Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

  Aktuality:  

Sportovní den rektora 10. 4. 2019

Sportovní den rektora je pro všechny studenty i zaměstnance UJEP či partnery UJEP, kteří rádi využijí možnosti si zasportovat. Chceme si společně užít radost z pohybu, proto bude velká část aktivit nesoutěžní. Můžete si tak bez obav vyzkoušet nové aktivity, něco se naučit a užít si pohyb s přáteli. Více se dozvíte na stránkách PF UJEP, která akci zastřešuje..
(přidáno 8. dubna 2019)

Děkanské volno

V souvislosti se sportovním dnem rektora vyhlašuje děkan FŽP na den 10.4.2019 děkanské volno, aby bylo umožněno studentům navštívit sportovní akce. .
(přidáno 3. dubna 2019)

Ukliďme Česko

Pozvánku na akci naleznete zde.
(přidáno 27. března 2019)

Volby děkana

Kandidátní listina na volbu kandidáta na jmenování děkanem FŽP UJEP obsahuje jména všech kandidátů v abecedním pořadí, které byly volební komisi doručeny v období od 24.1.2019 do 6.3.2019 (do 13:00 hod.).

(přidáno 28. ledna 2019)

Zapojení do projektu #replechuj

REPLECHUJ Hlavní myšlenkou projektu je zavedení celoplošné zálohy na nápojové plechovky v České republice a zvýšení podílu vytříděných a zrecyklovaných plechovek jejich zpětným sběrem. Vytříděné plechovky členové asociace WIACA na vlastní náklady dopraví do recyklačního zařízení v Německu, protože v České republice totiž žádné takové zařízení není. Hlavním cílem je také krom zavedením vratné zálohy, zahájení veřejné debaty o zálohování a recyklaci nápojových plechovek. Mezi další cíle patří jít příkladem ostatním hráčům na trhu mezi které patří hlavně výrobci piva a nealkoholických či energetických nápojů. Ti totiž dohromady emitují miliony plechovek ročně, jenž končí ve směsném odpadu a svoje zákazníky nijak nemotivují k jejich recyklaci. Zálohování nápojových plechovek je přitom osvědčenou metodou, která již dlouhodobě funguje v několika státech Evropy.
Více informací na: https://www.wiaca.org/.
(přidáno 17. ledna 2019)

Spolupracujeme s projektem PrázdnéDomy

PrázdnéDomy Studenti, kteří si vyberou BP nebo DP na Katedře přírodních věd (KPV) zaměřenou na téma týkající se brownfieldů / blackfieldů v zájmové lokalitě, mají možnost takovéto práci dát prakticky aplikovanou formu a přidanou hodnotu tím, že vzniklé katalogy / seznamy daných brownfieldů / blackfieldů vloží do databáze PrázdnéDomy. Prázdné domy je unikátní webový archiv evidující opuštěné, zaniklé, prázdné domy na území České republiky. Projekt se snaží upozornit na domy, které jsou nevyužité, často snižují hodnotu okolních nemovitostí a přináší negativní sociální jevy, zároveň jsou na zelených loukách stavěny nové. Členové portálu pořádají také vycházky, jejichž cílem je upozornit na problematiku prázdných domů, na jejich negativní působení v struktuře města, například squatting. Mluví se také o historii jednotlivých objektů.
Více informací na: http://prazdnedomy.cz/.
(přidáno 17. ledna 2019)

Zapojení do projektu REMOBIL

REMOBIL Hlavním smyslem neziskového projektu je ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního systému sběru, úsporou nerostných surovin, využitím mobilních telefonů po skončení životnosti a zvýšení množství mobilních telefonů které se zrecyklují, odhadovaná míra sběru je dnes pouhých 3 – 6 %. Projekt je provozován společností Envisolution, s.r.o., která se zavázala, že z každého sebraného mobilního telefonu věnuje 10 Kč na charitativní účely.
Více informací na: http://www.remobil.cz/.
(přidáno 14. ledna 2019)

Ocenění Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Předání cenyNa XXVI. Mezinárodním kongresu a výstavě ODPADY – LUHAČOVICE 2018 získala Fakulta životního prostředí UJEP diplom jako nejúspěšnější fakulta v hodnocení diplomových prací v oblasti odpadového hospodářství za 20 let trvání Ceny Karla Velka. Fakulta životního prostředí se pravidelně zúčastňuje hodnocení diplomových prací z oboru odpadového hospodářství Ceny Karla Velka. Hodnocení provádí nezávislá komise Ministerstva životního prostředí. Letošní ročník byl jubilejní – 20. a proto bylo 15 univerzit, které se soutěže během uplynulé doby zúčastnily hodnoceno podle výsledků umístění diplomových prací z oboru odpadového hospodářství. Pro naši Fakultu je to jistě významné ocenění.
(přidáno 26. září 2018)

Soutěž o Cenu Karla Velka

Předání cenyFakulta životního prostředí se umístila mezi oceněnými pracemi z oblasti odpadového hospodářství v jubilejním XX. ročníku. Diplomová práce Ing. Hany Patrovské na téma: Zpracování čistírenských kalů se zaměřením na ČOV Karlovy Vary, získala 3. cenu. K předání ceny došlo 13. září 2018 na XXVI. Kongresu Odpady Luhačovice. Více informací zde.
(aktualizováno 26. září 2018)

Stipendium Unipetrol

Předání cenyStudent naší fakulty získal studijní stipendium Nadace Unipetrol pro školní rok 2018/2019. Stipendium student využije na možnost rozšiřovat své znalosti vč. zkušeností v oboru chemie a přírodních věd např. účastí na chemických akcí a veletrhů a dále pak na možnost publikovat své seminární práce do impaktovaného časopisu Chemické Listy.
(přidáno 26. září 2018)

Celostátní soutěže MPO Přeměna odpadů na zdroje

Předání cenyNáš student 1. r. navazujícího studia OH-K Martin Šulc se studentkou Drahomírou Středovou se v rámci předmětu Inovační využívání odpadů zúčastnili s projektem k využití lithia ze starých ekologických zátěží celostátní soutěže MPO Přeměna odpadů na zdroje a mezi 170 účastníky byli vybráni mezi pěti nejlepšími projekty. Slavnostní předání cen proběhne za týden v pátek 15.6.2018 v Senátu ČR.
(přidáno 12. června 2018)

STUDENT FŽP ZVÍTĚZIL V ACADEMII, JEHO DIPLOMOVÁ PRÁCE BUDE VYDÁNA JAKO KNIHA

Předání cenyV akademii věd ČR se v pondělí 9. dubna 2018 konalo v pořadí již desáté tradiční slavnostní udělování cen Nakladatelství Academia a také vyhlášení vítězů šestého ročníku studentské soutěže nakladatelství Academia. FŽP UJEP zde měla jedno žhavé želízko v ohni, soutěže se účastnil Ing. Jakub Harsa se svou diplomovou prací "Současný stav křídových příbojových lokalit v okolí Kutné Hory se zaměřením na společenstva měkkýšů a jejich význam v ochraně přírody". Jakub získal v soutěži, v konkurenci 35 dalších diplomových prací, první cenu v kategorii vědy o neživé přírodě. Vítězné práce budou vydány knižně do lhůty jednoho roku pod hlavičkou Nakladatelství Academia. (foto: Academia: P. Jáchimová)
(přidáno 29. května 2018)

Projekt Prázdné domy

Prázdné domy je unikátní webový archiv evidující opuštěné, zaniklé, prázdné domy na území České republiky. Projekt se snaží upozornit na domy, které jsou nevyužité, často snižují hodnotu okolních nemovitostí a přináší negativní sociální jevy, zároveň jsou na zelených loukách stavěny nové. Členové portálu pořádají také vycházky, jejichž cílem je upozornit na problematiku prázdných domů, na jejich negativní působení v struktuře města, například squatting. Mluví se také o historii jednotlivých objektů. Podrobněji.
(přidáno 5. dubna 2018)

Vladimír Brůna

Archeologických výzkumů v proslulém egyptském Abúsíru či Súdánu se geodet z Fakulty životního prostředí UJEP Vladimír Brůna účastní už od roku 2001. Rozhovor naleznete na stránkách ústeckého deníku.
(přidáno 26. března 2018)

V egyptském Abúsíru byl objeven nový chrámový komplex Ramesse II

V egyptském Abúsíru kde má Český egyptologický ústav FF UK koncesi byl objeven chrámový komplex Ramesse II. Na tomto objevu se podílel i náš spolupracovník z FŽP UJEP Vladimír Brůna. Gratulujeme!
bližší informace • článek na Echo24.cz
(přidáno 16. října 2017)


 
© Fakulta životního prostředí
webmaster