přeskočit navigaci


Diplomové práce – rok 2002

řazení předmětové

přepnout na autorské řazení

DP420
Agroturistika - stezky koňské - Ústí n.L. (oblast)
Agroturistika na farmě Babiny II - problematika koňských stezek v krajině : (návrh trasy) : diplomová práce / Lucie Jandová; ved. práce Miloslav Šoch.- 2002. - 95 s., 18 s. text. a obr. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP410
Architektura lidová - Prachatice (okres)
Revitalizace lidové architektury v okrese Prachatice : diplomová práce / Markéta Žižková; ved. práce Helena Součková. - 2002. - 90 s., 16 s. obr. příl., 2 l. vol. obr. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP383
Biomasa - využití - zdroje energie
Energetické využití biomasy: bakalářská práce / Markéta Pýchová; ved. práce František Kepák. - 2002. - 47 s., 28 s. m., tab. a fot. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: ochrana životního prostředí

DP411
Možnosti využití biomasy pro energetické účely na okrese Litoměřice : (diplomová práce) / Ladislav Rybář; ved. práce Jaroslava Vráblíková.- 2002 - 115 s., 9 s. obr. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP409
Bioplyn - zemědělství - využití
Možnosti využití bioplynu v zemědělství : (diplomová práce) / Jiří Fibich; ved. práce Jaroslava Vráblíková.- 2002. - 103 s., 11 s. tab. a obr. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP402
Blatenský příkop - revitalizace
Studie revitalizace Blatenského příkopu v úseku II. a III. etapy v okolí Božího daru okres Karlovy Vary : (diplomová práce) / Blanka Nováková; ved. práce Marie Urbanová. - 2002. - 73 s., 25 s. fot. a m. příl., 1 l. vol. m. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP396
Břízy - oblasti imisní
Vliv změny imisní zátěže na obsah prvků v listech břízy ve východním Krušnohoří : diplomová práce / Ivan Buchta; ved. práce Emanuel Kula. - 2002. - 60 s., 21 s. graf. a m. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: odpadové hospodářství

DP419
Vývoj zdravotního stavu porostů Betula pendula Roth postižených nevyrašením v imisní oblasti východního Krušnohoří : diplomová práce / Dagmar Kaňová ; ved. práce Emanuel Kula. - 2002. - 53 s., 32 s. m., graf. a obr. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP405
Břízy - škůdci živočišní - Krušné hory
Zhodnocení vlivu stanovištních podmínek na výskyt fytofágů břízy v imisní oblasti : (bakalářská práce) / Kateřina Šulcová; ved. práce Emanuel Kula. - 2002. - 41 s., 24 s. tab. a graf. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: Environmentální management

DP400
Cykloturistika - Ústí n. L. (oblast)
Studie návrhu trasy cyklostezky Malé Březno - Úštěk : (diplomová práce) / Monika Měchurová; ved. práce Marek Hanuš. - 2002. - 67 s., 12 s. m. a text. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP429
Čerpadla tepelná - vytápění
Otop rodinného domku tepelnými čerpadly : (bakalářská práce) / Miroslav Klán; ved. práce Miroslav Farský. - 2002. - 39 s., 5 s. obr., tab., graf. a m. příl
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra společenských věd. Obor: ochrana životního prostředí

DP384
Čistírny odpadních vod - Kolín (město)
Čistírna odpadních vod v Kolíně : bakalářská práce / Zuzana Strnadová; ved. práce Miroslav Richter.- 2002 - 26 s., 12 s. tab. a graf. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: ochrana životního prostředí

DP431
Děti mentálně postižené - výchova k péči o životní prostředí
Pasportizace zařízení pro děti s mentálním postižením v okrese Ústí nad Labem a možnosti ekologické výchovy jejich klientů : bakalářská práce / Gabriela Sittová; ved. práce Jan Eichler. - 2002 - 57 s., 10 s. text., graf., tab. a fot. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra společenských věd. Obor: ochrana životního prostředí

DP432
Doprava železniční - aspekty ekologické a ekonomické
Environmentální a ekonomické aspekty vysokorychlostní železnice v České republice : diplomová práce / Ludie Tomanová; ved. práce Miroslav Richter. - 2002. - 70 s., 13 s. tab. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: odpadové hospodářství

DP378
Drogy - aplikace - šetření mikroskopické
Bakteriální flóra míst injekční aplikace u osob závislých na drogách : bakalářská práce / Jitka Lokvencová; ved. práce Josef Trmal. - 2002. - 59 s., 14 s. fot. a tab. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra společenských věd. Obor: ochrana životního prostředí

DP444
Dřeviny - břek obecný - rozšíření
Současný stav rozšíření Sorbus torminalis (L.) Crantz-břeku obecného v CHKO České středohoří, levý břeh Labe : diplomová práce / Zdeněk Štěpán ; ved. práce Marek Hanuš. - [S.l.] : [s.n.], 2002 - 61 s., 61 s. tab., fot a m. příl., 1 l. vol. m. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP 444/příl.
Současný stav rozšíření Sorbus torminalis (L.) Crantz - břeku obecného v CHKO České středohoří, levý břeh Labe: příloha k diplomové práci / Zdeněk Štěpán; ved. práce Marek Hanuš. - 2002 - Nestr.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP389
Ekosystémy lesní - oblasti imisní - látky cizorodé
Cizorodé látky v potravním řetězci v lesním prostředí : (diplomová práce) / Radek Machač; ved. práce Emanuel Kula. - 2002 - 52 s., 29 s. tab. a graf. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: odpadové hospodářství

DP388
Elektrárny jaderné - odpady
Radioaktivní odpady z jaderných elektráren : (diplomová práce) / Jana Milostná; ved. práce František Kepák. - 2002 - 77 s., 8 s. text. a obr. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: odpadové hospodářství

DP421
Elektrárny vodní malé - ryby - vliv - Bystřice (řeka)
Vliv malých vodních elektráren na rybí společenstva toku Bystřice : (diplomová práce) / Lumír Pála; ved. práce Ivo Flasar. - 2002 - 104 s., 66 s. m., obr. a text. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP382
Energetika jaderná - prostředí životní
Jaderná energetika a životní prostředí : bakalářská práce / Olga Zelená; ved. práce František Kepák.- 2002 - 34 s., 19 s. obr. a tab. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: ochrana životního prostředí

DP381
Energie - zdroje - Česko a Německo
Změny ve struktuře bilance energetických zdrojů : srovnávací studie ČR a SRN : (diplomová práce) / Luboš Pekárek; ved. práce Miroslav Farský. - 2002 - 86 s., 6 s. tab., m. a graf. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra společenských věd. Obor: odpadové hospodářství

DP383
Energie - zdroje alternativní - biomasa
Energetické využití biomasy : bakalářská práce / Markéta Pýchová; ved. práce František Kepák.- 2002 - 47 s., 28 s. m., tab. a fot. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: ochrana životního prostředí

DP420
Farmy - agroturistika - stezky koňské - Ústí n.L. (oblast)
Agroturistika na farmě Babiny II - problematika koňských stezek v krajině : (návrh trasy) : diplomová práce / Lucie Jandová; ved. práce Miloslav Šoch.- 2002 - 95 s., 18 s. text. a obr. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP423
Farmy - hospodaření ekologické - Babiny (obec)
Revitalizace území na Ekofarmě Babiny : (diplomová práce) / Jarmila Rapantová; ved. práce Jaroslava Vráblíková. - 2002 - 85 s., 78 s. m., text. a obr. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP439
Hadi - Česko
Etologie zmije obecné (Vipera berus) na lokalitách v Českém středohoří : přehled hadů České republiky s ohledem na výskyt v severozápadních Čechách : (bakalářská práce) / Radek Škaloud; ved. práce Ivo Flasar. - 2002 - 37 s., 13 s. tab. a graf. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: ochrana životního prostředí

DP379
Hluk - prostředí pracovní
Měření a hodnocení celosměnové hlukové zátěže v pracovním prostředí : diplomová práce / Lenka Svobodová; ved. práce Lubomír Tichý.- 2002 - 102 s., 11 s. text. a obr. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra společenských věd. Obor: odpadové hospodářství

DP430
Zhodnocení hlukové zátěže pracovníků truhlárny BOSTA Stavebniny v Lovosicích: bakalářská práce / Eva Jarošová; ved. práce Lubomír Tichý. - 2002 - 37 s., 1 s. obr. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra společenských věd. Obor: ochrana životního prostředí

DP437
Hmyz - Děčín (oblast)
Blanokřídlí (Hymenoptera, Symphyta) Děčínské pískovcové vrchoviny : bakalářská práce / Jiří Andrlík; ved. práce Emanuel Kula. - 2002 - 46 s., 21 s. m. a obr. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: ochrana životního prostředí

DP390
Kaly - rychlost respirační - čistírny odpadních vod - Ústí n.L. (okres)
Srovnání respiračních rychlostí aktivovaného kalu z ČOV Neštěmice, Habrovice, Střekov, Chlumec : (diplomová práce) / Michaela Dolejšová; ved. práce Pavel Loužecký. - 2002 - 50 s., 9 s. obr. a tab. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: odpadové hospodářství

DP417
Klima - změny - Ústecký kraj
Porovnání řad klimatických prvků mezi stanicemi Milešovka, Teplice, Ústí nad Labem a Kopisty ve vztahu k probíhajícím změnám klimatu : (diplomová práce) / Petr Hoffman; ved. práce Ivan Farský. - 2002 - 80 s.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP417
Klimatologie - prvky klimatologické - stanice meteorologické - Ústecký kraj
Porovnání řad klimatických prvků mezi stanicemi Milešovka, Teplice, Ústí nad Labem a Kopisty ve vztahu k probíhajícím změnám klimatu : (diplomová práce) / Petr Hoffman; ved. práce Ivan Farský. - 2002 - 80 s.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP435
Kočkovití - rozšíření - Česko
Rozšíření rysa ostrovida (Lynx lynx) v České republice, možnost výskytu v oblasti Labských pískovců : bakalářská práce / Stanislav Šůna; ved. práce Eliška Semorádová. - 2002 - 48 s., 16 s. m., tab. a fot. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: ochrana životního prostředí

DP424
Koně - území chráněná - využití - Křivoklátsko
Revitalizace využití koní huculského plemene v území CHKO a biosférické rezervace Křivoklátsko : (diplomová práce) / Hedvika Adltová; ved. práce Eliška Semorádová.- 2002 - 70 s., 14 s. fot. a obr. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP445
Krajina - aspekty ekologické - Litoměřice (město)
Opatření pro zlepšení ekologické funkce okolí soutoku Labe a Ohře v Litoměřicích : (diplomová práce) / Markéta Tomallová; ved. práce Marie Urbanová. - 2002 - 70 s., 8 s. fot. příl., 7 s. m. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP445/příl.
Povodně srpen 2002: [příloha k diplomové práci] / Markéta Tomallová; ved. práce Marie Urbanová. - 2002 - 10 s., 5 s. fot. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP 408
Krajina - revitalizace - území narušená těžbou - Orlová (město)
Komplexní řešení území v části města Orlové : diplomová práce / Markéta Vilášková; ved. práce Eliška Semorádová.- 2002 - 94 s., 46 s. obr., m. a graf. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP425
Krajina - stabilita ekologická - Ústí n.L. (oblast)
Změny krajinného ekosystému ve vybraném modelovém území (k.ú. Mírov, okres Ústí nad Labem) : (diplomová práce) / Jan Čihák; ved. práce Pavel Rohon. - 2002 - 58 s., 33 s. fot., tab. a m. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP446
Krajina zemědělská - obnova - Semily(okres)
Agroekologické aspekty programu obnovy vesnice na Semilsku : (diplomová práce) / Lenka Hrubá; ved. práce Jaroslava Vráblíková.- 2002 - 82 s., 23 s. tab., fot. a graf. příl., 9 l. vol. m. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP396
Krušné hory - porosty březové - látky cizorodé
Vliv změny imisní zátěže na obsah prvků v listech břízy ve východním Krušnohoří : diplomová práce / Ivan Buchta; ved. práce Emanuel Kula. - 2002 - 60 s., 21 s. graf. a m. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: odpadové hospodářství

DP419
Krušné hory - porosty březové - stav zdravotní
Vývoj zdravotního stavu porostů Betula pendula Roth postižených nevyrašením v imisní oblasti východního Krušnohoří : diplomová práce / Dagmar Kaňová ; ved. práce Emanuel Kula. - 2002 - 53 s., 32 s. m., graf. a obr. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP445
Labe (řeka) - okolí - aspekty ekologické
Opatření pro zlepšení ekologické funkce okolí soutoku Labe a Ohře v Litoměřicích : (diplomová práce) / Markéta Tomallová; ved. práce Marie Urbanová. - 2002 - 70 s., 8 s. fot. příl., 7 s. m. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP 442
Lesy - Krušné hory
Vývoj a současný stav lesů Krušných hor v oblasti Mostecka : diplomová práce / Diana Kvapilová; ved. práce Eliška Semorádová. - 2002 - 121 s., 44 s. graf., m., fot. a tab. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP438
Lesy - pěstování - technologie
Současné technologie v lesním školkařství : bakalářská práce / Ludie Kaderová; ved. práce Eliška Semorádová. - 2002 - 44 s., 14 s. m., tab. a fot. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: ochrana životního prostředí

DP419
Lesy - poškození - porosty březové
Vývoj zdravotního stavu porostů Betula pendula Roth postižených nevyrašením v imisní oblasti východního Krušnohoří : diplomová práce / Dagmar Kaňová ; ved. práce Emanuel Kula. - 2002 - 53 s., 32 s. m., graf. a obr. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP415
Motýli - druhy ohrožené
Populační ekologie a biotopové nároky kriticky ohroženého druhu Euphydryas aurinia v kontextu industriální krajiny : (diplomová práce) / Vladimír Hula ; ved. práce Ivo Flasar. - 2002 - 64 s., 9 s. obr., graf. a m. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP412
Mravenci - oblasti imisní - adaptabilita - Sněžník (oblast)
Ekologická adaptabilita mravenců (Formicidae) v porostech náhradních dřevin : (bakalářská práce) / Lucie Budinská; ved. práce Emanuel Kula.- 2002 - 149 s., 7 s. obr. a tab. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: ochrana životního prostředí

DP440
Myslivost - Jihlava (okres)
Myslivost v okrese Jihlava : (diplomová práce) / Luboš Bárta; ved. práce Ivo Flasar. - 2002 - 93 s., 18 s. tab., fot. a text. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP406
Myslivost - zvěř - péče - České středohoří
Myslivost jako součást péče o biodiverzitu v CHKO České středohoří (na příkladu druhu daněk skvrnitý) : (diplomová práce) / David Kubát; ved. práce Pavel Rohon.- 2002 - 113 s., 25 s. tab., graf., fot. a text. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP428
Odpady - spalování - cementárny
Energetické využití spalitelných odpadů v cementárně Lafarge Cement a.s., Čížkovice : (diplomová práce) / Lenka Neumannová; ved. práce Věra Kreníková.- 2002 - 66 s., 23 s. obr., text. a tab. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: odpadové hospodářství

DP395
Odpady - třídění a recyklace
Třídění odpadů a recyklace vybraných druhů : diplomová práce / Lenka Beránková; ved. práce Věra Kreníková. - 2002 - 87 s., 19 s. graf. a obr. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: odpadové hospodářství

DP427
Odpady chemické - využití
Možnosti využití odpadů z technologických procesů v akciové společnosti Lovochemie Lovosice : (diplomová práce) / Markéta Povová; ved. práce František Kepák. - 2002 - 93 s., 15 s. tab. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: odpadové hospodářství

DP386
Odpady obalové - aerosoly - recyklace a využití
Možnosti recyklace a druhotného využití použitých tlakových aerosolových nádobek : bakalářská práce / Libuše Beránková; ved. práce Miroslav Richter.- 2002 - 43 s.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: ochrana životního prostředí

DP388
Odpady radioaktivní - zneškodňování a ukládání
Radioaktivní odpady z jaderných elektráren : (diplomová práce) / Jana Milostná; ved. práce František Kepák. - 2002 - 77 s., 8 s. text. a obr. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: odpadové hospodářství

DP445
Ohře (řeka) - okolí - aspekty ekologické
Opatření pro zlepšení ekologické funkce okolí soutoku Labe a Ohře v Litoměřicích : (diplomová práce) / Markéta Tomallová; ved. práce Marie Urbanová. -2002 - 70 s., 8 s. fot. příl., 7 s. m. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP414
Ovoce - skladování a zpracování - Litoměřice (okres)
Zpracování regionálních produktů z ovocnářství v NUTS II Severozápad : (diplomová práce) / Andrea Kulhavá; ved. práce Helena Součková. - 92 s., 49 s. text. a fot. příl., 4 l. m. a obr. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP380
Paliva - doprava - zdroje alternativní
Alternativní pohonné hmoty : ekonomické a environmentální souvislosti a determinanty dalšího rozvoje využití : (diplomová práce) / Luděk Moučka ; ved. práce Miroslav Farský.- 2002 - 72 s., 8 s. text., obr. a tab. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra společenských věd. Obor: odpadové hospodářství

DP418
Parky - obnova - Lovosice (město)
Obnova lesoparku v Lovosicích : (diplomová práce) / Markéta Novotná; ved. práce Helena Součková. - 2002 - 91 s., 33 s. m., fot. a text. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP397
Plyny skládkové - využití
Využití skládkového plynu ze skládky TKO CELIO a.s. Most : diplomová práce / Josef Gombík; ved. práce Věra Kreníková. - 2002 - 63 s., 12 s. obr. a graf. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: odpadové hospodářství

DP377
Politika regionální - spolupráce mezinárodní - Liberecko (oblast)
Působení Euroregionu NIsa na regionální rozvoj Liberecka : diplomová práce / Milan Holeček; ved. práce Milan Jeřábek. - 2002 - 54 s., 20 s. m., obr. a graf. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra informatiky a geoinformatiky. Obor: revitalizace krajiny

DP393
Prasata - stafylokok - výskyt a přenos
Izolace kmenů Staphylococcus Spp. v kombinovaném chovu mléčného skotu a prasat : (diplomová práce) / Veronika Holá; ved. práce Jarmila Schlegelová.- 2002 - 68 s., 19 s. obr. a tab. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra společenských věd. Obor: odpadové hospodářství

DP379
Prostředí pracovní - hluk
Měření a hodnocení celosměnové hlukové zátěže v pracovním prostředí : diplomová práce / Lenka Svobodová; ved. práce Lubomír Tichý.- 2002 - 102 s., 11 s. text. a obr. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra společenských věd. Obor: odpadové hospodářství

DP 382
Prostředí životní - energetika jaderná
Jaderná energetika a životní prostředí : bakalářská práce / Olga Zelená ; ved. práce František Kepák.- 2002 - 34 s., 19 s. obr. a tab. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: ochrana životního prostředí

DP391
Proteiny - stanovení - výroba vakcín - chov prasat
Stanovení proteinů metodou SDS-PAGE (elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti SDS) : diplomová práce / Pavla Níčová; ved. práce Petr Horák. - 2002 - 57 s., 14 s. graf., obr. a text. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: odpadové hospodářství

DP 427
Průmysl chemický - odpady - využití
Možnosti využití odpadů z technologických procesů v akciové společnosti Lovochemie Lovosice : (diplomová práce) / Markéta Povová; ved. práce František Kepák. - 2002 - 93 s., 15 s. tab. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: odpadové hospodářství

DP433
Průmysl sklářský - voda - spotřeba
Návrh na snížení spotřeby vody v Avirunion a.s., závod Rudolfova huť v Dubí : bakalářská práce / Pavlína Hoffmannová; ved. práce Milena Rýznarová. - 2002 - 57 s.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: ochrana životního prostředí

DP385
Půda - kovy těžké - stanovení
Stanovení kovů ve výluzích půd : bakalářská práce / Zdeňka Mühlfeldová ; ved. práce Tomáš Loučka. - 2002 - 46 s., 12 s. graf. a text. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: ochrana životního prostředí

DP 377
Regiony - vývoj - Liberec (město)
Působení Euroregionu NIsa na regionální rozvoj Liberecka : diplomová práce / Milan Holeček; ved. práce Milan Jeřábek. - 2002 - 54 s., 20 s. m., obr. a graf. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra informatiky a geoinformatiky. Obor: revitalizace krajiny

DP408
Rekultivace - území narušená těžbou - Orlová (město)
Komplexní řešení území v části města Orlové : diplomová práce / Markéta Vilášková; ved. práce Eliška Semorádová.- 2002 - 94 s., 46 s. obr., m. a graf. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP413
Rekultivace - výsypky - Doly Bílina
Zhodnocení rekultivační činnosti na výsypce "Pokrok" : diplomová práce / Kateřina Bočková; ved. práce Jaroslava Vráblíková. - 2002 - 81 s., 32 s. m., fot. a tab. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP441
Rekultivace - výsypky - Most (oblast)
Návrh rekultivačních postupů na Slatinické výsypce : (diplomová práce) / Kamila Vokřálová; ved. práce Jaroslava Vráblíková. - 2002 - 91 s., 39 s. tab. a fot. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP422
Návrh revitalizačních postupů antropogenně postižené krajiny v lomu Most: (diplomová práce) / David Püschel; ved. práce Jaroslava Vráblíková. - 2002 - 101 s., 12 s. graf., tab. a obr. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP401
Rostliny aromatické - pěstování
Rozvoj pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v regionu NUTS 2 Jihovýchod : (diplomová práce) / Vladimíra Möstlová; ved. práce Helena Součková. - 2002 - 104 s., 28 s. m., obr., text. a tab. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP401
Rostliny léčivé - pěstování
Rozvoj pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v regionu NUTS 2 Jihovýchod : (diplomová práce) / Vladimíra Möstlová; ved. práce Helena Součková. - 2002 - 104 s., 28 s. m., obr., text. a tab. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP436
Rybářství - Ústí n.L. (okres)
Charakteristika rybářského revíru okresu Ústí nad Labem : bakalářská práce / René Paulík; ved. práce Eliška Semorádová. - 2002 - 46 s., 16 s. fot. a tab. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: ochrana životního prostředí

DP397
Skládky - plyny - využití
Využití skládkového plynu ze skládky TKO CELIO a.s. Most : diplomová práce / Josef Gombík; ved. práce Věra Kreníková. - 2002 - 63 s., 12 s. obr. a graf. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: odpadové hospodářství

DP426
Skládky divoké - České středohoří
Inventarizace černých skládek v CHKO České středohoří pro vybrané okresy : (diplomová práce) / Jana Volejníková; ved. práce Věra Kreníková. - 2002 - 71 s., 31 s. tab., obr. a m. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: odpadové hospodářství

DP394
Skládky divoké - Most (okres)
Inventarizace černých skládek na okrese Most : (diplomová práce) / Renata Nováková; ved. práce Věra Kreníková.- 2002 - 51 s., 25 s. obr. a m. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: odpadové hospodářství

DP393
Skot - stafylokok - výskyt a přenos
Izolace kmenů Staphylococcus Spp. v kombinovaném chovu mléčného skotu a prasat : (diplomová práce) / Veronika Holá; ved. práce Jarmila Schlegelová.- 2002 - 68 s., 19 s. obr. a tab. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra společenských věd. Obor: odpadové hospodářství

DP407
Skot - welfare - Litoměřice (okres)
Vliv technologií a přírodních podmínek na welfare skotu v okrese Litoměřice : diplomová práce / Ivana Thomanová; ved. práce Miloslav Šoch. - 2002 - 89 s., 46 s. tab., graf. a obr. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP405
Škůdci živočišní - porosty březové - Krušné hory
Zhodnocení vlivu stanovištních podmínek na výskyt fytofágů břízy v imisní oblasti : (bakalářská práce) / Kateřina Šulcová; ved. práce Emanuel Kula. - 2002 - 41 s., 24 s. tab. a graf. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: Environmentální management

DP404
Těžba vápence - prostředí životní - vlivy - Český kras
Monitoring rozsahu povrchové těžby vápenců a vliv těžby na životní prostředí v CHKO Český kras : bakalářská práce / Zdeněk Kořínek; ved. práce Mirka Blažková. - 2002 - 54 s., 8 s. fot. příl., 10 l. vol. m. příl.; 1 CD příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: ochrana životního prostředí

DP398
Tis červený - inventarizace - Česko
Inventarizace tisu červeného jako podklad pro záchranná opatření a pro jeho reintrodukci : (diplomová práce) / Michaela Česánková; ved. práce Marek Hanuš.- 2002 - 57 s., 7 s. obr. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP 403
Toky vodní - potoky - revitalizace
Revitalizační studie dolního toku Košáteckého potoka (km: 0,00-6,50) : (diplomová práce) / Simona Hlaváčová; ved. práce Ladislav Slavík. - 2002 - 67 s., 26 s. m., fot. a obr. příl., 3 l. vol. m. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP402
Toky vodní - revitalizace - Blatenský příkop
Studie revitalizace Blatenského příkopu v úseku II. a III. etapy v okolí Božího daru okres Karlovy Vary : (diplomová práce) / Blanka Nováková; ved. práce Marie Urbanová. - 2002 - 73 s., 25 s. fot. a m. příl., 1 l. vol. m. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP434
Toky vodní - Svitávka - poměry přírodní
Přírodovědná charakteristika toku Svitávky : (bakalářská práce) / Renata Voborská; ved. práce Iva Machová. - 2002 - 45 s., 12 s. fot. a m. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: ochrana životního prostředí

DP413
Území devastovaná těžbou - rekultivace - Doly Bílina
Zhodnocení rekultivační činnosti na výsypce "Pokrok" : diplomová práce / Kateřina Bočková; ved. práce Jaroslava Vráblíková. - 2002 - 81 s., 32 s. m., fot. a tab. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP441
Území narušená těžbou - rekultivace - Most (oblast)
Návrh rekultivačních postupů na Slatinické výsypce : (diplomová práce) / Kamila Vokřálová; ved. práce Jaroslava Vráblíková. - 2002 - 91 s., 39 s. tab. a fot. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP422
Návrh revitalizačních postupů antropogenně postižené krajiny v lomu Most: (diplomová práce) / David Püschel; ved. práce Jaroslava Vráblíková. - 2002 - 101 s., 12 s. graf., tab. a obr. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP424
Území chráněná - koně - využití - Křivoklátsko
Revitalizace využití koní huculského plemene v území CHKO a biosférické rezervace Křivoklátsko : (diplomová práce) / Hedvika Adltová; ved. práce Eliška Semorádová. - 2002 - 70 s., 14 s. fot. a obr. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP446
Vesnice - obnova - Semily (okres)
Agroekologické aspekty programu obnovy vesnice na Semilsku : (diplomová práce) / Lenka Hrubá; ved. práce Jaroslava Vráblíková.- 2002 - 82 s., 23 s. tab., fot. a graf. příl., 9 l. vol. m. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP433
Voda - spotřeba - opatření úsporná - průmysl sklářský
Návrh na snížení spotřeby vody v Avirunion a.s., závod Rudolfova huť v Dubí : bakalářská práce / Pavlína Hoffmannová; ved. práce Milena Rýznarová. - 2002 - 57 s.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: ochrana životního prostředí

DP 392
Vody odpadní komunální - čištění
Problematika čištění městských odpadních vod v obcích o velikosti 500-10000 ekvivalentních obyvatel : (diplomová práce) / Soňa Koubková; ved. práce Karel Klikar. - 2002 - 64 s., 7 s. tab., m. a fot. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: odpadové hospodářství

DP 387
Vody odpadní průmyslové - čištění
Čištění technologických odpadních vod při výrobě otopných těles ve firmě KORADO a.s. Česká Třebová : bakalářská práce / Roman Bárta; ved. práce Miroslav Richter.- 2002 - 56 s., 22 s. obr., tab. a graf. příl., 1 l. vol. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra technických věd. Obor: ochrana životního prostředí

DP431
Výchova k péči o životní prostředí - děti mentálně postižené
Pasportizace zařízení pro děti s mentálním postižením v okrese Ústí nad Labem a možnosti ekologické výchovy jejich klientů : bakalářská práce / Gabriela Sittová; ved. práce Jan Eichler. - 2002 - 57 s., 10 s. text., graf., tab. a fot. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra společenských věd. Obor: ochrana životního prostředí

DP429
Vytápění - aspekty ekologické
Otop rodinného domku tepelnými čerpadly : (bakalářská práce) / Miroslav Klán; ved. práce Miroslav Farský. - 2002 - 39 s., 5 s. obr., tab., graf. a m. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra společenských věd. Obor: ochrana životního prostředí

DP407
Welfare - skot - Litoměřice (okres)
Vliv technologií a přírodních podmínek na welfare skotu v okrese Litoměřice : diplomová práce / Ivana Thomanová; ved. práce Miloslav Šoch. - 2002 - 89 s., 46 s. tab., graf. a obr. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP399
Zeleň - obnova - Bratronice (obec)
Obnova rozptýlené zeleně v katastrálním území Bratronicích na Kladensku : (diplomová práce) / Marcela Vališová; ved. práce Helena Součková. - 2002 - 57 s., 3 l. m. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny

DP416
Zeleň - parky zámecké - rekonstrukce - Liběšice (obec)
Rekonstrukce historické zeleně v Liběšicích : (diplomová práce) / Markéta Chrstošová; ved. práce Helena Součková.- 2002 - 142 s., 47 s. text., m. a fot. příl.
FŽP UJEP, Ústí n.L. Katedra přírodních věd. Obor: revitalizace krajiny


 
© Fakulta životního prostředí 2006
Poslední aktualizace: 17. 4. 2005