Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

Doručování veřejnou vyhláškou

Nevyzvednuté zásilky studentů

Pokud není možné studentovi doručit rozhodnutí uvedená v § 68 odst. 3 písm. f) - i) zákona č. 111 / 1998 Sb., o vysokých školách (vyměření poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 a 4, nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b), disciplinárního přestupku, vyloučení ze studia podle § 67) lze podle správního řádu využít institutu náhradního doručení podle § 25 tohoto řádu (doručování veřejnou vyhláškou).

 

Doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu

(1) Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou.

(2) Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

Z výše uvedených důvodů doporučujeme sledovat tuto stránku, kde budeme pravidelně uveřejňovat seznam studentů, kteří mají nepřevzatou písemnost uloženou na studijním oddělení FŽP UJEP. Zásilky je možné vyzvednout v úředních hodinách.

 

Písemnosti doručované veřejnou vyhláškou

Jméno, příjmení,
rok narození
VěcČíslo jednacíDatum vyvěšeníDatum sejmutí
 Marie Zalabáková, 1994  Rozhodnutí o ukončení studia   S44/2018/152  15. 03. 2018 29. 03. 2018
 Eichhorn Harald, 1969  Rozhodnutí o ukončení studia   S44/2017/00001214  16.11.2017 2. 12. 2017
 Růžena Košťáková, 1989  Rozhodnutí o ukončení studia    S44/2017/1224   06. 11. 2017 24. 11. 2017
 John Roose, 1995  Rozhodnutí o ukončení studia   S44/2017/1204  31. 10. 2017 20. 11. 2017
 Dominik Holub, 1992   Rozhodnutí o ukončení studia   S44/2017/122  1. 3. 2017 17. 3. 2017
 Elena Gorstenco, 1996   Rozhodnutí o přijetí do studia   S44/2017/616  13. 7. 2017 31. 7. 2017
 Jan Středa, 1992   Rozhodnutí o přijetí do studia   S44/2017/741  19. 7. 2017 7. 8. 2017
 Markéta Filipová, 1998   Rozhodnutí o přijetí do studia   S44/2017/921  28. 8. 2017 14. 9. 2017

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster