Fakulta životného prostředí UJEP

přeskočit navigaci

UJEP

  Konference a semináře:

Statistické metody pro výzkum a výuku

Letní škola statistických metod pro výzkum a výuku, 12. ročník, 27.-31.8.2018 Brno. Akce určena doktorandům a akademickým pracovníkům. Pozvánka.
(přidáno 20. června 2018)

VLIV ZMĚNY KLIMATU NA VODU V KRAJINĚ V NÁVAZNOSTI NA KoPÚ A AKTUALIZACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ

Prezentace z konference: Úvod •  Blehová •  Cidlinský •  Just •  Rožnovský •  Novák •  Srbek •  Wirth
(přidáno 29. května 2018)

Seminář Operační program životní prostředí 2014-2020

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Vás srdečně zve na odborné semináře Operační program životní prostředí 2014 - 2020 a to 7.6.2018 od 9:00 na seminář "zeleň" a 14.6.2018 od 9:00 na seminář "voda". Více informací k semináři naleznete v pozvánce.
(přidáno 23. května 2018)

Geomontánní památky Krušných hor a Slavkovského lesa v souvislostech

Dne 9. 5. 2018 (9:00 - 12:00 hod.) se koná seminář v zasedací místnosti Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. v Mostě s vystoupením RNDr. Michala Řehoře, Ph.D. Pozvánka a program
(přidáno 23. dubna 2018)

Seminář „Zkušenosti z Programu rozvoje venkova v krajinném plánování 2018“

Seminář „Zkušenosti z Programu rozvoje venkova v krajinném plánování 2018“ se koná 26. dubna 2018 od 10.00 do 14.00 hod. v učebně 121. Za organizátory srdečně zvou Bc. T. Sazeček, koordinátor CSV RO SZIF Ústí n. L. a Ing. M. Neruda, Ph.D., děkan Fakulty životního prostředí UJEP. Pozvánka a program
(přidáno 29. března 2018)

Konference „Mladá voda břehy mele 2018“ Brno

Asociace pro vodu ČR – Odborná skupina Young Water Professionals Czech Republic budou pořádat svoji první konferenci „MLADÁ VODA BŘEHY MELE 2018“. Konference se bude konat dne 14. června 2018 v Brně v příjemném prostředí Otevřené zahrady. Pozvánka
(přidáno 5. března 2018)

Odborný vědecký seminář Academic Writing

Dne 19. a 20. dubna 2018 se v prostorách multifunkčního centra v kampusu UJEP koná seminář Academic Writing. Stránky semináře | Pozvánka
(aktualizováno 28. února 2018 | přidáno 5. února 2018)

Seminář pro zemědělce se zaměřením na agroenvironmentálně-klimatická opatření

Dne 6.12.2017 se v CHKO Lužické horykoná seminář pro zemědělce hospodařící se zaměřením na agroenvironmentálně-klimatická opatření. Pozvánka
(přidáno 22. listopadu 2017)

Den kariéry FSI

Fakulta strojního inženýrství pořádá dne 14.11.2017 od 9:00 do 14:00 ve fialové aule MFC "Den kariéry". Jedná se o prezentaci významných strojírenských firem v oblasti pracovního uplatnění.
(přidáno 13. listopadu 2017)

Workoshop péče o zdraví

Fakulta zdravotních studií pořádá 13.11.2017 od 16 hodin workoshop péče o zdraví viz leták. Zde se studenti na workshop přihlásí (omezeno pouze pro 20 účastníků). Je potřeba, aby si vyhledali naši univerzitu a následně se mohou přihlásit stejně jako do systému STAG.
(přidáno 9. listopadu 2017)

Konference „Aktuální výzvy odpadového hospodářství“

Konference „Aktuální výzvy odpadového hospodářství“ se uskuteční 18. října 2017 ve Školícím středisku UVR Mníšek pod Brdy. Na konferenci vystoupí přední odborníci v oblasti odpadového hospodářství a životního prostředí a vyjádří se k aktuálním tématům od legislativy přes dotační politiku, finance až po současnou makroekonomickou situaci v ČR. pozvánka • program
(přidáno 9. října 2017)

Konference Príroda a jej ochrana v priereze času

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš pořádá ve dnech 17. - 19. 10. 2017 mezinárodní vědeckou konferenci „Príroda a jej ochrana v priereze času“. pozvánka
(přidáno 28. června 2017)

Prezentace ze semináře „Zkušenosti z PRV v krajinném plánování“ ke stažení

(přidáno 23. března 2017

Prezentace ze semináře „Zeleň do krajiny v pozemkových úpravách“ ke stažení

Program •  Metodika ÚSES •  Součková •  Jahn •  Voženílková •  Just •  Roubíková
(přidáno 10. dubna 2017 
© Fakulta životního prostředí
webmaster