Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

  Aktuality:  

Ocenění prof. J. Vráblíkové

Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc. byla dne 22. 9. 2016 v rámci slavnostního zasedání Vědecké rady Fakulty ekológie a environmentalisty TU ve Zvolenu a při příležitosti 25. výročí vzniku této fakulty, oceněna poděkováním za vzájemnou dlouholetou spolupráci obou fakult. děkovný list
(přidáno 30. září 2016)

Přednáška „Výzkumná infrastruktura Nanoenvi.cz“

Česká společnost pro jakost, odborná skupina Ekologie a FŽP UJEP v Ústí n. L. Vás srdečně zvou na přednášku „Výzkumná infrastruktura Nanoenvi.cz“ která se koná ve středu 26. října 2016 od 15.00 hod. v učebně KV 121. pozvánka
(přidáno 29. září 2016)

Ústecký badatel se vrací do egyptské pouště

Geodet a pedagog z FŽP UJEP Vladimír Brůna se od roku 2001 pravidelně zúčastňuje archeologických výzkumů v Abúsíru, v egyptské Západní poušti a na lokalitách v Súdánu s Českým egyptologickým ústavem FF UK Praha. Momentálně odjíždí na expedici opět do Abúsíru. tisková zpráva
(přidáno 21. září 2016)

Přípravný kurz pro studenty prvních ročníků

Přípravný kurz pro studenty prvních ročníků se koná ve dnech 19.-23. 9. 2016 od 9.00 hod. v učebně KV213(aula). bližší informace
(přidáno 6. září 2016)

1. cena za nejlepší diplomovou práci v oboru Odpadové hospodářství

Diplomová práce Ing. Kateřiny Kandlové, absolventky nav. mag. studia v oboru Odpadové hospodářství na FŽP vyhrála celostátní soutěž o Cenu Karla Velka. Soutěže se účastní vysoké školy z České republiky a Slovenska, nejlepší oceněné práce se pak vyhlašují na kongresu Odpady Luhačovice. Letošní soutěž byla již 18. ročníkem CKV. Diplomová práce Ing. Kateřiny Kandlové (ved. práce Ing. Věra Kreníková) nazvaná Produkce odpadů ve strojírenství se zaměřením na výrobu pístů ve společnosti KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. získala 1. místo za mimořádně precizní a tematicky objevnou práci v oblasti odpadového hospodářství. Gratulujeme!
(přidáno 13. září 2016)

Informace o omezené možnosti zápisu na povinně volitelné předměty 3GLOZ, 4GLOZ, 1GLZK a 4GLZK

Z důvodu, že uvedené předměty jsou vyučovány souběžně, část jejich výuky je závislá na kapacitě dopravy, na kapacitě ubytovacích prostor a zejména prostorové kapacitě výzkumného zařízení, které bude v rámci výuky navštíveno, je kapacita každého z uvedených předmětů omezena na 6 osob. Zájemci mají možnost se těchto předmětů účastnit pouze jako náhradníci za studenty do předmětů již zapsaných, kteří svou účast na předmětu odřeknou. J. Šefl
(přidáno 6. září 2016)

Nabídka stipendijních programů spravovaných Domem zahraniční spolupráce

Nabídka stipendií pro vysokoškolské studenty a akademické pracovníky, možnosti projektové spolupráce a nabídka podpory pro další pracovníky ve vzdělávání spravovaných Domem zahraniční spolupráce. Další informace naleznete na www stránkách www.dzs.cz a www.naerasmusplus.cz . Newsletter DZS 3/2016
(přidáno 28. června 2016)

Soutěž Pro vodu 2017

Nadace Partnerství za finanční podpory Nestlé vyhlašuje již 5. ročník soutěže „Pro vodu 2017“ jejímž cílem je hledat šetrná řešení problémů s vodou v krajině a lidských sídlech. Uzávěrka odevzdání soutěžních návrhů je 31. ledna 2017. www stránky soutěže
(přidáno 27. června 2016)

Ocenění na vědecké konferenci TOP 2016 Technologia ochrany prostredia

Na XXII. mezinárodní vědecké konferenci „TOP 2016 Technologia ochrany prostredia“, která se uskutečnila ve dnech 7.-9. 6. 2016 v Časté-Papierničce na Slovensku získal Ing. Miroslav Richter Ph.D., EUR ING 3. cenu za prezentaci práce „Nežádoucí odpady“, v kategorii „Progresívna idea“. Cena byla předána na oficiálním zasedání dne 8. 6. 2016. Spoluautoři práce byli Ing. Štojdl a Ing. Adamec, všichni členové KTEV. Uznání práce našich kolegů na velké mezinárodní konferenci je jistě úspěchem celé fakulty.
(přidáno 13. června 2016)

Pracovník FŽP UJEP dokumentuje unikátní loď z doby stavitelů pyramid

Začátkem března 2016 odstartovala další archeologická sezóna na koncesi Českého egyptologického ústavu FF UK Praha v Abúsíru.
Pro člena katedry informatiky a geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Vladimíra Brůnu jde již o šestnáctý rok působení v této významné archeologické expedici. tisková zpráva

(přidáno 7. dubna 2016)

Mimořádné stipendium pro studenty 1. ročníku Bc. studia v ak. roce 2016/2017

Na základě rozhodnutí kolegia děkana ze dne 9. 2. 2016 bude uděleno mimořádné jednorázové stipendium studentům prezenční formy 1. ročníku bakalářského studia, pro které je toto studium prvním studiem na vysoké škole, ve výši 5.000,- Kč za zisk minimálně 28 KB z povinných předmětů ke dni 28. 2. 2017 za zimní semestr 2016/2017.
(přidáno 24. února 2016)

Témata disertačních prací

Témata disertačních prací pro studenty doktorského studia v akademickém roce 2016/17.
(přidáno 1. února 2016)

Fakulta životního prostředí UJEP obsadila 2. místo v soutěži Fakulta Roku 2015

Fakulta roku - ocenění
Fakulta životního prostředí UJEP obsadila 2. místo v soutěži Fakulta Roku 2015 v kategorii Přírodní vědy, pořádanou Českou studentskou unií.

(přidáno 12. února 2015)

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2

Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, je realizátorem projektu, který nabízí žákům a studentům posledních ročníků možnost, získat praktické zkušeností ještě během studia. Cílem projektu je usnadnit mladým absolventům škol jejich první vstup na trh práce, a přispět tak k boji s rostoucí nezaměstnaností této skupiny ohrožené na trhu práce. leták •  www stránky
(přidáno 28. listopadu 2014) 
© Fakulta životního prostředí
webmaster