budoucí kariéry a potenciálních zaměstnavatelů. Průzkum shromažďuje názory studentů z celé Evropy a zkoumá rozdíly a podobnosti, které existují mezi jednotlivými státy. bližší informace
(přidáno 27. října 2011 - odebráno 27. března 2012)

Knihovna Muzea města Ústí nad Labem

je přístupná pro veřejnost • www stránky
(přidáno 6. března 2012 - odebráno 27. března 2012)

Přednáška „Příprava a řízení projektů aplikovaného výzkumu“

Zveme všechny zájemce na přednášku Ing. Koutníka „Příprava a řízení projektů aplikovaného výzkumu“ která se uskuteční v pondělí 26. 3. od 16 hod. v učebně č. 404 v budově FŽP • pozvánka
(přidáno 19. března 2012 - odebráno 27. března 2012)

Chytré hlavy pro Sever

Skupina Czech Coal pořádá 3. ročník grantového programu „Chytré hlavy pro Sever“ určeného středním a vysokým školám na Mostecku zaměřeného na podporu vzdělávání. bližší informace
(přidáno 27. ledna 2012 - odebráno 16. března 2012)

Seminář „Kolapsy civilizací včera a dnes“

Ve čtvrtek 1. března 2012 od 17.00 hod. v Galerii Truhlárna na Kokoříně se koná odborný seminář „Kolapsy civilizací včera a dnes“. Seminář se koná pod záštitou paní senátorky Veroniky Vrecionové. pozvánka
(přidáno 24. února 2012 - odebr8no 2. března 2012)

Seminář o nových projektech a technikách v oblasti geoinformačních technologií

Dne 27. 2. 2012 od 16.00 hod. se v učebně KV 404 v rámci oborového semináře konají přednášky věnované novým projektům a technikám v oblasti geoinformačních technologií. bližší informace
(přidáno 23. února 2012 - odebráno 28. února 2012)

Erasmus

Výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus se koná v úterý 21. 2. 2012 od 15 hod. bližší informace
(přidáno 13. února 2012 - odebráno 22. února 2012)

Přednáška profesora Abida Nasira

Dne 8. února 2012 se koná od 11.00 hod. v učebně KV 506 přednáška „Water Shortage and Water Reuse“ profesora Abida Nasira z Univerzity Beit Berl College v Izraeli.
(přidáno 31. ledna 2012 - odebráno 8. února 2012)

Seminář Analytická chemie a životní prostředí

Ve dnech 2. a 3. února 2012 se uskuteční na FŽP VIII. ročník cyklu seminářů Analytická chemie a životní prostředí, tentokrát věnovaný analytickým metodám. bližší informace
(přidáno 27. ledna 2012 - odebráno 6. února 2012)

Soutěž o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany

Pátý ročník soutěže Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany je určen lidem, kteří se podílejí na projektech zaměřených na podporu porozumění mezi národy zemí Evropské unie. bližší informace
(přidáno 14. prosince 2011 - odebráno 24. ledna 2012)

Česká naděje 2011 - Scopus Awards

Cílem soutěže je podpořit tvůrčí aktivity mladých vědeckých pracovníků a ocenit jejich vynikající výsledky s významným přínosem v oblasti vědy a výzkumu s národním i mezinárodním dosahem. bližší informace
(přidáno 16. prosince 2011 - odebráno 23. ledna 2012)

Den otevřených dveří 2012

Fakulta životního prostředí pořádá pro všechny zájemce o studium ve čtvrtek 19. ledna 2012 Den otevřených dveří. Prezentace se konají od 9.00, 11.00 a 13.00 hodin v aule (1. poschodí č. 213). bližší informace
(přidáno 11. ledna 2012 - odebráno 19. ledna 2012)

Přednáška z expedice

Zveme vás na přednášku z expedice do Egypta a Súdánu v úterý 20. 12. 2011, od 10.00 hod. v aule FŽP, místnost KV 213. Výprava do egyptského Gilf el-Kebíru a Gebel Uweinatu měla za úkol hledání a dokumentaci nejstarších stop lidské přítomnosti v egyptské Západní poušti. Súdánská expedice se věnovala záchrannému archeologickému výzkumu neolitického osídlení v oblasti pohoří Sabaloka (6. katarakt Nilu). V. Brůna a J. Pacina.
(přidáno 7. prosince 2011 - odebráno 20. prosince 2011)

Expedice do Egypta a Súdánu

Na konci listopadu úspěšně ukončili účast v expedicích do Egypta a Súdánu Vladimír Brůna a Jan Pacina z katedry informatiky a geoinformatiky. Informace o těchto samostatných expedicích najdete na stránkách http://westerndesert.geolab.cz a http://sudan.geolab.cz. Pro studenty a zaměstnance UJEP bude v prosinci připravena přednáška, kde budou prezentovány výsledky a zážitky z obou expedic do Afriky.
(přidáno 5. prosince 2011 - odebráno 20. prosince 2011)

Úspěch na studentské konferenci

Studenti FŽP participující na projektu interní grantové agentury UJEP "Geodatabáze Severozápadních Čech pro správu historických mapových podkladů" prezentovali na začátku akademického roku průběžné výsledky na dvou studentských konferencích - Student GIS Projekt a Digitální technologie v geoinformatice a kartografii. Na druhé jmenované konferenci Bc. Kamil Novák, Bc. Eliška Vajsová a Bc. Johana Zacharová obsadili v konkurenci dvaceti studentských a doktorandských projektů druhé místo. Gratulujeme! bližší informace o projektu • článek na Novinky.cz • článek na ÚsteckéNovinky.cz • článek na VímeVíte.cz
(přidáno 20. října 2011 - upraveno 6. listopadu 2011 - odebráno 20. prosince 2011)

Projekt TOP zaměstnavatelé 2011

Průzkum zaměstnavatelů studentů vysokých škol. leták
(přidáno 7. prosince 2011 - odebráno 14. prosince 2011)

Návštěva Dr. Campbella G. Fleminga z EnviroCentre Glasgow

V pátek 9. prosince 2011 se uskuteční od 8.00 do 9.00 hod. v učebně KV 506 přednáška Dr. Campbella G. Fleminga z EnviroCentre Glasgow Ltd. (UK). Od 10.00 do 11.00 hod. bude probíhat výběrové řízení na stáž ve výše uvedené firmě pro rok 2012. Zájemci vyzvedněte si prosím na studijním oddělení výpis známek za studium.
(přidáno 28. listopadu 2011 - odebráno 9. prosince 2011)

Expedice do egyptské Západní pouště

Fakulta životního prostředí spolu s Českým egyptologickým ústavem uspořádala již druhou expedici do oblasti Gilf el Kebíru v Egyptě. Za fakultu se expedice účastní Vladimír Brůna z KIG. Expedice se dnes nad ránem vrátila v pořádku do Káhiry. Informace o expedici najdete na stránkách http://westerndesert.geolab.cz/gebeluweinat2011
(přidáno 8. listopadu 2011 - upraveno 26. listopadu 2011 - odebráno 5. prosince 2011)

Expedice v Súdánu

Podzimní archeologická expedice do súdánské Sabaloky, kde FŽP zastupoval J. Pacina z KIG, dne 30.11.2011 úspěšně skončila a všichni členové expedice jsou v pořádku doma. Pro studenty a zaměstnance UJEP bude v prosinci připravena přednáška, kde budou prezentovány výsledky a zážitky z expedice do srdce Súdánu. Expediční deník včetně fotografií naleznete na adrese http://sudan.geolab.cz
(přidáno 29. října 2011 - upraveno 1. prosince 2011 - odebráno 5. prosince 2011)

Přednáška Ing. Pavla Loužeckého

Ve středu 30. 11. 2011, od 15.00 hod. v učebně č. 403 se koná přednáška ing. P. Loužeckého, technologa ČOV Neštěmice, na téma Kvalita vody - inovace ČOV na severozápadě ústeckého kraje.Všichni zájemci z řad zaměstnanců a studentů jsou srdečně zváni!
(přidáno 15. listopadu 2011 - odebráno 1. prosince 2011)

Přednáška Ing. Dany Drábové

Dne 29. 11. 2011 se v aule FŽP (č. 213) od 10 hod. uskuteční přednáška Ing. Dany Drábové, předsedkyně SÚJB.
bližší informace
(přidáno 14. listopadu 2011 - odebráno 29. listopadu 2011)

Den kariéry 2011

Srdečně Vás zveme na Den kariéry 2011, který pořádá PřF a FVTM a který se uskuteční ve čtvrtek 24. 11. 2011 od 9.00 do 15.00 hod. v Kampusu, budově H. bližší informace
(přidáno 16. listopadu 2011 - odebráno 25. listopadu 2011)

GIS Day 2011 na FŽP

Dne 16. 11. 2011 pořádá fakulta v rámci GIS Day 2011 v učebně KV 318 od 9.30 do 14.30 hod. přednášku spojenou s ukázkami prací studentů i pracovníků katedry. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. bližší informace
(přidáno 9. listopadu 2011 - odebráno 17. listopadu 2011)

Studentská kapka krve 2011

Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem hledá další mladé lidi ochotné darovat krev pro nemocné, kteří potřebují transfuzi. Pokud se rozhodnete stát se dárcem/dárkyní krve, rádi Vás uvítáme na našem oddělení dne 15. 11. 2011 od 7.00 do 10.30 hod. bližší informace • leták
(přidáno 8. listopadu 2011 - odebráno 16. listopadu 2011)

SZZ bakalářského a magisterského studia konané ve dnech 7. 11. - 11. 11. 2011

(přidáno 24. října 2011 - odebráno 12. listopadu 2011)

2. kolo přijímacího řízení do doktorského studia Environmentální analytické chemie

Děkan Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2011/2012. Základní informace o doktorském studiu lze nalézt v připojeném dokumentu, bližší informace v sekci přijímací řízení.
(přidáno 17. srpna 2011 - odebráno 6. listopadu 2011)

oldmaps.geolab.cz

Mapový portál Laboratoře geoinformatiky FŽP UJEP http://oldmaps.geolab.cz navštívilo přes 1 000 000 návštěvníků z celého světa.
(přidáno 24. září 2011 - odebráno 3. listopadu 2011)

Soutěž o nejlepší práci v oblasti diagnostiky a léčby lymské boreliózy

Občanské sdružení Borelioza CZ pořádá soutěž o nejlepší práci na téma diagnostiky a léčby lymské boreliózy pro studenty VŠ. Tři nejlepší práce budou finančně oceněny. bližší informace
(přidáno 17. října 2011 - odebráno 3. listopadu 2011)

Studentská soutěž ČEEP - ENVIROS

Každoročně vypisovaná soutěž o nejlepší Český energetický a ekologický projekt pořádáná společností ENVIROS, s.r.o. bližší informace
(přidáno 19. října 2011 - odebráno 3. listopadu 2011)

Trendence Graduate Barometer 2011 - Studie v oblasti vzděláni a kariéry

Výsledky průzkumu mezi studenty UJEP naleznete v připojeném dokumentu (ve formátu PPT).
(přidáno 6. října 2011 - odebráno 3. listopadu 2011)

Odborná konference „Česko-saské pohraničí – prostor konkurence a/nebo kooperace?“

ČSVI Vás zve na odbornou konferenci konanou v rámci Česko-saské vysokoškolské iniciativy ve dnech 3.-5. 11. 2011 v Dubí (Tereziny lázně). bližší informace • program • přihláška. Pozn. přihlášku je nutno odeslat do pátku 28. 10. 2011
(přidáno 24. října 2011 - odebráno 30. října 2011)

Uzavření knihovny FŽP

V sobotu 29. 10. 2011 bude vzhledem k uzavření budovy FŽP knihovna uzavřena.
(přidáno 26. října 2011 - odebráno 30. října 2011)

Beseda s prezidentem České republiky Václavem Klausem

Dne 19. října od 10.10 hod. (POZOR! Změna začátku!) proběhne v aule PF UJEP beseda s prezidentem České republiky Václavem Klausem. bližší informace
(přidáno 11. října 2011 - upraveno 14. října 2011 - odebráno 19. října 2011)

Upozornění na zrušení výuky

Z pověření děkana FŽP se dne 18. 10. 2011 od 9.00 do 14.00 hod. ruší výuka na FŽP (i v Mostě) z důvodů účasti akademických i neakademických pracovníků a studentů na slavnostní konferenci u příležitosti 20. výročí jejího založení. Bližší informace v naleznete v pozvánce.
(přidáno 17. října 2011)

Slavnostní konference k 20. výročí založení FŽP

se koná 18. října 2011 od 10.00 hod. v aule Fakulty uměni a designu v kampusu univerzity, Pasteurova 9.
bližší informace
(přidáno 12. října 2011 - odebráno 18. října 2011)

Výběrové řízení ERASMUS LS 2012

Doplňkové výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu ERASMUS se koná v pondělí 17. 10. 2011 ve 14.30 hod.v místnosti KV 306 (FŽP, Králova výšina 7). bližší informace
(přidáno 11. října 2011 - odebráno 18. října 2011)

Imatrikulace studentů 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia.

Dne 13. 10. 2011 ve 14.00 hodin se uskuteční imatrikulace studentů 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia. bližší informace
(přidáno 5. října 2011 odebráno 14. října 2011)

Oborový seminář

Katedra technických věd si Vás dovoluje pozvat na pravidelný oborový seminář, který se bude konat v pondělí 10. 10. 2011 v 16.00 hod. v místnosti KV 404. bližší informace
(přidáno 6. října 2011 - odebráno 11. října 2011)

Přednáška Ing. Marka Hanuše "Vliv stromů na kvalitu krajiny a životního prostředí v ČR", pořádá Odborná skupina Ekologie České společnosti pro jakost a Fakulta životního prostředí UJEP dne 5. října 2011 od 15.00 hod. v aule FŽP.
(přidáno 27. září 2011 - odebráno 6. října 2011)

Rozdělení studentů do skupin pro předměty 1AN1 a 1AN2 (z dodatečného zápisu)

(přidáno 19. září 2011 - odebráno 27. září 2011)

Výstava velkoformátových fotografií Martina Frouze - EGYPTOLOGIE

Výstava se koná 15. 7. - 25. 9. 2011 v Muzeu Komenského v Přerově. Za spolupráce Laboratoře geoinformatiky FŽP UJEP. plakát ke stažení
(přidáno 28. června 2011 - odebráno 24. září 2011)

Přípravný kurz pro studenty FŽP ve dnech 19.-23. 9. 2011 (platný termín)

Jedná se o přípravný kurz pro nové studenty FŽP. Cílem je poukázat na vybrané partie středoškolského učiva, nezbytné pro úspěšné absolvování předepsaných předmětů při studiu bakalářských oborů FŽP UJEP. bližší informace
(přidáno 22. července 2011 - odebráno 23. září 2011)

Informace pro studenty

(přidáno 21. června 2011 - odebráno 19. září 2011)

Náhradní termín zápisu do studia

Náhradní termín zápisu do studia všech oborů bude probíhat 15. 9. 2011 od 9.00 hod. v aule č. dv. 213.
(přidáno 25. srpna 2011 - odebráno 15. září 2011)

Prázdninový provoz studijního oddělení FŽP

(přidáno 1. července 2011 - odebráno 12. září 2011)

Soutěž závěrečných prací absolventů vysokých škol v Ústeckém kraji

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje a Asistenční centrum, a.s., pod záštitou radního Ústeckého kraje pro oblast školství ing. Petra Jakubce vyhlašuje „Soutěž závěrečných prací absolventů vysokých škol v Ústeckém kraji“. bližší informace
(přidáno 13. května 2011 - odebráno 12. září 2011)

Mezinárodní konference: "Revitalizace území v Podkrušnohoří

se uskuteční na Fakultě životního prostředí ve dnech 6.-.7. 9. 2011. Termín registrace příspěvku je 14. 7. 2011. Bližší infromace v pozvánce nebo na stránkách konference.
(přidáno 21. června 2011 - odebráno 12. září 2011)

Pozvánka na Ústecké Science Café

které se uskuteční 8. září na téma: Kolapsy včera a dnes aneb Vše se (víceméně) opakuje. Hosté jsou prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. z Českého egyptologického ústavu a Ing. Vladimír Brůna z Fakulty životního prostředí UJEP
(přidáno 29. srpna 2011 - odebráno 12. září 2011)

2. kolo přijímacího řízení

Děkan Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012 a stanovuje podmínky k přijetí ke studiu. bližší informace
(přidáno 30. května 2011 - odebráno 29. srpna 2011)

Projekt Informační systém Severozápadních Čech pro správu historických mapových podkladů

Dne 13. 4. 2011 byly spuštěny stránky projektu Informační systém Severozápadních Čech pro správu historických mapových podkladů. Na dvouletém projektu katedry informatiky a geoiformatiky se podílejí studenti magisterského studia. Projekt je financován Studentskou grantovou agenturou UJEP. stránky projektu
(přidáno 13. dubna 2011 - odebráno 2. srpna 2011)

Podpora studentských výzkumných prací orientovaných na vzdělání

Podpora studentských výzkumných prací orientovaných na vzdělání je dílčím projektem projektu EU „Česko-saská vysokoškolská iniciativa (ČSVI)“ (v rámci programu Cíl 3) pod vedením Katedry sociální a hospodářské geografie na TU Chemnitz. bližší informace • žádost
(přidáno 21. prosince 2010 - odebráno 2. srpna 2011)

FŽP je zapojena do česko-německého projektu o ekologické výchově

(přidáno 10. ledna 2011 - odebráno 2. srpna 2011)

Soutěž o cenu Josefa Vavrouška

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje veřejnou soutěž o Cenu Josefa Vavrouška. bližší informace
(přidáno 18. dubna 2011 - odebráno 2. srpna 2011)

Exkurze „Protipovodňová opatření a recyklace“ v rámci projektu Cíl 3

Ve dnech 25. 7. - 29. 7. 2011 se koná exkurze „Protipovodňová opatření a recyklace“ pro studenty i zájemce z praxe. bližší informace
(přidáno 6. června 2011 - odebráno 2. srpna 2011)

Výukový blok v rámci projektu Cíl 3

V termínu 20. 6. - 23. 6. 2011 se koná výukový blok pro studenty i zájemce z praxe. Hlavní témata - rekultivace, revitalizace a odpady. bližší informace
(přidáno 31. května 2011 - odebráno 30. června 2011)

Informace k promoci

Informace k promoci konané v pátek 24. června 2011 v Severočeském divadle v Ústí nad Labem.
(přidáno 26. května 2011 - odebráno 30. června 2011)

Změna z důvodu plánované stávky v dopravě 16. 6. 2011

Změna se týká přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia. bližší informace
(přidáno 14. června 2011 - odebráno 17. června 2011)

Výběrové řízení

Děkan Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení. Bližší informace na stránkách UJEP
(přidáno 6. května 2011 - odebráno 2. června 2011)

Výukový blok v rámci projektu Cíl 3

V termínu 20. 6. - 23. 6. 2011 se koná výukový blok pro studenty i zájemce z praxe. Hlavní témata - rekultivace, revitalizace a odpady. bližší informace
(přidáno 31. května 2011)

SZZ magisterského studia konané ve dnech 30. 5. - 1. 6. 2011

(přidáno 11. května 2011 - upraveno 16. května 2011 - odebráno 2.června 2011)

SZZ bakalářského studia konané ve dnech 23. 5. - 26. 5. 2011

(přidáno 11. května 2011 - upraveno 16. května 2011 - odebráno 26. 4. 2011)

Úklid svahů Holoměře

Akce FŽP a České společnosti pro jakost, odborné skupiny Ekologie. bližší informace
(přidáno 5. května 2011 - odebráno 24. května 2011)

Přednáška profesora z Turecka

V pondělí 16. 5. se od 13.00 do 14.00 hod. v zasedací místnosti KV 211 uskuteční přednáška tureckého profesora o čištění a recyklaci odpadní vody.
(přidáno 13. května 2011 - odebráno 16. května 2011)

Revitalizace Černého potoka

Výzkum FŽP ve spolupráci s AOPK Ústí n. L. - Revitalizace Černého potoka v Krušných horách
(přidáno 19. listopadu 2010 - odebráno 4. května 2011)

Obcanské sdružení ROMEA

nabízí stipendijní program pro romské studenty. Bližší informace na plakátu
(přidáno 20. dubna 2011 - odebráno 29. dubna 2011)

Rektorské volno

Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. rektor UJEP, vyhlašuje na den 27. 4. 2011 od 12 hod. rektorské volno. V tento den bude v odpoledních hodinách probíhat studentský majáles.
(přidáno 8. dubna 2011 - odebráno 29. dubna 2011)

Výsledky voleb do AS FŽP

Volby do AS FŽP UJEP proběhly ve dnech 12.-18. 4. 2011. výsledky voleb, kandidáti
(přidáno 19. dubna 2011 - odebráno 29. dubna 2011)

Povídání o Turecku - Dny vědy a výzkumu

V úterý 26. dubna 2011 od 15.00 hod. v učebně č. 403 proběhne v rámci Dnů vědy a výzkumu - povídání studenta o Turecku. Všichni jste srdečně zváni.

(přidáno 18. dubna 2011 - odebráno 27. dubna 2011

)


Den Země s DDM - Ukliďme svět

Dne 14. dubna 2011 pořádá DDM oslavu Dne Země - Ukliďme svět. Sraz před fakultou v 15.00 hod. bližší informace
(přidáno 5. dubna 2011 - odebráno 15. dubna 2011)

Volba kandidáta na jmenování děkanem

Akademický senát FŽP vyhlásil dne 16. 2. 2011 „Volby kandidáta na jmenování děkanem“ a jmenoval volební komisi pro tyto volby. Složení volební komise a harmonogram průběhu voleb. (ve formátu pdf).
Volební komise do uvedeného data 24. 3. 2011 do 12.00 hod. obdržela návrhy na tyto kandidáty (v abecedním pořadí):
 • Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
 • Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING
(přidáno 16. února 2011 - aktualizováno 28. března 2011 - odebráno 14. dubna 2011)

Článek v Pražském deníku „Staré baterie příliš nesbíráme

V Pražském deníku byl 3. března 2011 uveřejněn článek jehož součástí je i rozhovor s děkanem fakulty FŽP Ing. M. Richtrem. článek
(přidáno 4. března 2011 - odebráno 4. dubna 2011)

Přijímací řízení

Děkan FŽP UJEP prodlužuje termín pro odevzdání přihlášky ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě životního prostředí UJEP do 31. března 2011.
(přidáno 7. března 2011 - odebráno 4. dubna 2011)

Jak si ulehčit citování – databáze EndNoteWeb a ResearcherID a jejich propojení s Web of Science

KTEV zve všechny akademické pracovníky i studenty UJEP na pravidelný oborový seminář, který se bude konat v pondělí 28. března 2011 v 16.00 hod. v místnosti KV 404. Náplň bude tentokrát ryze praktická s cílem představit akademické obci velmi užitečné databáze EndNoteWeb a ResearcherID. Seminář povede Ing. Trögl. bližší informace
(přidáno 25. března 2011 - odebráno 29. března 2011)

Hodnocení GIS Day 2010

GIS Day na Fakultě životního prostředí, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byl realizován formou GIS Day Roadshow a zaměřen na vznik a tvorbu map. Na GIS Day pozvánku zareagovalo mnoho zájemců a my jsme tedy rozložili GIS Day do dvou měsíců (listopad a prosinec 2010), ve kterých jsme navštěvovali jednotlivé střední školy regionu. Více v dalším textu.
(přidáno 26. ledna 2011 - odebráno 17. března 2011)

Trendence Graduate Barometer Europe 2011

Naše univerzita je jednou z více jak 850 univerzit, které se zúčastňují na trendence Graduate Barometer, největším evropském průzkumu ohledně kariéry a vzdělání. Otázky našeho dotazníku zahrnují kromě jiného i Vaši spokojenost se studiem a očekávaní od Vaši budoucí kariéry a potenciálních zaměstnavatelů. Průzkum shromažďuje názory studentů z celé Evropy a zkoumá rozdíly a podobnosti, které existují mezi jednotlivými krajinami. bližší informace
(přidáno 29. října 2010 - odebráno 10. března 2011)

Konference „Informační technologie v geotechnice a aplikovaných vědách“

Konference se uskuteční dne 10. března 2011. Informace v sekci konference, přihláška a bližší informace
(přidáno 7. února 2011 - odebráno 10. března 2011)

Pozvánka na výstavu fotografa Jana Hodače

Vernisáž výstav „TRIIIPTYCH" fotografa Jana Hodače proběhne 15. února 2011 v 17.00 hod. v prostorách auly rektorátu UJEP, Hoření 13. Vernisáž zahájí rektorka doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. a radní za Ústecký kraj pro cestovní ruch Bc. Radek Vonka. pozvánka
(přidáno 9. února  2011 - odebráno 16. února 2011)

IV. reprezentační ples UJEP - 11. 2. 2011

IV. reprezentační ples UJEP se koná 11. února 2011 v Domě kultury města Ústí n. L. bližší informace
(přidáno 11. ledna 2011 - upraveno 23. ledna 2011 - odebráno 14.února 2011)

Výběrový kurz - lyžování - Großglockner Skiarena - Hotel Mühlenhof

se koná ve dnech 1. – 6. 3. 2011. bližší informace
(přidáno 5. ledna 2011- odebráno 31. ledna 2011)

Den otevřených dveří na FŽP

Fakulta životního prostředí pořádá ve čtvrtek 20. ledna 2011 Den otevřených dveří. bližší informace
(přidáno 7. ledna 2011 - odebráno 23. ledna 2011)

Workshop „Kriminalita v česko-saském pohraničí“

Zajímavý workshop k účasti studentů. bližší informace
(přidáno 16. prosince 2010 - odebráno 19. ledna 2011)

Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem

Hledá dobrovolníky pro činnost s dětmi. Bližší informace na stránkách www.dcul.cz.
(přidáno 22. září 2010 - odebráno 19. ledna 2011)

Přebor UJEP 2011 - lyžařský a snowboardový závod

SKI klub Telnice pořádá v sobotu 15. ledna 2011 veřejný lyžařský a snowboardový závod „Přebor UJEP 2011". bližší informace
(přidáno 10. ledna 2011 - odebráno 19. ledna 2011)

Přednáška Dr. Campbella Fleminga a Dr. Kennetha MacDougalla z EnviroCentre Glasgow

Přednáška Dr. Campbella Fleminga a Dr. Kennetha MacDougalla z EnviroCentre Glasgow se koná ve středu 8. 12. od 10.00 hod. v místnosti KV 211. Témata:
 • River Tyne Sediment Study
 • Catchment Management and River Restoration
 • Hydrological Assessment /Flooding/ Sustainable Drainage
(přidáno 2. prosince 2010 - upraveno 3. prosince 2010 - odebráno 8. prosince 2010)

Výsledky dílčích voleb do AS UJEP na FŽP

Výsledky voleb ve formátu pdf. Seznam kandidátů naleznete na vlastní stránce.
(přidáno 15. října 2010 - upraveno 30. listopadu 2010 - odebráno 8. prosince 2010)

Výběrové řízení na stáž do EnviroCentre Glasgow

V úterý 7. prosince od 14.00 hod. v místnosti č. 211 proběhne výběr 2 studentů na stáž do EnviroCentre Glasgow na letní semestr. Na studijním oddělení si nechte zhotovit výpis známek. M. Neruda
(přidáno 18. listopadu 2010 - odebráno 8. prosince 2010)

Přednáška ředitelky SÚJB Ing. D. Drábové

V úterý 7. 12. 2010 se od 10.00 hod. v aule FŽP (KV 213) uskuteční přednáška ředitelky SÚJB Ing. D. Drábové na téma „Jaderná bezpečnost".
(přidáno 3. prosince 2010 - odebráno 7. prosince 2010 )

7. ročník filmového festivalu Voda, moře, oceány

Voda, moře, oceány Ve dnech 24. - 26. listopadu 2010 se v Ústí nad Labem uskuteční 7. ročník mezinárodního filmového festivalu „Voda, moře, oceány“, jehož je naše fakulta spoluzakladatelem a pořadatelem. Více na www.vodamoreoceany.cz 
(přidáno 5. listopadu 2010 - upraveno 9. listopadu 2010 - odebráno 29. listopadu 2010)

Kandidátní listina pro volby kandidáta rektora pro volební období 2011 - 2015

(přidáno 19. října 2010 - odebráno 23. listopadu 2010)

Týden Geografie 2010

Katedra geografie PřF UJEP pořádá ve dnech 15. - 19. listopadu 2010 Týden Geografie. bližší informace
(přidáno 9. listopadu 2010 - odebráno 22. listopadu 2010)

SZZ bakalářského a navazujícího magisterského studia konané ve dnech 8. 11. - 12. 11. 2010

(přidáno 19. října 2010 - odebráno 18. listopadu 2010)

Doplňovací volby do AS FŽP

Výsledky doplňovacích voleb do AS FŽP UJEP naleznete v přiloženém dokumentu.
(přidáno 26. října 2010 - odebráno 15. listopadu 2010)

Doplňovací volby do AS UJEP

Výsledky doplňovacích voleb do AS UJEP naleznete v přiloženém dokumentu.
(přidáno 8. října 2010 - upraveno 19. října 2010 - odebráno 15. listopadu 2010)

Beseda o hraných dokumentech

Srdečně Vás zveme na zajímavou besedu s manželi A. a Z.Krejčovými, kteří se již přes 10 let zabývají natáčením cestovatelských a historických dokumentárních filmů. Několik jich bylo též oceněno např. na Střekovské kameře a dalších amatérských soutěžích. Beseda začíná ve čtvrtek 4. 11. v 18.30 hod. v internetové kavárně YMCA, Drážďanská 106, Krásné Březno. pozvánka
(přidáno 3. listopadu 2010 - odebráno 5. listopadu 2010)

Studium v zahraničí s podporou MŠMT v rámci programu na podporu mobility studentů vysokých škol

Uzávěrka přihlášek do programu 30. 10. 2010!!!  leták • bližší informace
(přidáno 12. července 2010 - odebráno 3. listopadu 2010)

Exkurze do NP Podyjí

Exkurze do NP Podyjí se uskuteční ve dnech 29.-31. 10. 2010 (pá-ne). Vedoucí exkurze Ing. M. Hanuš. bližší informace
(přidáno 13. října 2010 - odebráno 29. října 2010)

Erasmus (pozor změna!)

Doplňkové výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus pro letní semestr 2011 se koná v úterý 26. 10. 2010 od 16.00 hod. v místnosti č. 306 (FŽP, Králova výšina 7, Ústí n. L.) - M. Kolenatý, fakultní koordinátor programu Erasmus. bližší informace
(přidáno 14. října 2010 - upraveno 18. října 2010 - odebráno 27. října 2010)

Veletrh v Lipsku 26. října 2010

Česko-saská vysokoškolská iniciativa zve studenty na veletrh v Lipsku. bližší informaceweb veletrhu
(přidáno 14. října 2010 - odebráno 26. října 2010)

ISIC TOUR

ISIC tým přijede na UJEP. Zábavný program, soutěže o atraktivní ceny, to všechno tě nemine, pokud přijdeš 26. 10. 2010 v čase 11 – 14 hodin před Pedagogickou fakultou UJEP.
(přidáno 25. října 2010 - odebráno 27. října 2010)

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FŽP

do studentské komory Akademického senátu FŽP, které probíhají v období od 19. 10. do 22. 10. 2010. Bližší informace v letáku.
Kandidáti: Sazeček Tomáš | Šáchová Jana
Informace o tom jak volit najdou studenti na studentském emailu na adrese students.ujep.cz.
(přidáno 27. září 2010 - odebráno 26. října 2010)

Imatrikulace studentů 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia

Imatrikulace studentů 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia se uskuteční dne 21. října 2010 ve 14.00 hod. v aule rektorátu UJEP, Hoření 13. bližší informace
(přidáno 7. října 2010 - odebráno 26. října 2010)

Zpřístupněna mapa II. vojenského mapování

Na univerzitním mapovém serveru byla zpřístupněna mapa II. vojenského mapování pro oblast Čech jako Webová Mapová Služba (WMS). Tuto mapu z let 1836 - 1852 (tzv. Františkovo mapování) si nyní mohou připojit zdarma všichni uživatelé jako podkladovou vrstvu do GIS z adresy: http://mapserver.ujep.cz/ArcGIS/services/Geolab/IIVM_WMS/MapServer/WMSServer - mapa je dostupná ve WGS84 a JTSK. Pro prohlížení mapy v okně webového prohlížeče můžete použít tento odkaz.
(přidáno 31. srpna 2010 - odebráno 19. října 2010)

Úspěch serveru Laboratoře geoinformatiky FŽP

Server starých map Laboratoře geoinformatiky FŽP dosáhl přes 800 000 unikátních návštěv z celého světa. Více na http://oldmaps.geolab.cz.
(přidáno 6. dubna 2010 - upraveno 15. července 2010 - odebráno 19. října 2010)

Odevzdávání bakalářských/diplomových prací

Upozorňuji studenty, kteří chtějí odevzdávat bakalářskou/diplomovou práci, že 27. 9. 2010 bude mít studijní odd. i sekretářky kateder dovolenou (děkanské volno). Práci a přihlášku ke SZZ proto odevzdejte buď do 24. 9. nebo 29. 9. 2010. Dana Anýžová - vedoucí SO
(přidáno 15. září 2010 - odebráno 5. října 2010)

Oborový seminář

Dne 4. 10. 2010 v 16.00 v učebně č. 404 bude zahájen oborový seminář organizovaný KTEV. Seminář se bude konat během celého akademického roku a kromě odborných přednášek bude zaměřen též na obecnější otázky vědecké práce. Jsou zváni zájemci z řad studentů a pracovníků fakulty. Další informace a předběžný program naleznete zde.
(přidáno 22. září 2010 - odebráno 5. října 2010)

Děkanské volno

Děkan Fakulty životního prostředí Ing. M. Richter, Ph.D., EUR ING vyhlašuje na pondělí 27. září 2010 děkanské volno. Výuka v zimním semestru začne ve středu 29. 9. 2010.
(přidáno 31. srpna 2010 - odebráno 27. září 2010)

Podpora závěrečných prací orientovaných na česko-saskou problematiku

Česko-saská vysokoškolská iniciativa (ČSVI) má k dispozici po předložení žádosti prostředky na podporu studentských výzkumných prací orientovaných na česko-saskou tematiku. bližší informace • žádost
(přidáno 20. července 2010 - odebráno 22. září 2010)

Přednáška

Přednáška paní RNDr. Jany Ruskové z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulty prírodných vied, s názvem "Uplatnenie environmentálnej politiky při remediácii banských záťaží v okolí Banskej Bystrice" se uskuteční ve středu 22. 9. od 9 h v zasedačce 211. Všichni pedagogové a studenti FŽP jsou srdečně zváni.
(přidáno 21. září 2010 - odebráno 22. září 2010)

Přípravný kurz pro studenty FŽP

Jedná se o přípravný kurz pro nové studenty FŽP. Cílem je poukázat na vybrané partie středoškolského učiva, nezbytné pro úspěšné absolvování předepsaných předmětů při studiu bakalářských oborů FŽP UJEP. bližší informace
(přidáno 8. července 2010)

Cena města Rokycany 2010

V letošním roce proběhne již 6. ročník soutěže o „Cenu města Rokycany“, která je zaměřena na vynikající přínos ve vědě a vývoji, tvůrčí činnosti v umění. Soutěže se mohou zúčastnit studenti nebo absolventi vysokých škol a od loňského roku nově i studenti středních škol. bližší informacepřihláška
(přidáno 17. března 2010 - odebráno 16. září 2010)

Konference s možností účasti studentů FŽP

Konference na téma "Inteligentní a efektivní nasazování (ob)nov(iteln)ých energií v Sasku a České republice - technické, ekonomické a právní aspekty". Termín pro přihlášky je do 15. září . Další informace v letáku.
(přidáno 3. září 2010 - odebráno 16. září 2010)

Blokové cvičení, 9. září 2010

Vlastnosti půd, Terénní a laboratorní pokusy, Teoretické rámce. Zájemci nechť se obrátí na KPV pí Kofroňovou za účelem zajištění dopravy pro studenty do Drážďan. Další informace v letáku
(přidáno 3. září 2010 - odebráno 13. září 2010)

Prázdninový provoz studijního oddělení a knihovny FŽP

(přidáno 24. června 2010 - upraveno 13. července 2010 - odebráno 31. srpna 2010)

2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011

Děkan Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011 a stanovuje podmínky k přijetí ke studiu. bližší informace
(přidáno 30. dubna 2010 - odebráno 31.8.2010)

15. praktikum v oblasti ochrany přirody v něměckém Schellerhau

V době od 21. do 27. srpna pořádá sdružení „Grüne liga Osterzgebirge“v německém Schellerhau praktikum vhodné pro studentky a studenty zemědělských oborů, oborů zabývajících se ochranou přírody, biologie, lesnictví a geografie. bližší informace
(přidáno 21. června 2010 - odebráno 23. srpna 2010)

Exkurzní týden v rámci projektu Cíl 3 „Interdisciplinární česko-německý vzdělávací projekt-zemní stavby a rekultivace“

Exkurzní týden v rámci projektu Cíl 3 se uskuteční ve dnech 26 -30. 7. 2010. Podrobný program a přihlášku najdete na stránkách projektu www.ziel-3.de. Doprava a ubytování jsou hrazeny z projektu. Garantem za UJEP je Dr. Šefl.
(přidáno 9. července 2010 - odebráno 2. srpna 2010)

Přednáška profesora Ulvi Erhan Enrola z Demirel Suleyman Univerzity

V pondělí 12. 7. 2010 se od 10.00 hod. v místnosti KV 211 uskuteční přednáška profesora Ulvi Erhan Enrola z Demirel Suleyman Univerzity v Ispartě v Turecku na téma „Ochrana přírody a turistika v Turecku“, informace o projektech a další spolupráci s FŽP.
(přidáno 9. července 2010 - odebráno 13.července 2010)

Sportovní setkání studentů spolupracujících škol v Chebu

Od 7. 7. do 9. 7. 2010 se koná v Chebu „Sportovní setkání studentů spolupracujících škol“. bližší informace
(přidáno 9. dubna 2010 - odebráno 8. července 2010)

Soutěž o Cenu Josefa Vavrouška

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje veřejnou soutěž o Cenu Josefa Vavrouška. bližší informace
(přidáno 10. května 2010 - odebráno 8. července 2010)

Možnost zajímavé brigády

na Krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí v Ústí nad Labem k programu Zelená úsporám. Jednalo by se o třídění projektů. Zájemci přihlašte se do 21.6. na email martin.neruda@ujep.cz
(přidáno 17. června 2010 - odebráno 21. června 2010)

Archeologická expedice do Súdánu

V období 22. 1. - 7. 2. 2010 se konala expedice v Súdánu s hlavním cílem 3D skenování v Národním muzeu Súdánu. Bližší informace na stránkách expedice.
(přidáno 27. ledna 2010 - odebráno 10. června 2010)

Výukový kurz: Fyzikální metody v ekologii

Ústav systémové biologie a ekologie pořádá v rámci vzdělávacího projektu Biologického Centra výuku na téma: „Fyzikální metody v ekologii - Systémová analýza toků energie a látek v ekosystému“. bližší informace
(přidáno 14. dubna 2010 - odebráno 3. června 2010)

Soutěž E.ON Energy Globe Awards

ENERGY GLOBE Award je nejvýznamnějším celosvětovým oceněním v oblasti ochrany životního prostředí. Pořádá se již 8 let a vyznamenává projekty, které šetrně a ekologicky využívají naše společné zdroje, jako např. energii a vodu nebo které používají jejich obnovitelné formy. bližší informace
(přidáno 20. dubna 2010 - odebráno 3. června 2010)

Upozornění studentům, kteří chtějí absolvovat SZZ v květnu/červnu 2010

(přidáno 14. dubna 2010)

SZZ magisterského studia konané ve dnech 31. 5. - 2. 6. 2010

(přidáno 12. května 2010 - odebráno 2. června 2010)

SZZ bakalářského studia konané ve dnech 24. 5. - 28. 5. 2010

(přidáno 10. května 2010 - odebráno 28. května 2010)

„Povídání o životě v Lhadaku“

se uskuteční v pátek 7. 5. od 8.30 do 10.00 hod. v učebně KV 404. bližší informace
(přidáno 3. května 2010 - odebráno 7. května 2010)

Dny vědy a umění na UJEP

Ve dnech 4. - 6. května 2010 pořádá UJEP Dny vědy a umění. bližší informace
(přidáno 22. dubna 2010 - odebráno 7. května 2010)

Beseda „Povídání z cest“

V rámci dnů Vědy a umění zve FŽP členy akademické obce i širokou veřejnost na besedu „Povídání z cest“ která se uskuteční 6. 5. 2010 v 15.00 hod. v aule FŽP (KV 213). Uslyšíte (a možná i uvidíte) zážitky a zkušenosti studentů a pedagogů ze studijních (i soukromých) zahraničních pobytů.
(přidáno 3. května 2010 - odebráno 7. května 2010)

Upozornění pro zájemce o doktorské studium oboru Environmentální analytická chemie

Přihlášky ke studiu je možno podávat též elektronickou formou prostřednictvím webové aplikace – viz https://stag.ujep.cz/eprihlaska/index.html. Termín podání přihlášek je do 30. 4. 2010.
základní informacepodmínky přijetítémata disertačních prací
(přidáno 15. dubna 2010)

Studentská kapka krve 2010

Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem hledá další mladé lidi ochotné darovat krev pro nemocné, kteří potřebují transfuzi. Pokud se rozhodnete stát se dárcem-dárkyní krve, rádi Vás uvítáme na našem oddělení dne 20. 4. 2010 od 7.00 do 10.30 hod. bližší informace
(přidáno 6. dubna 2010 - odebráno 20. dubna 2010)

Doktorské studium na Fakultě životního prostředí

Fakulta získala akreditaci pro doktorské studium v oboru Environmentální analytická chemie. Studium bude uskutečňováno ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie AV ČR v Řeži a Přírodovědeckou fakultou UJEP.
Základní informacePodmínky přijetíTémata disertačních prací
(přidáno 11. lúnora 2010 - odebráno 15. dubna 2010)

Přednáška „Planetární ekologické problémy

Zveme všechny studenty a akademické pracovníky na přednášku prof. RNDr. Bedřicha Moldana, CSc., ředitele Centra pro otázky životního prostředí UK Praha, která se koná ve středu 14. 4. 2010 od 10.00 hod. v aule FŽP (KV 213).
(přidáno 6. dubna 2010 - odebráno 14. dubna 2010)

Přednáška „Politika životního prostředí do roku 2020

Zveme všechny studenty a akademické pracovníky na přednášku Ing. Rut Bízkové, ministryně životního prostředí, která se koná v úterý 13. 4. 2010 od 13.00 hod. v aule FŽP (KV 213).
(přidáno 6. dubna 2010 - upraveno 9. dubna 2010 - odebráno 12. dubna 2010)

Odborná a slavnostní pojížďka lodí po Labi

Dne 8. dubna 2010 se koná odborná a slavnostní pojížďka lodí po Labi pro vedení Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L.
a studenty bakalářského studia studijního programu Inženýrská ekologie, obor vodní hospodářství. pozvánka
(přidáno 22. února 2010 - odebráno 8. dubna 2010)

Oznámení uchazečům o studium v bakalářských oborech

Fakulta životního prostředí UJEP prodlužuje konečný termín pro podání přihlášky ke studiu v bakalářských oborech pro akademický rok 2010/2011, a to do 31. března 2010! Mgr. Petr Bogan – proděkan pro studium
(přidáno 15. března 2010 - odebráno 6. dubna 2010)

Světový den vody - 20. března

Povodí Labe, státní podnik pořádá při příležitosti Světového dne vody 2010 na svých pracovištích Den otevřených dveří. bližší informace
(přidáno 15. března 2010 - odebráno 23. března 2010)

Stipendium na Technical University of Denmark

Department of Environmental Engineering, Technical University of Denmark nabízí 4 nová stipendia na PhD projekty.  bližší informace
(přidáno 9. února 2010 - odebráno 16. března 2010)

Jazykové kurzy Pokrok v letním semestru

Aktualizovaný přehled jazykových kurzů na letní semestr, které otevřeme a budeme financovat z projektu Pokrok. Kurzy započnou se začátkem letního semestru a budou opět 8 x 2 vyučovací hodiny. bližší informace
(přidáno 7. ledna 2010 - odebráno 9. března 2010)

Výstava „Švýcarskem po stopách změn klimatu“

Výstava Švýcarskem po stopách změn klimatu bude zpřístupněna veřejnosti ve středu 24. února od 10.00 hod. do 12.00 hod. v aule FŽP. pozvánkačlánek o výstavě
(přidáno 17. února 2010 - odebráno 25. února 2010)

Výběrové řízení pro studijní pobyty Erasmus

se koná v úterý 23. února 2010 v 15.00 hod. v místnosti KV 306. bližší informace
(přidáno 10. února 2010 - odebráno 24. února 2010)

Informativní schůzka k programu EU LLP Erasmus

se koná v pondělí 22. února 2010 ve 13.00 hod. v místnosti KV 403. bližší informace
(přidáno 10. února 2010 - odebráno 22. února 2010)

Exkurze do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v Praze-Ládví

V pondělí 22. února 2010 se koná exkurze do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v Praze-Ládví. Je zajištěna prohlídka experimentálního Tokamaku (poloprovozní fúzní reaktor) s odborným výkladem. Odjezd v 9.00 hod. z Mostu-Velebudic. Předpokládaný návrat nezi 15.00 - 16.00 hod. Studenti i pedagogové jsou srdečně zváni.
(přidáno 17. února 2010 - odebráno 22. února 2010)

Omezení provozu knihovny

V pátek 19. 2. od 14.00 hodin a v sobotu 20. 2. po celý den bude probíhat upgrade knihovnického systému. V tuto dobu nebude možno provádět transakce ve výpůjčním úseku (vracení, půjčování dokumentů). bližší informace
(přidáno 11. února 2010 - odebráno 22. února 2010)

Výstava „Švýcarskem po stopách změn klimatu“

Fakulta životního prostředí pořádá ve dnech 15.-26. února 20010 výstavu „Švýcarskem po stopách změn klimatu“. Vernisáž spojená s přednáškou RNDr. R. Hutha, DrSc. na téma „Globální změny klimatu“ se uskuteční 15. února 2010 ve 14.00 hod. v aule FŽP. pozvánka
(přidáno 22. ledna 2010 - odebráno 17. února 2010)

Seminář „Analytická chemie a životní prostředí

6. ročník série seminářů „Analytická chemie a životní prostředí“ na téma „Využití výsledků analýz v praxi“ se bude konat ve dnech 11.-12. února 2010 v Ústí nad Labem. bližší informace
(přidáno 21. ledna 2010 - odebráno 15. února 2010)

Doktorské studium na Fakultě životního prostředí

Fakulta získala akreditaci pro doktorské studium v oboru Environmentální analytická chemie. Studium bude uskutečňováno ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie AV ČR v Řeži a Přírodovědeckou fakultou UJEP. Předběžné informace o zaměření studia lze získat u doc. Janoše z katedry technických věd. Podrobnější informace a podmínky přijímacího řízení budou zveřejněny na stránkách fakulty.
(přidáno 10. listopadu 2009 - odebráno 27. ledna 2010)

Studentské granty

Od nového roku se otevírá možnost získání tzv. studentských grantů prostřednictvím interní grantové agentury UJEP. bližší informace
(přidáno 29. října 2009 - odebráno 27. ledna 2010)

Interdisciplinární vzdělávací projekt „CÍL 3“

Nabídka - zapojení studentů do mezinárodního Interdisciplinárního vzdělávacího projektu CÍL 3. Bližší informace v příloze a u doc. Blažkové - 475 284 144.
(přidáno 4. ledna 2010 - odebráno 26. ledna 2010)

Den otevřených dveří

Dne 21. ledna 2010 se uskuteční "Den otevřených dveří" pro uchazeče o studium na Fakultě Životního Prostředí.
Bližší informace o dnu otevřených dveří naleznete v letáku.(formát pdf)
(přidáno 8. ledna 2010 - odebráno 22. ledna 2010)

Archeologická expedice do Súdánu - Společná tisková zpráva FF UK Praha a FŽP Ústí n. L.

(přidáno 27. října 2009 - odebráno 12. ledna 2010)

Ostrý provoz turniketu

Od 4. 1. 2010 je pro vstup do budovy fakulty v Ústí nad Labem zprovozněn turniket. Všichni studenti i zaměstnanci si musí nechat zhotovit průkaz studenta respektive zaměstnance UJEP.
Bližší informace naleznete na adrese http://kas.ujep.cz/. POZOR, standardní doba výroby karty je 15 pracovních dnů od zaevidování žádosti a v případě ISIC licence 15 pracovních dnů po zaevidování došlé platby.
(přidáno 26. listopadu 2009 - upraveno 4. ledna 2010 - odebráno 12. ledna 2010)

Výběrové řízení

Děkan Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na místa:
 • profesorů a docentů pro obory: analytická chemie • agroekosystémy • pozemkové úpravy
 • vedoucích kateder: informatiky a geoinformatiky • technických věd • společenských věd
bližší informace
(přidáno 3. prosince 2009 - odebráno 4. ledna 2010)

Vládní stipendia MŠMT na akademický rok 2010/2011

Studijní pobyty pro studenty i akademické pracovníky v Egyptě a Rusku. bližší informace
(přidáno 9. prosince 2009 - odebráno 21. prosince 2009)

Výběrové řízení na stáž ve firmě EnviroCentre Glasgow

Výběrové řízení pro studenty FŽP na obsazení 1 místa stáže ve firmě EnviroCentre Glasgow. bližší informace
(přidáno 26. listopadu 2009 - upraveno 3. prosince 2009 - odebráno 16. prosince 2009)

Přednáška profesorů z firmy EnviroCentre Glasgow

V úterý 15. 12. 2009 v 8.00 hod. se uskuteční v učebně KV 603 přednáška hostujících profesorů ze Skotska Dr. Campbella Fleminga a Dr. Kennetha MacDougalla z firmy EnviroCentre Glasgow. bližší informace
(přidáno 9. prosince 2009 - odebráno 16. prosince 2009)

Mezinárodní filmový festival Voda-moře-oceány 2009

Ve dnech 23.-26. listopadu 2009 proběhne v Ústí nad Labem a v Praze již 5. oficiální ročník mezinárodního filmového festivalu Voda-moře-oceány. tisková zprávaprogramanotace filmů
(přidáno 23. listopadu 2009)

Uzavření knihovny FŽP v Mostě

Knihovna FŽP v Mostě bude v úterý dne 24. 11. 2009 uzavřena
(přidáno 19. listopadu 2009)

Doplňovací volby do AS FŽP

(přidáno 12. listopadu 2009 - odebráno 23. listopadu 2009)

Nová adresa Centra pro otázky životního prostředí UK Praha

Centrum pro otázky životního prostředí UK Praha se přestěhovalo do nových prostor.
Adresa: Centrum pro otázky životního prostředí UK Praha, José Martího 2, 162 00 Praha 6
ředitel: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
telefon sekreatriát: 220 199 472, centrála: 220 199 460, fax: 220 199 462. E-mailové adresy se nemění.

(přidáno 22. října 2009 - odebráno 20. listopadu 2009)

Děkanské volno

Děkan Fakulty životního prostředí Ing. M. Richter, Ph.D., EUR ING vyhlašuje na pondělí 16. listopadu 2009 děkanské volno.
(přidáno 6. listopadu 2009)

Termíny a pořadí SZZ 11/2009

Termíny a pořadí SZZ v listopadu 2009. bližší informace
(přidáno 14. října 2009 - odebráno 13. listopadu 2009)

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS

do studentské komory Akademického senátu FŽP, které probíhají v období od 3. 11. do 6. 11. 2009. bližší informace
Informace o tom jak volit najdou studenti na studentském emailu na adrese students.ujep.cz.
Seznam kandidátů pro doplňovací volby.
(přidáno 20. října 2009 - aktualizováno 3. listopadu 2009)

Studentská kapka krve 2009

Hledáme další mladé lidi ochotné darovat krev pro nemocné, kteří potřebují transfuzi. Pokud se rozhodnete stát se dárcem-dárkyní krve, rádi vás uvítáme na našem oddělení dne 3. 11. 2009 od 7.00 do 10.30 hod. bližší informace
(přidáno 13. října 2009 - odebráno 3. listopadu 2009))

Usnesení předsednictva Rady vysokých škol k situaci na Západočeské univerzitě v Plzni

Usnesení předsednictva Rady vysokých škol k situaci na Západočeské univerzitě v Plzni přijaté na 7. zasedání 15. 10. 2009. Plný text usnesení
(přidáno 16. října 2009 - odebráno 2. listopadu 2009)

Celostátní soutěž o nejlepší odbornou práci v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Katedra rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje celostátní soutěž o nejlepší odbornou práci v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. bližší informace
(přidáno 7. října 2009 - odebráno 2. listopadu 2009)

Doplňkové výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu ERASMUS

se koná v úterý 27. 10. 2009 od 15.00 hod. v místnosti KV603 (FŽP, Králova výšina 7, Ústí n. L). bližší informace
(přidáno 20. října 2009 - odebráno 29. října 2009)

Beseda „Východní Afrika - Keňa, Uganda, Tanzanie“

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem Vás zve na besedu Mirky Blažkové „Východní Afrika - Keňa, Uganda, Tanzanie“. bližší informace
(přidáno 21. října 2009 - odebráno 27. října 2009)

Úspěch na soutěži GIS Projekt Student 2009

V Olomouci proběhl již 5. ročník studentských odborných prací zaměřených na geoinformatiku Student GIS Projekt 2009. Kategorii disertačních prací vyhrál náš kolega z KIG Jan Pacina s prací na téma "Metody pro automatické vymezování elementárních forem georeliéfu jako součást Geomorfologického informačního systému". Gratulujeme.
(přidáno 1. října 2009) - odebráno 27. října 2009)

Seminář „Vliv klimatických změn na projektování a realizaci společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav

Severočeská pobočka Českomoravské komory pro pozemkové úpravy a Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pořádají dne 23. září 2009 odborný seminář s názvem „Vliv klimatických změn na projektování a realizaci společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav“. bližší informace
Přednášky z konference jsou ke stažení zde.
(přidáno 31. srpna 2009 - upraveno 22. září 2009 - odebráno 23. října 2009)

Imatrikulace studentů 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia

Imatrikulace se uskuteční dne 15. 10. 2009 od 15.00 hod. v aule rektorátu UJEP. bližší informace
(přidáno 5. října 2009 - odebráno 16. října 2009)

Dobrá zpráva pro zaměstnance a studenty:

Fakulta získala akreditaci doktorského studijního programu Ekologie a ochrana prostředí - obor Environmentální analytická chemie.
(přidáno 17. září 2009 - odebráno 14. října 2009)

Termíny elektronického předzápisu

(přidáno 11. června 2009 - odebráno 14. října 2009)

Změna Studijního a zkušebního řádu od 14. 9. 2009

Dne 27. 5. 2009 byl akademickým senátem UJEP schválen Studijní a zkušební řád, kterým se nadále bude řídit i FŽP. Tento nový Studijní a zkušební řád obsahuje též několik podstatných změn. bližší informace
(přidáno 9. června 2009 - odebráno 14. října 2009)

Odevzdání přihlášek ke SZZ 11/2009

Přihlášky ke SZZ je nutno odevzdat do 29. 9. 2009 na studijním oddělení FŽP č. dv. 217. bližší informace
(přidáno 23. září 2009 - odebráno 30. září 2009)

Prázdninový provoz knihovny

Po dobu prázdnin bude omezena provozní doba knihovny FŽP. bližší informace
(přidáno 2. června 2009 - odebráno 29. září 2009)

Změna úředních hodin studijního oddělení

V období od 21. 9. do 24. 9. 2009 bude Studijní oddělení uzavřeno z důvodu zápisů do studia. Mgr. P. Bogan
(přidáno 17. září 2009 - odebráno 25. září 2009)

„Prázdniny s fotoaparátem“

V rámci „Roku životního prostředí“ pořádá OHK Most ve spolupráci s partnerskou IHK Halle-Dessau fotografickou soutěž na téma životního prostředí v oblasti Severozápadních Čech. bližší informace
(přidáno 16. června 2009 - odebráno 22. září 2009)

Přípravný kurz pro nové studenty FŽP

Cílem kurzu je poukázat na některé partie středoškolského učiva, nezbytné pro úspěšné absolvování předepsaných předmětů při studiu bakalářských oborů FŽP UJEP. bližší informace
(přidáno 2. září 2009 - odebráno 21. září 2009)

Unikátní elektronický herbář egyptské Západní pouště

Laboratoř geoinformatiky KIG se podílela na tvorbě unikátního Elektronického herbáře egyptské Západní pouště. http://westerndesertflora.geolab.cz
(přidáno 3. července 2009 - odebráno 18. září 2009)

Nadace ČEZ finančně podpořila fotografickou výstavu o expedici do Gilf el Kebíru

Nadace ČEZ
  Nadace ČEZ finančně podpořila výstavu Gilf Kebír 2008. Pozvánka na výstavu

(přidáno 3. července 2009 - upraveno 28. srpna 2009 - odebráno 18. září 2009)

Uzavření knihovny FŽP

Ve středu 16. září 2009 bude knihovna FŽP uzavřena z důvodu služební cesty všech zaměstnanců knihovny. I. Suchá
(přidáno 3. září 2009 - odebráno 18. září 2009)

Konference

dne 17.9. 2009 se na Fakultě životního prostředí uskuteční konference na téma: Revitalizace území průmyslových regionů - metodické přístupy. Bližší informace v letáku
(přidáno 17. srpna 2009 - odebráno 17. září 2009)

Letní škola v Německu

Ve dnech 20. 9. - 25. 9. 2009 se uskuteční již 7. ročník letní školy „7. Summer Academy of the Culture Foundation of Hohenmoelsen". Bližší informace podá Ing. M. Neruda, Ph.D., další naleznete na www.somak-hhm.de a v letáku.
(přidáno 1. června 2009 - odebráno 14. září 2009)

2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010

Děkan Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 a stanovuje podmínky k přijetí ke studiu. bližší informace
(přidáno 22. dubna 2009 - odebráno 11. září 2009)

Umíme se poučit?

Výrok Tomáše Bati z roku 1932 k hospodářské krizi.
(přidáno 21. května 2009 - odebráno 10. září 2009)

Letní škola v Drážďanech

Ve dnech 7. 9. - 20. 9. 2009 se uskuteční Summer Academy on Organic Animal Breeding and Organic Animal Husbandry". bližší informace
(přidáno 12. června 2009 - odebráno 4. září 2009)

Prázdninový provoz studijního oddělení

Po dobu letních prázdnin bude omezen provoz studijního oddělení. bližší informace
(přidáno 30. června 2009 - odebráno 28. srpna 2009)

Globální změny klimatu a lesních ekosystémů - 1GLOZ

Informace o kurzuplán cesty
Dne 7. a 8. července se koná výuka od 8.00 hod. v učebně KV 418.
(přidáno 26. června 2009 - odebráno 9. července 2009)

Soutěž o Cenu Josefa Vavrouška

Vědecká rada Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje veřejnou soutěž o Cenu Josefa Vavrouška. bližší informace
(přidáno 5. června 2009 - odebráno 7. července 2009)

Poznávací zájezdy

Zájemci o exkurzi do Krakowa (říjen 2009) a exkurzi do severního Německa a Jutského poloostrova (duben-květen 2010) kontaktujte Dr. Ivana Farského z katedry geografie Přírodovědecké fakulty UJEP, e-mail: ivan.farsky@ujep.cz
(přidáno 4. května 2009 - odebráno 22. června 2009)

Informace pro studenty

(přidáno 13. května 2008 - upraveno 12. září 2008 - odebráno 22.června 2009)

Termín a pořadí SZZ

(přidáno 11. května 2009 - odebráno 4. června 2009)

Seminář „Analytická chemie a životní prostředí“

5. ročník série seminářů „Analytická chemie a životní prostředí“ na téma „Hodnocení výsledků analýz“ se bude konat ve dnech 28.-29. května 2009 v Ústí nad Labem. bližší informace
(přidáno 7. května 2009 - odebráno 1. června 2009)

Koloběžkový den v Mostě

V pondělí 4. května proběhl v rámci Sportovního a kulturního dne rektorky UJEP na mosteckém detašovaném pracovišti Fakulty životního prostředí koloběžkový den.
(přidáno 6. května 2009 - odebráno 19. května 2009))

Přeřušení dodávky el. energie

Ve středu 13. května 2009 v době od 8.00 do 11.00 hod. bude přerušena dodávka el. energie.  bližší informace
(přidáno 11. května 2009 - odebráno 13. května 2009)

Koloběžkový den

V rámci Sportovního a kulturního dne rektorky UJEP Ústí nad Labem pořádá pracoviště UJEP v Mostě dne 4. května 2009 „Koloběžkový den“.  bližší informace
(přidáno 24. dubna 2009 - odebráno 5.května 2009)

Program „Yggdrasil“ - výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce z 25 zemi světa včetně ČR

Norská vědecká rada zavádí nový otevřený systém pro studenty doktorandského programu a mladé vědce. Uzávěrka přihlášek je 22. dubna 2009.  bližší informace
(přidáno 23. února 2009 - odebráno 24. dubna 2009)

Vyhlášení interních grantů 2009

Na kolegiu děkana bylo rozhodnuto o vyhlášení IG na rok 2009. Je možné podávat návrhy projektů na podporu doktorandského studia. Přihlášky je možno podávat do 31. 3. 2009 k rukám ing. Harudové. Formulář přihlášky ke stažení (ve formátu RTF).
(přidáno 18. března 2009)

Upozornění pro studenty KS

Na sobotu 18. dubna 2009 od 8.00 do 23.00 hodin ohlásili nacionalisté tři pochody spojené se vzpomínkou na oběti spojeneckého bombardování města Ústí nad Labem. Výuka na FŽP UJEP proběhne dle harmonogramu. Účast studentů se nechává na jejich individuálním zvážení. Rozhodne-li se některý student z bezpečnostních důvodů výuky neúčastnit, bude mu absence omluvena. Vedení fakulty tímto žádá vyučující o vstřícnost při řešení této situace.
Pro informace o dopravě a pohybu po městě: letákmapa
(přidáno 16. dubna 2009)

Odborná a slavnostní pojížďka lodí po Labi

Dne 17. dubna 2009 se koná odborná a slavnostní pojížďka lodí po Labi pro vedení Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a studenty bakalářského studia studijního programu Inženýrská ekologie, obor vodní hospodářství. 
pozvánka •  bližší informace
(přidáno 17. března 2009 - upraveno 14. dubna 2009)

Natura 2000 a přeshraniční krajinný rozvoj

Pozvánka na zahajovací konferenci sasko-českého projektu Cíl 3 „Zelená síť Krušné hory“. Konference se uskuteční ve středu 25. března 2009 v Ústí nad Labem od 10:00 do 16:30 hod. Bližší informace v pozvánce
(přidáno 9. února 2009 - odebráno 29. března 2009)

Konference Environmental Sciences 2009

Motto: „Chtěli jste někdy prezentovat výsledky svého výzkumu v angličtině, aniž byste si utrhli pořádnou ostudu?“ Právě pro Vás je tu konference Environmental Sciences 2009. Více na http://www.fzp.czu.cz/es
(přidáno 6. února 2009 - odebráno 29. března 2009)

Setkání s profesory z Aalborg University

V pátek 20. března od 10.00 hod. se v KV 211 uskuteční setkání s profesory z Aalborg University (Dánsko). Věnováno bude prezentaci studijních programů Environmental Engineering Section na univerzitě v Aalborgu. Účast studentů a pedagogů vítána!!!
(přidáno 11. března 2009 - odebráno 23. března 2009)

Studentská kapka krve

Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Transfuzní oddělení, hledá nové dárce z řad studentů UJEP. Zájemce uvítáme 17. 3. od 7.00 do 10.00 hod. na transfuzním oddělení Masarykovy nemocnice. bližší informace
(přidáno 2. března 2009 - odebráno 18. března 2009)

Stipendijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí

Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU vypisuje každý rok stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol zaměřených na studium různých oblastí ochrany a tvorby životního prostředí. bližší informace
(přidáno 18. února 2009 - odebráno 17. března 2009)

SOMMERKOLLEGS - Letní jazykové školy programu AKTION v roce 2009

Bilaterální 3týdenní jazykové kurzy němčiny pořádané v ČR. bližší informace
(přidáno 16. února 2009 - odebráno 17. března 2009)

Soutěž o nejlepší esej na téma „Udržitelný způsob života"

Geografický ústav SAV vyhlašuje 8. ročník soutěže o nejlepší esej na téma „Udržitelný způsob života". bližší informace
(přidáno 9. února 2009 - odebráno 17. března 2009)

Mezinárodní letní škola „A Metropolis with a Green Heart“

Univerzita Komenského v Bratislavě a Slovenská technická univerzita v Bratislavě pořádají ve dnech 6.-11. července 2009 mezinárodní letní školu „A Metropolis with a Green Heart“. Termín pro zaslání přihlášek je do 20. února 2009bližší informace • stránky projektu
(přidáno 13. února 2009 - odebráno 22. února 2009)

Přednáška profesorů z University Osnabrück

V pátek 20. února 2009 od 10.00 se v aule KV 213 uskuteční přednáška profesorů z Osnabrück University. Studenti a učitelé FŽP jsou srdečně zváni! bližší informace
(přidáno 6. února 2009 - upraveno 9. února 2009 - odebráno 21. února 2009)

Univerzitní ples

v pátek 20. února 2009 od 20.00 hod. se bude konat II. univerzitní ples v Domě kultury města Ústí nad Labem, Velká hradební 19.
[ Plakátek ] [ Prodej lístků ]
(přidáno 19. prosince 2008 - odebráno 21. února 2009)

Veřejné oponentní řízení interních grantů

Dne 18. února 2009 se koná od 13.00 hod. v místnosti KV 211 veřejné oponentní řízení interních grantů. bližší informace
(přidáno 11. února 2009 - odebráno 20. února 2009)

Nabídka pro studenty UJEP

V nadcházející zimní sezóně 2008/2009 nabízí lyžařské středisko Zadní Telnice studentům UJEP možnost slevy jízdného. Skipas tak bude pro studenta do 26 let s platnou ISIC kartou za dětské jízdné (tato nabídka neplatí o víkendech, svátcích a prázdninách). Více info na: www.ski-telnice.cz
(přidáno 9. prosince 2008 - odebráno 18. února 2009)

Výběrové řízení

Inzerát s informacemi o výběrovém řízení vyšel 15. 1. 2009 v MFD a 16. 1. 2009 v Lidových novinách. Přihlášky mohou zájemci zasílat do 15. 2. 2009 včetně. Vybraným akademickým pracovníkům je fakulta schopna zajistit ubytování nebo byt.
(přidáno 13. ledna 2009 - upraveno 19. ledna 2009 - odebráno 16. února 2009)

Únorové Science Café se věnuje egyptologii

V úterý 10. února 2009 se koná v Praze čtvrté Science Café. Debatní večer na téma česká egyptologie bude od 19.00 hodin hostit kavárna s názvem „Potrvá“ v Srbské ulici 2 v Praze 6 (kavárna je dvě minuty chůze od zastávky metra Hradčanská – metro A či tram). bližší informace
(přidáno 26. ledna 2009 - upraveno 7. února 2009 - odebráno 11. února 2009)

Přednáška „Poslední výsledky archeologických výzkumů v Abúsíru a spolupráce s univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem“

FŽP a FF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Vás srdečně zvou na přednášku doc. Mgr. Miroslava Bárty, Dr. (Český egyptologický ústav FF UK Praha a Káhira) „Poslední výsledky archeologických výzkumů v Abúsíru a spolupráce s univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem“, která se koná
4. února 2009 od 13.30 hod.
v aule FŽP (KV 213). bližší informace
(přidáno 26. ledna 2009 - odebráno 5. února 2009)

Uzavření knihovny FŽP

Ve středu 28. ledna 2009 bude knihovna FŽP v době od 9.00 do 13.00 hod. uzavřena z důvodu školení zaměstnanců.
(přidáno 22. ledna 2009 - odebráno 29. ledna 2009)

Expedice k Jeskyni plavců

Expedice
První české vědecké expedice do oblasti Gilf el-Kebíru se účastní i pracovník fakulty Ing. Vladimír Brůna.
Více informací najdete na stránkách expedice - http://westerndesert.geolab.cz/gilf2008
National Geographic Česko
(přidáno 10. října 2008 - upraveno 3. listopadu 2008 - odebráno 26. ledna 2009)

Mimořádná cena rektorky

Na slavnostním zasedání UJEP získal Ing. Vladimír Brůna z katedry informatiky a geoinformatiky Mimořádnou cenu rektorky za popularizaci vědy v mezinárodním měřítku.
(přidáno 18. prosince 2008 - odebráno 26. ledna 2009)

Den otevřených dveří na FŽP UJEP

se koná dne 22. ledna od 9.00, 11.00 a 13.00 hod. bližší informace
(přidáno 19. prosince 2008 - odebráno 26. ledna 2009)

Pozvánka na mezinárodní workshop

Technologický park Chomutov o.p.s. a Fakulta životního prostředí univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem si Vás dovolují srdečně pozvat na mezinárodní workshop „Geotextilie pro sanaci, rekultivaci a životní prostředí“, který se koná 20. ledna 2009 v době od 9.30 do 16.30 hod. v učebně KV 603. Účast studentů a pedagogů UJEP vítána (zdarma).
bližší informace
(přidáno 9. ledna 2009 - upraveno 20. ledna 2009 - odebráno 21. ledna 2009)

Pozvánka na Erasmovou Mikulášskou

Pro všechny, kdo vyjel, vyjede anebo se chystá na zahraniční univerzity s programem ERASMUS. bližší informace
(přidáno 25. listopadu 2008 - odebráno 4. prosince 2008)

Studentská kapka krve

Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Transfuzní oddělení, hledá nové dárce z řad studentů UJEP. Zájemce uvítáme 25. 11. nebo 2. 12. 2008 od 7.00 do 10.00 hod. na transfuzním oddělení Masarykovy nemocnice. bližší informace
(přidáno 6. listopadu 2008 - odebráno 3. prosince 2008)

Informace pro 1. ročník n. Mgr. studia oboru OH

V pátek 28. 11. 2008 bude uspořádána exkurze do podniků Glanzstoff Bohemia, s.r.o., Lovosice a Lovochemie, a.s., Lovosice. bližší informace
(přidáno 14. listopadu 2008 - odebráno 28. listopadu 2008)

Konference Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2008

Akademické centrum studentských aktivit pořádá ve dnech 27. - 28. listopadu 2008 konferenci Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2008. bližší informace
(přidáno 19. listopadu 2008 - odebráno 28. listopadu 2008)

Informace pro 1. ročník n. Mgr. studia oboru OH

V pátek 21. 11. 2008 bude uspořádána exkurze do podniku SPOLCHEMIE, a.s., Ústí n. L . bližší informace
(přidáno 14. listopadu 2008 - odebráno 21. listopadu 2008)

Doplňovací volby do AS UJEP

(přidáno 23. října 2008 - upraveno 11. listopadu 2008 - odebráno 19. listopadu 2008)

Podzimní tematicky zaměřená exkurze

především na předměty Ochrana přírody a Funkce lesa se všímá i dalších disciplin, především geologie. Bližší informace v příloze.
(přidáno 4. listopadu 2008 - odebráno 18. listopadu 2008)

Pozvánka na seminář Lisabonská smlouva

Seminář je primárně určen pro vysokoškolské studenty, zejména se zaměřením na politologii a filozofii, ekonomii, nebo pro studenty předmětů jako Evropská unie, Mezinárodní vztahy, Právo a politologie a jiné. Bližší informace v letáku.
(přidáno 4. listopadu 2008 - odebráno 12. listopadu 2008)

Seminář "Využití letecké fotogrammetrie pro zpracování návrhu pozemkových úprav"

Severočeská pobočka Českomoravské komory pro pozemkové úpravy ve spolupráci s firmami INGEOS spol. s r.o., DATA System s.r.o. a GEODATA s.r.o. pořádá dne 11. listopadu 2008 seminář "Využití letecké fotogrammetrie pro zpracování návrhu pozemkových úprav". Účast 2-3 studentů se zájmem
o uvedenou problematiku možná (zdarma), prosím nahlašte jména
Ing. Nerudovi. bližší informace
(přidáno 3. října 2008 - upraveno 22. října 2008 - odebráno 12. listopadu 2008)

Doplňkové výběrové řízení ERASMUS

pro studijní pobyty v rámci programu ERASMUS se koná ve středu 29. 10. 2008
Bližší informace v letáku
(přidáno 21. října 2008 - odebráno 30. října 2008)

Přednáška prof. Fleminga z univerzity Strathclyde v Glasgowě

V pátek 24. 10. 2008 od 10.00 do 11.30 bude prof. George Fleming z univerzity Strathclyde v Glasgowě přednášet na Fakultě životního prostředí v učebně KV 603. Téma přednášky je "Environmental Opportunities - The Balance between Research and Commercialisation". Prof. Fleming je autorem celé řady knih o protipovodňové problematice a u nás na fakultě již měl velice zajímavou přednášku před 5 lety.
Všichni studenti a pedagogové z univerzity jsou zváni! - Leták ve formátu pdf
Program návštěvy prof. Fleminga na Fakultě životního prostředí
(přidáno 4. října 2008 - odebráno 27. října 2008)

Děkanské volno

Děkan Fakulty životního prostředí UJEP vyhlašuje na 27. 10. 2008 děkanské volno pro studenty fakulty. Informace v příloze
(přidáno 22. října 2008 - odebráno 27. října 2008)

Přednáška Ing. Milana Řípy, CSc.

Dne 21. října 2008 se na Fakultě životního prostředí UJEP uskuteční přednáška Ing. Milana Řípy, CSc., vědeckého pracovníka Ústavu fyziky plazmatu AV ČR na téma Energetická bezpečnost České republiky a ITER - mezinárodní termonukleární experimentální reaktor. Přednáška se uskuteční od 9.00 v budově FŽP UJEP, Králova Výšina 7, posluchárna KV 603.
(přidáno 4. října 2008 - odebráno 22. října 2008)

Imatrikulace studentů 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia

Dne 16. 10. 2008 ve 14.00 hodin se uskuteční imatrikulace studentů 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia. bližší informace
(přidáno 3. října 2008 - odebráno 17. října 2008)

Den otevřených dveří s.p. Povodí Ohře

Povodí Ohře, s. p., zve všechny zájemce na Den otevřených dveří, který pořádá v sobotu 20. září 2008 od 9 do 16 hodin. bližší informace
(přidáno 16. září 2008)

Harmonogram zápisů

(přidáno 13. května 2008)

MŽP v Praze nabízí studentům FŽP:

Témata BP a DP • odbornou praxi • možnost zaměstnání po absolvování FŽP
Kontaktní osoby:
Ing. Rut Bízková, Sekce ekonomiky a politiky MŽP, tel.: 267 122 564

Ing. Kamil Srnec, Odbor personální a organizační,  tel.: 267 122 008

(přidáno 22. ledna 2008)

Nabídka studentské praxe na Magistrátu města Ústí nad Labem

Magistrát města Ústí nad Labem nabízí studentskou praxi se zaměřením na GIS. Více v letáku
(přidáno 9. ledna 2008)

Vizuální kontrola zapsaného rozvrhu v systému STAG

(přidáno 28. srpna 2008 - odebráno 10. října 2008)

Přípravný kurz pro nové studenty FŽP

(přidáno 25. srpna 2008 - odebráno 10. října 2008)

Informace o akcích pro studenty

Studentská unie připravuje akce pro studenty. bližší informace
(přidáno 13. srpna 2008 - odebráno 12. září 2008)

Možnost zahraniční stáže v Glasgow

(přidáno 13. srpna 2008 - odebráno 12. září 2008)

Nabídka povinné praxe

Nabídka uskutečnění povinné praxe na Pozemkovém úřadě Louny a v geodetické firmě Ing. Charváta v Teplicích, kontakt přes Ing. Nerudu.
(přidáno 31. července 2008 - odebráno 12. září 2008)

Studujte v zahraničí s grantem MŠMT

Máte zájem v roce 2009 studovat za finanční podpory MŠMT na Vámi vybrané zahraniční vysoké škole? Pak využijte program na podporu mobility studentů, který je součástí Rozvojových programů MŠMT ČR.  bližší informace
(přidáno 16. června 2008 - odebráno 12. září 2008)

Fotosoutěž „Ústí nad Labem ve fotografii“

Vedení univerzity Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s magistrátem města Ústí nad Labem vyhlašuje fotografickou soutěž určenou pro studenty a všechny zaměstnance „Ústí nad Labem ve fotografii“. bližší informace
(přidáno 23. dubna 2008 - odebráno 12. září 2008)

Soutěž o nejlepší esej na téma „Udržitelný způsob života“

Geografický ústav SAV v Bratislavě vyhlašuje soutěž o nejlepší esej na téma „Udržitelný způsob života“. bližší informace
(přidáno 5. května 2008)

2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009

Termín podání přihlášek: do 29. srpna 2008
Informace ke 2. kolu přijímacího řízení
(přidáno 5. května 2008 - odebráno 1. září 2008)

Letní škola ve slovinské Portoroži (s možností získání fin. podpory)

Letní škola ve slovinské Portoroži: nabídkaprůvodce účastníkaEMUNI Summer School
(přidáno 7. května 2008 - odebráno 9. července 2008)

Nový informační zdroj

Knihovna FŽP získala přístup k databázi Environmental Complete z produkce Ebsco. Nabídka zahrnuje plné texty více než 650 titulů časopisů zaměřených na životní prostředí, (např. Journal of Geology, Journal of Ecology, Water, Air and Soil Pollution, Water Resources ad.). Zkušební přístup je omezený na 2 měsíce do konce června 2008 zde.
(přidáno 16. května 2008 - odebráno 2. července 2008)

Výběrové řízení

Děkan Fakulty životního prostředí vypisuje výběrové řízení na místa profesorů, docentů, odborných asistentů. Bližší informace na stránkách UJEP
(přidáno 5. května 2008 - odebráno 2. července 2008)

Konference „Pozemkové úpravy v povodněmi ohroženém území“

Severočeská pobočka Českomoravské komory pro pozemkové úpravy ve spolupráci s FŽP UJEP a Asociací pro závlahy a vodu v krajině České republiky pořádají dne 17. 6. 2008 v aule FŽP meziregionální odborný seminář s názvem „Pozemkové úpravy v povodněmi ohroženém území“.  bližší informace
(přidáno 15. května 2008 - odebráno 18. června 2008)

Rozvrh konzultací kombinované formy studia pro akademický rok 2007/2008

(přidáno 27. srpna 2007 - upraveno 28. ledna 2008 - odebráno 18. června 2008)

Upozornění pro uchazeče – FŽP UJEP

Upozorňujeme všechny uchazeče o studium, především letošní absolventy,
aby nezapomněli zaslat do 12. 6. 2008 úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Pokud tak neučiní, nesplní jednu z hlavních podmínek přijetí ke studiu, viz Podmínky přijetí ke studiu na našich webových stránkách: www.ujep.cz.
(přidáno 6. června 2008 - odebráno 13. června 2008)

Termín a pořadí SZZ

(přidáno 12. května 2008 - upraveno 13. května 2008 - odebráno 9. června 2008)

Planeta Země mocná i zranitelná

V rámci Roku planety Země v ČR pořádá UJEP ve dnech 14. 4. 2008 - 30. 5. 2008 v areálu Kampusu (kaple) putovní geovědní výstavu „Planeta Země mocná i zranitelná“. bližší informace
(přidáno 15. dubna 2008 - odebráno 2. června 2008)

Semináře „Analytická chemie a životní prostředí“

4. ročník série seminářů „Analytická chemie a životní prostředí“ na téma „Analytické metody“ se bude konat ve dnech 22.-23. května 2008 v Ústí nad Labem.  Bližší informace v pozvánce ve formátu pdf a doc.
(přidáno 16. listopadu 2007 - upraveno 13. května 2008 - odebráno 23. května 2008)

Evropské fórum vědy a techniky

Společnost Česká hlava pořádá 22. května 2008 na VŠE Praha již sedmý ročník "Evropského fóra vědy a techniky". Letošním tématem je "Efektivita evropské vědy a její konkurenceschopnost vůči světu". Bližší informace (s možností registrace) naleznete na www.ceskahlava.cz a v přiloženém letáku.
(přidáno 14. dubna 2008 - odebráno 23. května 2008)

Letní škola rozvojové pomoci a spolupráce

je na Univerzitě Palackého v Olomouci pořádána od roku 1998, letos proběhne již jedenáctý ročník. Informace v letáku nebo na stránkách http://development.upol.cz/letni-skola.
(přidáno 11. dubna 2008 - odebráno 23. května 2008)

Majáles

14. května 2008 - první Majáles v Ústí nad Labem! Od 14.00 odpadá výuka - rektorské volno. Studenti se zúčastní průvodu nebo dalších akcí dle plakátu.
(přidáno 6. května 2008 - upraveno 12. května 2008 - odebráno 20. května 2008)

Erasmus Day 1000

Univerzita J. E. Purkyně pořádá v úterý 13. května 2008 od 17.00 hod. ve VŠ baru v budově koleje K3 „Erasmus Day 1000“ spojený s vyhlášením 1000. účastníka programu. bližší informace
(přidáno 28. dubna 2008 - odebráno 14. května 2008)

Pozvánka na besedu „Předsednictví v Radě EU"

Univerzita J. E. Purkyně Vás pořádá dne 13. května 2008 od 10.00 ve velké aule PF besedu s velvyslancem Slovinské republiky - Francem Butem na téma „Předsednictví v Radě EU“. bližší informace
(přidáno 5. května 2008 - odebráno 13. května 2008)

Satelitní atlas pyramid

získal zvláštní ocenění Mapa roku 2007 v kategorii Atlasy, soubory a edice map. bližší informace
(přidáno 24. dubna 2008 - upraveno 28. dubna 2008 - odebráno 13. května 2008)

Pozvánka na výstavu „Mapy Ústecka ukryté v archívech“

Katedra informatiky a geoinformatiky FŽP, Krajinak, o.s. a Magistrát města Ústí nad Labem si Vás dovoluje pozvat na výstavu „Mapy Ústecka ukryté v archívech“ konanou při příležitosti Dnů Vědy a umění UJEP. bližší informace
(přidáno 28. dubna 2008 - odebráno 13. května 2008)

Nabídka pro studenty FŽP - spolupráce se sekretariátem IHDP Bonn

Nabízíme v rámci studentské vědecké činnosti pozici asistenta pro spolupráci se sekretariátem mezinárodní organizace International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change IHDP (www.ihdp.org) v Bonnu. Předpokladem je komunikační schopnost v angličtině. Zájemci hlaste se u doc. Sejáka (místn. č. 411, tel. 475 284 120, josef.sejak@ujep.cz), příp. u pí Hrstkové (jaroslava.hrstkova@ujep.cz, místn. č. 303, tel. 475 284 123).
(přidáno 16. dubna 2008 - odebráno 5. května 2008)

Děkanské volno

Na den 2. 5. 2008 vyhlašuje děkan FŽP děkanské volno.
(přidáno 24. dubna 2008 - odebráno 5. května 2008)

Pozvánka na seminář o pískovcových krajinách

spojený s představením publikace Sandstone Landscapes se uskuteční v budově prezidia Akademie věd ČR dne 28. dubna 2008 od 13.30.
Bližší informace.
(přidáno 23. dubna 2008 - odebráno 30. dubna 2008)

Den rektorky UJEP

Dne 22. 4. 2008 se koná Den rektorky UJEP. Katedra tělesné výchovy PF připravila bohatý sportovní program pro studenty i zaměstnance UJEP.
Podrobné informace naleznete zde.
(přidáno 8. dubna 2008 - odebráno 23. dubna 2008)

Informace studentům, kteří odevzdávají BP resp. DP.

Podrobnější informace k SZZ, odevzdávání BP(DP) naleznete zde.
(přidáno 10. dubna 2008 - odebráno 18. dubna 2008)

Nabídka spolupráce - Strana zelených ZO Teplice

Hledáme studenty a další zájemce z FŽP, kteří by byli ochotni a schopni se zapojit do společných aktivit, které by byly jak ku prospěchu fakulty a studentů pro získané zkušenosti, ale posloužily by obecnému zájmu obyvatel tohoto regionu. Spolupráce není vázaná na členství ve straně. Potřebujeme odborníky a zainteresované osoby v různých oblastech ochrany životního prostředí a zdravého životního stylu obyvatel.
Kontakt.: e-mail: Jan@Kittl.cz, tel.: +420 723 692 269
(přidáno 8. dubna 2008 - odebráno 17. dubna 2008)

Výsledky voleb do AS FŽP

Výsledky voleb do AS FŽP ze dne 1.-4. dubna 2008 naleznete v přiloženém PDF souboru.
(přidáno 7. dubna 2008 - odebráno 16. dubna 2008)

Seminář MATLAB & COMSOL Multiphysics

Dne 15. 4. 2008 se koná v hotelu Best Western Hotel Vladimír seminář „MATLAB & COMSOL Multiphysics”, zabývající se měřením, analýzou a zpracováním dat v systému MATLAB a využitím systému COMSOL Multiphysics v chemickém průmyslu. Registraci a bližší informace naleznete zde.
(přidáno 7. dubna 2008 - odebráno 16. dubna 2008)

Studentská kapka krve

Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Transfuzní oddělení, hledá nové dárce z řad studentů UJEP. Zájemce uvítáme 1. 4. nebo 8. 4. 2008 od 7.00 do 10.00 hod na transfuzním oddělení Masarykovy nemocnice. bližší informace
(přidáno 18. března 2008 - odebráno 8. dubna 2008)

Volby do Akademického senátu FŽP

Volby do AS FŽP UJEP probíhají ve dnech, 1. - 4. dubna 2008 elektronickou formou. Veškeré informace o volbě obdrželi studenti na univerzitní e-mail a akademičtí pracovníci na e-mail poskytnutý katedrou.
bližší aktualizované informace • seznam kandidátů • volební komise
(přidáno 25. února 2008 - odebráno 7. dubna 2008)

Termín pro podání přihlášek ke studiu

Termín podání přihlášek na Fakultu životního prostředí UJEP byl pro všechny bakalářské obory prodloužen do 31. března 2008!  bližší informace
(přidáno 13. března 2008 - odebráno 1. dubna 2008)

Vstupenky na ples UJEP

Vstupenky na ples UJEP jsou v prodeji u pí. Hrstkové - KSPV ve dnech pondělí až čtvrtek, od 10 do 11 hod. Cena jedné vstupenky je 150 Kč.
(přidáno 4. února 2008 - odebráno 4. března 2008)

Soutěž

Katedra rozvojových studií Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci pořádá celostátní soutěž o nejlepší studentskou odbornou práci s rozvojovou problematikou.  bližší informace
(přidáno 12. února 2008 - odebráno 4. března 2008)

Ples Filozofické fakulty

dne 1. března 2008 pořádá Filozofická fakulta studentský ples.
bližší informace
(přidáno 13. února 2008 - odebráno 4. března 2008)

Krajská zdravotní, a.s.

zve na výcvik nových dobrovolníků na vstup do zdravotnického zařízení.
Bližší informace v pozvánce
(přidáno 24. ledna 2008 - odebráno 25. února 2008)

Dnes, tj. v pátek 8. 2. 2008

je na stránkách o vzdělání jako Škola dne Fakulta životního prostředí UJEP, více na stránkách skoly.vzdelani.cz
(přidáno 8. února 2008 - odebráno 22. února 2008)

Informace k předmětu 1ZACH

Zápis do laboratoří od 16. 1. 2008.  bližší informace
(přidáno 15. ledna 2008 - odebráno 11. února 2008)

Informace pro studenty, kteří mají zadanou BP, resp. DP na KPV

Potvrzení o vykonání praxe a zprávu z praxe je nutno odevzdat ve zkouškovém období ZS.  bližší informace
(přidáno 3. ledna 2008 - odebráno 11. února 2008)

Seminář: Labe - naše společné dědictví

Na fakultě životního prostředí se bude dne 26. ledna konat seminář pořadaný společností Arnica. bližší informace ke stažení ve formátu pdf
(přidáno 2. ledna 2008 - odebráno 28. ledna 2008)

Den otevřených dveří na FŽP UJEP dne 24. ledna

(přidáno 10. prosince 2007 - odebráno 28. ledna 2008)

Nabidka absolventské praxe

MÚ Litoměřice, odbor životního prostředí hledá absolventa pro práci na úseku vodního hospodářství.  bližší informace
(přidáno 3. ledna 2008 - odebránono 24. ledna 2008)

Největší česká kniha v distribuci -Satelitní atlas pyramid

"Satelitní atlas pyramid" - bližší informace na adrese http://atlas.dryada.com/
(přidáno 26. října 2007 - upraveno 31.října 2007- odebránono 24. ledna 2008)

Nabidka práce

Agentura ochrany přirody a krajiny se sídlem v Liberci hledá pracovníka na pozici krajinář/informatik.  bližší informace
(přidáno 9. ledna 2008 - odebránono 23. ledna 2008)

Volby do AS UJEP na FŽP

V Mostě: 5. 12. 2007 od 10:00 do 16:00 v 909
V Ústí: 6. 12. 2007 od 10:00 do 16:00 v prostoru vstupní haly
bližší informace • pokyny k volbě • kandidáti • volební programy kandidátů • výsledky voleb
(přidáno 29. listopadu 2007 - odebráno 17. prosince 2007)

Stipendijní pobyty

vypisované v rámci mezinárodních smluv (kvóty)
S ohledem na neobsazení kvót byl termín pro odevzdání žádostí prodloužen do 14. 12. 2007.
(přidáno 12. prosince 2007 - odebráno 17. prosince 2007)

GEOCUP 2007

Katedra informatiky a geoinformatiky FŽP pořádá 16.11.2007 třetí ročník soutěže v dovednostech v geoinformačních technologiích pro studenty středních a vysokých škol - GEOCUP 2007. Bližší informace a přihláška jsou na stránkách soutěže
(přidáno 11. října 2007)

Státní závěrečné zkoušky 11/2007

Termín a pořadí pro státní závěrečné zkoušky
Komise pro státní závěrečné zkoušky
(přidáno 23. října 2007 - odebráno 8. listopadu 2007)

Nabídka spolupráce na konferenci Climate Change Impacts in the Czech-German Elbe River Basin

Máte-li zájem pomoci (formou placené brigády) v rámci studentské aktivity při organizaci mezinárodní konference Climate Change Impacts in the Czech-German Elbe River Basin, která se koná 4. – 6. 11. 2007 na UJEP, hlaste se u doc. Sejáka (místnost č. 411).
(přidáno 26. září 2007)

Mezinárodní konference

Univerzita J. E. Purkyně pořádá ve dnech 5. - 6. 11. 2007 mezinárodní konferenci „Climate Change Impacts in the Czech-German Elbe River Basin“   bližší informace
(přidáno 11. října 2007 - odebráno 7. listopadu 2007)

Pozvánka

Vážení studenti,
děkanát fakulty oznamuje, že dne 5. 11. 2007 od 14.00 hodin proběhne v aule FŽP diskuze ministra životního prostředí RNDr. Martina Bursíka se studenty a pedagogy fakulty.
Dne 5. 11. 2007 v době od 14.00 do 15.00 hodin se z důvodu umožnění účasti na této akci ruší výuka.
Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING - děkan fakulty
(přidáno 30. října 2007 - odebráno 6. listopadu 2007))

Registrace čtenářů knihovny FŽP

(přidáno 7. září 2007 - odebráno 30. října 2007)

Nová sekce Ediční činnost

Na stránkách FŽP je zřízena nová sekce Ediční činnost. Odkaz je z hlavního menu fakultních stránek.
(přidáno 4. října 2007 - odebráno 30. října 2007)

Výběrové řízení ERASMUS

Výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu ERASMUS se koná v úterý 16.10. 2007 v místnosti KV 306.  bližší informace
(přidáno 10. října 2007 - odebráno 17. října 2007)

Upozornění

Knihovna bude dne 15.10. uzavřena z důvodu rektorského volna
(přidáno 9. října 2007 - odebráno 16. října 2007)

Žádosti o uznávání předmětů na ak. rok 2007/2008

Termín pro podávání žádostí: do 11. 10. 2007
Po tomto termínu již žádosti nebudou přijímány a vyřizovány.
(přidáno 9. října 2007 - odebráno 16. října 2007)

Upozornění pro studenty

Dne 15. 10. 2007 je vyhlášené rektorské volno.
Na studijním oddělení jsou v tento den zrušeny úřední hodiny.
(přidáno 5. října 2007 - odebráno 16. října 2007)

Vizuální kontrola zapsaného rozvrhu v systému STAG

(přidáno 3. září 2007 - odebráno 16. října 2007)

Pozvánka na výstavu

(přidáno 24. září 2007 - odebráno 9. října 2007)

Nabídka zaměstnání pro absolventy

(přidáno 26. září 2007 - odebráno 9. října 2007)

Harmonogram FŽP

(přidáno 3. května 2007 - upraveno 13. července 2007 - odebráno 9. října 2007)

Pozvánka na přednášku prof. PhDr. Miroslava Vernera, DrSc.

na téma Objevování starého Egypta, která se koná ve středu dne 3. října 2007 ve velké aule PF, České mládeže 8, od 16.00 hod
(přidáno 27. září 2007 - odebráno 4. října 2007)

Přípravný kurz pro nové studenty FŽP

(přidáno 22. srpna 2007 - odebráno 26. září 2007)

Pozvánka na zahájení výstavy

EGYPT Martin Frouz - fotograf NATIONAL GEOGRAPHIC ČESKO - bližší informace v letáku
(přidáno 4. září 2007 - odebráno 24. září 2007)

2. kolo přijímacího řízení na FŽP

Informace o druhém kole přijímacího řízení - bližší informace
(přidáno 15. května 2007 - odebráno 14. září 2007)

Provoz knihovny FŽP

V době letních prázdnin bude provoz knihovny FŽP omezen - výpůjční doba
(přidáno 27. června 2007 - odebráno 14. září 2007)

Česká expedice v Egyptě objevila osídlení z doby stavitelů pyramid

(přidáno 26. července 2007 - odebráno 14. září 2007)

Možnost letní školy

v Německu u Lipska s revitalizační tematikou jenom za 84 € na 1 týden (all inclusive), nutná znalost angličtiny nebo němčiny. Informace podá Ing. Neruda.
program  další informace
(přidáno 21. června 2007 - odebráno 7. září 2007)

Nabídka pro studenty FŽP - letní škola "Transportation and Climate Change"

Nabízíme Vám možnost účasti na letní škole "Transportation and Climate Change", konané ve dnech 2.-7. září 2007 v Marienthalu u Zittau.
Výuka bude probíhat v angličtině, vložné 50 € bude zpětně proplaceno FŽP.
Zájemci hlaste se u pí. Hrstkové (hrstkova@fzp.ujep.cz, tel. 475 284 123).
další informace
(přidáno 6. června 2007 - odebráno 7. září 2007)

Upozornění

V sekci "Studijní záležitosti" je vystaven nový "Harmonogram zápisů do akademického roku 2007/2008"
(přidáno 15. května 2007 - odebráno 28. srpna 2007)

Nabídka zaměstnání

(přidáno 31. července 2007 - upraveno 1. srpna 2007 - odebráno 28. srpna 2007)

Provoz studijního oddělení v době letních prázdnin

V době letních prázdnin bude provoz studijního oddělení omezen - bližší informace
(přidáno 28. června 2007 - odebráno 28. srpna 2007)

Provoz budovy FŽP o prázdninách

do 4. července: 6.00 - 21.30
od 9. července do 24. srpna: 7.00 - 19.00
od 27. srpna: 6.00 - 21.30
Sobotní provoz: končí 30. června a začíná 25. srpna
(přidáno 28. června 2007 - odebráno 28. srpna 2007)

Nabídka zaměstnání

(přidáno 14. května 2007 - upraveno 28. června 2007 - odebráno 25. července 2007)

Nabídka zaměstnání

(přidáno 21. června 2007 - odebráno 28. června 2007)

Doplňovací volby do AS FŽP a AS UJEP

Informace k průběhu doplňovacích voleb do AS UJEP a do AS FŽP:
Informace
Seznam platných volitelů
(přidáno 14. června 2007 - odebráno 21. června 2007))

Termíny a pořadí státních závěrečných zkoušek 2006/2007

(přidáno 17. května 2007 - upraveno 18. května 2007 - odebráno 10. června 2007)

Pozvánka na přednášku

Zveme všechny pedagogy a studenty na dnešní přednášku dvou tureckých profesorů (13:00 - aula FŽP) na téma Water Treatment, Water Resources
(přidáno 4. června 2007 - odebráno 4. června 2007)

Nabídka zaměstnání

Odbor územního plánování a stavebního řádu Ústeckého kraje vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst samostatných referentů odboru ÚP.
Bližší informace: referent1  referent2
(přidáno 14. května 2007) - (odebráno 29. května 2007)

International Conference Environmental Accounting – Sustainable Development Indicators 2007

more ...
(přidáno 28. prosince 2006) - (odebráno 29. května 2007)

 

western desert projects Vladimír Brůna z katedry informatiky a geoinformatiky je v současné době na expedici projektu GA ČR v Západních oázách Egypta. Bližší informace o expedici najdete na stránkách http://westerndesert.geolab.cz
(přidáno 7. května 2007) - (odebráno 29. května 2007)

Rozpis laboratoří KS Ústí nad Labem a Most

(přidáno 20. března 2007, upraveno 29. března 2007) - (odebráno 16. května 2007)

Rozvrhy kombinovaného studia pro LS 2007

(přidáno 9. února 2007, upraveno 16. března 2007)

 

Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP http://www.geolab.cz ve spolupráci se společností SEZNAM.CZ zpřístupnila II. vojenské mapování na serveru MAPY.CZ. Více na odkazech: http://www.mapy.cz
Komentář a ohlasy
(přidáno 6. dubna 2007) - (odebráno 16. května 2007)

Informace končícím studentům

(přidáno 29. března 2007) - (odebráno 16. května 2007)

Pro všechny studenty FŽP:

Nabídka pracovní stáže v rámci programu Erasmus ve Finsku (grant 500 € na měsíc) v ak. roce 2007/2008 - v organizaci International Scientific Society (Food, Agriculture and Environment) v Helsinkách (www.isfae.org). V případě zájmu navštivte Mgr. Kolenatého (FŽP, Ústí nad Labem, místnost č. 308).
(přidáno 28. března 2007) - (odebráno 16. května 2007)

Nabídka zaměstnání společnosti Integra Consulting Services s.r.o.

(přidáno 21. března 2007) - (odebráno 23. dubna 2007)

International Conference Transport and Environment

more ...
(přidáno 22. prosince 2006) - (odebráno 23. dubna 2007)

Volební programy kandidátů na děkana FŽP

(přidáno 19. března 2007)

Volba děkana FŽP

(přidáno 16. března 2007, upraveno 22. března 2007)

Vyhlášení veřejné soutěže GAČR na podporu grantových projektů

(přidáno 14. března 2007) - (odebráno 28. března 2007)

Přednáška nejen pro studenty 2. ročníku na téma:

(přidáno 22. března 2007) - (odebráno 28. března 2007)

Doplnění volební komise AS FŽP

(přidáno 12. března 2007) - (odebráno 20. března 2007)

Vyhlášení voleb děkana FŽP

(přidáno 8. února 2007) - (odebráno 20. března 2007)

Důležitá informace pro studenty oboru Vodní hospodářství

předmět 1LAHY (Laboratorní cvičení z hydrobiologie)
vyučující RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
(přidáno 5. ledna 2007) - (odebráno 12. března 2007)

Informativní schůzka k programu EU Socrates/Erasmus

(přidáno 20. února 2007) - (odebráno 26. února 2007)

Informace - elektronická nástěnka FŽP a STAG

Odkaz na elektronickou nástěnku je nyní v hlavním menu v sekci Studium, kde je nově přidán i odkaz na STAG
(přidáno 8. ledna 2007) - (odebráno 30. ledna 2007)

Den otevřených dveří na FŽP

Ve čtvrtek 18. ledna 2007 pořádá FŽP Den otevřených dveří - bližší informace
(přidáno 14. prosince 2006) - (odebráno 19. ledna 2007)

Rozvrhy KS pro rok 2006/07

(přidáno 14. září 2006) - (aktualizováno 26. září 2006) - (odebráno 19. ledna 2007)

Pozvánka na studentskou vědeckou konferenci v oboru chemie a chemických a potravinářských technnologií pořádanou STU Bratislava

(přidáno 3. července 2006) - (odebráno 13. prosince 2006)

Dne 11.12.2006 proběhne na místnosti 506 od 10 hodin

speciální přednáška spojená s řešením případové studie z oblasti environmentálního managementu na téma Mezinárodní management životního prostředí - další informace
(přidáno 7. prosince 2006) - (odebráno 11. prosince 2006)

Mimořádná nabídka Fulbright-Masarykova stipendia pro pobyt v USA v akademickém roce 2007/08 

(přidáno 9. října 2006) - (odebráno 4. prosince 2006)

Změna výuky u oboru Vodní hospodářství 1. ročník KS

(přidáno 6. října 2006)- (odebráno 4. prosince 2006)

Informace pro studenty třetího ročníku

(přidáno 26. září 2006) - (odebráno 4. prosince 2006)

Státní závěrečné zkoušky 11/2006

- rozpis Bc.   studia - komise pro státní závěrečné zkoušky
- rozpis Mgr. studia - komise pro státní závěrečné zkoušky
(přidáno 19. října 2006) - (odebráno 16. listopadu 2006)

Zasedání akademické obce UJEP dne 1. listopadu 2006

(přidáno 1. listopadu 2006) - (odebráno 2. listopadu 2006)

Dne 17.-18. října se koná mezinárodní filmový festival
Voda, moře, oceány

(přidáno 16. října 2006) - (odebráno 19. října 2006)

Výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu ERASMUS

(přidáno 11. října 2006) - (odebráno 19. října 2006)

Vyhlášení doplňovacích voleb do Akademického senátu FŽP a Akademického senátu UJEP

(přidáno 11. října 2006) - (odebráno 18. října 2006)

Den vědy a umění na FŽP UJEP dne 12. 10. 2006

(odebráno 16. října 2006)

Exkurse k předmětu Flóra a vegetace ČR

V sobotu dne 14. října 2006 se koná exkurse k předmětu Flóra a vegetace ČR. Bližší informace
(přidáno 6. října 2006) - (odebráno 16. října 2006)

Informace pro končící studenty

(přidáno 24. září 2006) - (odebráno 2. října 2006)

Harmonogram výuky

(přidáno 3. července 2006) - (odebráno 2. října 2006)

Mezinárodní konference

Fakulta životního prostředí pořádá 19. září 2006
při příležitosti 15. výročí svého založení mezinárodní konferenci
Vzdělávání a výzkum v oblasti ochrany životního prostředí
(přidáno 14. září 2006) - (odebráno 21. září 2006)

Pozvánka na konferenci

Ohrožené a jinak významné rostliny a biotopy severních Čech
Konference se uskuteční ve dnech 16. a17. září 2006 v jednacím sále Fakulty životního prostředí UJEP, Králova Výšina 7, Ústí n. L.
(přidáno 6. září 2006) - (odebráno 21. září 2006)

Studentská praxe.

(přidáno 30. srpna 2006) - (odebráno 14. září 2006)

Podmínky přijetí ke studiu na FŽP pro akademický rok 2007/2008

(přidáno 3. července 2006) - (odebráno 14. září 2006)

Prázdninový provoz na FŽP

(upraveno 7. července 2006) - (odebráno 14. září 2006)

Harmonogram zápisu do akademického roku 2006/2007

(přidáno 6. června 2006) - (odebráno 14. září 2006)

Nabídka zaměstnání pro končící studenty

(přidáno 29. května 2006) - (upraveno 7. června 2006) - (odebráno 14. září 2006)

Důležité

(přidáno 7. června 2006)  (odebráno 7. července 2006)

Podmínky přijetí ke studiu na FŽP pro akademický rok 2006/2007

(přidáno 15. prosince 2005)  (odebráno 7. července 2006)

V OBRAZE RELOADED 2006

akce přednáškových večerů pořádáných studenty Fakulty životního prostředí - plakát
(přidáno 20. dubna 2006)  (odebráno 29. června 2006)

Setkání nastávajicich absolventů s vedením univerzity

(přidáno 23. května 2006)  (odebráno 23. června 2006)

Státní závěrečné zkoušky

- rozpis Bc. studia - komise pro státní závěrečné zkoušky
- rozpis Mgr. studia - komise pro státní závěrečné zkoušky
(přidáno 11. května 2006)  (odebráno 2. června 2006)

Plán na terénní botanický kurs ve dnech 26. až 28. 5. 2006.

(přidáno 16. května 2006)  (odebráno 29. května 2006)

Omezení provozní doby knihovny FŽP

(přidáno 22. května 2006)  (odebráno 29. května 2006)

Tématické okruhy ke SZZ

(přidáno 6. dubna 2006)  (odebráno 29. května 2006)

OZNÁMENÍ – POZVÁNKA

pro studenty bakalářského studia studijního programu Inženýrská ekologie, obor vodní hospodářství, FŽP, UJEP
Dne 25. května 2006 se koná odborná a slavnostní pojížďka lodí po Labi z Lovosic do Ústí nad Labem pro vedení Univerzity J.E.Purkyně Ústí n. L. a studenty na závěr studijního roku 2005/2006, bakalářského studia studijního programu Inženýrská ekologie, obor vodní hospodářství.
Odjezd bude v 10,00 hodin ze zdymadla Lovosice, ukončení pojížďky v cca 13,00 hodin v přístavišti Povodí Labe, na levém břehu Labe, Vaňov –Ústí nad Labem.
(přidáno 14. května 2006)  (odebráno 25. května 2006)

Kurz GLOZ - Bílý Kříž

Odjezd 22.5. 6:00-7:00 hod. od hotelu Vladimír
Možnost přistoupení na trase Ústí nad Labem-Lovosice-Praha-Brno-Ostravice, cestou 2 dendrologická zastavení a v podvečer NS Ostravice. Přistoupení na trase nutno domluvit s vedoucím exkurze Ing. Hanušem, tel. 728 442 243
Výuka 16.-17.5 od 8:00 v KV506
(přidáno 15. května 2006)  (odebráno 23. května 2006)

Program exkursí TBK ve dnech 15.5, 18.5 a 19.5. 2006

(přidáno 11. května 2006)  (odebráno 23. května 2006)

Změna provozní doby knihovny

Z důvodu onemocnění je změněna provozní doba knihovny FŽP.
bližší informace
(přidáno 10. května 2006)  (odebráno 15. května 2006)

Upozornění

(přidáno 5. dubna 2006)  (odebráno 9. května 2006)

Informace k exkurzi z předmětu Agroekologie

Exkurze č. 1 - Chomutovsko
V pátek dne 21. 4. 2006 - odjezd od hotelu Vladimír v 6.45 hod.,
odjezd z Mostu (před budovou školy) v 7.30 hod.
Exkurze č. 2 - Liberecko
V pátek dne 5. 5. 2006 - odjezd od hotelu Vladimír v 7.00 hod.
Bližší údaje o exkurzích byly studentům předány v osnovách k předmětu Agroekologie.
Prof. Vráblíková
(přidáno 10. dubna 2006)  (odebráno 9. května 2006)

Rozpis laboratorních prací z 1ZACH pro kombinované studium

Laboratoře z Analytické chemie - 2.ročník k. studium MOST +Litvínov
Laboratoře z Analytické chemie - 2.ročník k. studium Ústí n.L. + Litvínov
(přidáno 4. dubna 2006)  (odebráno 9. května 2006)

Termíny konzultací

(přidáno 31. ledna 2006) - (upraveno 24. února 2006)  (odebráno 9. května 2006)

Pozvání na přednášku předního odborníka

v protipovodňové ochraně pana Jochena Schanze, který se mimo jiné podílí na protipovodňové strategii města Drážďan a je zapojen do několika celoevropských protopovodňových projektů.
Uskuteční se ve čtvrtek 13.4. od 10.00, učebna bude upřesněna dle možností. Překlad do ČJ bude rámcově zajištěn. Pozvání platí pro všechny naše studenty a učitele.
(přidáno 2. dubna 2006)  (odebráno 18. dubna 2006)

Projektový management (PVP, 2 KB)

V letním semestru 2006 bude opět otevřena výuka povinně volitelného předmětu "Projektový management". Předmět je zaměřen na přípravu, realizaci a vyhodnocování tuzemských a zahraničních environmentálně orientovaných projektů.
Je předpokládána účast celkem 10 - 15 studentů Bc. nebo n-Mgr. studia. Výuka bude probíhat každý druhý týden v blocích v pátek od 8:00 h. v učebně č.dv. 305 se zahájením 17/2/2006. Zápis do STAGu bude zajištěn po přihlášení.

Přihlášky posílejte e-mailem na adresu proděkana pro studium do 10/2/2006!
Ing. M.Richter, Ph.D., EUR ING, proděkan  (odebráno 24. března 2006)

Pozvánka na výběrové řízení programu Erasmus

(odebráno 24. března 2006)

Pozvánka na informativní schůzku k programu Socrates/Erasmus

(odebráno 9. března 2006)

Důležitá informace pro studenty přihlášené na kurz 1GLOZ

(odebráno 9. března 2006)

Termíny konzultací

(přidáno 19. srpna 2005) - (odebráno 13. února 2006)

Rozvrh konzultací

(přidáno 20. září 2005) - (odebráno 31. ledna 2006)

Den otevřených dveří na Fakultě životního prostředí

dne 19.1. 2006 budou v aule fakulty představovány studijní programy a informace o přijímacím řízení vždy od: 900, 1100, 1300, 1500

Místo: Králova Výšina 3132/7, Ústí nad Labem viz mapa>> nebo mapa>>
(přidáno 17. ledna 2006) - (odebráno 20. ledna 2006)

Hodnocení přijímacího řízení pro akademický rok 2005 - 2006

(přidáno 14. října 2005) - (odebráno 15. prosince 2005)

INFORMAČNÍ PRŮVODCE

(přidáno 1. července 2005) - (odebráno 15. prosince 2005)

Termín a pořadí SZZ

(přidáno 24. října 2005) - (odebráno 28. listopadu 2005)


Volby do AS FŽP - třetí kolo

(přidáno 1. listopadu 2005 ) - (odebráno 14. listopadu 2005)

Laboratoře z instrumentální analýzy

Informace o předmětu LAIA - návody, pomůcky
(přidáno 16. října 2005) - (odebráno 7. listopadu 2005)


Volby do AS FŽP - druhé kolo

(přidáno 7. října 2005 - upraveno 24. října 2005) - (odebráno 31. října 2005)

Harmonogram výuky

(přidáno 10. října 2005) - (odebráno 19. října 2005)

Shromáždění akademické obce FŽP UJEP

(přidáno 5. října 2005) - (odebráno 10. října 2005)

Informace pro nové studenty v Mostě

(přidáno 28. června 2005) - (odebráno 5. října 2005)

Harmonogram zápisu

(přidáno 20. května 2005) - (odebráno 5. října 2005)

Změna úředních hodin studijního oddělení

(přidáno 4. května 2005) - (odebráno 5. října 2005)

Harmonogram výuky

(přidáno 2. září 2004) - (odebráno 5. října 2005)

Terénní rekultivační kurzy

(přidáno 4. července 2005) - (odebráno 15. září 2005)

Provoz studijniho odd. o prazdninach

od 4. 7. 2005 do 5. 8. 2005
bude studijní odd. uzavřeno z důvodu čerpání řádné dovolené.
Dana Anýžová - vedoucí studijního odd.
(přidáno 1. července 2005) - (odebráno 15. září 2005)

MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL "VODA, MOŘE, OCEÁNY"

1. ročník MFF "VODA, MOŘE, OCEÁNY" Ústí nad Labem 2005 na FŽP UJEP
- Festivalový program
(přidáno 23. května 2005) - (odebráno 15. září 2005)

Termin a poradi SZZ - 2005

-bakalářského studia obor Vodní hospodářství
-bakalářského studia obor Ochrana životního prostředí
-magisterského studia obory: Revitalizace krajiny a Odpadové hospodářství
(přidáno 13. května 2005) - (odebráno 15. září 2005)

Licenční smlouva - upozornění pro studenty, kteří se chystají na obhajoby bakalářských a diplomových prací.

Na WWW stránkách je zveřejněna Směrnice rektora 2/2005, jejíž přílohou je Licenční smlouva.
Seznamte se prosím s obsahem licenční smlouvy, která bude podepisována po uspěšné obhajobě Vaší bakalářské či diplomové práce.
(přidáno 10. května 2005) - (odebráno 15. září 2005)

Upozornění pro studenty 2. ročníků

Pokyny k zadání bakalářské (BP)/diplomové práce (DP) pro studenty 2. ročníků ve formátu (doc).
(přidáno 23. března 2005)

Upozornění končícím ročníkům

(přidáno 17. března 2005) - (upraveno 18. března 2005) - (odebráno 15. září 2005)

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

ve formátech .doc a .pdf.
INFORMACE pro uchazeče o studium ve formátech .doc a .pdf
Elektronická přihláška ke studiu.
(přidáno 3. února 2005) – (upraveno 4. února 2005) - (odebráno 15. září 2005)

Rozvrh hodin

(přidáno 2. září 2004) - (odebráno 15. září 2005)

Laboratoře 1ZACH

(přidáno 14. března 2005) - (odebráno 20. května 2005)

Přednáška prof. Vyskota

na téma „Hodnocení integrovaných funkcí lesa“ se uskuteční v úterý 22.3. od 13.30 do cca 15.00 v učebně 602 (Fakulta životního prostředí, Králova Výšina 7).
Prof. Vyskot je předním lesnickým odborníkem v ČR a novým členem vědecké rady FŽP UJEP.
Všichni jsou srdečně zváni!
(přidáno 17. března 2005) - (odebráno 20. května 2005)

Termíny konzultací kombinované formy studia pro letní semestr

ve formátu pdf a doc.
(přidáno 27. ledna 2005) - (upraveno 18. února 2005) - (odebráno 20. května 2005)

Přednáška prof. Vyskota

na téma „Hodnocení integrovaných funkcí lesa“ se uskuteční v úterý 22.3. od 13.30 do cca 15.00 v učebně 602 (Fakulta životního prostředí, Králova Výšina 7).
Prof. Vyskot je předním lesnickým odborníkem v ČR a novým členem vědecké rady FŽP UJEP.
Všichni jsou srdečně zváni!
(přidáno 17. března 2005) - (odebráno 20. května 2005)

Upozornění pro uchazeče

Fakulta životního prostředí UJEP prodlužuje termín pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2005/2006 do všech studijních programů, všech studijních oborů a všech forem studia do 31.března 2005.
(přidáno 18. března 2005) - (odebráno 20. května 2005)

Přednáška prof. Vyskota

na téma „Hodnocení integrovaných funkcí lesa“ se uskuteční v úterý 22.3. od 13.30 do cca 15.00 v učebně 602 (Fakulta životního prostředí, Králova Výšina 7).
Prof. Vyskot je předním lesnickým odborníkem v ČR a novým členem vědecké rady FŽP UJEP.
Všichni jsou srdečně zváni!
(přidáno 17. března 2005) - (odebráno 20. května 2005)

Možnost rozšíření nabídky Povinně volitelných předmětů

Fakulta životního prostředí spolu s dalšími fakultami University J. E. Purkyně má možnost se připojit k Evropskému sociálnímu fondu v ČR a žádat o finanční podporu v rámci Operačního programu "Rozvoje lidských zdrojů". Vzhledem k tomuto faktu bych Vás ráda požádala o pomoc na tomto projektu. Rádi bychom v rámci tohoto projektu rozšířili nabídku Povinně volitelných předmětu. Proto Vás žádám o zamyšlení se nad oblasti, která Vám v současné době na naší fakultě chybí nebo o které byste se rádi dozvěděli více.

Vaše návrhy nebo dotazy zasílejte prosím na email: bara.cechova@gmail.com do 16. 3. 2005.
(přidáno 7. března 2005) - (odebráno 23. března 2005)

Důležité upozornění pro studenty 2. ročníku BC

Laboratoře 1ZACH začínají 14.2.2005.
Více na stránkách katedry tech. věd
(přidáno 27. ledna 2005) - (odebráno 23. března 2005)

Nabídka nového PVP

pro studenty 5. ročníků, 4. ročníků a 1. roč. navaz. Mgr. studia
ve formátech doc a pdf.
Předmět bude otevřen již v letním semestru 2005.
Přihlášky přijímá a zápis zajistí Ing. Richter
(odebráno 23. března 2005)

Výsledky voleb

do AS FŽP a AS UJEP ve formátu gif .
(přidáno 10. prosince 2004) - (odebráno 23. března 2005)

Volby do AS FŽP a AS UJEP

(přidáno 10. listopadu 2004) – (upraveno 19. listopadu 2004)

Informace pro uchazeče o studium na FŽP

ve formátu doc
ve formátu pdf
(přidáno 25. listopadu 2004)

Veřejná diskuse na téma JEZY NA LABI

na akademické půdě FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ univerzity J. E. PURKYNĚ.
Bližší informace viz leták ve formátu prezentace (ppt)
(přidáno 9. prosince 2004)

Termíny konzultací kombinované formy studia FŽP

ve formátu pdf
(přidáno 16. září 2004) – (upraveno 2. listopadu 2004) – (odebrano 27. ledna 2005)

Termin a poradi SZZ - listopad 2004

ke stažení ve formátu doc a pdf
(přidáno 27. října 2004) - (odebráno 19. listopadu 2004)

DOPLŇKOVÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ POBYTY

v rámci PROGRAMU ERASMUS se koná 13. 10. 2004 v 16 hodin v místnosti 308 (FŽP,USTÍ NAD LABEM.). – bližší informace viz letáky ve všech budovách FŽP.
(přidáno 7. října 2004) - (odebráno 19. listopadu 2004)

Informace pro 4. ročníky OH

Sledujte nástěnku katedry technických věd ohledně laboratoří.
(přidáno 14. září 2004) - (odebráno 19. listopadu 2004)

Dne 15. listopadu 2004 proběhne na naší fakultě Den GIS

Fakulta životního prostředí se ke dni GIS připojuje pásmem přednášek o možnostech moderních metod pořizování geografických dat o Zemi a o projektech zpracovávaných na půdě fakulty.
Bližší informace viz plakát ve formátu pdf.
(přidáno 12. listopadu 2004) - (odebráno 19. listopadu 2004)

Přednášky nejen pro veřejnost

Pravidelné přednášky nejen pro veejnost na šioké téma "životní prostředí". Rozpis přednášek v pdf.
(přidáno 2. listopadu 2004) - (odebráno 19. listopadu 2004)

Děkan Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem

vyhlašuje na den 27. září 2004
DĚKANSKÉ VOLNO
(přidáno 22. září 2004) - (odebráno 7. října 2004)

Časopis Klička startuje

jako průběžně aktualizovaný, komentáři vybavený a dále zdokonalovaný časopis–portál studentů FŽP na studentském serveru web.ujep.cz.

Přeneste se prosím na web.ujep.cz/klicka.

(přidáno 12. května 2004) - (odebráno 7. října 2004)

Harmonogram zápisu

do akademického roku 2004/2005 je uveřejněn v PDF dokumentu.
(přidáno 10. května 2004) - (odebráno 7. října 2004)

Na stránkách časopisu STUDENTIN

www.studentin.cz/anketaVS je referováno o způsobu vysokoškolského studia na jednotlivých školách (fakultách). V připravované anketě se studenti mohou vyjadřovat například k náročnosti studia, k přijímacím zkouškám nebo k tomu, proč by školu doporučili novým uchazečům.

Anketu bychom chtěli podpořit připravenými plakáty. Anketa by měla být spuštěna od poloviny března po dobu asi osmi týdnů. Po dvou týdnech bychom chtěli obnovit vyvěšení plakátů a znovu na anketu upozornit studenty. Do ankety jsou zapojeni i sponzoři (Eurotel, Jobs...), kteří studentům zajišťují hodnotné ceny, jako je zájezd do Anglie a Irska, sada Eurotel apod. Počítáme proto s velkou odezvou a reprezentativním vzorkem při vyplňování ankety.

M.Richter

(přidáno 16. března 2004) - (odebráno 7. října 2004)

Státní závěrečné zkoušky

(přidáno 17. května 2004) - (odebráno 2. srpna 2004)

Laboratoře

pro KS Litvínov s rozpisem prací – viz příloha.
pro KS Most + Ústí n.L s rozpisem prací – viz příloha.
(přidáno 29. února 2004) – (upraveno 10. března 2004) - (odebráno 2. srpna 2004)

Rozvrh kombinované formy studia

Rozvrh kombinované formy studia na letní semestr akademického roku 2003/2004
(upraveno 6. února 2004) - (odebráno 2. srpna 2004)

VÍCEDENNÍ MEZIROČNÍKOVÉ TERÉNNÍ CVIČENÍ PO MORAVĚ

Termín: (6. - 9. 5. 2004)
HLAVNĚ PRO ZÁJEMCE O PŘEDMĚTY
- DENDROLOGIE, FUNKCE LESA, MYSLIVOST, OCHRANA PŘÍRODY
ALE I PRO DALŠÍ STUDENTY FŽP
Více informací se dozvíte na nástěnkách katedry přírodních věd ve 4. patře, u Ing. Fiedlerové (4. patro, kancelář 410) nebo u sekretářky katedry přírodních věd p. Kofroňové!!
(přidáno 29. dubna 2004) - (odebráno 10. května 2004)

Nové 3. číslo studentského časopisu Klička

(přidáno 17. března 2004)

Harmonogram voleb nového děkana FŽP UJEP

Harmonogram voleb nového děkana FŽP UJEP naleznete na adrese fzp.ujep.cz/dokumenty/Harmonogram_voleb.pdf (ve formátu pdf).
Pozvánka
Prohlášení volební komise o výsledku voleb děkana
(přidáno 23. ledna 2004) - (upraveno 21. dubna 2004) - (odebráno 10. května 2004)

Spuštění nové verze stránek FŽP

Původní stránky naleznete dočasně na adrese http://fzp.ujep.cz/stare. Tyto stránky již nebudou dále aktualizovány!

Připomínky k nové verzi stránek zasílejte prosím na adresu pnovak@fzp.ujep.cz

Petr Novák

(přidáno 22. ledna 2004) - (odebráno 16. března 2004)

Výběrové řízení

(přidáno 21. ledna 2004) - (odebráno 26. února 2004)

Laboratoře z ACHE (3OH), 1ZACH (2Bc), ZACHE (3RK)

začínají od 16.2.2004.
Na první přednášce se bude psát test z bezpečnosti, bez něhož nelze v laboratoři pracovat. Pracovní dvojice nahlaste u sekretářky KTEV nejpozději do 11.2.2004. Návody laboratorních prací jsou k dispozici v knihovně.
(přidáno 28. ledna 2004) - (odebráno 26. února 2004)

Nové 2. číslo studentského časopisu Klička

(přidáno 7. listopadu 2003) - (odebráno 26. února 2004)


 
© Fakulta životního prostředí
webmaster