RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.

funkce:

odborný asistent

telefon:

603935808

e-mail:

rehor@vuhu.cz

místnost:

KV 213, VL 920

zaměření:

pedologie, geologie, mineralogie, rekultivace

výuka:

cvičení antropopedologie, cvičení pedologie

 

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstvedené závěrečné práceostatní aktivity

 

 


Články v mezinárodních časopisech (IF, SCOPUS)

 

 

2017

 

/1/ Burda J., Veselý M., Řehoř M., Vilímek V.: Reconstruction of a large runout landslidein the Krušné hory Mts. (Czech Republic)

Landslides, Journal of the International Consortium, DOI 10.1007/s10346-017-0881-0, ISSN 1612-510X, Springer (impakt, IF 3,5)

 

/2/ Řehoř M., Žižka L., Novák V., Schmidt P., Fraštia M.: Research of the Most Basin localities optimum restoration methodology based on

comparison of long term survey of the areas with a different history of restoration and natural succession areas

SGEM Conference Proceedings “Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems”, VOLUME XVII,  p. 453--460, ISBN 978-619-7408-05-8, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2017/32, Albena, Bulgaria 2017

 

/3/ Blažková M., Řehoř M., Wildová E., Marková K.: GEOTHERMAL POTENTIAL OF MONITORING AREAS IN THE NORTHERN BOHEMIA

SGEM Conference Proceedings “Geology, mineral processing”, VOLUME XVII,  p. 255-261, ISBN 978-619-7408-98-8, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2017/11, Albena, Bulgaria 2017

 

/4/ Řehoř M., Moni V., Novák V., Kraus V., Schmidt P.: Results of long term testing of geological situation and excavator

SChRs 1550-4x30/K109 parameters during the relocation to the position with the worse mining conditions in

the Libous mine (the Most Basin)

SGEM Conference Proceedings “Exploration and mining”, VOLUME XVII,  p. 765-772, ISBN 978-619-7105-00-1, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2017/13, Albena, Bulgaria 2017

 

/5/ Schmidt P., Řehoř M., Žižka L.: THE CONDITIONS OF APPLICATION OF FLY ASH FROM BIOMASS IN THE AGRICULTURAL, FORESTRY AND

                                   RECLAMATION ACTIVITIES IN THE CZECH REPUBLIC

SGEM Conference Proceedings “Exploration and mining”, VOLUME XVII,  p. 853-860, ISBN 978-619-7105-00-1, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2017/13, Albena, Bulgaria 2017

 

 

 

2016

/1/ Řehoř M., Moni V., Donát L.: THE OCCURANCE AND MAIN PARAMETERS OF GEOLOGICAL STRUCTURES WITH EXCESSIVE MINING RESISTANCE IN

                                   THE MOST COAL BASIN AREA

SGEM Conference Proceedings “Geology, hydrogeology engineering geology and geotechnics”, VOLUME I,  p. 619-263, ISBN 978-619-7105-55-1, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2016B11, Albena, Bulgaria 2016

 

/2/ Řehoř M., Žižka L., Schmidt P., Fraštia M.: APPLICATION OF ECOLOGICAL METHODS OF RESTORATION AND POSSIBILITIES OF SUSTAINABLE

 AGRICULTURE MANAGEMENT IN THE MOST COAL BASIN AREA

SGEM Conference Proceedings “Ecology and environmental protection”, VOLUME I  p. 57-64, ISBN 978-619-7105-65-0, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2016B51, Albena, Bulgaria 2016

 

/3/ Schmidt P., Řehoř M., Žižka L., Šašek P.: THE USE OF SOLID FUEL PRODUCTS AFTER COMBUSTATION OF BROWN COAL AND BIOMASS DURING

                                   RECLAMATION  ACTIVITIES

SGEM Conference Proceedings “SOILS”, VOLUME II,  p. 441-447, ISBN 978-619-7105-62-9, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2016B32, Albena, Bulgaria 2016

 

/4/ Blažková M., Řehoř M.: RESEARCH OF THE CZECH MASSIF TERTIARY AREA – GEOTERMAL ENERGY

SGEM Conference Proceedings “ENERGY AND CLEAN TECHNOLOGIES”, VOLUME I,  p. 587-593, ISBN 978-619-7105-63-6, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2016B41, Albena, Bulgaria 2016

 

 

                                  

 

2015

/1/ Blažková M., Řehoř M.: Geothermal energy in the České středohoří Mountains in the North Western part of the Czech Republic

SGEM Conference Proceedings “Energy and Clean Technologies”,  p. 257-263, ISBN 978-619-7105-38-4, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2015B41, Albena, Bulgaria 2015

 

 

 

2014

/1/ Řehoř M., Schmidt P., Dvořák Z.: New results of  mineralogical research of the Most Basin area – Braňany locality

                          SGEM Conference Proceedings,  volume 1, p. 281-288, ISBN 978-619-7105-07-0, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2014B11, Albena, Bulgaria 2014

 

/2/ Řehoř M., Šafářová M., Fraštia M.:Pedological aspects of large hydrological restoration of former open pit mine Ležáky/Most – new results of research

                                   SGEM Conference Proceedings,  volume 2, p. 207-214, ISBN 978-619-7105-14-8, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2014B32, Albena, Bulgaria 2014

 

 

 

2013

/1/  Řehoř M., Schmidt P., Šašek P.:: First discovery of unique calcite – fluorapatite

                                   permineralisation of petrified tree in the Czech Republic

SGEM Conference Proceedings,  volume 1, p. 55-62, ISSN 1314  -2704, ISBN 978-954-91818-7-6, DOI:10.5593/sgem2013, SCOPUS, Albena, Bulgaria 2013

 

 

/2/  Řehoř M., Fraštia M., Zárubová R.: Possibilities of hydrological restoration of

                                   large North Bohemian open pit mines – new results of research

SGEM Conference Proceedings,  p. 627-634, ISSN 1314  -2704, ISBN 978-619-7105-02-5, DOI:10.5593/sgem2013, SCOPUS, Albena, Bulgaria 2013

 

 

2012

/1/  Řehoř M., Ondráček V.: Results of field research realized during first hydrological restoration of the large

North Bohemian open pit mine

SGEM Conference proceedings, Volume IV, p. 213 – 220, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2012, SCOPUS, ISI Web of Knowledge, Albena, Bulgaria 2012

 

/2/ Řehoř M., Brabenec J., Lébr J.: Important discoveries of petrified trees of North Western and Northern

Bohemia

SGEM Conference proceedings, Volume I, p. 137 – 142, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2012, SCOPUS, ISI Web of Knowledge, Albena, Bulgaria 2012

 

/3/ Brabenec J., Bílý I., Řehoř M.: The concept of monitoring and extraction of dolomite cemented silica

sandstone in the Bilina mine, building on innovative alternatives to its use in the coarse

and fine production of stonework

SGEM Conference proceedings, Volume I, p. 855 – 862, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2012, SCOPUS, ISI Web of Knowledge, Albena, Bulgaria 2012

 

19XX – 2011

/1/ Řehoř M., Hendrychová M., Šálek V.: Application of restoration methods on brown coal localities of Czech

Republic

Journal of Agricultural Science and Technology, p. 573-578, ISSN 1939-1250, No. 12/2011, USA

 

/2/ Hendrychová M., Šálek M., Řehoř M., Tajovský: How restoration management of spoil heaps after brow coal

mining affects invertebrate diversity on late successional forest stands: importance of soil properties

Restoration Ecology, Elsevier, Society for Ecological Restoration International, doi: 10.1111/j.1526-100X.2011.00841.x

 

/3/  Řehoř M., Lang T.: New result of mineralogical research of the region of North western Bohemia

SGEM Conference proceedings, p. 185 – 192, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2011, SCOPUS, ISI Web of Knowledge, Albena, Bulgaria 2011

 

/4/ Řehoř M., Hendrychová M., Šálek M.: Geological, pedological and biological research of areas after brown coal mining and optimization of their

                                   restoration methodology

SGEM Conference proceedings, p. 1079 - 1086, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2011, SCOPUS, ISI Web of Knowledge, Albena, Bulgaria 2011

 

/5/ Šálek M., Hendrychová M., Řehoř M.: Breeding habitat of sparrowhawks, Accipiter nisus on spoil heaps

after coal mining

Acta Oecologica, Elsevier, p. 1-5,

doi:10.1016/j.actao.2009.12.006, vyšlo 1/2010

 

 

 

 

Publikace ostatní

 

2018

/1/ Řehoř M.: Krušné hory na seznam světového dědictví UNESCO – historie rudného hornictví a dobývání drahých kamenů

Zpravodaj Hnědé uhlí, 1/2018, s. 32 - 39, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most

 

 

 

 

2017

/1/ Řehoř M., Žižka L., Novák V., Schmidt P.: Příspěvek k diskusi o zakládání ploch ponechaných přirozené sukcesi v podmínkách mostecké pánve

                                   Zpravodaj Hnědé uhlí, 2/2017, s. 15 - 24, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most

 

/2/ Řehoř M., Svejkovský J.: Mineralogická situace ložiska bentonitu Rokle

Zpravodaj Hnědé uhlí, 3/2017, s. 16 - 21, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most

 

 

 

 

2016

/1/ Řehoř M., Moni M.: Výskyt, charakteristika a možnosti vyhledávání obtížně těžitelných struktur ve skrývkových zeminách mostecké pánve

                                   Zpravodaj Hnědé uhlí, 2/2016, s. 13 - 22, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most

 

/2/ Schmidt P., Řehoř M., Žižka L., Šašek P., Mácová p.: Tuhé produkty po spalování hnědého uhlí a biomasy při rekultivaci báňských výsypek

Zpravodaj Hnědé uhlí, 3/2016, s. 29 - 38, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most

 

/3/ Řehoř M., Šašek P., Řehoř J.: Shrnutí mineralogické situace povrchového dolu ČSA a nové nálezy z let 2015 - 2016

Zpravodaj Hnědé uhlí, 3/2016, s. 23 - 28, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most

 

 

 

 

2015

/1/ Řehoř M., Schmidt P.: Shrnutí výsledků pedologického výzkumu břehu a svahů Mosteckého jezera dosažených

v rámci řešení projektu č. TA 01020592 Technologické Agentury ČR.

                                   Zpravodaj Hnědé uhlí, 2/2015, s. 3 - 12, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most

 

/2/ Filippi M., Dvořák Z., Svejkovský J., Řehoř M.: Nový nález melanoflogitu v České republice

Časopis Minerál, s. 251-257, č. 3/2015, ročník XXIII, ISSN 1213-0710, České Budějovice

 

/3/ Řehoř M., Fraštia M., Vráblíková J., Vráblík P., Schmidt P., Žižka L.: Zahájení řešení projektu “Udržitelné formy hospodaření v antropogenně

                                    zatížené krajině“ v rámci projektu NAZVA – KUS Ministerstva zemědělství ČR

                                   Zpravodaj Hnědé uhlí, 4/2015, s. 9 - 16, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most

 

/4/ Pauliš P., Dvořák Z., Malíková R., Janeček O., Svejkovský J., Řehoř M., Pour O., Vrtiška L.: Felsobányait z mostecké pánve (Česká republika)

                                   Bulletin mineralogicko – petrografického oddělení Národního muzea v Praze, ISSN 1211-0329, vol. 23, č. 1, s. 75 – 80, 2015,

                                   Praha

 

 

 

 

2014

/1/ Řehoř M., Čermák P., Schmidt P.: Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí

                                   a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky

                                   Zpravodaj Hnědé uhlí, 2/2014, s. 20-26, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most

 

/2/ Řehoř M.: Nové poznatky o mineralogii Krušných hor v oblasti Měděnce

                                   Zpravodaj Hnědé uhlí, 4/2014, s. 3-7, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most

 

/3/ Frouz J., Zadinová R., Mihaljevič M., Rojík P., Řehoř M.: Effect of accelerated weathering and leaching on the chemistry and phytotoxicity

                                   of coal – mine overburden

                                   European Journal of Environmental Sciences, Vol. 4, No 2, p. 106-111, ISSN 1805-0174, Prague 2014

 

/4/ Řehoř M.: Některé nové mineralogické lokality v centrální části Krušných hor

Časopis Minerál, s. 487-493, č. 6/2014, , ročník XXII, ISSN 1213-0710, České Budějovice

 

 

 

 

2013

/1/ Pauliš P., Radoň M., Janeček O., Dvořák Z., Svejkovský J., Řehoř M.: Erionit Ca z Michlova vrchu u

Provodína, jv. od České lípy (Česká republika)

                            Bulletin mineralogicko – petrografického oddělení Národního muzea v Praze, vol. 20,  

s. 213 – 217, ISSN 1211-0329, Praha, 2013

 

/2/ Řehoř M., Nedbálek R.: Výsledky výzkumu mineralizace petrifikovaných dřev na lokalitě Nechranice

Zpravodaj Hnědé uhlí, 2/2013, s. 3 – 9, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most

 

/3/ Řehoř M., Nedbálek R.: Některé nové poznatky o lokalitě Nechranice

Časopis Minerál, s. 220-224, č. 3/2013, , ročník XXI, ISSN 1213-0710, České Budějovice

 

/4/ Řehoř M., Šafářová M., Fraštia M.: Výsledky pedologického průzkumu jezera Most v letech 2012-2013

                                   Zpravodaj Hnědé uhlí, 3/2013, s. 24-30, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most

 

/5/ Rojík P., Řehoř M.: Rekultivační substráty Sokolovska

                                   Zpravodaj Hnědé uhlí, 4/2013, s. 19-25, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most

 

/6/ Svejkovský J., Dvořák Z., Řehoř M., Muzikant P.: Zajímavá mineralizace bentonitového lomu v Braňanech u Mostu

Časopis Minerál, s. 541-547, č. 6/2013, , ročník XXI, ISSN 1213-0710, České Budějovice

 

/7/ Řehoř M., Šafářová M., Schmidt P.: Některé nové výsledky pedologického výzkumu jezera Most

                                   Časopis uhlí, rudy, geologický průzkum, s. 2 – 4, mimořádné číslo-sborník vybraných přednášek, ISSN 1210-7697, 2013

 

 

 

2012

/1/ Řehoř M.: Geologická a pedologická charakteristika břehů jezera Most – první výsledky výzkumu

Zpravodaj Hnědé uhlí, 1/2012, s. 23 – 29, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most

 

/2/ Dvořák Z., Dvořák P., Řehoř M.: Některé sekundární a vzácné minerály z Cínovce        

                                   Časopis Minerál, s. 10-16, č. 1/2012, , ročník XX, ISSN 1213-0710, České Budějovice

 

/3/ Vavřinec L., Řehoř M.: Krupka – Minerály sekundární a vzácné                         

Časopis Minerál, s. 27-34,  č. 1/2012, , ročník XX, ISSN 1213-0710, České Budějovice

 

/4/ Dvořák Z., Radoň M., Řehoř M.: Moldava v Krušných horách

                                   Časopis Minerál, s. 44-51,  č. 1/2012, , ročník XX, ISSN 1213-0710, České Budějovice

 

/5/ Dvořák Z., Pauliš P., Řehoř M., Radoň M.: Hornesit z Mikulova v Krušných horách (Česká republika)

                                   Bulletin mineralogicko – petrografického oddělení Národního muzea v Praze, vol. 19, č.2,

s. 145 – 147, ISSN 1211-0329, Praha

 

/6/ Řehoř M.: Významné nálezy zkamenělých dřev v oblasti SZ a S Čech od 16. století po současnost a

                                   jejich muzejní využití

Zpravodaj Hnědé uhlí, 3/2012, s. 21 – 27, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most

 

/7/ Valvoda P., Fultner J., Řehoř M.: Zhodnocení stabilitních a pedologických poměrů konečných svahů jezera

Most

Zpravodaj Hnědé uhlí, 4/2012, s. 3 – 8, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most

 

2011

/1/ Dvořák Z., Janeček O., Řehoř M., Svejkovský J.: Nové poznatky o mineralogii severočeské pánve získané

v letech 2002 – 2009

Zpravodaj Hnědé uhlí, 1/2011, s. 14 – 20, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most

 

/2/ Řehoř M., Ondráček V., Šálek M.: Výsledky výzkumu rekultivovaných lokalit oblasti Severočeských          

dolů  a.s.

Zpravodaj Hnědé uhlí, 3/2011, s. 10 – 16, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most

 

/3/ Řehoř M., Lang T., Karous M.: Geofyzikální průzkum na nevybuchlou munici v oblasti lomu Želenice

Zpravodaj Hnědé uhlí, 3/2011, s. 38 – 41, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most

 

/5/ Řehoř M., Šašek P.: Současná situace významných lokalit ametystu v oblasti Krušných hor

                                   Časopis Minerál, s. 331-337, č. 4/2011, ISSN 1213-0710, Česká republika

 

/6/ Řehoř M., Chytka J.: Lokality jílovcových sorbentů v širším okolí hnědouhelných pánví severozápadních Čech

a možnosti jejich využití

Zpravodaj Hnědé uhlí, 4/2011, s. 9 – 15, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most

 

2010

/1/ Řehoř M., Řehoř J., Šulcek P. Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve

časopis Minerál, 6/2009, s. 490-494, ISSN 1213-0710, Česká republika, vyšlo 1/2010

 

/2/ Řehoř M., Novák V.: Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve

časopis Minerál, 1/2010, ISSN 1213-0710, Česká republika

 

/3/ Řehoř M., Ondráček V.: Rekultivace výsypky Radovesice

Zpravodaj Hnědé uhlí, 4/2010, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most

/4/ Řehoř M., Šašek P.: Výskyt ametystů na historických ložiskách železných rud  v centrální části Krušných hor

                                   Zpravodaj Hnědé uhlí, 4/2010, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most

 

/5/ Řehoř M., Žižka L., Lang T.: Historie a současnost dobývání nerostných surovin státu Sarawak na

                                   ostrově Borneo

                                   Rozpravy Národního technického muzea č.213, Studie z dějin hornictví č. 39, s. 12-15,

                                   ISBN 978-80-7037-198-5, ISSN 0139-7931, Praha 2010

 

2009

/1/  Řehoř M., Řehoř J., Šulcek P.: Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu

ČSA

Zpravodaj Hnědé uhlí č. 3/2009, s. 19-22, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most

 

/2/ Řehoř M., Lang T.: Historicky významné nálezy drahých kamenů Krušných hor a Českého středohoří, dnešní

situace nalezišť a jejich ochrana

Studie z dějin hornictví 38, Bulletin Národního technického muzea, ISBN 80-7037-154-4, ISSN 0139-7931, Praha 2009

 

/3/ Řehoř M., Šálek M., Hendrychová M.: První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 „ Geologicko-

pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace

rekultivačních přístupů k obnově krajiny“

Zpravodaj Hnědé uhlí, s. 39-42, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s., Most, 2009

 

2008

/1/ Řehoř M., Žižka L., Lang T.: Statigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově

Borneo

Zpravodaj hnědé uhlí, č. 1/2008, s. 47-51, ISSN 1213-1660, Česká republika

 

/2/ Řehoř M., Lang T., Žižka L.: Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo

                                   Časopis Uhlí, rudy, geologický průzkum, č. 1/2008, s. 8-12, ISSN

                                   1210-7697, Česká republika

 

/3/ Řehoř M., Schmidt P., Poustková M.: Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba

v sokolovské pánvi

časopis Minerál, 1/2008, s. 10-15, ISSN 1213-0710, Česká

republika

 

/4/ Řehoř M., Rojík P.: Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz

časopis Minerál, 1/2008, s. 49-52, ISSN 1213-0710, Česká

republika

 

/5/ Řehoř M., Ondráček V., Lang T.: Metodika rekultivace různých typů stanovišť

                                   Zpravodaj hnědé uhlí, č. 2/2008, s. 7-17, ISSN 1213-1660,

                                   Česká republika

 

/6/ Řehoř M., Čablík V., Lang T: Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech severočeské a sokolovské

pánve

Zpravodaj hnědé uhlí, č. 3/2008, s. 36-43, ISSN 1213-1660,

                                   Česká republika

 

19XX - 2007

/1/ Řehoř M., Lang T., Ondráček V., Čermák P.: Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v

regionu severozápadních Čech

Zpravodaj hnědé uhlí, č. 1/2007, s. 24-37, ISSN 1213-1660, Česká republika

 

/2/ Řehoř M., Schmidt P. Poustková M.: Záchrana unikátních paleontologických vzorků na lokalitách sokolovské

uhelné, právní nástupce, a.s.

Zpravodaj hnědé uhlí, č. 1/2007, s. 53-61, ISSN 1213-1660, Česká republika

 

/3/ Řehoř M., Dvořák Z.: Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie

Zpravodaj hnědé uhlí, č. 2/2007, s. 28-33, ISSN 1213-1660, Česká republika

 

/4/ Řehoř M., Ondráček V.: Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské hnědouhelné pánve - dílčí

výsledky výzkumu

Časopis Uhlí, rudy, geologický průzkum, č. 2/2007, s. 13-18, ISSN 1210-7697

 

/5/ Řehoř M., Lorencová H., Lang T.: Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek

českého granátu v regionu severozápadních Čech

Studie z dějin hornictví 36, Bulletin Národního technického muzea, s. 34-40, ISBN 80-7037-154-4, ISSN 0139-7931

 

/6/ Řehoř M., Lang T., Žižka L.: Statigrafická, petrologická, strukturní  a mineralogická situace uhelné pánve

Merit Pila na ostrově Borneo

Zpravodaj hnědé uhlí, č. 4/2007, s. 32-40, ISSN 1213-1660, Česká republika

 

/7/ Řehoř M., Lang T., Žižka L.: Lokalita jantaru Beradai West na ostrově Borneo

Časopis Minerál č. 6/2007, s. 524-530, ISSN 1213-0710, Brno, Česká republika

 

/8/ Lang,T., Řehoř M., Žižka V.:Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou

Zpravodaj Hnědé uhlí 1/2006, s. 28-37, VÚHU Most, 2006

 

/9/ Kurka M., Šulcek P., Sovíček S., Řehoř M.:Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na

lokalitách Mostecké uhelné a.s.

Zpravodaj Hnědé uhlí 3, s. 17-23, ISSN 1213-1660, VÚHU Most, 2006

 

/10/ Lorencová H., Řehoř M., Lang T.:Mining of brown coal and reclamation in north –western Bohemia region

časopis Revista International Journal of Mineral Processing, ISSN 0301 – 7516, Rumunsko 2006

 

/11/ Řehoř M., Lorencová H., Lang T.: Application of new modern restoration methods in north – bohemian

brown coal basin localities

časopis Revista International Journal of Mineral Processing, ISSN 0301 – 7516, Rumunsko 2006

 

/12/ Řehoř M., Lang T., Lorencová H.:  Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové

rekultivační metody

bulletin Národního technického muzea – rozpravy o hornictví, Praha 2006

 

/13/ Řehoř M., Lang T., Eis M.:Application of new methods in solving current reclamation issues of

Severoceské doly, a.s.

časopis Surface Mining, Braunkohle and Other

Minerals, 6/2006, ISSN 1613-2408, SRN

 

/14/ Řehoř M., Ondráček V., Lang T., Čablík V.:Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových

sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve                           

Zpravodaj Hnědé uhlí 4,  ISSN 1213-1660, VÚHU Most, 2006

 

/15/ Šafářová M., Řehoř M.: Stopové prvky v uhelných a neuhelných sedimentech severočeské pánve a

zeminách rekultivovaných lokalit

Chemické listy 100, č. 6, s. 462-466, 2006, ISSN 0009-2770

 

Aplikační výstupy

2011

2010

Zpět

 

 

Účast na konferencích:

2017

/1/ Řehoř M.: SGEM Conference Proceedings, Albena, Bulharsko 2017

 

/2/ Řehoř M.: Problémy provozu, údržby a oprav strojního zařízení používaného při povrchovém dobývání“, Sloup, říjen 2017

 

 

2016

/1/ Řehoř M.: SGEM Conference Proceedings, Albena, Bulharsko 2016

 

/2/ Řehoř M.: Problémy provozu, údržby a oprav strojního zařízení používaného při povrchovém dobývání“, Sloup, říjen 2016

 

 

 

2015

/1/ Řehoř M., Schmidt P., Čermák P.:      Výzkum kontaminace antropozemí mostecké pánve rizikovými stopovými prvky

                                   Sborník konference Výchova a uplatnění technických inženýrů ve XXI století, ISBN 978-83-940150-5-3, s. 119-129, Gliwice Poland 2015

 

/2/ Řehoř M., Žižka L.: Ložiska a technologie dobývání hnědého uhlí v oblasti JV Asie

                                   Sborník konference „Problémy provozu, údržby a oprav strojního zařízení používaného při povrchovém dobývání“, Sloup, říjen 2015

 

 

2014

/1/ Řehoř M.:             Pedologická a geomechanická charakteristika břehu a svahů jezera Most

                                   Sborník konference Těžba a její dopady na životní prostředí V, Ekomonitor s.r.o., s. 51-55, ISBN 978-80-86832-79-1, Ostrava

 

/2/ Řehoř M.:             Pedologická situace oblasti jezera Most

                                   Sborník konference Těžba a její dopady na životní prostředí V, Ekomonitor s.r.o., s. 77-80, ISBN 978-80-86832-79-1, Ostrava

 

/3/ Řehoř M.:             Pedologický výzkum břehu a svahů jezera Most v letech 2013-2014

                                   Sborník 53. konference Hornická Příbram ve vědě a technice, ISBN

                                   978-80-904993-5-5, Příbram, říjen 2014

 

/4/ Řehoř M.:             Příspěvek k novému stratigrafickému rozčlenění skrývkových lokalit zemin Severočeských dolů a.s.

                                   Sborník konference „Problémy provozu, údržby a oprav strojního zařízení používaného při povrchovém dobývání“, Sloup, říjen 2014

 

 

2013

/1/  Řehoř M.:            Pedologické hodnocení zemin v oblasti jezera Most

                                   Sborník konference Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů, Most. S. 127-130,

                                   ISBN 978-80-260-4172-6, Třeboň, duben 2013

 

/2/ Řehoř M., Nedbálek R., Lang T.: Historicky významný nález zkamenělého dřeva

                                   v oblasti Kadaně

                                   Sborník konference Hornická Příbram ve vědě a technice, ISBN

                                   978-80-904993-3-1, říjen 2013

 

/3/ Řehoř M., Šafářová M., Schmidt P.: Některé nové výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most

                                   Sborník konference Hornická Příbram ve vědě a technice, ISBN

                                   978-80-904993-3-1, říjen 2013

 

/4/ Řehoř M., Šulcek P., Moni V.: Možnosti dobývání netradičních surovin na ložisku Vršany

                                   Sborník konference „Problémy provozu, údržby a oprav strojního zařízení používaného při povrchovém dobývání“, Sloup, říjen 2013

      

 

2012

 

/1/ Řehoř M., Schmidt P., Lang T.: Výsledky výzkumu pedologické problematiky jezera Most a možnosti jejich

                                   využití při dalších hydrických rekultivacích povrchových dolů mostecké pánve

                                   Sborník konference Hornická Příbram, ISBN 978-80-904993-2-4, Příbram 2012

 

/2/ Řehoř M., Moni V. : Význam geomechanických parametrů skrývkových zemin pro posouzení dobývacích

podmínek na jednotlivých těžebních lokalitách severočeské pánve

Sborník konference Problémy provozu, údržby a oprav strojního zařízení používaného při povrchovém dobývání

 

 

2011

/1/ Ondráček V., Řehoř M., Brabenec J., Hendrychová M.: History, Present and Future of Revitalization of the Radovesice Dump

                                    Proceedings of the VII International Brown Coal Mining Congress, p. 217-224, ISSN 1732-6702, Poland 2011

 

/2/ Řehoř M., Schmidt P., Lang T.: Historické nálezy zkamenělých dřev na území českého státu od 16. století po

současnost a jejich muzejní využití

Sborník konference Hornická Příbram, ISBN 978-80-904993-0-0, říjen 2011, Příbram

 

/3/ Řehoř M., Šálek M., Hendrychová M., Ondráček V.: Výsledky výzkumu rekultivovaných ploch a ploch

pokusně ponechaných přirozené sukcesi v oblasti severočeské pánve dosažené

v roce 2010

Sborník konference Hornická Příbram, ISBN 978-80-904993-0-0, říjen 2011, Příbram

 

/4/ Zárubová R., Řehoř M., Schmidt P.: Možnosti aplikace vedlejších energetických produktů při zahlazování

následků hornické činnosti v oblasti severočeské pánve

Sborník konference Hornická Příbram, ISBN 978-80-904993-0-0, říjen 2011, Příbram

 

2010

/1/ Ondráček V., Řehoř M., Brabenec J: Application of Modern Environmental Restoration Methods on the Radovesice Dump

                                    Sborník konference SWEMP, květen 2010, ISBN 978-80-87154-42-7, Praha 2010

 

/2/ Ondráček V., Řehoř M., Brabenec J: Restoration and Revitalisation of Severoceské doly areas Damages by Coal Mining 

                                    Sborník konference SWEMP, květen 2010, ISBN 978-80-87154-42-7, Praha 2010

 

/3/  Řehoř M.:            The results of research of Bohemian garnet deposits in the region of North Western Bohemia

                                    SGEM Proceedings, p. 203-210, ISBN 10:954-91818-1-2, Albena, Bulharsko, 2010

 

/4/ Řehoř M., Hendrychová M., Šálek M.: The methodology of the Strimice dump

                                    SGEM Proceedings, p. 205-212, ISBN 10:954-91818-1-2, Albena, Bulharsko, 2010

 

/5/ Řehoř M., Ondráček V.: Aplication of modern, non traditional restoration methods on brown coal localities of Czech Republic

                                    Proceedings of IUFRO Landscape Ecology Working Group International Conference, 9/2010, ISBN 978-972-745-111-1, Braganca, Portugalsko

 

/6/ Řehoř M., Ondráček V., Hendrychová M.: Výzkum pokusných ploch ponechaných přirozené sukcesi a rekultivovaných různými typy zúrodnitelných zemin na lokalitách severočeských dolů a.s.

                                    Sborník konference Hornická Příbram ve vědě a technice, s. 1-11, ISBN 978-80-254-8060-1, 10/2010, Příbram

 

/7/ Řehoř M., Schmidt P., Šašek P., Lang T.: Historie dobývání železných rud v Krušných horách, současný stav lokalit a možnosti jejich ochrany

                                    Sborník konference Hornická Příbram ve vědě a technice, s. 1-8, ISBN 978-80-254-8060-1, 10/2010, Příbram

 

2009

/1/ Řehoř M, Ondráček V.:   Restoration of North Bohemian Dump Localities

Sborník VI. International Brown Coal Mining Congress, s.343-   

349, ISSN 1732 – 6702, nakl. AHG Krakow, 18.-20.5.2009,

Belchatow, Polsko

 

/2/ Řehoř M., Ondráček V., Lang T.: The Methodology of Restoration of Radovesice – the Greatest Dump of

the Czech Republic

Sborník IX. International Multidisciplionary Scientific Conference SGEM 2009, s. 527-534, ISBN 954918181-2, Albena 15.-19.6.2009, Bulharsko

 

/3/ Řehoř M.: Historically Important Discoveries of Precious Stones in the Krušné hory and České středohoří

Mountains, Deposit Present Situation and Protection

Sborník IX. International Multidisciplionary Scientific Conference SGEM 2009, s. 509-516, ISBN 954918181-2, Albena 15.-19.6.2009, Bulharsko

 

/4/ Řehoř M., Ondráček V: Methodology of restoration research in Czech Republic

                                   Sborník World Congress of Science, Engineering and

Technology, vol 56, s. 278-283, ISSN 2070 – 3724, Singapore,

25.8. – 28.8.2009

 

/5/ Řehoř M., Ondráček V., Šálek M.: Přínos výzkumných projektů pro rekultivační praxi Severočeských dolů,

a.s. Chomutov

Sborník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice, V2,            s.1 – 7, ISBN 978-80-254-5090-1, Česká republika

 

/6/ Řehoř M., Žižka L., Lang T.: Historie a současnost dobývání nerostných surovin státu Sarawak na ostrově

Borneo

Sborník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice, T7,            s.1 – 9, ISBN 978-80-254-5090-1, Česká republika

 

/7/ Řehoř M., Šálek M., Hendrychová M.: Geological, Pedological and Biological Survey of Areas After Mining

and Their Optimalisation of a

Reclamation Access to the Restoration of North Bohemian

Landscape

Sborník 13. Conference of Environment and Mineral Processing,    

s. 115-120, ISBN 978-80-248-1996-9, 4.-6.6.2009, Ostrava

 

/8/ Hendrychová M., Šálek M., Řehoř M.: Relationships between soil, vegetation and animal communities on

brown-coal mining heaps in North Bohemia, Czech republic.

Book of abstracts. 2nd European Congress of Conservation Biology. Conservation biology and beyond: from science to practice“, 1 – 5.  September 2009, Prague.

 

2003 – 2008

/1/ Řehoř M., Lang T.: The history of mining and reclamation and first experience with new ecological

restoration methods in north – western Bohemia region

1. díl sborníku VI. Mezinárodní konference SGEM „Modern Management of Mine Producing,  Geology and Enviromental  Protection“, s. 273-285, ISBN 10:954-91818-1-2, Albena, Bulharsko, 2006

 

/2/ Řehoř M., Šafářová M., Lang T., Ondráček V., Lorencová H.: Modern restoration methods on localities of

the north bohemian brown coal basin

                                   3. díl sborníku „XXIII International Mineral Processing Congress“, s. 2401-2406, ISBN 975-

7946-27-3 (Volume3), Istanbul, Turecko, 2006

 

 

Zpět

Řešené projekty:

Aktuální

2015-2018

Hlavní řešitel projektu Ministerstva zemědělství NAZVA – KUS QJ1520307 s názvem

 „Udržitelné formy hospodaření v antropogenně zatížené krajině“ 

 

2015-2018

            Řešitel projektu Research Programme of the Research Fund for Coal and Steel – European Commission

            „Bucket wheel excavators operating under difficult mining conditions including unmineable inclusions and geological structures with excessive mining resistance”

 

 

Ukončené

2012-2014

Řešitel pedologické problematiky projektu TAČR č. TA01020592 „Dopady na mikroklima, kvalitu

ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů 

 

          2009-2011

            Hlavní řešitel grantového projektu č. 105/09/1675 „Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny“

           

          2004-2010

            Řešitel rekultivační problematiky projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  č. MSM 4456918101 „Výzkum fyzikálně chemických vlastností hmot dotčených těžbou a užitím uhlí a jejich vlivů na životní prostředí v regionu severozápadních Čech“

 

2005-2007

            Hlavní řešitel grantového projektu č. 105/05/004 „Výzkum aplikace biodegradačních metod při

            dekontaminaci zemin a jejich využití při rekultivaci těžbou postižených lokalit

 

Vedené závěrečné práce:

Diplomové

 

P. Bartoš: Výsledky aplikace jednotlivých typů zúrodnitelných zemin na různých rekultivovaných stanovištích mostecké pánve

Fakulta životního prostředí, UJEP Ústí nad Labem, obhajoba v 2013

 

A. Beránek: Alternativní možnosti rekultivace skládky komunálního odpadu SONO PLUS, s.r.o.  s využitím přírodních sorbentů

Fakulta životního prostředí, UJEP Ústí nad Labem, obhajoba v 2013

 

T. Bartoš: Hodnocení geologicko – pedologické situace rekultivovaných a nerekultivovaných ploch výsypky Pokrok a návrh jejich dalšího výzkumu

Fakulta životního prostředí, UJEP Ústí nad Labem, obhajoba v 2014

 

K. Pousková: Hodnocení geologické, pedologické, botanické situace břehů a vlastního ekosystému jezera Most

Fakulta životního prostředí, UJEP Ústí nad Labem, obhajoba v 2014

 

M. Minaříková: Závislost vitality nově vysázených dřevin sokolovské výsypky Podrušnohorská IX na pedologických parametrech

jednotlivých stanovišť

Fakulta životního prostředí, UJEP Ústí nad Labem, obhajoba v 2014

 

B. Hanková: Geologická situace povrchového dolu Vršany se zaměřením na podloží uhelné sloje

Fakulta životního prostředí, UJEP Ústí nad Labem, obhajoba v 2015

 

P. Beštová: Zhodnocení a srovnání efektivnosti rekultivací prostor ukládky vedlejších energetických produktů elektráren

Tušimice a Prunéřov ČEZ, a. s. - úložiště Letiště, odkaliště Tušimice - návrh optimální rekultivace úložiště Stodola

Fakulta životního prostředí, UJEP Ústí nad Labem, obhajoba v 2015

 

K. Rácová: Srovnání pedologických vlastností zemin rekultivovaných ploch a ploch pokusně ponechaných přirozené sukcesi

v oblasti Mostecké pánve

Fakulta životního prostředí, UJEP Ústí nad Labem, obhajoba v 2015

 

I. Hrstková: Návrh rekultivace vnitřní výsypky povrchového dolu Vršany

Fakulta životního prostředí, UJEP Ústí nad Labem, obhajoba v 2016

 

P. Bednářová: Historie, geologická situace a návrh postupu rekultivačních prací v oblasti povrchového dolu ČSA

Fakulta životního prostředí, UJEP Ústí nad Labem, obhajoba v 2016

 

M. Všechovský: Drahé kameny Krušných hor a Mostecké pánve

Fakulta životního prostředí, UJEP Ústí nad Labem, obhajoba v 2016

 

 

 

 

 

 

Bakalářské

 

J. Říhová: Vliv pedologické charakteristiky stanoviště a způsobu rekultivace na vývoj biologického pokryvu výsypky Radovesice

Přírodovědecká fakulta UK Praha, obhájeno 2011

 

B. Menclíková: Návrh rekultivace vnitřní výsypky dolu Bílina

Fakulta životního prostředí, UJEP Ústí nad Labem, obhajoba v 2017

 

 

 

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

Vzdělání

 

        1979 -1984           Přírodovědecká fakulta UK, Praha

                        specializace Užitá geofyzika   

 

         1986                   Přírodovědecká fakulta UK, Praha

                        Státní rigorózní zkouška (RNDr.)

                        specializace Inženýrská geologie, hydrogeologie a užitá geofyzika

 

        2003 -2007           Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská – TU Ostrava

                        Doktorské studium, specializace Hornictví (Ph.D.)

téma disertační práce:

                        Rekultivace krajiny postižené těžbou hnědého uhlí se zaměřením na tvorbu

antropogenních půdních profilů

 

Odborný růst

 

držitel osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru    

            ložisková geologie a geofyzika (MŽP Praha)

 

báňský projektant (osvědčení OBÚ Most)

           

osvědčení o absolvování kurzu RTG difraktometrie (Siemens)

           

předpoklad zahájení habilitačního řízení v roce 2018

 

Zpět 

Další pracovní aktivity:

 

1985-                Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s., Most

            · funkce a pracovní náplň:

od roku 2006 manažer projektu (výzkumná činnost v rámci grantových projektů a státních výzkumných úkolů – oblast rekultivací, posudková činnost v oblasti pedologie, geologie a geomechaniky nadloží uhelné sloje)

 

5/07- 8/07         PanGlobal Trading Sdn Bhd, Borneo, Malajsie

 

            · funkce a pracovní náplň (stáž, smlouva na dobu určitou):

deputy mine manager (plánování a organizace těžby hnědého uhlí na povrchovém dole na úrovni závodního dolu v podmínkách deštného pralesa centrálního Sarawaku.

 

Ostatní aktivity:

 

Člen České společnosti pro výzkum a využití jílů

Člen SGEM Society (Bulharsko)

Člen Českého horolezeckého svazu, lyžařský instruktor

 

 

Zpět

Aktualizováno: 18.4.2018