Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Doručování veřejnou vyhláškou

Nevyzvednuté zásilky studentů

Pokud není možné studentovi doručit rozhodnutí uvedená v § 68 odst. 3 písm. f) - i) zákona č. 111 / 1998 Sb., o vysokých školách (vyměření poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 a 4, nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b), disciplinárního přestupku, vyloučení ze studia podle § 67) lze podle správního řádu využít institutu náhradního doručení podle § 25 tohoto řádu (doručování veřejnou vyhláškou).

 

Doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu

(1) Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou.

(2) Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

Z výše uvedených důvodů doporučujeme sledovat tuto stránku, kde budeme pravidelně uveřejňovat seznam studentů, kteří mají nepřevzatou písemnost uloženou na studijním oddělení FŽP UJEP. Zásilky je možné vyzvednout v úředních hodinách.

 

Písemnosti doručované veřejnou vyhláškou

Jméno, příjmení,
rok narození
VěcČíslo jednacíDatum vyvěšeníDatum sejmutí
 Markéta Myšková 1998  Rozhodnutí o ukončení    S44/2018/1297   16. 10. 2018 30. 10. 2018
 Karel Cigánek 1996  Rozhodnutí o ukončení    S44/2018/1258   16. 10. 2018 30. 10. 2018
 Šmatová Nikola, 1993  Rozhodnutí o přijetí do studia    S44/2018/1003   29. 08. 2018 14. 09. 2018
 Tibor Czako, 1996  Rozhodnutí o přijetí do studia    S44/2018/494   18. 07. 2018 03. 08. 2018
 Alexander Kravtsov, 1997  Rozhodnutí o přijetí do studia    S44/2018/632   18. 07. 2018 03. 08. 2018

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster