Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Název projektu: Vybudování geoinformační databáze pro přeshraniční oblast Česko-Saské Švýcarsko
Smlouva o poskytnutí grantu: CZ0012/0501/0029
Příjemce grantu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se sídlem Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
Hlavní řešitel: Ing. Jitka Prchalová (e-mail)
Výše grantu: 34.500,00 EUR
  [English version]  
Vlajka Evropské unie
Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory Evropské unie. Názory v něm vyjádrené jsou názory autora a v žádném případe nemohou být chápány jako oficiální názory Evropské unie.
Vlajka České Republiky