Knihovna FŽPukončila svou činnost. Dále je provozovnána pouze univerzitní knihovna. Informace naleznete na stránkách http://knihovna.ujep.cz

  Aktuality:  

Elektronické databáze v roce 2011

Uživatelé knihovny FŽP mají v roce 2010 mimo jiné i přístup k těmto elektronickým informačním zdrojům:

BioOne fulltextEBSCOEnvironment CompleteEnvironmental Science and Pollution Management •  ESO • GeobaseGeoRefGeobiblineJSTOR - Arts & Sciences Collection I-IVKnovelScience DirectScopusSpringer linkWeb of ScienceWiley InterScienceIOP electronic journalOxford Journals - HSS CollectionProQuest Central360 Search

Přístupy a další informace jsou uvedeny na stránce knihovny v nabídce Informační zdroje

Databáze norem

Potřebujete okamžitý přístup k textu normy? Ve studovně FŽP je zřízen přístup pro čtení pro registrované uživatele. Jedná se o plnotextovou databázi ČSN-online http://csnonline.unmz.cz/vyhledavani.aspx. O zadání přihlašovacích údajů je nutno požádat pracovnici ve výpůjčním oddělení.

Registrace uživatelů knihovny FŽP

Diplomové práce 2010

Vysokoškolské kvalifikační práce z roku 2010 byly knihovnou zpracovány a jsou nyní k dispozici ve výpůjčním oddělení. Tištěné diplomové a bakalářské práce jsou půjčovány prezenčně. Práce, které obsahují utajované údaje, se po dobu stanovenou autorem nepůjčují. Přístup k plnotextové databázi diplomových a bakalářských prací je možný z univerzitní sítě, z katalogu knihoven http://arl.ujep.cz/aRLreports/novinky/nKAT2010.htm nebo z adresy http://dspace.ujep.cz/dspace/

Podmínky pro přístup z katalogu knihovny mimo univerzitní síť:

Heslo je nutno osobně zřídit v knihovně, nejlépe při první registraci.

Elektronická komunikace

Pro komunikaci s knihovnou mohou uživatelé zvolit elektronickou adresu: knihovna.fzp(zavináč)ujep.cz

Prostřednictvím této adresy je možno zasílat:

Knihovna zasílá svým uživatelům na e-mailové adresy: