NoPicture

 

Doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc.

LOGO_FZP_CZ_RGB_standard

funkce:

odborný asistent

telefon:

475 284 111

e-mail:

stibic@email.cz

místnost:

KV 415

zaměření:

vodní hospodářství

výuka:

Revitalizace říčních systémů, Technické zabezpečení skládek, Fundamental Soil Hydrology

 

publikace řešené projektyvzdělání a odborný růstostatní aktivity

 


Publikace:

 

2016

 

Štibinger J.: Approximation of clogging in a leachate collection system in municipal solid waste landfill in Osecna (Northern Bohemia, Czech Republic), Waste Management. 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2016.08.034, IF = 4,05  (podíl autora: 100%)

 

2016

 

Štibinger J. DRAINAGE RETENTION CAPACITY (DREC) TO REDUCE RUNOFF IN DRAINED AREAS (MALINIK FOREST AREA, CZECH REPUBLIC), Irrigation and Drainage. 2016, DOI: 10.1002/ird.1988, IF = 1,67

 

 

Ritzema H., Kirkpatrick H., Štibinger J., CSc., Heinhuis H., Belting H., Schrijver R., Diemont H.: Water Management Supporting the Delivery of Ecosystem Services for Grassland, Heath and Moorland. Sustainability. 2016, DOI: 10.3390/su8050440, IF = 1,72 (podíl autora: 20%)

 

2015                   

 

Pešková J. Štibinger J., 2015. Computation method of the drainage retention capacity of soil layers with a subsurface pipe drainage system. Soil and Water Research 1. 10. 2015, str. 24 - 31. (50%), Pub.: Czech Academy of Agricultural Sciences, ISSN 1801-5395, Slezská 7, 120 56, Praha-2, ČR (in English), IF = 1,08 (podíl autora: 70%)

 

2013

Štibinger J., 2013. Estimation of Transient Drainage Discharge from Subsurface Pipe Drainage System in City Park Next to Mseno Dam (Czech Republic). Agricultura Tropica et Subtropica 46/2013 no.2., str. 64 - 72. Vydává: CULS Prague, Institute of Tropics and Subtropics, ISSN 0231 – 5742, ISSN 1801 – 0571 (on-line), Praha, ČR (in English). (podíl autora: 100%)

2010

Štibinger J. a Kulhavý Z. 2010. Úpravy vodního režimu půd. Monografie, vydal: ČZU Praha,FŽP, KBÚK, Kamýcká 129, Praha-6 a VÚMOP Praha-Zbraslav, Žabovřeská ul.  

          Praha-5

2009

1.      Štibinger J. 2009. Approximation of subsurface drainage discharge by De Zeeuw-Hellinga theory and its verification in heavy soils of fluvial landscape of the Cerhovice brook. Soil and Water Research Vol.4. No 1. 2009, vydává Česká akademie zemědělských věd (Czech Academy of Agricultural Sciences), ISSN 1801-5395, Slezská 7, 120 56, Praha-2, ČR .

 

2.      Štibinger 2009. Terrain experimental measurement of saturated hydraulic conductivity on paddy fields in Taoyuan (Taiwan) during the cycle of flooded period. Agricultura Tropica  et Subtropica 42/2009 no.2. Vydává: CULS Prague, Institute of Tropics and Subtropics, ISSN 0231 – 5742, ISSN 1801 – 0571 (on-line), Prague, Czech Republic (in English,

 

3.      Štibinger J. 2009. Odhad drenážních odtoků a jejich vliv na odtokové poměry v krajině. Stavební obzor č. 1/2009, str.18 – 23. Vydává ČVUT Praha FS, ČKAIT, ČSSI, fakulta stavební VUT Brno, fakulta stavební VŠB-TU Ostrava, ISSN 1210 – 4027, Praha, ČR.

 

4.      Štibinger J. 2009. Praktické ověření metodiky (KIPO) návrhu optimální varianty protipovodňových a protierozních opatření (PPPO). Publikováno v: Kovář P., Křovák F., Štibinger J. a kol. 2009. Metodika návrhu a výstavby optimální varianty protipovodňových a protierozních opatření (PPPO) pro zmírnění extrémních hydrologických jevů – povodní a sucha v krajině. Číslo grantu: NPV-Mze 2005. VRK1/TP3-DP6 (1G 577040). Výroční zpráva za r. 2008. ISBN 978-80-213-1883-0.  Vydavatel: ČZU Praha, FŽP, KBÚK, ČR.

 

2008

1.      Štibinger J. 2008. Prognóza kvantitativního vlivu drenážního odtoku na odtokové poměry vybrané experimentální plochy v povodí Němčického potoka. Publikováno v: Kovář P., Křovák F., Štibinger J. a kol. 2008. Metodika návrhu a výstavby optimální varianty protipovodňových a protierozních opatření (PPPO) pro zmírnění extrémních hydrologických jevů – povodní a sucha v krajině. Číslo grantu: NPV-Mze 2005. VRK1/TP3-DP6 (1G 577040). Výroční zpráva za r. 2007, 1 str. 1 – 23. ISBN 978-80-213-1743-7. Vydavatel: ČZU Praha, FŽP, KBÚK, ČR.

2007

  1. Hybler V., Prax A., Kloupar M., Štibinger J. 2007. Dynamics of the moisture regime of a floodplain under original and anthropically affected conditions. (poster č. 638) Sborník příspěvků z mezinárodní konference EUROSOIL 2008 „Soil – Society - Environment„. Vydala BOKU Vídeň, Rakousko, ISBN 978 – 3 – 902382 – 05 – 4, str.339-340 (in English).

2006

1.Štibinger J. 2006. Použití tříparametrické infiltrační rovnice při odhadu retenčních schopností povrchových vrstev krajiny. Sborník referátů „Meliorace v lesním hospodářství a   v krajinném inženýrství„. Vydalo ČZU Praha, Fakulta lesnická a environmentální a VÚMOP Praha Zbraslav, ISBN 80 – 213 – 1446 – X, str.51-60, Praha, ČR.

 

  1. Štibinger J. 2006. Approximation of Landfill Drainage Discharge by De Zeeuw-Hellinga Model. Proceedings Waste Management 2006, (pp. 555-555) the Waste Conference Limited, the Barclay Centre University of Warwick Science Park Coventry, CV4 7EZ, UK (in English).

 

2005

1.Štibinger J. 2005. Approximation of landfill drainage discharge by De Zeeuw-Hellinga model, and its verification on sanitary landfill of solid domestic waste. Plant, Soil and  

   Environment 8, 2005, Volume 51: str.335-342. publikováno Českou akademií zemědělských věd (Czech Academy of Agricultural Sciences), ISSN 1214-1178, Slezská 7, 120  

   56, Praha-2, ČR (in English).

 

2.      Štibinger J. 2005. An estimation of subsurface total drainage quantity in non-steady state drainage flow, and its verification in loamy soils. Plant, Soil and Environment 12, 2005, Volume 51: str. 562-571. publikováno Českou akademií zemědělských věd (Czech Academy of Agricultural Sciences), ISSN 1214-1178, Slezská 7, 120 56, Praha-2, ČR (in English).

 

2004

 

1.      Štibinger J. 2004. Hydraulický výpočet drenážních odtoků vnitřních skládkových vod řízené skládky TKO Osečná. Stavební obzor č. 5/2004, ročník 13, str.118 – 122. Vydává ČVUT Praha FS, ČKAIT, ČSSI, fakulta stavební VUT Brno, fakulta stavební VŠB-TU Ostrava, ISSN 1210 – 4027, Praha, ČR.

 

2.      Štibinger J. 2004. Hydraulic Estimation of Landfill Leachate Rate at the Bottom of Sanitary Landfill of Domestic Waste in Osecna Location /Northern Bohemia Czech Republic/. In: ASABE Technical Library (Drainage VIII. 21-24 March 2004). Published by the American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2950 Niles Rd. St. Joseph, MI 49085, USA (in English), 0,5 AA.

 

 

3        Štibinger J. 2004. Stanovení celkového drenážního odtoku v podmínkách neustáleného drenážního proudění v krajině. Vydavatel: ČVUT Praha, FS, katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Doc. Ing. Rohon, CSc., s názvem: Stavební činnost a revitalizace krajiny, ISBN 80 – 01 – 03152  – 7, str. 114 – 122, Praha, ČR, 0,4 AA.

 

4        Štibinger J. 2004. Analytické řešení výpočtu celkového drenážního odtoku v podmínkách neustáleného drenážního proudění a jeho ověření v prostředí málo propustných půd. Vydavatel: ČZU Praha, FŽP, KBÚK, Ing. F. Křovák, CSc., Prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc., s názvem: Možnosti zvyšování ekologické stability, retence a akumulace vody v krajině, ISBN 80 – 213 – 1252  – 1, str. 114 – 122, Praha, ČR.

 

5        Štibinger J., Soukup M., Warmerdam P. 2004. Stanovení celkového drenážního odtoku v podmínkách neustáleného drenážního proudění v krajině. Sborník prací „Stavební činnost a revitalizace krajiny“ (GAČR 103/03/0639). Vydalo ČVUT Praha, FS, K-143, ISBN 80 – 01 – 03152 – 7, Praha, ČR.

 

2003

 

  1. Štibinger J. Soukup M. 2003. Hydraulic Estimation of Drainage Discharge Rate at Sanitary Landfill of Communal Waste in Osecna, Northern Bohemia. Příspěvek ve sborníku z mezinárodní konference „9th International Drainage Workshop „Drainage for secure environment and food supply“, Alterra / ILRI / UR Wageningen, Utrecht, Nizozemsko

 

2        Štibinger J. 2003. Hydraulic Estimation of Landfill Leachate Rate at the Bottom of Sanitary Landfill of Domestic Waste in Osecna Location (Northern Bohemia, Czech Republic). Proceedings of the Ninth International Waste Management and Landfill Symposium Sardinia 2003, October 2003, Cagliari, Sardinia, Italy

 

3        Štibinger J. 2003. Significant Aspects of the Individual Approach to the Foreign Students During Their Final   (Diploma) Project Elaboration. International Workshop on the Multiple Role of an International Officer. CAU Prague, Sept. 15 – 16, 2003, pp. 13-18, Prague, Czech Republic

 

4        Štibinger J. 2003. Analytical approximation of subsurface total drainage quantity in non-steady state drainage flow and its verifications in heavy soils. Irrigation and Drainage Systems 17: 341-365. An International Journal. Kluwer Academic Publishers, P.O. Box 990, 3300 AZ Dordrecht, the  Netherlands (in English).

Zpět

Účast na konferencích:

Archiv

 

Příspěvek Hydraulic Estimation of Landfill Leachate Rate at the Bottom of Sanitary Landfill of Domestic Waste in Osecna Location (Northern Bohemia, Czech Republic). Proceedings of the Ninth International Waste Management and Landfill Symposium Sardinia 2003, October 2003, Cagliari, Sardinia, Italy

 

Příspěvek 2003. Significant Aspects of the Individual Approach to the Foreign Students During Their Final   (Diploma) Project Elaboration. International Workshop on the Multiple Role of an International Officer. CAU Prague, Sept. 15 – 16, 2003, pp. 13-18, Prague, Czech Republic

 

Příspěvek. 2006. Approximation of Landfill Drainage Discharge by De Zeeuw-Hellinga Model. Proceedings Waste Management 2006, (pp. 555-555) the Waste Conference Limited, the Barclay Centre University of Warwick Science Park Coventry, CV4 7EZ, UK (in English).

 

Příspěvek  s kolektivem: Hybler V., Prax A., Kloupar M., Štibinger J. 2007. Dynamics of the moisture regime of a floodplain under original and anthropically affected conditions. (poster č. 638) Sborník příspěvků z mezinárodní konference EUROSOIL 2008 „Soil – Society - Environment„. Vydala BOKU Vídeň, Rakousko, ISBN 978 – 3 – 902382 – 05 – 4, str.339-340 (in English).

 

Příspěvek „Stanovení celkového drenážního odtoku v podmínkách neustáleného drenážního proudění v krajině“. Sborník prací konference „Stavební činnost a revitalizace krajiny“ (GAČR 103/03/0639). Vydalo ČVUT Praha, FS, K-143, ISBN 80 – 01 – 03152 – 7, Praha, ČR.

 

Příspěvek „Použití tříparametrické infiltrační rovnice při odhadu retenčních schopností povrchových vrstev krajiny“. Sborník referátů konference „Meliorace v lesním hospodářství a v krajinném inženýrství„. Vydalo ČZU Praha, Fakulta lesnická a environmentální a VÚMOP Praha Zbraslav, ISBN 80 – 213 – 1446 – X, str.51-60, Praha, ČR.

 

Příspěvek s kol. :Prax A., Hybler V., Kloupar M., Štibinger J. 2007. Vodní režim lesních ekosystémů v Dyjsko-moravské nivě. Sborník příspěvků z konference Olomouc 2007 „Říční krajina 5„. Vydala Universita Palackého Olomouc, Fakulta přírodovědecká, ISBN 978 – 80 – 244 – 1890 – 2, str.243-253, Olomouc, ČR.

 

Zpět

Řešené projekty:

Doplnit projekty, včetně internetových odkazů, pokud je projekt má

Aktuální

 

  1. (Štibinger J.) Optimalizace zemědělské a říční krajiny, 2006 -2012, MŠMT ČR, (nositel prof. B. Šarapatka UJP Olomouc, subjekt ČZU Praha, FŽP, KBÚK,, prof. P. Kovář a kol.), podíl  0,2

 

  1. (Štibinger J.) Hydrologický režim a jeho optimalizace v zemědělské, lesní a říční krajině, 2006 -2010, Mze ČR, (nositel ing. Z. Kulhavý, VÚMOP Praha-Zbraslav, Pardubice, subjekt ČZU Praha, FŽP, KBÚK,, prof. P. Kovář a kol.), podíl  0,1

 

  1. (Štibinger J.) Zajištění harmonizace – hydrologické a produkční funkce agrárních valů, 2008 – 2011, Mze ČR, (nositel dr. Machová, UJEP Ústí nad Labem, FŽP, subjekt ČZU Praha, FŽP, KBÚK,, prof. P. Kovář a kol.), podíl 0,2

 

Ukončené:

Projekt pro Mze ČR: Praktické ověření metodiky (KIPO) návrhu optimální varianty protipovodňových a protierozních opatření (PPPO).. Metodika návrhu a výstavby optimální varianty protipovodňových a protierozních opatření (PPPO) pro zmírnění extrémních hydrologických jevů – povodní a sucha v krajině. Číslo grantu: NPV-Mze 2005. VRK1/TP3-DP6 (1G 577040).

Zpět

Vzdělání a odborný růst:

 

 

Nar. 06.10. 1950 v Praze

1974 -             titul ing., absolvování ČVUT Praha, FS, obor vodní hospodářství

1974 - 1976    Agroprojekt Praha (ing. a projektová organizace) 

1976 – 2000   odborný asistent a vědecko-výzkumný pracovník na FS ČVUT v Praze

1980 -             obhájení titulu CSc. na FS ČVUT Praha, katedře hydromeliorací a krajinného

                       inženýrství

 2000 -            odborný asistent na FŽP ČZU v Praze, katedra biotechnických úprav krajiny

2010 -            obhájení titulu doc. na FŽP ČZU v Praze,

 

 

Stáže a zahraniční pobyty:

 

2010 – 3-denní kurs SUDS – Odvodňování v urbanizované krajině  – návrh, realizace a provoz odvodňovacích soustav, Dundee (Skotsko), 20.- 28.10. 2010

 

2008 – třítýdenní mezinárodní seminář v ILRI-WUR Wageningen (Nizozemsko) „Odvodňování půd – návrh, realizace a provoz odvodňovacích soustav“ (International Course on Land Drainage, modul 3: Design, Implementation and Operation of Drainage Systems, ILRI Wageningen, The Netherlands)

 

2008 – výuka na Hanojské Zemědělské Universitě (prof. Tran Duc Vien, rector of Hanoi Agricultural University), týdenní přednáškový cyklus“ Water and Environmental Protection“ (Hanoi Agricultural University, Faculty of Land Resources and Environment, Hanoi, Vietnam)

 

2007 - týdenní stáž v Izraeli, vodohospodářské stavby + Workshop Watec 2007 v Tel-Avivu

 

2006 – 1 týdenní pobyt v Edinburghu (Skotsko) na jazykovém kursu, pobyt na Dept. Environmental Engineering University of Edinburgh (Universita Edinburgh, Skotsko)  

 

2005 – 3 týdenní studijní pobyt na Taiwanu, v Taoyuanu (Taipei) ve školícím středisku ICLPST Center na kursu Land Economy and Rural Development (Taiwan, Čína)

Ostatní aktivity:

 

Doložené přednášky typu „invited speaker“

 

V r. 2008 (duben 2008) v rámci projektu ITS ČZU Praha (doc. Krepl, ing. Muzikant) ve Vietnamu

 

na pozvání rektora Hanojské Zemědělské University (prof. Tran Duc Vien, rector of Hanoi Agricultural University) se uskutečnil cyklus 4 přednášek (22. – 24.4. 2008) na témata

 

-       Hydrology in Agriculture and Water Management of Czech Republic

-       Erosion Processes in Slope Areas of Historical Part of Prague

-       Water Management in Tropics and Subtropics (Taiwan)

-       Landfill Hydrology and Environmental Protection

 

Hanoi Agricultural University, Faculty of Land Resources and Environment, Hanoi, Vietnam