přeskočit navigaci


Katedra informatiky a geoinformatiky


  Projekty katedry - Archiv  

Ukončené:

Projekty vědecky zaměřené

Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví

Projekt: MK ČR (NAKI)

Spoluřešitelé: Ing. Vladimír Brůna, Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Termín dokončení: 2015

http://most.ujep.cz/naki/index.htm

Projekt Informační systém Severozápadních Čech pro správu historických mapových podkladů

Projekt: IGA

Hlavní řešitel: Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Termín dokončení: 2012

http://most.ujep.cz/iga.html

Výzkum civilizace starého Egypta

Projekt: MSM 0021620826

Spoluřešitel: Ing. Vladimír Brůna

Termín dokončení: 2011

http://egypt.geolab.cz/

Výzkum a vývoj procesů purifikace a optimalizace složení generátorového plynu

Projekt: TA ČR Alfa, TA01020563.

Spoluřešitel: Ing. Jan Popelka, Ph.D.

Termín dokončení: 2014

http://most.ujep.cz/tacr

Nové postupy a procesy zplyňování biomasy

Projekt: TIP, FR-TI1/600

Spoluřešitel: Ing. Jan Popelka, Ph.D.

Termín dokončení: 2012

Zajištění harmonizace krajinotvorné, hydrologické a produkční funkce valů a teras pro diverzifikaci aktivit na venkově

Projekt: MZE QH82126

Garant: RNDr. Iva Machová

Spoluřešitel: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

Termín dokončení: 2011

http://fzp.ujep.cz/projekty/QH82126

Zahraniční projekty

Transnational Ecological Network in Central Europe (TransEcoNet

Projekt: program OP NSSE 1CEO61P3

Garant: prof. Dr. Elmar Csaplovisc, Technická univerzita v Drážďanech, Německo

Řesitel za FŽP UJEP: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

Termín dokončení: 2012

http://projekty.fzp.ujep.cz/transeconet/

Zelená síť Krušné hory: Vytvoření přeshraničních synergických efektů mezi oblastmi NATURA 2000 a rozvojem venkova v Krušných horách

Projekt: program Cíl 3 ČR – Sasko

Garant: Ing. Martin Neruda,Ph.D.

Spoluřešitel: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

Termín dokončení: 2011


Projekty vědecky zaměřené

Metodika hodnocení sociálních a ekologických souvislostí ekonomické transformace: teorie a aplikace.

Projekt: MPSV 1J 008/04-DP1

Garant: doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.

Externí spolupracovník: Ing. Jitka Prchalová, Ing. Vladimír Brůna

Termín dokončení: 2009

Projekty Evropské unie

NEPTUN

Projekt: Leonardo da Vinci DE/04/B/F/PP 146 190

Garant: Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D.

Spoluřešitel: Ing. Jitka Prchalová

Termín dokončení: 2007

https://www.neptun-project.org/c_cs

Spatial Information Systems for Transnational Environmental Management of Protected Areas and Regions in CADSES

Projekt: MZE QH82126

Garant: prof. Dr. Elmar Csaplovisc, Technická univerzita v Drážďanech, Německo

Garant za FŽP UJEP: Ing. Jitka Prchalová

Termín dokončení: 2006

http://www.tu-dresden.de/sistemaparc/

Environmentální management, Phare CBC Program CZ2003/005-095-03-01-0067

Projekt: Phare CBC Program CZ2003/005-095-03-01-0067

Garant: doc. Iva Ritschelová, CSc.

Spoluřešitel: Ing. Jitka Prchalová

Termín dokončení: 2005

Vybudování geoinformační databáze pro přeshraniční oblast Česko-Saské Švýcarsko

Projekt: INTERREG IIIB 3B038

Řešitel: Ing. Jitka Prchalová

Termín dokončení: 2004

http://fzp.ujep.cz/kig/vav/pharecbc/

Projekty zaměřené na vzdělávání

Tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek pro kurzy vybraných vědních oborů II, rozvojový a transformační projekt

Projekt: rozvojový a transformační projekt

Garant: doc. Iva Ritschelová, CSc.

Spoluřešitel: Mgr. Petr Novák, Ing. Jitka Prchalová

Termín dokončení: 2005

Modernizace počítačové učebny se zaměřením na geoinformační technologie.

Projekt: FRVŠ 1239

Řešitel: Ing. Jitka Prchalová

Termín dokončení: 2004

Vybudování digitální studovny v knihovně FŽP UJEP

Projekt: FRVŠ 1442

Řešitel: Ing. Jitka Prchalová

Termín dokončení: 2002

Příprava vzdělávacích programů se zaměřením na geoinformatiku a informatiku v ŽP

Projekt: rozvojový a transformační projekt

Garant: Tomáš Dolanský, Ph.D.

Spoluřešitel: Mgr. Petr Novák, Ing. Jitka Prchalová

Termín dokončení: 2005


webmaster