Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

  Konference a semináře:

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY V NÁVAZNOSTI NA POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Prezentace z konference: Balcárková •  Holinský •  Juračková •  Pochop •  Salzmann •  Smrčková •  Vébr •  Wirth
(přidáno 24. května 2019)

Zkušenosti z Programu rozvoje venkova v krajinném plánování 2019

AntiFET
(přidáno 26. dubna 2019)

Eurocentrum Praha

Vás zve na seminář Boj s klimatickými změnami v EU. Více informací.
(přidáno 18. března 2019)

Program přednášek
(přidáno 1. února 2019)

AntiFET
(přidáno 17. ledna 2019)

Workshop dotačních příležitostí pro rozvoj měst a obcí

Statutární město Ústí nad Labem jako nositel integrovaného nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace ve spolupráci s Agenturou CzechInvest, Úřadem zmocněnce vlády pro strukturálně postižené regiony a Fakultou životního prostředí UJEP pořádá regionální workshop, který je zaměřen na představení dotačních titulů a možností získávání finančních prostředků pro obce i podnikatelské subjekty v oblasti odstraňování ekologických zátěží a znovuoživení starých nevyužívaných areálů (brownfields). Workshopu, který se koná 13. 11. 2018, se zúčastní rovněž zástupci ministerstev (MMR ČR, MPO ČR, MŽP ČR), které za jednotlivé dotační tituly odpovídají. Registraci prosím provádějte na e-mail: michaela.kubjakova@mag-ul.cz
(přidáno 18. října 2018)

Reforma Společné zemědělské politiky EU: Jak bude vypadat evropské zemědělství v budoucnosti?

Milí studenti, dovolujeme si pozvat Vás na seminář Eurocentra Praha s názvem "Reforma Společné zemědělské politiky EU: Jak bude vypadat evropské zemědělství v budoucnosti?" Akce proběhne 4. 10. 2018 od 17.00 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Úvodní příspěvky pronesou a Vaše dotazy zodpoví Jiří Šír, ředitel Odboru zahraničně obchodní spolupráce, Ministerstvo zemědělství ČR Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR, Petr Havel, agrární analytik moderace: Štěpán Černý, vedoucí Oddělení COREPER I, Úřad vlády ČR Svoji účast potvrzujte na našich internetových stránkách. Na viděnou se těší Tým Eurocentra Praha
(přidáno 26. září 2018)

TACRship

Flotila TACRship opět vyplová s kurzem do vod mladé generace. Více informací.
(přidáno 30. srpna 2018)

Statistické metody pro výzkum a výuku

Letní škola statistických metod pro výzkum a výuku, 12. ročník, 27.-31.8.2018 Brno. Akce určena doktorandům a akademickým pracovníkům. Pozvánka.
(přidáno 20. června 2018)

VLIV ZMĚNY KLIMATU NA VODU V KRAJINĚ V NÁVAZNOSTI NA KoPÚ A AKTUALIZACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ

Prezentace z konference: Úvod •  Blehová •  Cidlinský •  Just •  Rožnovský •  Novák •  Srbek •  Wirth
(přidáno 29. května 2018)

Seminář Operační program životní prostředí 2014-2020

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Vás srdečně zve na odborné semináře Operační program životní prostředí 2014 - 2020 a to 7.6.2018 od 9:00 na seminář "zeleň" a 14.6.2018 od 9:00 na seminář "voda". Více informací k semináři naleznete v pozvánce.
(přidáno 23. května 2018)

Geomontánní památky Krušných hor a Slavkovského lesa v souvislostech

Dne 9. 5. 2018 (9:00 - 12:00 hod.) se koná seminář v zasedací místnosti Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. v Mostě s vystoupením RNDr. Michala Řehoře, Ph.D. Pozvánka a program
(přidáno 23. dubna 2018)

Seminář „Zkušenosti z Programu rozvoje venkova v krajinném plánování 2018“

Seminář „Zkušenosti z Programu rozvoje venkova v krajinném plánování 2018“ se koná 26. dubna 2018 od 10.00 do 14.00 hod. v učebně 121. Za organizátory srdečně zvou Bc. T. Sazeček, koordinátor CSV RO SZIF Ústí n. L. a Ing. M. Neruda, Ph.D., děkan Fakulty životního prostředí UJEP. Pozvánka a program
(přidáno 29. března 2018)

Konference „Mladá voda břehy mele 2018“ Brno

Asociace pro vodu ČR – Odborná skupina Young Water Professionals Czech Republic budou pořádat svoji první konferenci „MLADÁ VODA BŘEHY MELE 2018“. Konference se bude konat dne 14. června 2018 v Brně v příjemném prostředí Otevřené zahrady. Pozvánka
(přidáno 5. března 2018)

Odborný vědecký seminář Academic Writing

Dne 19. a 20. dubna 2018 se v prostorách multifunkčního centra v kampusu UJEP koná seminář Academic Writing. Stránky semináře | Pozvánka
(aktualizováno 28. února 2018 | přidáno 5. února 2018)

Seminář pro zemědělce se zaměřením na agroenvironmentálně-klimatická opatření

Dne 6.12.2017 se v CHKO Lužické horykoná seminář pro zemědělce hospodařící se zaměřením na agroenvironmentálně-klimatická opatření. Pozvánka
(přidáno 22. listopadu 2017)

Den kariéry FSI

Fakulta strojního inženýrství pořádá dne 14.11.2017 od 9:00 do 14:00 ve fialové aule MFC "Den kariéry". Jedná se o prezentaci významných strojírenských firem v oblasti pracovního uplatnění.
(přidáno 13. listopadu 2017)

Workoshop péče o zdraví

Fakulta zdravotních studií pořádá 13.11.2017 od 16 hodin workoshop péče o zdraví viz leták. Zde se studenti na workshop přihlásí (omezeno pouze pro 20 účastníků). Je potřeba, aby si vyhledali naši univerzitu a následně se mohou přihlásit stejně jako do systému STAG.
(přidáno 9. listopadu 2017)

Konference „Aktuální výzvy odpadového hospodářství“

Konfere