KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Jitka Prchalová
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta životního porstředí
Katedra inforamtiky a geoinformatiky

Adresa: Králova výšina 7
Ústí nad Labem
400 96
- - - - - - - - - - - - -
Tel.: (+420) 475 284 133
Fax: (+420) 475 284 158
Mail: prchalova@fzp.ujep.cz
Web: http://fzp.ujep.cz
Sídlo: mapa