Mezinárodní konference: "Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkovýchúprav a agroekologických systémů"

Zpět na stránky konference