Doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc.

funkce:

docent

telefon:

475 284 111

e-mail:

jardaboh@seznam.cz

místnost:

KV 415

zaměření:

hodnocení a ochrana biodiverzity, krajinná ekologie, šetrné využívání krajiny, agroekologie, environmentální konflikty, bioindikátory, ekologie společenstev a populací, půdní makrofauna, epigeion

výuka:

Metody studia ekosystémů

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity


Publikace

Články v mezinárodních časopisech s IF

2006

Boháč J., Šrubař V., Matějka K., Šťastný J., 2006: The impact of tourism and landscape management in the Šumava National Park and the Šumava landscape protected area on the epigeic beetle communities. Ekológia (Bratislava), 25: 41.

1977 - 2005

Boháč, J.: Kirschenblatia buchari sp.n. from the Caucasus. Acta ent. bohemoslov. 74 (1977) 20-22.

Boháč, J., Hromádka, L.: Philonthus jureceki sp.n. from Bulgaria. Acta ent. bohemoslov. 74 (1978) 283-285.

Boháč, J.: Description of larva and pupa of Thoracophorus brevicristatus (Col., Staphylinidae). Acta ent. bohemoslov. 75 (1978) 349-359.

Boháč, J.: Faunistic records from Czechoslovakia (Col., Staphylinidae). Acta ent. bohemoslov. 76 (1979) 143.

Boháč, J.: Faunistic records from Czechoslovakia (Col., Staphylinidae). Acta ent. bohemoslov. 76 (1979) 345-346.

Boháč, J., Hromádka, L.: Philonthus jurecekianus nom.n. Acta ent. bohemoslov. 77 (1980) 430.

Pospíšil, J., Boháč, J.: Comparison of methods used for the evaluation of the population density of the house fly (Musca domestica L., Diptera: Muscidae) on cow farms. Sov. Rev. Ecol. 4 (1982) 77-82.

Boháč, J.: Faunistic records from Czechoslovakia. Acta ent. bohemoslov., 81, 1984: 465.

Boháč, J., Pospíšil, J.: Carabids and staphylinids of the wheat and maize fields and its relationship with the surrounding biotopes. Sov. Rev. Ecol.. 3 (1984) 22-34.

Boháč, J.: Review of the subfamily Paederinae (Coleoptera, Staphylinidae) of Czechoslovakia. Acta ent. bohemoslov. 82 (1985) 360-385.

Boháč, J.: Review of subfamily Paederinae (Coleoptera, Staphylinidae) of Czechoslovakia. Part II. Acta ent. bohemoslov. 82 (1985) 431-467.

Boháč, J.: Review of the subfamily Paederinae (Coleoptera, Staphylinidae) of Czechoslovakia. Part III. Acta ent. bohemoslov. 83 (1986) 365-398.

Boháč, J.: Description of new species of the subfamily Paederinae (Coleoptera, Staphylinidae) from the Palaearctic region. Acta ent. bohemoslov. 85 (1987) 434-443.

Pokarzhevski ,A., Krivolutski D., Boháč, J., Gordienko S.: Individual variabilityof microelements composition in invertebrates and its ecological aspects. Ecology (ČSSR). 7 (1988) 225-231.

Pokarževskij A. D., Krivoluckij D. A., Gordienko S. A., Boháč J., Zaboev D. P., Gusev A. A.: Aminoacids resources in soil animal feeding and problems of useful soil fauna forming in agroecosystems. Pedobiologia, 32: 415-423.

Boháč, J.: Faunistic records from Czechoslovakia. Acta ent. bohemoslov., 85, 1988: 73.

Boháč, J., Růžička, V.: The analyze of ecological groups in communities of soil invertebrates as bioindicator of the quality if the environment. Sov. Rev. Ecol. 19 (1988) 56-63.

Boháč, J., Sedláček, F., Švecová, Z., Krivolutski, D.: Animals- bioindicators of pollution. Zhurn.Obsh. Biol., 49 (1988), p. 630-635.

Boháč, J., Krivolutski D., Antonova T. The role of fungi in the biogenous migration of elements and in the accumulation of radionuclides. Agriculture, Ecosystems and Environment. 28 (1989) 31-34.

Pokarzhevski A., Zaboev D., Gordienko S., Boháč, J., Gusev A. Biogenic turnover of matter, soil biota and problems of agroecosystems development. Agriculture, Ecosystems and Environment. 28 (1989) 281-291.

Boháč, J., Růžička V. Size groups of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae). Acta ent. bohemoslov. 87 (1990) 342-348.

Guseva, N., Gusev, A., Boháč, J.: The influence of fire on steppe ecosystems. Sov. Rev. Ecol.. 9 (1990) 267-272.

Boháč, J., Pokarzhevski A., Gusev, A.: The decomposition of dead organic matter in natural ecosystems and field in forest steppe zone – the role of separate factors. Zentralbl. Mikrobiol. 145 (1990) 47-59.

Boháč J.: Staphylinid beetles as bioindicators. Agriculture, Ecosystems and Environment. 74 (1999): 357-372.

Boháč, J.: Epigeic Beetles (Insecta: Coleoptera) in Montane Spruce Forests under Long-Term Synergistic Chronic Effects in the Giant Mountains (Central Europe). Ekológia (Bratislava) 20 (2001) 57-69.

Boháč, J., Hanousková I., Matějka K.: Effects of habitat fragmentation due transportation impact with different intensity on epigeic beetle communities in cultural landscape. Ekológia (Bratislava) (2004) 24:35-46.

Hanousková I., Boháč J., Sedláček F., Šerá B., Lepšová A., Zacharda M., 2004: Harmful organisms in urban green areas. Ekológia (Bratislava) (2004) 24:89-105.

Boháč J., Frouz J., Syrovátka O., 2005: Carabids and staphylinids in seminatural and drained peat meadows. Ekológia (Bratislava), 24: 292-303.

Publikace ostatní

2011

Jahnová Z., Boháč J., 2011: Společenstva epigeických brouků (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) v porostech bylin pro energetické účely (Communities of epigeic beetles (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) on the plantations of herbs for energetic purposes). Acta Mus. Beskid., 3: 133-143.

Boháč J., 2011: Implementace metody náhrady přírodních zdrojů v ČR – dlouhodobá těžba a její následky. In: Brtnický M., Brtnická H., Foukalová J., Kynický J. (eds.), 2011. Degradace a regenerace krajiny. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2011, 186-193.

2010

Mundoková M., Boháč J., 2010: Resource equivalency method for assessing environmental damage in the EU. Herald of the International Academy of Sciences (Russian Section), special issue 2010: 9-11.

Kohout P., Jahnová Z., Boháč J., 2010: Non-food utilization of biomass in the energy sector of EU and its effect on biodiversity (Case study from the Czech republic. Herald of the International Academy of Sciences (Russian Section), special issue 2010: 99-100.

2009

Celjak I., Boháč J., Kohout P. 2009: Sklizeň rychle rostoucích topolů pro energetické účely. Úroda, 8: 42 – 44.

Celjak I., Boháč J., Kohout P., 2009: Vliv rychle rostoucích dřevin na utužení půdy, Úroda 9: 45-49.

Boháč J., Matějíček J., 2009: Communities of beetles /Insecta, Coleoptera) in forest in the vicinity of Luštěnice near Mladá Boleslav and its anthropogenic interference. Bohemia centralis, 29: 111-127.

Celjak I., Boháč J., Kohout P. 2009: Sklizeň rychle rostoucích topolů pro energetické účely. Úroda, 8: 42 – 44.

Celjak I., Boháč J., Kohout P., 2009: Vliv rychle rostoucích dřevin na utužení půdy, Úroda 9: 45-49.

Boháč J., Matějíček J., 2009: Communities of beetles /Insecta, Coleoptera) in forest in the vicinity of Luštěnice near Mladá Boleslav and its anthropogenic interference. Bohemia centralis, 29: 111-127.

Soldán T., Papáček M., Boháč J., 2009: Symposium Internationale Entomofaunisticum Europae Centralis (SIEEC 21), České B udějovice, June 28-July 3, 2009. University of South Bohemia, České Budějovice, 96 pp.

Chocová H., Procházka J., Boháč J., 2009: Communities of epigeic beetles (Coleoptera) on two water catchment with the different management in the submontane area (Bohemian Forest, Czechia): the effect of microclimate. P. 11-15. In Soldán T., Papáček M., Boháč J. (Eds) Communications and Abstracts, SIEEC 21, June 28-July 3, 2009. University of South Bohemia, České Budějovice, 96 pp.

Kissová L., Procházka J., Boháč J., 2009: Communities of epigeic beetles (Coleoptera) on two water catchment with the different management in the submontane area (Bohemian Forest, Czechia): the effect of biomass. P. 42-46. In Soldán T., Papáček M., Boháč J. (Eds) Communications and Abstracts, SIEEC 21, June 28-July 3, 2009. University of South Bohemia, České Budějovice, 96 pp.

Jahnová Z., Boháč J., 2009: Communities of epigeic beetles (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) on plantations of fast growing grasses. P. 38-41. In Soldán T., Papáček M., Boháč J. (Eds) Communications and Abstracts, SIEEC 21, June 28-July 3, 2009. University of South Bohemia, České Budějovice, 96 pp.

Hajerová V., Nešpor J., Boháč J., 2009: Wood ants of the genus Formica in the Protected Landscape Area Blanský les in southern Bohemia (Hymenoptera: Formicoidea, Formicida). P. 33-36. In Soldán T., Papáček M., Boháč J. (Eds) Communications and Abstracts, SIEEC 21, June 28-July 3, 2009. University of South Bohemia, České Budějovice, 96 pp.

Podlaha R., Boháč J., 2009: Effect of different grazing system on communities of epigeic spiders in submontane area. P. 74-77. In Soldán T., Papáček M., Boháč J. (Eds) Communications and Abstracts, SIEEC 21, June 28-July 3, 2009. University of South Bohemia, České Budějovice, 96 pp.

Celjak I., Boháč J., Kohout P., 2009: Vliv rychle rostoucích dřevin na utužení půdy. New trends in design and utilisitation of machines in agriculture, landscape maintenance and environment protection, International conference, Česká zemědelská univerzita v Praze, Praha, pp. 158 – 162.

2008

Boháč J., Matějíček J., 2008: Beetles (Coleoptera) of the National Nature Reserve Mionší in Beskydy Mts. (Silesia, Czech Republic). Čas. Slez. Muz. Opava (A), 56: 1-19.

Boháč J., 2008: Biodiverzita na plantážích rychle rostoucích rostlin pro energetické účely. In: Havlíčková K., Boháč J., Hutla P., Knápek J., Strašil Z., Kajan M., 2008: Rostlinná biomasa jako zdroj energie. VÚKOZ, Průhonice, pp. 30 – 37.

Bohac J. and Slachta M.: Effect of different grazing system on communities of epigeic beetles in submontane area. Biodiversity and animal feed – future challenges for grassland production, Proceedings of the 22nd EGF General Meeting, Uppsala, Sweden, 2008, p 135-137.

Boháč J., Celjak I., Moudrý J., Wotavová K., 2008: Biodiverzita epigeických brouků (Coleoptera) na plantážích rychle rostoucích dřevin pro energetické účely. Udržitelná energie a krajina. Veronica, Hostětím, pp. 13-20.

Moudrý J., Konvalina P., Šrámek J., Boháč J., 2008: Využití trvalých travních porostů a jejich vliv na produkční funkci ekologického zemědělství. Udržitelná energie a krajina. Veronica, Hostětím, pp. 44-47.

Šrámek J., Konvalina P., Moudrý J., Boháč J., 2008: Energetické využití slámy. Udržitelná energie a krajina. Veronica, Hostětím, pp. 65-69.

2007

Boháč J. & Newman J., 2007: A dedication to the memory of Eliška Nováková (1921-2000), one of the founders of the study of environmental bioindicators. Environmental Bioindicators, 2: 123-128.

Boháč J., Celjak I., Moudrý J., Kohout P., Wotavová K., 2007: Communities of beetles in plantations of fast growing plant species for energetic purposes. Entomol. Rom., 12: 137-145.

Boháč J., Matějíček J., Rous R., 2007: Check-list of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of the Czech Republic and the division of species according to their ecological characteristics and sensitivity to human influence. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 56: 227-276.

Boháč J., Moudrý J. & Desetová L., 2007: Biodiverzita a zemědělství. Život. Prostr., 41: 24-29.

Boháč J., Matějíček J., 2007. Společenstva drabčíkovitých brouků (Coleoptera, Staphylinidae) přírodní rezervace Vrbenské rybníky v jižních Čechách (Assemblages of staphylinid beetles of the natural reserve Vrbenské rybníky in Southern Bohemia). Sbor. Jihočes. Muz. V Čes. Budějovicích, Přír. vědy, 47: 149-160.

Boháč J., Mazur A. & Martiš M., Vaněk J. 2007: Brouci. In Flousek J., Hartmanová O., Štursa J. & Potocki J. (eds.): Krkonoše, příroda, historie, život. Baset, Praha, pp. 253-258, 29-31.

Boháč J., Mazur A. & Martiš M. 2007: Listnaté a smíšené lesy, brouci. In Flousek J. & Štursa J. (eds.): Krkonoše, příroda, historie, život. Baset, Praha, pp. 293-302.

Boháč J., Mazur A. & Martiš M. J. 2007: Horské smrčiny a imisní holiny, brouci. In Flousek J. & Štursa J. (eds.): Krkonoše, příroda, historie, život. Baset, Praha, pp. 303-314.

Boháč J., Mazur A. & Martiš M. J. 2007: Louky. In Flousek J. & Štursa J. (eds.): Krkonoše, příroda, historie, život. Baset, Praha, pp. 315-328.

Boháč J., Mazur A. & Martiš M. 2007: Klečové porosty a subalpinské trávníky, brouci. In Flousek J. & Štursa J. (eds.): Krkonoše, příroda, historie, život. Baset, Praha, pp. 329-336.

Boháč J., Mazur A. & Martiš M. J. 2007: Subalpinská rašeliniště, brouci. In Flousek J. & Štursa J. (eds.): Krkonoše, příroda, historie, život. Baset, Praha, pp. 337-346.

Boháč J., Mazur A. & Martiš M. J. 2007: Příroda ledovcových karů, brouci. In Flousek J. & Štursa J. (eds.): Krkonoše, příroda, historie, život. Baset, Praha, pp. 353-362.

Boháč Y., Shavrin A. V., 2007: Adventive species of rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) in fauna of Czech republic and south Siberia. Synanthropy of plants abd animals. Siberian branch of RAS, Irkutsk, pp. 205-207.

Boháč J., Celjak I., Moudrý J., Kohout P., 2007: Plantations of energetic plant species as a biocorridor for invertebrates in an agricultural landscape. The tree and flower – a part of life. Proceedings from the Scientific conference with international participation. Silva Tarouca Research Institute of landscape and Ornamental Gardening, Průhonice, pp. 163-168.

Celjak I., Boháč J., 2007: Využití biomasy rychle rostoucích dřevin v energetice sídel. In: Obnovitelné zdroje v energetice sídel, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Praha, pp. 17-26.

2006

Zillioux E., Newman J., Larkin P., Mrak T., Boháč J., Sammarco P., Wheaton J., Lange T., Burger J., 2006: The cover story. Environmental Bioindicators, 1: 6-21.

Ladomerský J., Boháč J., 2006: Analyses and monitoring of the environment. Životné prostredie, 40: 5.

Ladomerský J., Boháč J., 2006: Analýzy a monitoring životného prostredia. Životné prostredie, 40: 5.

Boháč J., 2006: Naučné stezky a trasy. Recenze. Životné prostredie, 40: 117.

Boháč J., 2006. Krajinné plánování. Recenze. Životné prostredie, 40: 118.

Boháč J., 2006: Mezinárodní program Management chráněných území na univerzitě v Klagenfurtu. Životné prostredie, 40: 115-116.

Boháč J., 2006: Invazní druhy – bezobratlí. Zvláště chráněné druhy – bezobratlí. Druhy Červeného seznamu – bezobratlí. Druhy Bernské konvence – bezobratlí. In ATEM, s.r.o., Praha, EIA Servis s.r.o., České Budějovice (eds.): Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje. Koncept analytické části. Jihočeský kraji, České Budějovice, 415 pp. http://www.atem.cz/kopjck/.

Kletečka Z., Boháč J., 2006: Suchozemští brouci. In: Novohradské hory a novohradské podhůří. Příroda, historie, život. Baset, Praha, pp. 197-202.

Boháč J., 2006: IPAM Toolbox and case study of the Šumava Biosphere Reserve, Czech Republic. Proceedings of the EUROMAB AUSTRIA 2005. Meeting of the EUROMAB Biosphere Reserve coordinators and managers. Austrian Comission for UNESCO, Vienna, pp. 36-37.

Boháč J., 2006: Workshop session results. Proceedings of the EUROMAB AUSTRIA 2005. Meeting of the EUROMAB Biosphere Reserve coordinators and managers. Austrian Comission for UNESCO, Vienna, pp. 30.

1972 - 2005

Cizojazyčné publikace (nikoli ve slovenském jazyce) v neimpaktovaných vědeckých časopisech s recenzním řízením

Boháč, J.: New and interesting finds of Staphylinidae from the Palaearctic region. Acta faun. Ent. mus. Nat. Pragae. 16 (1981) 85-87.

Boháč, J.: Results of Czechoslovak-Iranian entomological expedition to Iran. Col.: Staphylinidae. Acta ent. mus. Nat. Pragae. 40 (1981) 355-358.

Boháč J.: Staphylinid beetles on rice fields in Karakalpakia. Vets. Karakalp. Fil AN, 3, 1982: 35-38.

Pospíšil, J., Boháč, J. Density dynamics of the house fly (Musca domestica) on cow farms and factors influenced it. Zool.. zhurn. 62 (1983) 540-545.

Boháč, J.: New faunistic data about Czechoslovak staphylinids of the subfamily Omaliinae (Col., Staphylinidae). Acta rer. Natur. Mus. Nat. slov. Bratislava. 30 (1984) 103-113.

Sabirova O., Boháč J.: Fauna of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of the Turkmenistan. Izv. AN TSSR, Ser. Biol. 6 (1984): 39-41.

Boháč, J.: Description of larvae of Staphylinus sibiricus, Ocypus italicus and Ocypus fuscoaeneus (Coleoptera, Staphylinidae). Vest. Cs. Spol. Zool., 51 (1987): 89-96.

Boháč, J.: New and little known staphylinids (Coleoptera, Staphylinidae) from cellections of the Zoological Institute Acad. Sci. USSR and Zoological Museum in Moscow. Ent. Obozr., 67 (1988), pp. 549-558.

Boháč, J.: Staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of western and central Caucasus. Journal of Sukhumi University, 1989, 7: 184-194.

Lepš, J., Straškraba, M., Husák., S., Boháč, J.: The classification of sequencies: three case studies. Coenosis, 1990, 3: 605-621 .

Boháč J.: Numerical estimation of the impact of terrestrial ecosystems by using the staphylinid beetles communities. Agrochemistry and soil science, 39 (1990), pp.565-568.

Boháč, J.: Algon viridis sp. N. (Coleoptera, Staphylinidae) from Vietnam. Acta Univ. Carolinae. Biologica, 36 (1993): 445-448.

Boháč, J.: Fuchs, R.: The effect of air pollution and forest decline on epigeic staphylinid communities in the Giant Mountains. Acta zool. Fennica 196 (1995) 311-313.

Kleinevoss, K., Topp, W., Bohac, J.: Buchen-Totholz im Wirtschftswald als Lebensraum fur xylobionte Insekten. Z. Okologie u. Naturschutz 5 (1995): 85-95.

Kula E., Boháč J., Jelínek J.: Insect fauna of selected polypore fungi on birch stems in northern Bohemia. Miscellania Zoologica, 22 (1999): 75-85.

Lapka, M., Cudlínová, E., Boháč, J.: Use of linear and non-linear approaches to solving the problems of marginal areas. Int. J. Sustainable Development, 4 (2001) 157-176.

Matějíček J., Boháč J.: Faunistic records from the Czech Republic. Coleoptera: Staphylinidae. Klapalekiana, 37 (2001) 271-273.

Zemek F., Cudlín P., Boháč J., Moravec I., Heřman M.: Semi-natural forested landscape under a bark beetle outbreak: a case study of the Bohemian forest (Czech Republic). Landscape Research, 28 (2003): 279-292.

Matějíček J., Boháč J.: Faunistic records from the Czech Republic. Coleoptera: Staphylinidae. Klapalekiana, 39 (2003) 131-135.

Boháč J., Matějíček J.: New record of staphylinid beetle Pseudopsis sulcata Newman (Coleoptera, Staphylinidae) in Czech Republic from the Bohemian Forest. Silva Gabreta, 9 (2003): 179-182.

Boháč J., Bezděk A.: Staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) recorded by pitfall and light trapping in Mrtvý luh peat bog. Silva Gabreta, 10 (2004): 141-149.

Mazur A., Boháč J., Matějíček J.: Occurrence of the genus Eusphalerum (Coleoptera, Staphylinidae) in Giant Mts. Opera Corcontica, 41 (2004): 287 – 297.

Boháč, J.: Pozoruhodné nálezy drabčíků rodu Aleochara (Col., Staphylinidae). Acta mus. Reginaehrad., Sci. Nat., 13, 1972: 151-152.

Publikace v českém nebo slovenském jazyce v neimpaktovaných vědeckých časopisech s recenzním řízením

Boháč, J.: Drabčíkovití (Col., Staphylinidae) v okolí Klánovic u Prahy. Zprávy Čs. Spol. Ent. ČSAV, 8, 1972: 73-78

Boháč, J.: Příspěvek k faunistice drabčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae) Československa. Zprávy Čs. Spol. Ent. ČSAV, 8, 1972: 25-29.

Boháč, J.: Nové a zajímavé nálezy drabčíkovitých z Československa. Zprávy Čs. Spol.ent. ČSAV, 15, 1979: 121-123.

Boháč, J.: Nové a zajímavé nálezy drabčíkovitých z Československa 2. Zprávy Čs. Spol. Ent. ČSAV, 18, 1982: 65-81.

Boháč J. 1984: Nové faunistické údaje o československých drabčících podčeledi Omaliinae (Coleoptera, Staphylinidae)(New faunistics records opf Czechoslovakian Omaliinae (Colepoptera, Staphylinidae). Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov. Bratislava, 30: 103- 112 (in Czech with Englih Summary).

Benedikt, J., Boháč J.: Drabčíci (Coleoptera, Staphylinidae) na slaniskách jihozápadního Slovenska. Zprávy Čs. Spol. Ent. ČSAV, 22, 1986: 81-89.

Boháč, J.: Nové a zajímavé nálezy drabčíků podčeledi Aleocharinae (Coleoptera, Staphylinidae) v československu. Zprávy Čs. Spol. Ent. ČSAV, 24, 1988: 33-54.

Boháč, J., Karas, V.: Vodní brouci (Hydradephaga, Palpicornia, Coleoptera) biosferické rezervace Třeboňsko. Sbor. Jihočes. Muzea v Č. Budějovicích, Přír. Vědy,28 (1988), 11-17.

Boháč, J.: Drabčíkovití (Coleoptera, Staphylinidae) vybraných biotopů rezervace Týřov ve středních Čechách. Bohemia centralis, 34 (1988): 183-194.

Boháč, J.: Využití drabčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae) pro biomonitorování stavu životního prostředí. Zpr. Čs. Spol. Ent. CSAV, 24 (1988): 15-23.

Růžička V., Boháč J.: Epigeičtí bezobratlí nivy horní Lužnice (Araneae, Coleoptera). Sborník VŠZ, Č. Budějovice 2 (1988): 149-154.

Růžička, V., Boháč, J., Syrovátka, O., Klimeš, L.: Bezobratlí kamenitých sutí v Severních Čechách (Araneae, Coleoptera, Opiliones, Diptera). Sborn. Severočes. Muzea, Přír. Vědy, Liberec 17 (1989) 25-36.

Boháč, J.: Využití společenstev drabčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae) pro indikaci kvality životního prostředí. Zprávy Čs. Spol. Ent. ČSAV 26 (1989) 119-125.

Boháč, J.: Využití společenstev drabčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae) pro indikaci kvality životního prostředí. Entomologické problémy 20 (1990) 251-258.

Růžička, V., Boháč, J., Macek., J.: Bezobratlí dutých stromů na Třeboňsku. Sborn. Jihočes. Muzea, Přír. Vědy, Č. Budějovice 31 (1991) 33-46.

Boháč, J.: Půdní bezobratlí živočichové jako bioindikátory obsahu radionuklidů v životním prostředí. Životné prostredie 28 (1994) 11-14.

Boháč, J.: Biologická diverzita a biomonitoring v zemědělské krajině. Veronica, 4 (1995) 13-16.

Jászay, T., Boháč, J.: Nové a zajímavé nálezy drobčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae) na Slovensku. Zborník SNM, Prírodné vedy 40 (1995) 36-43.

Kula, E., Boháč, J.: Biomonitoring stanovištních změn v náhradních porostech břízy imisní oblasti. II. Drabčíkovití- Lesnictví-Forestry 43 (1997) 519-526.

Boháč J.: Organismy jako bioindikátory měnícího se prostředí. Životné prostredie. 33 (1999) 126-129.

Boháč, J., Roháčová, M.: Společenstva drabčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae) Přírodní rezervace Smrk v Moravskoslezských Beskydách. Práce a Stud. Muz. Beskyd 11 (2001) 53-65.

Boháč, J.: Invazní druhy drabčíků v ČR a SR. Životné prostredie 35 (2001)76-77.

Holec, M., Šlachta, M., Boháč, J.: Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneae), střevlíků (Carabidae) a drabčíků (Staphylinidae) pobřežních porostů rybníku Nesyt na jižní Moravě (Česká republika). Sborník přír. Klubu v Uh. Hradišti 6 (2001) 69-77.

Boháč J., Matějíček J, Múčka M., Kletečka Z.: Zajímavé nálezy drabčíkovitých brouků (Coleoptera, Staphylinidae) v jižních Čechách. Sbor. Jihočes. Muz. V Čes. Budějovicích 41 (2001) 73-76.

Boháč J., Matějíček J.: Historické a aktuální rozšíření některých drabčíkovitých brouků (Coleoptera, Staphylinidae) na Šumavě. Silva Gabreta, 8 (2002): 229-246.

Boháč J.:Automobilismus, fragmentace krajiny a biodiverzita. Životné prostredie, 36 (2002): 293-296.

Boháč J. : Epigeičtí brouci (Insecta, Coleoptera) národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a vliv managementu na jejich společenstva. Příroda, 20 (2002): 141-156.

Boháč J., Kučera T.: Vývoj druhové biodiverzity na území Prahy za posledních 150 let. Životné prostredie, 38 (2004): 98-102.

Roháčová M., Boháč J.: Výsledky studia střevlíkovitých (Coleoptera, Carabidae) a drabčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae) brouků metodou zemních pastí v Přírodní památce Hradní vrch Hukvaldy (Podbeskydský bioregion, Česká republika). Práce a Stud. Beskyd (Přír. Vědy), 13 (2004): 133-145.

Boháč J., Matějíček J., Klečka J.: Zajímavé nálezy drabčíkovitých brouků (Coleoptera, Staphylinidae) v jižních Čechách. Sbor. Jihočes. Muz. V Čes. Budějovicích, Přír. vedy, 44 (2004): 65-75.

Boháč J., 2005: Ochrana biodiverzity a přemnožení kormorána v Evropě. Životné prostredie, 39 (2004): 60, 111.

Boháč J., Roháčová M., Matějíček J., 2005: Drabčíkovití brouci (Coleoptera: Staphylinidae) Přírodní památky Kamenec (Podbezkydský bioregion, Česká republika). Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 15: 45-61.

 

Cizojazyčné (nikoli ve slovenském jazyce) kapitoly v knihách

Boháč, J., Gusev, A., Guseva, N., Pokarzhevski A.: Staphylinid beetles in soils of the Central Chernozem reserve. Ecological and faunistical investigations in the central forest steppe of the european part of the USSR. Lesnaya Promyshlenost, Moscow, 1984, pp. 91-104. (in Russian)

Boháč, J., Golovač S., Titova L. Millipedes (Diplopoda, Chilopoda) in soils of the Central Chernozem reserve. Ecological and faunistical investigations in the central forest steppe of the european part of the USSR. Lesnaya Promyshlenost, Moscow, 1984, pp. 75-94. (in Rusian)

Razumovski, S., Tikhomirova, A., Boháč, J., Karaseva, D.: The dynamics of ecosystems on Kostroma research station. Ecology of the southern taiga . Nauka, Moscow, 1984, pp. 91-122. (in Russian)

Zhulidov, A., Boháč, J., Pokarzhevski, A.: Biomonitoring of heavy metals in natural ecosystems. Radioecology of soil animals. Nauka, Moscow, 1985, pp.186-198. (in Russian)

Pokarzhevski A., Gordienko S., Boháč J.: Amino-acids in the food of soil fauna and problems of it stimulation in agroecosystems. In: Krivolutski D., Huhta V. (eds.) Soil fauna of the northern Europe. Moscow, Nauka Publ. House, 1987, p. 139-149.

Boháč, J., Pokarzhevski, J.: The effect of various doses of manure and NPK on soil macrofauna in chernozem soil. Soil Biol. and Conservation of Biosphere, Budapest, Akad. Kiado, 1987, p.15-19.

Pokarzhevsky A., Gordienko S., Boháč J., Zaboyev D.: NPK and relationships between soil animals and microorganisms in agro- and natural ecosystems. Soil Biol. and Conserv. Of the Biosphere, Akademia Kiado, Budapest, 1987, p. 77-84.

Pokarzhevski, A., Boháč, J., Gusev, A.: The investigation of soil fauna populations in reserves and problem of it conservation. In: Sokolov, V. (ed.):Populational investigations in reserves. Moscow, Nauka Publ. House, 1988, p. 251-263.

Růžička V., Boháč J., 1990: The utilization of epigeic invertebrate communities as bioindicators of terrestrial environmental quality. In Salanki J., Jeffrey D., Hughes G. M. (eds.): Biological monitoring of the environment, CAB International, Walingford, pp.79-86.

Boháč, J.: The effect of dispersed belts in agroecosystems on communities of epigeic beetles. In: Mahn, E., Tietze, F. (eds.), Agroekosysteme und habitatinseln in der Agrarlandschaft. Martin Luther Universitata, Halle-Wittenberg, 1991, p. 289-394.

Boháč, J., Fuchs, R.: The structure of animal communities as bioindicators of landscape deteriorisation. In: Jeffrey D., Madden B. (eds.), Bioindicators and environmental management, Academic Press, San Diego etc., 1991, p. 165-178.

Boháč, J., Krahulec, F.: Biodiversity and conservation. Biodiversity loss. In: Straškraba M., Žižková E., Guth J., Dlouhá J. (eds.) , National Report of the Czech and Slovac Federal Republic. United Nations Conference on Environment and Development, Brazil, June 1992, Čihák Press, Prague, pp. 69-73, 104-108.

Boháč, J.: Staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) – bioindicators of ecological homeostasis in landscape and man impact in Prague. Bioindication in towns and surrounding zones. Nauka Publ. House, Moscow, 1993, p. 36-43.

Boháč J., Fuchs R.: Carabids and staphylinids in Bohemian villages. In: Desender, K. el al. (eds.), Carabid beetles : ecology and evolution. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1994: 237-242.

Růžička, V., Boháč, J.: Bioindicative utilization of epigeic invertebrate communities. In: Salanki J., Jeffrez D., Hughes, G.M. (eds.) Biological monitoring of the environment. A manual of methods. CAB International, Wallingford, 1993, p.79-87.

Boháč, J.: Micropeplidae and Staphylinidae. Check list of Czechoslovak Insects IV. Folia Heyrovskyana, Supplementum 1, Praha, 1993, p. 39-62.

Bohac, J., Kubes, J., Fuchs, R., Curnova, A.: The use of biomonitoring for ecological planning and ecological policy in agricultural settlements. In Munawar M. et al. (eds.), Bioindicators of environmental health, Ecovision World Monograph Series, SPB Acad. Publ., Amsterdam, 1995, p. 155-163.

Cudlínová, E., Lapka, M., Boháč, J.: The regional scope of implementing global ecological integrity: the Šumava mountains. In Crabbé P. et al. (eds.), Implementing Ecological Integrity, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, 2000, pp. 89-100.

Hanouskova I., Bohac J., Bartos M., Kusova D., Tesitel J., Pykal J., Hruskova V., Mika S., 2005: Green structures of Ceské Budejovice. In Werquin A. C., Duhem B., Lindholm G., OppermannB., Pauleit S., Tjallingii S. (eds.): Green structure and urban planning. COST Action C11. Final report. Office for official publications of the European communities, Luxembourg, pp.122-131.

Hanousková I., Bohác J., 2005: Case studies: České Budejovice. In Werquin A. C., Duhem B., Lindholm G., OppermannB., Pauleit S., Tjallingii S. (eds.): Green structure and urban planning. COST Action C11. Final report. Office for official publications of the European communities, Luxembourg, pp.156-162.

Boháč J., 2005: Biomonitoring of the effect of nuclear power energetics on the environment – present state and perspectives. In Pecharová E. & Martiš M. (eds.): The assessment of the environmental impact of Temelín Nuclear Power Plant on the bases of the „Melk agreement“. University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Agriculture, University of Agriculture in Prague, Faculty of Forestry and Environment, Kostelec nad černými Lesy, p.114-120.

 

Kapitoly v knihách v českém nebo slovenském jazyce

Boháč, J.: Výsledky biomonitoringu. In: Beneš J. (ed.) Životní prostředí České republiky. Práce, Praha, 1992, pp. 203-207.

Boháč, J.: Společenstva epigeických brouků NPR Žofínský prales a NPP Hojná Voda v Novohradských horách. Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice, 2002, pp. 173-176.

Boháč, J.: Integrovaný přístup ke krajině se zaměřením na rurální prostor. K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek. Svazek 1. Zdroje a prostředí. Univerzita Karlova v Praze, Praha, 2002, pp. 175-187.

Boháč, J: Drabčíkovití brouci (Staphylinidae). In Skuhravý V.: Lýkožrout smrkový (Ips typographus L.) a jeho kalamity. Agrostroj, Praha, 2002, 196 pp.

Boháč, J.: Vliv environmentálních faktorů na společenstva střevlíků a drabčíků (Coleoptera, Carabidae, Staphylinidae). In: Frouz J., Šourková M., Frouzová J. (eds.), Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin (2003), pp. 113-118.

Boháč J.: Střevlíkovití a drabčíkovití (Coleoptera, Carabidae, Staphylinidae) brouci NPR Brouskův mlýn a jejich využití pro biomonitorování stavu biotopů. In Molek V. (ed.), Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn. Calla, České Budějovice (2003), pp.14-18.

Boháč, J.: Společenstva epigeických brouků národní přírodní památky „Terčino údolí“ v Novohradských horách. Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice, 2002, pp. 193-199.

Kletečka Z., Boháč: Brouci (Coleoptera). In Papáček (ed.): Biota Novohradských hor. Baset, České Budějovice, 2004, pp. 187-197.

Chobot K., Řezáč M., Boháč J., 2005: Epigeické skupiny bezobratlých a jejich indikační schopnosti. In Vačkář D. (ed.), Ukazatele změn biodiverzity. Academia, Praha, 239-248.

Boháč J., Matějíček J., Rous R., 2005: Staphylinidae (drabčíkovití). pp. 435-449. In : Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threated species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.

Boháč J., Matějíček J. & Rous R. (2005): Staphylinidae (drabčíkovití). pp. 1-9. In: Kučera T. (ed.): Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.uek.cas.cz/cervenakniha.

Boháč J. (2005): Brouci - střevlíkovití. pp. 1-8. In: Kučera T. (ed.): Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.uek.cas.cz/cervenakniha.

 

Cizojazyčné (nikoli ve slovenském jazyce) knihy

Boháč, J.: The larval characters of Czechoslovak species of the genera Abemus, Staphylinus and Ocypus. Studie ČSAV, Praha, 1982, 96 pp., 26 tab.

 

Knihy v českém nebo slovenském jazyce

Boháč J., Matějíček J., 2003: Katalog brouků Prahy. Sv IV. Drabčíkovití – Staphylinidae. Clarion production, Praha, 254 pp.

Boháč J., 2005: Vědecké základy pro implementaci integrovaného managementu na území Šumavy a Novohradských hor. INTERREG IIIB CADSES, Klagenfurt. 37 pp.

 

Editování sborníků konferencí

Paukert, J., Boháč, J., Růžička, V.: Proceeding of the 4th int. conference Bioindicatores Deteriorisationis Regionis, Institute of Landscape Ecology, České Budějovice, 1982.

Boháč, J., Růžička, V.: Proceedings of the 5th int. conference Bioindicatores Deteriorisationis regionis, Institute of Landscape Ecology, České Budějovice, 1989.

Boháč J.: Life forms and strategies of organisms and their using for the biodiagnostics of environment. Institute of Landscape Ecology, České Budějovice, 1989.

Boháč, J.: Abstracts of the 6th int. conference Bioindicatores Deteriorisationis Regionis, Institute of Landscape Ecology, České Budějovice, 1991.

Boháč, J.: Proceedings of the 6th int. conference Bioindicatores Deteriorisationis Regionis, Institute of Landscape Ecology, České Budějovice, 1992.

Boháč, J., Tříska J., Tichý R.: Abstracts of the 8th International Bioindicators Symposium, Institute of Landscape Ecology, České Budějovice, 1995.

Boháč J., 2005: Abstracts of the International Symposium Environmental Bioindicators. University of South Bohemia, Faculty of Agriculture, Prague, 2005.

Soldán T., Papáček M., Boháč J., 2009: Symposium Internationale Entomofaunisticum Europae Centralis (SIEEC 21), České B udějovice, June 28-July 3, 2009. University of South Bohemia, České Budějovice, 96 pp.

 

Cizojazyčné publikace (nikoli ve slovenském jazyce) ve sbornících konferencí. Publikace musí mít charakter standardního vědeckého sdělení

Boháč, J.: Kurzflugler (Coleoptera, Staphylinidae) als Bioindikatoren fur okologisches Gleichgewicht einer Landschaft und menschlichen Eifgluss. In: Paukert, J., Boháč, J., Růžička, V.: Proceeding of the 4th int. conference Bioindicatores Deteriorisationis Regionis, Institute of Landscape Ecology, České Budějovice, 1982, pp. 23-34.

Boháč, J.: Fauna of staphylinid beetles (Coleoptera) of two Prague parks and its comparison with other biotopes. Verhandlungen IX. SIEEC Gotha, University Dresden, 1988, p. 130-134.

Boháč, J.: Accumulation of heavy metals in the bodies of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae). In: Boháč, J., Růžička, V.: Proceedings of the 5th int. conference Bioindicatores Deteriorisationis regionis, Institute of Landscape Ecology, České Budějovice, 1989, pp. 319-321.

Boháč, J.: Die Ausnutzung von Raubkäfergemeinschaften (Coleoptera, Staphylinidae) für die Indikation der Umweltqualität. In: Boháč, J., Růžička, V.: Proceedings of the 5th int. conference Bioindicatores Deteriorisationis regionis, Institute of Landscape Ecology, České Budějovice, 1989, pp. 160-164.

Krivolutski D. A., Boháč J.: Life forms and morphogenesis of animals: the use in bioindication of the environmental quality (an example of staphylinid beetles). In: Boháč, J., Růžička, V.: Proceedings of the 5th int. conference Bioindicatores Deteriorisationis regionis, Institute of Landscape Ecology, České Budějovice, 1989, pp. 142-146.

Boháč, J., Pokarzhevski A., Gusev A.: The effect of forest steppe mowing, grazing and burning on the populations and communities of epigeic Coleoptera. 13th General Meeting of the European Grassland Federation, Banská Bystrica, 1990, p. 387-391.

Boháč, J.: Ecological structure of invertebrate communities an agricultural settlements as indicators of the environmental quality. Proc. Vith. Int. Conf. Bioindicatores Deteriorisationis Regionis, ILE CAS, České Budějovice, 1992, pp. 202-210.

Boháč, J.: Effect of atmospheric pollution and forest decline on beetle communities. Proc. VIth Int. Conf. Bioindicatores Deteriorisationis Regionis, ILE, České Budějovice, 1992, pp. 159-165.

Krivolutski A., Martushov V., Boháč, J.: The soil fauna and transuranic elemens (239Pu, 241 Am). Proc. Vith Int. Conf. Bioindicatores Deteriorisationis Regionis, ILE CAS, České Budějovice, 1992, pp. 478-485.

Kubeš J., Boháč J., Fuchs R., Bukovský A.: Not only people live in villages. A landscape-ecological paradox – villages as biocentres. Proc. 2nd Int. Conf. Cultural aspects of landscape, IALE working group culture and landscape, Žďár n.S., 1992, pp. 110-126.

Boháč, J.: The effect of historical development and location of rural settlements on the ecology of beetle communities. Proceedings of the 4th ECE/XIII. SIEEC, Godollo, 1991, pp. 250-255.

Boháč, J., Jedlička P., Frouz, J.: Changes in communities of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) during secondary succession in abandoned fields. Proceedings of the 5th Central European Workshop on Soil Zoology, Institute of Soil Biology, Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice, 1999, pp. 19-25.

Hanousková I., Boháč J.: Case study-České Budějovice. Greenstructure and urban planning. Materials for the final report. Cost Action C11, ESF COST Office, Brussels, 2004, p.111-118.

Boháč J., Matějíček J., 2004: Biodiverzita drabčíkovitých brouků (Coleoptera, Staphylinidae) Šumavy – současný stav, ohrožené druhy a jejich biotopy (Biodiversity of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) in the Bohemian Forest – recent state, endangered species and their biotopes. Aktuality šumavského výzkumu II, ŠUNAP, Vimperk, pp. 218-220.

Boháč J., Matějíček J., 2004: Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) na monitorovacích plochách v lesích Boubínského masivu z hlediska dalšího monitorování stavu biotopů (Beetle assamblages on the monitoring plots of the Boubín massive in the Bohemian Forest and perspectives of long term monitoring of biotopes state). Aktuality šumavského výzkumu II, ŠUNAP, Vimperk, pp. 212-217.

Boháč J., Šípová M., Roudnická M., 2005: Sociological aspects of cormorant overpopulation (view of tourists and visitors, local population and fishermen) in Třeboňsko landscape protected area and biosphere reserve (the Czech Republic). In Křiváčková O., Pecharová E., Frelich J. (eds.): Ekotrend 2005, Renewal and function of anthropogenic immpacted landscape. Proceeding of International scientific meeting. The University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Agriculture, pp. 136-140.

 

Publikace v českém nebo slovenském jazyce ve sbornících konferencí. Publikace musí mít charakter standardního vědeckého sdělení

Boháč J.: Biologická diverzita a biomonitoring v zemědělské krajině. In: Hartman J., Kalabus J. (eds.), Sborník z celostátní konference Zemědělství a krajina, ČSOP, Valašské Meziříčí, 1997: 80-87.

Boháč J., 2004: Biomonitorování vlivu jaderné energetiky na životní prostředí – současný stav a perspektivy. Pecharová E., Broumová H.(eds.) Hodnocení vlivu jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí, JU v Č. Budějovicích, ZF, pp. 74-80.

 

Internetové publikace

Boháč J., 2003: Biodiverzita a udržitelný rozvoj Šumavy. www.infodatasys.cz.

Boháč J., 2003: Biodiverzita a udržitelný rozvoj Třeboňska. www.infodatasys.cz.

Boháč J., 2003: Biodiverzita a udržitelný rozvoj Křivoklátska. www.infodatasys.cz.

Boháč J., 2003: Využití epigeických bezobratlých pro sledování změn ekosystémů a krajiny v chráněných oblastech (case study). www.infodatasys.cz.

Boháč J., Matějíček J., Rous R., 2003: Srovnání biodiversity drabčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae) biosférických rezervací Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko s vyhodnocením podle jejich ekologických nároků a citlivosti k antropogenním vlivům a podle stupně ohrožení. www.infodatasys.cz.

Matějíček J., Boháč J., 2003: Výskyt epigeických bezobratlých na šumavských lokalitách (tabulka). www.infodatasys.cz.

Boháč J., 2003: Návrh systému indikátorů biodiversity a bioindikátorů ve vztahu k participativnímu managementu biosférických rezervací (poznámkami opatřil K. Matějka). www.infodatasys.cz.

Boháč J., 2008: Agrolesnictví a ochrana biodiversity. http://www.chm.nature.cz/.

Boháč J., 2008: Jak se bude měnit biodiverzita v Evropě v souvislosti se změnami klimatu a využitím krajiny? http://www.chm.nature.cz/.

Boháč J., 2008: Jaký způsob obnovy smrkových monokultur je nejlepší z hlediska ochrany biodiverzity? http://www.chm.nature.cz/.

Boháč J., 2008: Severské lesy a jejich kácení – jaký způsob těžby je méně devastující pro záchranu biodiverzity? http://www.chm.nature.cz/.

Boháč J., 2008: Přístup k managementu lesa jako odraz sociálně-ekonomického vývoje. http://www.chm.nature.cz/.

Boháč J., 2008: Jaký vliv mají půdní organismy na rozklad rostlinných zbytků v globálním měřítku a jak je ovlivňuje klima? http://www.chm.nature.cz/.

Boháč J., 2008: Vlivy fragmentace na biodiverzitu. http://www.chm.nature.cz/.

Indikátory biodiverzity v zemědělské krajině (Evropská studie). http://www.chm.nature.cz/.

Petřík P., Smutný M., Nondek L., Vačkář D., Boháč J., Zbořil J., Hájek M. & Nebeský L., 2008: Industry, business and biodiversity assessment in the Czech Republic. Czech Bioplatform – review on industry, business and biodiversity assessment. Institute of Botany AS CR. www.ibot.cz/biop.

Celjak, I. Boháč J, 2008.: Využití biomasy rychle rostoucích dřevin v energetice sídel, www.biom.cz http://biom.cz/cz/odborne-clanky/vyuziti-biomasy-rychle-rostoucich-drevin-v-energetice-sidel.

Boháč J., 2009: Biodiverzita a klima. http://www.chm.nature.cz/.

Boháč J., 2009: Centrum pro výzkum biodiverzity. http://www.chm.nature.cz/.

Boháč J., 2009: Mezinárodní konference o změně klimatu a jejích dopadech na Evropu. Recenze. http://www.chm.nature.cz/.

Boháč J., 2009: Konference o biodiverzitě v Aténách. http://www.chm.nature.cz/.

Zpět

Účast na konferencích:

2010

Mundoková M., Boháč J., 2010: Resource equivalency method for assessing environmental damage in the EU. Herald of the International Academy of Sciences (Russian Section), special issue 2010: 9-11. International Conference „Ecology, Technology, Culture in the Modern World“. Moscow.

Kohout P., Jahnová Z., Boháč J., 2010: Non-food utilization of biomass in the energy sector of EU and its effect on biodiversity (Case study from the Czech republic. Herald of the International Academy of Sciences (Russian Section), special issue 2010: 99-100. International Conference „Ecology, Technology, Culture in the Modern World“. Moscow.

2009

Bohac J., 2009: Bioindicators and their role in the resource equivalency method implemented in EU for evaluation of environmental damage. Abstracts of 17th International Environmental Bioindicators

 

 

 

 

Conference, International Society of Environmental Bioindicators (ISEBI), Russian Society for Mass Spectrometry Moscow, Moscow Society of Naturalists (MOIP), Moscow, p 14.

Archiv

Pokarzhevski A.D., Boháč J., Zhulidov A.V., Kubizňáková J., 1987:Invertebrates as geochemical monitoring objects. In Moldan B., Pačes T. (eds.) Geomon, Int. Workshop on geochemistry and monitoring in representative basins. Geological survey, Prague, p.194-196.

Boháč J., Pospíšil J., 1989: Accumulation of heavy metals in invertebrates and its ecological aspects. Abstracts of the International Conference Heavy metals in the Environment, CEP Consultants Publ., Norwich, 2, pp. 354-357.

Boháč J., Fuchs R.: Classification and ordination of habitats of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) in agricultural landscape of central and east Europe. Abstracts of 5th European congress of entomology, University of York, York, 1994, p. 30.

Boháč J., Syrovátka O., Frouz J.: Communities of carabids and staphylinids in seminatural and drained meadows in southern Bohemia. Abstracts of 3rd International Symposium of carabidology, University of Helsinky, Helsinky, 1995, p. 12.

Boháč J.: Staphylinid beetles as bioindicators. Abstracts of the NATO Advanced research Workshop on New Approaches to the Development of Bioindicator Systems for Soil Pollution, Moscow, 1995, p. 6.

Boháč J.: The use of faunistic investigations for the evaluation of the human influence on habitats. Verhandlungen XIV Internationales Symposium über Entomofaunistik Mitteleuropas, München, 1996, p. 427.

Frouz J., Boháč J., Syrovátka O.: The effect of soil surface structure on the abundance and epigeic activity of ground beetles. Abstracts 4th Central European Workshop on Soil Zoology, ISB AS CR, Č. Budějovice, 1997, p. 8.

Boháč J.: Carabid and staphylinid beetles as bioindicators. Abstracts 9th Int. Symposium on Bioindicators, Universiti Putra, Serdang, 1997, p. 9.

Boháč J., Jedlička P., Frouz, J.: Changes in communities of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) during secondary succession in abandoned fields. 5th Abstracts of the Central European Workshop on Soil Zoology, Institute of Soil Biology, Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice, 1999, p. 62.

Boháč J.: Bioindicators of biodiversity. 10th International Symposium on Biomonitoring, IUBS, Universuty of Karlsruhe, Karlsruhe, 1999, p. 28.

Boháč J.: Effects of habitat fragmentation due transportation impact with different intensity on biodiversity in cultural landscape of Czech Republic. Abstrakt mezinárodní konference Ekologické sítě, Brno, 2001, p. 3.

Boháč J., Kula E.: The effect of Norway spruce forest dying on staphylinid beetles in Czech Republic. Abstrakt XVII. SIEEC (Societats Internationalis Entomofaunistica Europae Centralis. Radenci, Slovenija, 2001, p. 5.

Boháč J.: Razvitije globalnoj sistemy i neobchodimost reguljaciji dejatelnosti čelověka. Sovremennyje problemy neurobiologii. Moskva, 2001, p.90-91.

Boháč J.: The job situation for ecotoxicology in govermental institutions (Czech Republic). Vienna as a bridge between eastern and western Europe: education and perspektive in european ecotoxicology. 12th annual meeting of SETAC Europe, Vienna, 2002, p. 3-4.

Boháč J.: The effect of mountain forest decline in Czech Republic on staphylinid beetles. 17th meeting „Staphylinidae“. Vienna, 2002.

Boháč J.: Effects of habitat fragmentation due transport imoact with different intensity on biodiversity in cultural landscape of Czech Republic. 9th Meeting of COST 341, Průhonice, 2002.

Boháč J., Matějíček J., 2003: Zoogeographical characteristic of staphylinid beetles (Coleoptera) Staphylinidae) in Czech republic. 7th Central European Workshop on Soil Zoology, České Budějovice, April 14-16, 2003.

Boháč J., 2003: The distribution of staphylinid beetles in the Czech Republic: the use of software Fauna 2000. SIEEC 18, Linz, 2003.

18. Boháč J., Mazur A., 2003: Occurrence of the species of the genus Eusphalerum Kr. (Col., Staphylinidae, Omaliinae) in the Karkonosze Mouzntains. 18th meeting Staphylinidae, Verona, Italy.

19. Boháč J., 2003: The effect of environmental actors on communities of staphylinid beetles in central Europe. 18th meeting Staphylinidae, Verona, Italy.

Boháč J., 2003: The effect of mountain forest decline on staphylinid beetles in central Europe. The 19th Annual International Conference on Soils, Sediments and Water. October 20-23, Amherst.

Hanousková I., Boháč J., 2004: An ecological approach to greenstructure planning. Case studies: České Budějovice. In Greenstructure and urban planning. Materials for Final Report. COST Action C11. Institute of Landscape Ecology AS CR, České Budějovice, pp. 111-118.

Boháč J., 2005: Cormorant in CR - conflicts with stakeholders in pond areas (INTERCAFE, Gdansk, 2005).

Boháč J., 2005: Staphylinids beetles in Prague – changes in the last 150 years. International meeting on the taxonomy and biology of Staphylinidae, Berlin.

Boháč J., 2005: Bioindicators – current stage and perspectives. International conference on environmental bioindicators, Prague. Praha.

Boháč J., 2005: Long term changes of biodiversity in Prague: a case study on beetle communities. International conference on environmental bioindicators, Prague. Praha.

Boháč J., 2005: Epigeic invertebrates as indicators of anthropogenic changes in cultural landscape. International conference on environmental bioindicators, Prague. Praha.

Šípová M., Roudnická M., Boháč J., 2005: Social assessment of management tools reducing cormorant predation in the Czech Republic. International Conference Ecotrend 2005. The revitalization and functioning of an anthropogenic landscape. University of South Bohemia. České Budejovice, p. 42.

Boháč J., 2005: IPAM Toolbox and case study of the Šumava Biosphere Reserve, Czech Republic. Proceedings of the EUROMAB AUSTRIA 2005. Meeting of the EUROMAB Biosphere Reserve coordinators and managers. Austrian Comission for UNESCO, Vienna.

Boháč J., 2005: Workshop session results. Proceedings of the EUROMAB AUSTRIA 2005. Meeting of the EUROMAB Biosphere Reserve coordinators.

 

Boháč J., Šípová M., Roudnická M., 2006: Cormorant in CR, conflicts and solution. Israel. COST Meeting.

 

 

Boháč J., 2006: Foundations of ecology and natural areas. Master ScienceCourse „Management of Protected Areas“. Modul 2. February 2006, České Budějovice.

 

39.

Boháč J., 2006: Integrative Protected Area Management in the

large scale protected areas in the Czech Republic

. Evropská úmluva o krajině, přístup k její implementaci u nás a v Rakousku, principy a způsoby hodnocení krajiny. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 20. únor 2006.

Boháč J., 2006: Biodiversity of staphylinid beetles of the Czech Republic – recent state, endangered species and their biotopes with special attention to Šumava National Park and Třeboňsko Biosphere Reserve (South Bohemia). 21st International Meeting on Biology and systematics of Staphylinidae. České Budějovice 25 – 28 May 2006.

Boháč J., 2006: The application of the ECOVAST method in the boundary area of South Bohemia: the present state and perspective. BOKU, Vídeň, květen 2006.

Boháč J., 2006: The European Landscape Convention (ELC) on the Way to the People and Crossing the Borders - Cross-border work (Austria – Czechia). 1st International INTERREG Landscape Symposium, Pernegg, July 12th-15th, Pernegg, Austria.

Boháč J., Šrubař V., 2006: Recreation and nature tourism in Šumava national Park, Landscape Protected area and Biosphere Reserve. COST E33 (FORREC): Forests for Recreation and Nature Tourism (FORREC). Internal workshop. Poprad.

Boháč J., 2006: Integrative management in CR: results of case studies in Šumava National Park, Landscape Protected Area and Biosphere Reserve. AKTION ÖSTERREICH - TSCHECHISCHE REPUBLIK (Wissenschafts - und Erziehungskooperation) Integrative Management of Protected Areas – Czech-Austrian Workshop and Excursion (České Budějovice, November, 2006).

Boháč J., 2006: Natural resources evaluation: principles and methods.Resource equivalency method and project REMEDE (6th framework, European Union and its aspirations for resources evaluation by new methods). AKTION ÖSTERREICH - TSCHECHISCHE REPUBLIK (Wissenschafts - und Erziehungskooperation) Integrative Management of Protected Areas – Czech-Austrian Workshop and Excursion (České Budějovice, November, 2006).

Boháč J., 2006: Introduction to the conflicts and management plans of protected areas: Třeboňsko and Šumava (preparing for excursions). AKTION ÖSTERREICH - TSCHECHISCHE REPUBLIK (Wissenschafts - und Erziehungskooperation) Integrative Management of Protected Areas – Czech-Austrian Workshop and Excursion (České Budějovice, November, 2006).

Boháč J., Pecharová E., Křiváčková O., 2007: Landscape identification of the vicinity of the nuclear power plant Temelín by the ECOVAST method. In: Křiváčková O. (ed.), Nuclear energetic amd environment. Abstracsts of an international conference. Jihočeská univerzita, České Budějovice, Česká Zemědělská univerzita, Praha, p.65.

Boháč J., 2007: Environmental health and quality of life: environmental related diseases, health perspectives and environmental bioindicators. Abstracts of the International Conference on Environment: Survival and Sustainability. Near East University, Nicosia-Northern Cyprus, p. 273.

Boháč J., 2007: Conservation and management of biodiversity: conflicts with economical development in new accessing states of EU. Abstracts of the International Conference on Environment: Survival and Sustainability. Near East University, Nicosia-Northern Cyprus, p. 155.

Boháč J., 2007: Beetle communities of virginal forests in Czech Republic

SIEEC 20, 26-30 May, Cluj-Napoca.

Boháč J., Celjak I., 2007:Biodiversity of invertebrates in plantations of fast growing plant species for energetic purposes. SIEEC 20, 26-30 May, Cluj-Napoca.

Procházka J., Hakrová P., Potužák J., Boháč J., 2007: Biodiversity and holistic concept of landscape management on the three small montane catchments. 2nd international meeting of wetland society. May, Třeboň.

Boháč J., Celjak I., Moudrý J., Kohout P., 2007: Carabids on plantations of fast growing plant species for energetic purposes. XIII European Carabidologists meeting. Blagoevgrad, August 20-24, 2007.

Boháč J., Celjak I., Moudrý J., Kohout P., 2007: Plantations of energetic plant species as a biocorridor for invertebrates in an agricultural landscape. The tree and flower – a part of life. Proceedings from the Scientific conference with international participation. Silva Tarouca Research Institute of landscape and Ornamental Gardening, Průhonice, pp. 163-168.

Boháč J., 2007: The larval characters and bionomy of the central European species of the tribe Staphylinini (Coleoptera: Staphylinidae). Immature Beetles Meeting (A meeting on taxonomy, morphology and ecology of immature beetles. Department of Zoology, Faculty of Science, Charles University of Prague, October 4-5.

Boháč J., Černý J., 2007: Rural settlements as biocentres for carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) in agricultural landscape. 2nd International Conference on agricultural and rural development. Agri-environment and animal welfare. November 28.-December 1. 2007. Nitra.

 

Boháč Y., Shavrin A. V., 2007: Adventive species of rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) in fauna of Czech republic and south Siberia. Synanthropy of plants abd animals. Siberian branch of RAS, Irkutsk, pp. 205-207.

 

 

Boháč J., 2007: Staphylinid beetle communities (Coleoptera, Staphylinidae) of virginal forests in the central Europe – endangered species and conservation measures. Wolf-Schwenninger K., Schawaller W. (eds.)“ Abstracts of lectures and poster presentations of the 22nd International meeting on biology and systematics of Staphylinidae. Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart, Stuttgart, p. 4.

Boháč J., Černý J., 2007: Rural settlements as biocentres for carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) in agricultural landscape. 2nd International Conference on Agricultural and Rural Development Agri-environment and Animal welfare. November 28. – December 1. 2007, Nitra, Slovakia, 1-9.

Moudrý J., Boháč J., Konvalina P., 2007: The environmental and production function of organic farming in the Czech Republic. 2nd International Conference on Agricultural and Rural Development Agri-environment and Animal welfare. November 28. – December 1. 2007, Nitra, Slovakia, 130-134.

 

Boháč J.: Biodiverzita brouků jihočeských mokřadů. Sborník abstraktů 9. Sjezd českých zoologů, Ústav půdní zoologie AV ČR, České Budějovice, 1997, p. 3-4.

Boháč J. Integrovaný přístup ke krajině se zaměřením na rurální prostor. K udržitelnému rozvoji ČR: vytváření podmínek: Zpráva o projektu, Centrum UK pro otázky ŽP, Praha, 1999, p. 4-5.

Boháč J.: Drabčíkovití brouci (Coleoptera, Staphylinidae) jako predátoři kůrovcovitých brouků na Šumavě. Aktuality šumavského výzkumu, Srní 2001, p. 108-109.

Boháč J.: Fragmentace prostředí komunikacemi. Seminář Pozemní komunikace v jižních Čechách. Ekostyl, Ústav ekologie krajiny AV ČR, 2002.

Boháč J., 2003: Tok a niva Stropnice v NPR z pohledu přírodovědných aspektů. NPR Brouskův mlýn, 5-6.6.03.

Boháč J., 2003: Exotičtí brouci (ukázky některých exotických čeledí). Jihočeská pobočka ČSE. Jihočeská pobočka ČSE.

Boháč J., 2003: Brouci na monitorovacích plochách NP Šumava. Jihočeská pobočka ČSE. Jihočeská pobočka ČSE.

Boháč J., 2003: Integrovaný přístup ke krajině. Seminář Klubu ekologické výchovy. Humpolec.

Mazur A., Boháč J., Matějíček J., 2003: Wystepowanie gatunkow z rodzaju Eusphalerum Kr. na obszarze Karkonoszy/Krkonoš. Geoekologiczne problemy Karkonoszy V.

Boháč J., 2006: Integrovaný management velkoplošných chráněných území v ČR. Odborný seminář: Evropská úmluva o krajině, přístup k její implementaci u nás a v Rakousku, principy a způsoby hodnocení krajiny.

Boháč J., 2006: Brouci NPR Mionší v Beskydech. Jihočeská pobočka ČSE. Jihočeská pobočka ČSE.

Boháč J., 2007: Biodiverzita Indo-Burmské oblasti a Vietnamu. Jihočeská pobočka ČSE. Jihočeská pobočka ČSE.

Boháč J., 2007: Využití biomasy rychle rostoucích dřevin v energetice sídel. In: Obnovitelné zdroje v energetice sídel, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Praha, pp. 17-26.

Boháč J., 2008: Biodiverzita epigeických brouků (Coleoptera) na plantážích rychle rostoucích dřevin pro energetické účely. Udržitelná energie a krajina. Veronica, Hostětím, pp. 13-20.

Boháč J., 2008: Využití trvalých travních porostů a jejich vliv na produkční funkci ekologického zemědělství. Udržitelná energie a krajina. Veronica, Hostětím, pp. 44-47.

Boháč J., 2008: Energetické využití slámy. Udržitelná energie a krajina. Veronica, Hostětím, pp. 65-69.

Boháč J., 2008: Jak řešit konflikt mezi ochranou kormorána velkého a rybáři? In Tuff I. H., Kostkan V. (eds.): Výzkum v ochraně přírody, Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září 2008 v Olomouci. Tribun EU, Brno: 28.

Jak řešit konflikt mezi ochranou kormorána velkého a rybáři? Fakulta sociálních studií MU, říjen 2008, Brno.

Příroda a biodiverzita Střední Asie. Jihočeské muzeum v ČB Česká společnsost entomologická. Únor, 2009.

Zpět

Řešené projekty:

§   Aktuální

Nepotravinářské využití biomasy v energetice, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2B06131, 2006-2011, spoluřešitel.

§   Ukončené

COST 341. Habitat Fragmentation due to Transportation Infrastructure, 2001-2003, zástupce ČR.

COST E33 (FORREC): Forests for Recreation and Nature Tourism (FORREC). 2005-2008, zástupce ČR.

COST E635 (INTERCAFE): Conserving Biodiversity – Interdisciplinary Initiative to Reduce Pan-European Cormorant-Fisheries Conflicts. 2005-2008 , zástupce ČR.

COST Action Num. 866. Green Care in Agriculture, 2008-2011, zástupce ČR.

COST FP 0603 (FORMAN). Forest models for research and decision support in sustainable forest management, 2008-2011, zástupce ČR.

IPAM – Toolbox. Integrative protected area management in the Alps-Adriatic Region. INTERREG IIIB, 2003-2006 (spoluřešitel).

REMEDE. Resource equivalency methods for assessing environmental damage in the EU. FP6. Specific target research project FP6. Priority 8.1., call 4, 1.5 Environmental assessment (task 4). 2006-2008. Řešitel.

INTERREG Landschaftssymposion 2005/2006: Herausforderugen bei Staatsgrenzen übergreifenden Landschaften-Erfassungen im Sinne der europäischen Landschaftskonvention am Beispiel Österreich und Tschechische Republik. 2005-2006. Řešitel. (pověřen děkankou prof. M. Hrabánkovou).

AKTION ÖSTERREICH - TSCHECHISCHE REPUBLIK (Wissenschafts - und Erziehungskooperation) Integrative Management of Protected Areas – Czech-Austrian Workshop and Excursion (České Budějovice, November, 2006). Garant.

K udržitelnému rozvoji České Republiky: vytváření podmínek (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, CEH/97/003 – Towards Sustainability in the Czech Republic – Building National Capacities for Sustainable Development). Spoluřešitel - Boháč J.: Integrovaný přístup ke krajině se zaměřením na rurální prostor. 1998 - 2001 (spoluřešitel).

Vliv fragmentace biotopů vlivem dopravy s různou intenzitou na biodiverzitu kulturní krajiny v ČR. MŠMT ČR, OC 341.20, 2001-2003, řešitel.

Biologické, sociální a ekonomické hodnocení nástrojů managementu redukujících predaci kormorána v České republice. MŠMT ČR, 1P05OC079, 2005-2008, řešitel.

Katalog Coleopter hlavního města Prahy. Publikační Grant hlavního města Prahy. 2002-2003, autor.

Participativní management chráněných území – klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit. Ministerstvo životního prostředí ČR, 2003-2005, VaV/610/03/03, spoluřešitel.

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

Vzdělání: RNDr.: PřF UK Praha (1971-1976) - biologie, CSc.: Ústav evoluční morfologie a ekologie AV SSSR, Moskva (1981-1983) - ekologie, zoologie, DrSc.: Ústav evoluční morfologie a ekologie živočichů AV SSSR, Moskva (1988) – ekologie, entomologie, Doc. – Zemědělská fakulta JU (aplikovaná a krajinná ekologie)

Biografie v zahraničních a českých časopisech a knihách:

Jaroslav Boháč in Drugmand D., 1991: Year-book of the world specialists in Coleoptera Staphylinoidea. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussels, 150 pp.

Jaroslav Boháč in Herman Lee H., 2001: Catalog of the Staphylinidae (Insecta: Coleoptera). 1785 to the end of the second millenium. 1. Introduction, history, biographical sketches and Omaliine group. Bulletin of the American Museum of Natural History, 265: 1-650.

Jaroslav Boháč in Skuhravý V., 2008: Historie a současnost entomologie v Česku (History and present times of entomology in Czechia). ČZT s.r.o., Praha, 144 pp.

Zpět

Ostatní aktivity:

1985 – dosud: člen Komise pro bioindikátory IUBS

1991 – dosud: řádný člen Ruské akademie přírodních věd

1999 – 2005: člen řídícího výboru Programu LINKECOL (European Science Foundation)

2005-dosud – reviewer of European Science Foundation (Exploratory workshops)

1999 – doposud : oborová rada DS: PřF UK Praha – krajinná ekologie

2006 – dosud: člen mezinárodní společnosti Environmental Bioindicators (SEB)

1990 – dosud: člen redakční rady časopisu Ekológia (Bratislava)

1990 – 2007: člen redakční rady časopisu Životné prostredie

2005 – dosud: člen redakční rady časopisu Environmental Bioindicators

2008 – dosud: člen redakční rady českého CHM

1990 – dosud: člen výboru České společnosti entomologické

1986 – dosud: člen České zoologické společnosti

Zpět