Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Archiv konference a semináře:

Setkání partnerů mezinárodního projektu Paměť krajiny

Paměť krajiny
Dne 21. 9. 2017 se v prostorách Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n. L. uskutečnilo pracovní setkání partnerů projektu Paměť krajiny.
Cílem projektu je zmapovat na základě historických i současných dat změny struktury krajiny Českosaského Švýcarska po roce 1945 na obou stranách hranice a prozkoumat přeshraniční regionální rozvoj tohoto území. Naším cílem je vypracovat opatření jednak pro rozvoj ekologické (zelené) sítě biotopů jako základu pro ochranu ohrožených druhů, ale také postup, jak nakládat s invazními druhy. více ...
(přidáno 27. září 2017 - odebráno 14. listopadu 2017)

Plánované setkání partnerů mezinárodního projektu Paměť krajiny

Dne 21. 9. 2017 se uskuteční na Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n. L. pracovní setkání partnerů projektu s názvem Paměť krajiny.
(přidáno 12.září 2017 - odebráno 27. září 2017)

Seminář „Zkušenosti z PRV v krajinném plánování“

Seminář „Zkušenosti z PRV v krajinném plánování“ se koná 23. března 2017 od 10.00 do 17.00 hod. v učebně KV 213 (aula). Za organizátory srdečně zvou Bc. T. Sazeček, koordinátor CSV RO SZIF Ústí n. L. a Ing. M. Neruda, Ph.D., děkan Fakulty životního prostředí UJEP. pozvánka a program
(přidáno 3. března 2017 - odebráno 23. března 2017)

Seminář „Chytrá města a internet věcí“

Seminář „Chytrá města a internet věcí“ se koná 22. února 2017 od 17.00 hod. ve VŠ klubu FSE UJEP (4. patro), Moskevská 54, Ústí n. L. pozvánka
(přidáno 10. února 2017 - odebráno 3. března 2017)

Konference „Festival kreativních průmyslů“

Fakulta umění a designu pořádá dne 6. 12. 2016 od 9.30 do 17.30 hod. v aule č. 537 (FUD) „Festival kreativních průmyslů“. bližší informace
(přidáno 1. prosince 2016 - odebráno 3. března 2017)

Brexit jako pohroma, nebo šance pro EU?

Eurocentrum Praha pořádá dne 24. 11. 2016 od 17.00 hod. v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1 seminář „Brexit jako pohroma, nebo šance pro EU?“. pozvánka
(přidáno 20. dubna 2016 - odebráno 1. prosince 2016)

Staré mapy pohledem do minulosti i budoucnosti

Seminář „Staré mapy pohledem do minulosti i budoucnosti“ se koná 14. června 2016 od 9.00 hod. ve Francouzském institutu v Praze, Štěpánská 35, Praha 1 a je součástí cyklu doprovodných aktivit mezinárodní konference „DIGI 2016 – Digitální technologie a kulturní dědictví“ připravované pod záštitou Pavla Bělobrádka, místopředsedy vlády pro vědu, výzkuma inovace a Daniela Hermana, ministra kultury ČR. pozvánka
(přidáno 13. června 2016 - odebráno 1. prosince 2016)

Vědci do středních škol 2016

Ve dnech 27. - 29. dubna se na FŽP UJEP uskuteční konference „Vědci do středních škol 2016 - Intenzivní škola č. 1 v Ústí nad Labem“. program konference
(přidáno 19. dubna 2016 - odebráno 1. prosince 2016)

Seminář „Současné výzvy zahraniční a bezpečnostní politiky EU aneb Unie jako politický trpaslík?“

dborný seminář s názvem: „Současné výzvy zahraniční a bezpečnostní politiky EU aneb Unie jako politický trpaslík?“ který se uskuteční 16. února 2016 od 16.00 hod. v prostorách Filozofické fakulty UJEP (Pasteurova 13, Ústí nad Labem) v přednáškové místnosti A 204. Hostem tohoto semináře bude bývalý velvyslanec v Moskvě a Washingtonu Petr Kolář. bližší informace
(přidáno 9. února 2016 - odebráno 23. února 2016)

Semináře k přípravě na výběrová řízení do institucí EU

MZV pořádá ve dnech 15. - 18. 2. 2016 semináře k přípravě na výběrová řízení do institucí EU (tzv. EPSO testy) v Praze, Olomouci a Plzni. pozvánka Praha • pozvánka Olomouc • pozvánka Plzeň
(přidáno 11. ledna 2016 - odebráno 23. února 2016)

6. ročník Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2015

Akademické sdružení Magnanimitas Vás zve na „Mezinárodní Masarykovu konferenci pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky“, která přináší jak studentům doktorských studijních programů tak i ostatním zájemcům a pracovníkům prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů. Uzávěrka přihlášek 7. prosince 2015. www stránky
(přidáno 20. listopadu 2015 - odebráno 11. ledna 2016)

25 let Programu Teplice

Konference 25 let Programu Teplice se koná 22. 10. 2015 od 10.00 hod. v kulturním domě Teplice. pozvánka • www stránky
(přidáno 13. října 2015 - odebráno 23. října 2015)

Letní škola statistických metod

Společnost Service for Science pořádá ve dnech 24. - 28. 8. 2015 již 9. ročník Letní školy statistických metod určenou pro doktorandy a akademické pracovníky. www stránky • pozvánka
(přidáno 9. června 2015 - odebráno 13. října 2015)

Konference Voda a krajina 2015

Šestý ročník tradiční studentské vědecké konference Voda a krajina 2015 se bude koná 23. 9. 2015 v budově Fakulty stavební, ČVUT v Praze a je určena nejen studentům různých škol k prezentování výsledků jejich práce, prostor je dán rovněž dalším organizacím, které při své činnosti ovlivňují krajinu a vodní hospodářství. www stránky
(přidáno 13. dubna 2015 - odebráno 13. října 2015)

Mezinárodní konference Applied Natural Sciences 2015

Ve dnech 30. 9. - 2. 10. 2015 se uskuteční v Jasné, Nízké Tatry, Slovenská republika, mezinárodní konference „Applied Natural Sciences 2015“ jejímž spolupořadatelem je FŽP UJEP. Všichni zájemci jsou srdečně zváni! www stránky
(přidáno 18. března 2015 - odebráno 13. října 2015)

Konference Czech Space Day 2015

Česká kosmická kancelář společně s ČVUT v Praze organizují konferenci nazvanou „Czech Space Day 2015“. Je určena všem studentům a mladým profesionálům se zájmem o aktivní zapojení do kosmonautiky. Akce se uskuteční odpoledne 3. července 2015 v prostorách ČVUT Praha.
www stránky • plakát
(přidáno 8. června 2015 - odebráno 9. července 2015)

Konference Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů

U příležitosti Mezinárodního roku půdy 2015 pořádá Fakulta životního prostředí UJEP ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy v. v. i., Asociací pro vodu v krajině ČR a Českomoravskou komorou pozemkových úprav, ve dnech 16. - 17. června 2015 konferenci „Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů“. Poslední termín pro přihlášení na konferenci je 29. 5. 2015.
program • přihláška • záštita nad konferencí
(přidáno 13. února 2015 - upraveno 12. května 2015 - odebráno 30. června 2015)

Cyklus praktických seminářů k ekologické výchově

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER pořádá ve dnech 10. - 11. 6. 2015 cyklus praktických seminářů k ekologické výchově "Člověk a prostředí - Výchova k udržitelnému způsobu života - Oblast stepí v Lounské části CHKO České středohoří". bližší informace
(přidáno 28. května 2015 - odebráno 30. června 2015)

Workshop Vize 2050

Fakulta životního prostředí UJEP a CBSCD pořádají dne 6. května 2015 od 9.00 hod. v aule KV 213, FŽP UJEP, Králova výšina 7 workshop „Vize 2050 - Udržitelný rozvoj území a dopad využití biopaliv“. program • přihláška
(přidáno 21. dubna 2015 - upraveno 24. dubna 2015 - odebráno 6. května 2015)

Konference vědeckých prací studentů UJEP

Dne 22. 4. 2015 se bude na FŽP konat 3. ročník „Konference vědeckých prací studentů Univerzity J. E. Purkyně“, organizované v rámci projektu „BioEnergetika - Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky“ CZ.1.07/2.3.00/45.0006. pozvánka a program
(přidáno 12. února 2015 - upraveno 17. dubna 2015 - odebráno 27. dubna 2015)

Seminář Studuj, pracuj, cestuj v Evropské unii: Volný pohyb bez překážek?

Eurocentrum Ústí nad Labem ve spolupráci s UJEP pořádá panelový seminář pro vysokoškolské studenty s názvem Studuj, pracuj, cestuj v Evropské unii: Volný pohyb bez překážek?. Tato akce se uskuteční na Pedagogické fakultě UJEP (v přednáškové místnosti č. CN 617) dne 20. 10. 2014 od 13.00 do 15.30 hod. pozvánka
(přidáno 14. října 2014)

Seminář „Nový občanský zákoník aneb začínající podnikatelé"

Seminář „Nový občanský zákoník aneb začínající podnikatelé", pořádá OHK Chomutov dne 8. 10. 2014 od 9 do 13 hod. bližší informace
(přidáno 1. října 2014)

Seminář „Nové pokročilé materiály na bázi grafenu a oxidů kovů, environmentální aplikace“

Dne 9. října 2014 se na FŽP UJEP, Králova výšina 7. Ústí n. L. koná seminář na téma „Nové pokročilé materiály na bázi grafenu a oxidů kovů, environmentální aplikace“. Účast na semináři je zdarma, podrobnosti naleznete v připojených souborech. pozvánka • přihláška
(přidáno 26. září 2014)

Seminář Bioenergetické rostliny

Odborný seminář „Bioenergetické rostliny“ se uskuteční v září 2014 v Ekologickém centru Horní Nezly (termín bude upřesněn). pozvánka • přihláška
(přidáno 2. září 2014)

Seminář Academic Paper Writing and Profiling

Seminář „Academic Paper Writing and Profiling“ se bude konat na rektorátu UJEP ve dnech 9., 16. a 23. 9. 2014. je určen doktorandům a dalším vědeckým pracovníkům kteři mají zájem si prakticky vyzkoušet prezentaci konferenčního příspěvku a postup při psaní paperu. pozvánka
(přidáno 5. srpna 2014)

Studentská vědecká konference „Voda a krajina 2014“

Již pátý ročník tradiční studentské vědecké konference Voda a krajina 2014 se bude konat 17. 9. 2014 v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze.V průběhu dubna bude spuštěn systém pro přihlašování účastníků a zveřejněny aktuální informace na www stránkách.
(přidáno 11. dubna 2014)

Stáže v Německu

(přidáno 17. března 2014)

Otevřená studentská konference „Výkvěty 2014“

Katedra environmentálních studií FSS MU ve spolupráci s Katedrou Sociální a kulturní ekologie FHS UK pořádají 23. května 2014 v Brně studentskou konferenci „Výkvěty 2014“. Cílem studentské konference je získání další motivace pro čtení, psaní a publikování. bližší informace
(přidáno 19. února 2014 - odebráno 5. srpna 2014)

Studentská vědecká konference 2014

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě pořádá 6. května 2014 v prostorách budovy Přírodovědecké fakulty OU na ulici Chittussiho 10, Slezská Ostrava studentskou vědeckou konferenci (SVK). www stránky • cirkulář
(přidáno 18. února 2014 - odebráno 16. května 2014)

Interaktivní seminář „Vize 2050 – Program udržitelného rozvoje“

Fakulta životního prostředí a Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) pořádá dne 15. 5. 2014 od 10.00 hod. v budově FŽP, místnost 213 (aula) interaktivní seminář na téma „Vize 2050 – Program udržitelného rozvoje“. pozvánka a přihláška
(přidáno 16. dubna 2014 - odebráno 16. května 2014)

Konference vědeckých prací studentů Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

V rámci Dnů vědy a umění UJEP pořádá Fakulta životního prostředí UJEP ve středu 24. 4. 2014 konferenci vědeckých prací studentů Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. pozvánka a program
(přidáno 16. dubna 2014 - odebráno 6. května 2014)

Seminář „Moderní trendy v kapalinové chromatografii“

Seminář Ing. J. Merhauta „Moderní trendy v kapalinové chromatografii“ se uskuteční ve čtvrtek 20. 3. 2014 od 13.00 hod., v učebně CN221, České mládeže 8, PřF UJEP Ústí n. L. pozvánka
(přidáno 5. března 2014 - odebráno 6. května 2014)

Kurz vzorkování podzemních vod

Základní kurz vzorkování podzemních vod se koná 29. 4. 2014 v hotelu Jizera v Otradovicích.
Je určen pro manažery vzorkování, vzorkaře podzemních vod, hydrogeology a pro zájemce o získání Certifikátu Manažer vzorkování podzemních vod (České společnosti pro jakost). Program semináře obsahuje základní témata z problematiky vzorkování podzemních vod a slouží zájemcům o udělení Certifikátu Manažer vzorkování podzemních vod České společnosti pro jakost jako příprava na certifikační zkoušku. www stránky • pozvánka • přihláška
(přidáno 26. února 2014 - odebráno 6. května 2014)

Odborná sympozia „Zelená ekonomika“ a „Kvalita ovzduší – stav, trendy a dopady na zdraví obyvatel“

Český národní komitét pro životní prostředí pořádá v rámci 4 denního Valného shromáždění Vědeckého výboru pro problémy životního prostředí (SCOPE) ve dnech 29.–30. 3. 2014 v hotelu Park Inn v Praze odborná sympozia „Zelená ekonomika“ a „Kvalita ovzduší – stav, trendy a dopady na zdraví obyvatel“. pozvánka • program • přihláška
(přidáno 25. února 2014 - odebráno 6. května 2014)

Seminář „Preparation for European Institution's Open Competitions“

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky si Vás dovoluje pozvat na seminář organizovaný ve spolupráci s École Nationale d´Administration (ENA), Francie „Preparation for European Institution's Open Competitions“ který se koná ve středu 12. března 2014 ve Velkém sále MZV. pozvánka
(přidáno 13. února 2014 - odebráno 6. května 2014)

Stáž v USA

Firma Alpine Design ze Sacramenta v Kalifornii nabízí stáž v termínu srpen - září, znalost angličtiny a práce v terénu (revitalizace řek). Kontakt: martin.neruda(zavináč)ujep.cz
(přidáno 18. března 2014 - odebráno 19. března 2014)

Workshop „Bioenergie v Euroregionu Elbe/Labe“

Workshop „Bioenergie v Euroregionu Elbe/Labe“ se koná dne 20. února 2014, od 9.00 do 16.00 hod. v Císařském sálu Muzea města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3. program workshopu
(přidáno 19. února 2014 - odebráno 25. února 2014)

Závěrečná konference projektu „Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách“

se koná 27. listopadu 2013 od 9.30 hod. v hotelu Vladimír v Ústí nad Labem. bližší informace
(přidáno 12. listopadu 2013)

Konference „iRegions: Inspiration – Innovation – Improvement“

Ve dnech 21. - 23. 11. 2013 se koná v Ústí n. L. konference „iRegions: Inspiration – Innovation – Improvement“. bližší informace
(přidáno 4. listopadu 2013)

5. ročník festivalu „7 divů“

České Švýcarsko o.p.s. a magazín Koktejl ve spolupráci se Správou Národního parku České Švýcarsko vás srdečně zvou na 5. ročník festivalu s cestovatelskou tematikou „7 divů“ který se koná dne 16. 11. 2013 od 11.30 do 21.00 hod. v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. bližší informace
(přidáno 23. září 2013)

Pozvánky na odbornou exkurzi

Srdečně Vás tímto zveme na odbornou exkurzi
Ekosystémy významné z hlediska ochrany ohrožených druhů
která se uskuteční dne 12. 4. 2013 v čase od 8.15 do 16.00 hodin
Bližší informace v letáku
(přidáno 10. dubna 2013)

Pozvánky na odbornou exkurzi

Srdečně Vás tímto zveme na odbornou exkurzi KPV FŽP UJEP
Agroekologie v praxi - 2013
která se uskuteční dne 19. 4. 2013 od 7.45 do 16.30 hodin
Bližší informace v letáku
(přidáno 9. dubna 2013)

Pozvánky na odbornou botanickou exkurzi

Srdečně Vás tímto zveme na jednodenní odbornou botanickou exkurzi:
Historie krajinářských úprav v okolí zámků
která se uskuteční ve čtvrtek 18. 4. 2013
Bližší informace v letáku
(přidáno 9. dubna 2013)

Pozvánky na přednášky

Srdečně tímto zveme všechny zájemce na přednášky Dr. Stevna Rippa z Center for Environmental Biotechnology, University of Tennessee, Knoxville (USA),
na téma:
1. Illuminating environmental monitoring with living bioreporters
2. New insights into in vivo bioluminescent imaging using a human optimized bacterial luciferase
Které se uskuteční
V pondělí 15. 4. 2013 od 16.00 hodin v učebně KV404 v budově Fakulty životního prostředí UJEP (Králova výšina 7, Ústí n. L.) – přednáška 1
Ve středu 17. 4. 2013 od 11.00 hodin v aule MF-01.41 („purpurový sál“) multifunkčního centra v areálu kampusu UJEP (Pasteurova 1, Ústí nad Labem) – přednášky 1 i 2
Přednášky jsou určeny všem zájemcům, vítána bude široká studentská, akademická i ostatní veřejnost. Budou vedeny v anglickém jazyce.
Leták ke stažení
(přidáno 9. dubna 2013)

Pozvánky na přednášky

Srdečně tímto zveme všechny zájemce na přednášky Prof. RNDr.Ivo Nezbedy DrSc. a PharmDr. Markéty Komlóové Ph.D. v rámci programu: Prezentace chemie Přednášky se uskuteční ve čtvrtek 4. 4. 2013 od 13:00 hodin na PřF UJEP. Bližší informace v letáku.
(přidáno 27. března 2013)

Seminář „Pozemkové úpravy a církevní restituce“

pořádaný Severočeskou pobočkou ČMKPÚ a FŽP UJEP se koná dne 15. dubna 2013 v budově ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5. pozvánka a přihláška
(přidáno 26. března 2013)

Exkurze do Německa – Dolní Sasko

se koná ve dnech 9. 6. – 14. 6. 2013 . Bližší informace naleznete v letáku.
(přidáno 25. března 2013)

Konference „Analytická chemie a životní prostředí Hodnocení výsledků analýz

se koná ve dnech 7.2. – 8.2. 2013 v budově FŽP, Králova výšina 7. Bližší informace naleznete v pozvánce a v cirkulář.
(přidáno 14. ledna 2013)

Pozvánka na odborný seminář

odborný seminář KPV FŽP UJEP a CHKO České středohoří na téma "Historie, význam a budoucnost ovocných sadů a chovu včel v krajině Českého středohoří", který se koná v pátek 24. května 2013
(přidáno 20. května 2013)

Pozvánka na konferenci a Expo

Dne 22.5. se uskuteční v Praze konference na téma Šetrné budovy 2013. V rámci konference je otevřené Expo. Je to výstava, kde firmy i různá nezisková sdružení předvedou nejnovější technologie, produkty a inspirativní nápady z oblasti šetrného stavebnictví, domácí i městské ekologie.
Expo je přístupné široké veřejnosti ZDARMA.
(přidáno 7. května 2013)

Pozvánka na přednášky

Srdečně zveme k účasti na přednáškách prof. Roberta Smitha z Toronta.
Obě přednášky jsou velice zajímavé a opírají se o praxi na Science University of Ontario Institute of Technology Oshawa.
Přednáška o strategiích  a praktické zkušenosti se zavedením e-learningu na univerzitě se uskuteční v pondělí 6.5.2013 od 9.00 hodin, přednáška o transferu technologí se uskuteční v úterý 7.5.2013 od 9.00 hodin , vždy v purpurovém sále MFC-1.41.
(přidáno 2. května 2013)

Pozvánka na přednášku

Srdečně tímto zveme všechny zájemce na přednášku Dr. Michaela Londesborougha
z Ústavu anorganické chemie AVČR v Řeži
na téma: The Interaction of Light and Small Molecules with Certain Boron Hydrides
která se uskuteční dne 9. 5. 2013 v čase od 13 hodin na PřF UJEP
Bližší informace v letáku.
(přidáno 24. dubna 2013)

Možnost práce v Německu

Informační schůzka (v anglickém jazyce) se koná 21. 10. 2013 od 14.00 do 15.30 hod. na FSE UJEP, Moskevská 54. bližší informace

Mezinárodní konference „Regionální identity a regionální aktéři v Sasku a Česku ve středoevropském srovnání“

Ve dnech 11. - 13. října se na Větruši koná mezinárodní konference „Regionální identity a regionální aktéři v Sasku a Česku ve středoevropském srovnání“. bližší informace
(přidáno 8. října 2013)

4. ročník konference Průmyslová ekologie

4. ročník konference „Průmyslová ekologie“ se koná ve dnech 26. – 27. 3. 2014 v Autoklubu ČR, Smetanův sál, Opletalova 29, Praha 1. bližší informace
(přidáno 1. října 2013)

Seminář „Studuj, pracuj, cestuj“

Seminář „Studuj, pracuj, cestuj“ se koná 16. 10. 2013 od 10 hodin, na Fakultě umění a designu - 4. patro, aula č. 536.
(přidáno 27. září 2013)

Informace o STUDENTSKÉ KONFERENCI

Naleznete v III. Cirkuláři. Konference se koná ve čtvrtek 25. dubna na naší fakultě - v AULE.
(přidáno 22. dubna 2013 - odebráno 7. května 2013)

Pozvánky na odbornou exkurzi

Srdečně Vás tímto zveme na odbornou exkurzi
Ekosystémy významné z hlediska ochrany ohrožených druhů
která se uskuteční dne 12. 4. 2013 v čase od 8.15 do 16.00 hodin
Bližší informace v letáku
(přidáno 10. dubna 2013)

Pozvánky na odbornou exkurzi

Srdečně Vás tímto zveme na odbornou exkurzi KPV FŽP UJEP
Agroekologie v praxi - 2013
která se uskuteční dne 19. 4. 2013 od 7.45 do 16.30 hodin
Bližší informace v letáku
(přidáno 9. dubna 2013)

Pozvánky na odbornou botanickou exkurzi

Srdečně Vás tímto zveme na jednodenní odbornou botanickou exkurzi:
Historie krajinářských úprav v okolí zámků
která se uskuteční ve čtvrtek 18. 4. 2013
Bližší informace v letáku
(přidáno 9. dubna 2013)

Pozvánky na přednášky

Srdečně tímto zveme všechny zájemce na přednášky Dr. Stevna Rippa z Center for Environmental Biotechnology, University of Tennessee, Knoxville (USA),
na téma:
1. Illuminating environmental monitoring with living bioreporters
2. New insights into in vivo bioluminescent imaging using a human optimized bacterial luciferase
Které se uskuteční
V pondělí 15. 4. 2013 od 16.00 hodin v učebně KV404 v budově Fakulty životního prostředí UJEP (Králova výšina 7, Ústí n. L.) – přednáška 1
Ve středu 17. 4. 2013 od 11.00 hodin v aule MF-01.41 („purpurový sál“) multifunkčního centra v areálu kampusu UJEP (Pasteurova 1, Ústí nad Labem) – přednášky 1 i 2
Přednášky jsou určeny všem zájemcům, vítána bude široká studentská, akademická i ostatní veřejnost. Budou vedeny v anglickém jazyce.
Leták ke stažení
(přidáno 9. dubna 2013)

Pozvánky na přednášky

Srdečně tímto zveme všechny zájemce na přednášky Prof. RNDr.Ivo Nezbedy DrSc. a PharmDr. Markéty Komlóové Ph.D. v rámci programu: Prezentace chemie Přednášky se uskuteční ve čtvrtek 4. 4. 2013 od 13:00 hodin na PřF UJEP. Bližší informace v letáku.
(přidáno 27. března 2013)

Seminář „Pozemkové úpravy a církevní restituce“

pořádaný Severočeskou pobočkou ČMKPÚ a FŽP UJEP se koná dne 15. dubna 2013 v budově ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5. pozvánka a přihláška
(přidáno 26. března 2013)

Exkurze do Německa – Dolní Sasko

se koná ve dnech 9. 6. – 14. 6. 2013 . Bližší informace naleznete v letáku.
(přidáno 25. března 2013)

Konference „Analytická chemie a životní prostředí Hodnocení výsledků analýz

se koná ve dnech 7.2. – 8.2. 2013 v budově FŽP, Králova výšina 7. Bližší informace naleznete v pozvánce a v cirkulář.
(přidáno 14. ledna 2013)

Přednáška „Obnovitelné zdroje energie v době nárůstu těžby fosilních paliv a Vývoj zařízení pro kogeneraci tepla a elektřiny na bázi zplyňování biomasy

se koná 18. prosince 2012 od 15.00 hod. v budově FŽP, Králova výšina 7, učebna č. 318. pozvánka
(přidáno 7. prosince 2012)

Přednáška doc. Ing. Vladimíra Šindeláře, Ph.D.

na téma: Jak z močoviny postavit molekulární soudek a na co ho použít. bližší informace

Exkurze „Přírodní lokality na Liberecku a v Žitavských horách“

Ve dnech 14.-15. září 2012 se koná 2denní česko-německá odborná exkurze Přírodní lokality na Liberecku a v Žitavských horách. bližší informace

Magdeburský seminář o ochraně vod 2012

Ve dnech 10.-11. října 2012 se koná pod záštitou ministra životního prostředí České republiky a spolkového ministra životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti Německa seminář o ochraně vod. bližší informace

Seminář na téma

(přidáno 31. srpna 2011)

Podzimní workshop „Čechy a Sasko v Evropě“ v Bublavě

se uskuteční ve dnech 14. - 16. října 2011. bližší informace
(přidáno 3. srpna 2011)

Workshop Analýza stavu NATURY 2000 v rámci programu Cíl 3 Zelená síť Krušné hory

se bude konat 20. září 2011 na FŽP v místnosti KV 506 od 10.00 do 14.00 hod. program
(přidáno 5. září 2011)

Mezinárodní konference: "Revitalizace území v Podkrušnohoří

se uskuteční na Fakultě životního prostředí ve dnech 6.-.7. 9. 2011. Termín registrace příspěvku je 14. 7. 2011. Bližší infromace v pozvánce nebo na stránkách konference.
(přidáno 21. června 2011)

Letní jazyková škola Summer School STHI/ČSVI 2011 na TU Chemnitz

TU Chemnitz pořádá ve dnech 28. 8.- 17. 9. 2011 letní jazykovou školu. bližší informace • přihlášeni do LŠ
(přidáno 28. března 2011 - upraveno 13. dubna 2011)

Nabídka pro doktorandy a akademické pracovníky

5. ročník Letní školy statistických metod pro výzkum a výuku, která se uskuteční tradičně na konci srpna na VUT v Brně, více informací na www stránkách.
(přidáno 6. června 2011)

Seminář studentů doktorského studia

oboru Environmentální analytická chemie se uskuteční dne 30. 6. 2011 od 13 hodin. Na seminář jsou zváni akademičtí pracovníci a studenti FŽP i další zájemci. Infromace v letáku..
(přidáno 14. června 2011)

EkoConnect pořádá konferenci Organic Marketing Forum ve Varšavě

Jedná se o prezentaci biopotravin a různých přednášek z této branže, viz stránky konference, program v češtině.
(přidáno 10. března 2011)

Přednášky a exkurze o lesnictví v Tharandtu u Drážďan

Možnost účasti na přednáškovém bloku a exkurzích o lesnictví v Tharandtu u Drážďan pro studenty - informace v příloze.
(přidáno 10. března 2011 - odebráno 29. dubna 2011)

Konference „Informační technologie v geotechnice a aplikovaných vědách“

Dne 10. března 2011 se uskuteční na Vysoké škole technické a hospodářské v Drážďanech v rámci interdisciplinárního česko-německého vzdělávacího projektu „Zemní stavby a rekultivace“ (Ziel3/Cíl3) konference „Informační technologie v geotechnice a aplikovaných vědách“. Studenti a pedagogové FŽP UJEP neplatí vložné. Zájemci hlaste se u doc. Blažkové. Doprava bude zajištěna. přihláška a bližší informace
(přidáno 7. února 2011 - odebráno 11. března 2011)

6. ročník mezinárodní studentské vědecké konference „Morušky 2011“

Ve dnech 23 - 25. února 2011 se bude konat šestý ročník mezinárodní studentské vědecké konference „Morušky 2011“. bližší informace • přihláška
(přidáno 4. ledna 2011 - odebráno 11. března 2011)

Kurz „Průmyslově právní ochrana"

Ve dnech 8 .- 9. února 2011 od 8.00 do 16.00 hod. se uskuteční ve školícím středisku VÜANCH v Ústí nad Labem kurz „Průmyslově právní ochrana“. bližší informace
(přidáno 8. února 2011 - odebráno 11. února 2011)

Konference environmentální archeologie (KEA)

Ve dnech 9 - 10. února 2011 se bude konat již sedmý ročník Konference environmentální archeologie (KEA).
bližší informace
(přidáno 14. prosince 2010 - odebráno 11. února 2011)

7. ročník semináře „Analytická chemie a životní prostředí“

Ve dnech 3. - 4. února 2011 se bude konat 7. ročník semináře „Analytická chemie a životní prostředí“. přihláška a bližší informace
(přidáno 24. ledna 2011 - odebráno 7. ledna 2011)

Pozvánka na vědeckou konferenci

Vědecká konference s názvem „Degradace a regenerace krajiny a dílčích krajinných sfér“ se uskuteční 30. 11.-2. 12. 2010 v Blansku - hotel Skalní mlýn. Účast pedagogů a studentů zdarma. bližší informace
(přidáno 3. září 2010 - upraveno 5. října 2010 - odebráno 6. prosince 2010)

Seminář „Než vyrazím za studiem a cestováním po Evropě“

Seminář se koná dne 23. 11. 2010 od 10.00 hod. v budově Přírodovědecké fakulty, České mládeže v prostorách Katedry geografie - č. 402. pozvánka
(přidáno 16. listopadu 2010 - odebráno 29. listopadu 2010)

Pravidelný oborový seminář

Katedry technických a přírodních věd zvou všechny zájemce z řad akademických pracovníků UJEP i studentů na pravidelný oborový seminář, který se koná v pondělí 22. listopadu od 16.00 hod. v učebně č. 404. Tématem bude prezentace výsledků vědecko-výzkumných projektů řešených na KPV. Přednášet budou Mgr. Holec a Ing. Pokorný.
(přidáno 18. listopadu 2010 - odebráno 29. listopadu 2010)

Seminář „Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji“

Dne 1. 11. 2010 od 16.00 hod. se uskuteční v učebně č. 404 seminář na téma „Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji“. bližší informace
(přidáno 25. října 2010 - odebráno 5. listopadu 2010)

Seminář „Technická a hydrická rekultivace“

Mendelova univerzita v Brně a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Vás zvou na odborný seminář „Technická a hydrická rekultivace“ který se koná 4. 11. 2010 od 15.30 hod. v hotelu Vladimír v Ústí n. L. pozvánkaweb
(přidáno 5. října 2010 - odebráno 5. listopadu 2010)

Pozvánka na Fórum o krajině

V souvislosti s 10. výročím podpisu Evropské úmluvy o krajině FLORENCE + 10 si vás dovolujeme pozvat na třetí „Fórum o krajině“, které se uskuteční 14.-15. 10. 2010 na Mendelově univerzitě v Brně - Zahradnická fakulta v Lednici. bližší informace
(přidáno 24. září 2010 - upraveno 5. října 2010 - odebráno 15. října 2010)

Pozvánka na workshop

Workshop s názvem „Vliv člověka na hydrosféru“ se uskuteční 6. 10.–8. 10. 2010 v Blansku - hotel Terezka. Účast pedagogů a studentů zdarma. bližší informace
(přidáno 3. září 2010 - upraveno 5. října 2010 - odebráno 13. října 2010)

Seminář „Jak se stát stážistou v institucích EU?“

Eurocentrum Praha si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak se stát stážistou v institucich EU?“, který se bude konat dne 7. řijna 2010 v Informačnim centru vlády ČR (Vladislavova 4, Praha 1) od 17.00 hodin. Registraci na seminář provedete prostřednictvím formuláře na našich internetových stránkach: http://www.euroskop.cz/705/2141/sekce/akce/jak-se-stat-stazistou-v-institucich-eu/. Další informace v pozvánce.
(přidáno 1. října 2010 odebráno 13. října 2010)

Pozvánka na konferenci k projektu Cíl 3 s názvem: Revitalizace území

V rámci projektu Interdisciplinární česko-německý projekt – Zemní práce a rekultivace. Konference se uskuteční 1. 10. 2010 na Fakutě životního prostředí UJEP. pozvánka • bližší informace
(přidáno 26. srpna 2010 - odebráno 5. října 2010)

Konference „Inteligentní a efektivní nasazování (ob)nov(iteln)ých energií v Sasku a České republice – technické, ekonomické a právní aspekty“

Technische Universität Chemnitz pořádá ve dnech 30. 9. -2. 10. 2010 v Oberwiesenthalu konferenci „Inteligentní a efektivní nasazování (ob)nov(iteln)ých energií v Sasku a České republice – technické, ekonomické a právní aspekty“. bližší informace • přihláška
(přidáno 21. června 2010 - upraveno 20. července 2010 - odebráno 5. října 2010)

Seminář „Problematika sucha a možnosti její nápravy“

Mendelova univerzita v Brně, Regionální referenční centrum UNCCD a MŽP pořádají 21. 6. 2010 seminář „Problematika sucha a možnosti její nápravy“. bližší informace
(přidáno 15. června 2010)

Cíl 3 - Zemní práce a rekultivace, Interdisciplinární česko - německý projekt

Blokové cvičení, červen 2010 Vybrané příklady zemědělských, lesnických, hydrických a dalších rekultivací. plakát
(přidáno 21. května 2010)

„elbMUN 2010“ - simulace jednání OSN v saském parlamentu

Simulace jednání se koná v Drážďanech 21. - 25. května 2010 v saském parlamentu. Poskytována jsou (částečná) stipendia na pokrytí cestovného a prvním pěti přihlášeným z ČR bude odpuštěn registrační poplatek. Termín pro podání přihlášky je 10. 5. 2010. plakát • bližší informace

Konference na FŽP

Dne 20. 5. 2010 se na Fakultě životního prostředí uskuteční konference na téma: Revitalizace území v Podkrušnohoří. bližší informace v pozvánce
(přidáno 21. dubna 2010)

Studentská vědecká konference 2010

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě pořádá dne 13. května 2010 Studentskou vědeckou konferenci. www stránky konferencebližší informace
(přidáno 25. února 2010 - odebráno 19. května 2010)

Veřejná prezentace programů Fulbrightovy komise

Veřejná prezentace programů Fulbrightovy komise se bude konat dne 21. 4. 2010 od 10.00-12.00 hod. na Fakultě sociálně ekonomické UJEP, místnost číslo 010. Zváni jsou všichni studenti i akademičtí pracovníci. bližší informace
(přidáno 9. dubna 2010)

Seminář „Problematika sucha a možnosti její nápravy“

Mendelova univerzita v Brně, Regionální referenční centrum UNCCD a MŽP pořádají 21. 6. 2010 seminář „Problematika sucha a možnosti její nápravy“. bližší informace
(přidáno 15. června 2010)

Cíl 3 - Zemní práce a rekultivace, Interdisciplinární česko - německý projekt

Blokové cvičení, červen 2010 Vybrané příklady zemědělských, lesnických, hydrických a dalších rekultivací. plakát
(přidáno 21. května 2010)

„elbMUN 2010“ - simulace jednání OSN v saském parlamentu

Simulace jednání se koná v Drážďanech 21. - 25. května 2010 v saském parlamentu. Poskytována jsou (částečná) stipendia na pokrytí cestovného a prvním pěti přihlášeným z ČR bude odpuštěn registrační poplatek. Termín pro podání přihlášky je 10. 5. 2010. plakát • bližší informace

Konference na FŽP

Dne 20. 5. 2010 se na Fakultě životního prostředí uskuteční konference na téma: Revitalizace území v Podkrušnohoří. bližší informace v pozvánce
(přidáno 21. dubna 2010)

Veřejná prezentace programů Fulbrightovy komise

Veřejná prezentace programů Fulbrightovy komise se bude konat dne 21. 4. 2010 od 10.00-12.00 hod. na Fakultě sociálně ekonomické UJEP, místnost číslo 010. Zváni jsou všichni studenti i akademičtí pracovníci. bližší informace
(přidáno 9. dubna 2010)

Botanická konference „Význam liniové zeleně v krajině“

Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Severočeská pobočka České botanické společnosti si Vás dovoluje pozvat na konferenci„Význam liniové zeleně v krajině“. Konference se uskuteční dne 16. 9. 2010 v budově Fakulty umění a designu UJEP v Pasteurově 9, v době od 9.00 do 16.30 hod. Zaslání přihlášek příspěvků a posterů do 30. dubna 2010. pozvánkawww stránky konference
(přidáno 26. března 2010)

Studentská vědecká konference 2010

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě pořádá dne 13. května 2010 Studentskou vědeckou konferenci. www stránky konferencebližší informace
(přidáno 25. února 2010 - odebráno 19. května 2010)

Studentská vědecká konference „Ekológia a enviromentalistika“

Technická univerzita ve Zvolenu pořádá 20. května 2009 již 6. ročník studentské vědecké konference „Ekológia a environmentalistika".
bližší informace • přihláška • šablona příspěvku
(přidáno 9. února 2009)

Seminář „Analytická chemie a životní prostředí

6. ročník série seminářů „Analytická chemie a životní prostředí“ na téma „Využití výsledků analýz v praxi“ se bude konat ve dnech 11.-12. února 2010 v Ústí nad Labem. bližší informace

Seminář „Ekonomické, obchodní a konkurenční prostředí v ČR – příležitost pro saské podnikatele“

V pátek 20. listopadu 2009 pořádá FSE UJEP seminář „Ekonomické, obchodní a konkurenční prostředí v ČR – příležitost pro saské podnikatele“. pozvánka
(přidáno 2. listopadu 2009)

Akce ...BEZ HRANIC...

MŠMT a Dům zahraničních služeb MŠMT Vás srdečně zvou na akci "...BEZ HRANIC...", která se uskuteční dne 19. 11. 2009 od 09.30 hodin v prostorách Domu zahraničních služeb MŠMT, Na Poříčí 1035/4, Praha 1.  programregistrace
(přidáno 13. listopadu 2009)

Studentská vědecká konference „Ekológia a enviromentalistika“

Technická univerzita ve Zvolenu pořádá 20. května 2009 již 6. ročník studentské vědecké konference „Ekológia a environmentalistika".
bližší informace • přihláška • šablona příspěvku
(přidáno 9. února 2009)

Pozvánka na „Středoevropský den“ o česko-saské odborné spolupráci

Collegium Bohemicum, o.p.s. v Ústí nad Labem společně s Kompetenčním centrem pro střední a východní Evropu v Lipsku (KOMOEL) pořádají dne 19. října 2009 česko-saskou odbornou konferenci, jejímž cílem je propojit výzkumné instituce v pohraničí, umožnit jejich zástupcům navázat intenzivnější spolupráci a získat přehled o existujících aktivitách v oblasti vědy a kultury v česko-saském prostoru. Akce se koná ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, zastoupenou Filozofickou fakultou, Přírodovědeckou fakultou a Fakultou životního prostředí. bližší informace
(přidáno 9. září 2009)


Acrobat 
© Fakulta životního prostředí
webmaster