přeskočit navigaci


Katedra životního prostředí


  Aktuality:  


Katedra přírodních věd Fakulty životního prostředí UJEP se podílí na velkém množství odborných aktivit, různého charakteru (smluvní výzkum, projektová činnost, rozvoj studijních programů a oborů, publikační činnost, Dny vědy a umění atd.), které mají návaznost na studijní bakalářský obor „Ochrana životního prostředí“ a na navazující magisterský studijní obor „Revitalizace krajiny“.

V rámci činnosti katedry mohou studenti zpracovávat následující témata bakalářských a diplomových prací u jednotlivých vyučujících.Diplomové a bakalářské práce

Aktuální témata diplomových a bakalářských prací naleznete zde

Přípravný kurz botanika

Přípravný kurz botanika - prezentace ke stažení zde

webmaster